Virová hepatitida B. Stanovení formy a stadia nemoci

Komplexní studie potvrzené virové hepatitidy B (HBV). Analýza markerů infekce vám umožňuje stanovit klinické stádium onemocnění, imunologický stav subjektu a také vyhodnotit účinnost léčby. Zahrnuje stanovení virových proteinů (antigenů), hlavních tříd specifických protilátek a detekci virové DNA v krvi.

Jaké biomateriály lze použít pro výzkum?

Jak se připravit na studii?

 • Vyloučit mastné potraviny ze stravy po dobu 24 hodin před studiem.
 • Nekuřte 30 minut před testem..

Přehled studie

Virová hepatitida B (HBV) je infekční onemocnění, které způsobuje vážné poškození jater. Hepatitida B se často stává chronickou, její průběh se prodlužuje a vyvolává nástup cirhózy a rakoviny jater.

Virus hepatitidy B (Hepadnaviridae) obsahuje dvouvláknovou DNA obklopenou nukleokapsidem o délce 27 nm, která obsahuje antigen HBcAg, a vnější obal obsahující antigen HBsAg. Tento antigen se nachází v krvi 6 týdnů před nástupem příznaků nemoci a může být detekován po dlouhou dobu v přítomnosti i v nepřítomnosti (u chronické hepatitidy a kočárku). V časných stádiích onemocnění je přítomno u 90–95% pacientů.

Znakem viru hepatitidy B je to, že vstupuje přímo do krevního řečiště a cirkuluje v něm po celou dobu onemocnění. U některých pacientů virus v krvi trvá celý život. Z tohoto důvodu mohou být zdrojem infekce nejen ti, kteří mají hepatitidu ve své akutní formě, ale také ti, kteří již tuto nemoc měli, stejně jako lidé, kteří nevykazují nemoc, ale jsou nositeli viru..

Úplné zotavení je zaznamenáno u 92-95% pacientů s akutní hepatitidou B a pouze 5-8% z nich má přechod na chronickou formu onemocnění.

Hepatitida B je léčena výhradně v nemocničním zařízení. Toto onemocnění v případě dlouhodobého průběhu je rizikovým faktorem pro vývoj primárního hepatocelulárního karcinomu (rakovina jater).

V životě viru hepatitidy B se rozlišují dvě fáze: fáze replikace a fáze integrace. Ve fázi replikace se virus rozmnožuje (násobí). Virus DNA vstupuje do jádra hepatocytů, kde se DNA polymeráza používá k syntéze virových DNA obsahujících nukleokapsidy, HBcAg, HBeAg antigenů, které jsou hlavním cílem imunitního systému. Nukleokapsid pak migruje z jádra do cytoplazmy, kde se replikují proteiny vnějšího obalu (HBsAg), a tak se sestaví kompletní virion. V tomto případě přebytek HBsAg, který se nepoužívá k sestavení viru, vstupuje do krevního řečiště mezibuněčným prostorem. Úplné sestavení (replikace) viru končí prezentací jeho rozpustného nukleokapsidového antigenu - HBeAg na hepatocytární membráně, kde je „imunocyty“ rozeznán. Antigen HBcAg není stanoven sérologickými metodami, protože v krvi chybí ve volné formě. Přítomnost protilátek v krvi (anti-HBc) proti tomuto antigenu, která je produkována díky vysoké imunogenitě.

Markery fáze replikace viru hepatitidy B jsou:

 • detekce krevních antigenů HBeAg a anti-HBc (Ig M).

U 7–12% pacientů s chronickou virovou hepatitidou B je možný spontánní přechod replikační fáze do nereplikační fáze (v tomto případě HBeAg zmizí z krve a objeví se anti-HBe). Je to fáze replikace, která určuje závažnost poškození jater a nakažlivost pacienta.

Ve fázi integrace je fragment viru hepatitidy B nesoucí gen HBsAg integrován (zabudován) do hepatocytového genomu (DNA) s následnou tvorbou hlavně HBsAg. Současně se replikace virů zastaví, ale genetický aparát hepatocytů pokračuje v syntéze velkého množství HBsAg..

Virová DNA může být integrována nejen do hepatocytů, ale také do buněk slinivky břišní, slinných žláz, leukocytů, spermatozo, ledvinových buněk.

Integrační fáze je doprovázena tvorbou klinické a morfologické remise. V této fázi se ve většině případů vytvoří stav imunologické tolerance k viru, což vede k zastavení aktivity procesu a přenosu HBsAg. Integrace činí virus nedosažitelným pro imunitní kontrolu.

Sérologické markery integrační fáze:

 • přítomnost pouze HBsAg v krvi nebo v kombinaci s anti-HBc (IgG);
 • nepřítomnost DNA viru v krvi;
 • HBeAg sérokonverze na anti-HBe (tj. Vymizení HBeAg z krve a výskyt anti-HBe).

Pacienti, kteří měli infekci a mají protilátky proti viru, nemohou být znovu infikováni hepatitidou B. V některých případech nedochází k úplnému uzdravení a osoba se stává chronickým nosičem viru. Nosič viru může být asymptomatický, ale v některých případech se vyvíjí chronická aktivní hepatitida B. Klíčovým rizikovým faktorem aktivního virového nosiče je věk, kdy byla osoba infikována: u kojenců úroveň rizika přesahuje 50%, zatímco u dospělých zůstává na úrovni 5-10%. Studie ukazují, že muži se častěji stanou nositeli než ženy.

HBsAg - povrchový antigen viru hepatitidy B

Povrchový antigen viru hepatitidy B (HBsAg) je protein, který je přítomen na povrchu viru. Nachází se v krvi s akutní a chronickou hepatitidou B. Nejčasnější marker. Dosáhne maxima ve 4. až 6. týdnu nemoci. Trvá až 6 měsíců s akutní hepatitidou, více než 6 měsíců - s přechodem choroby do chronické formy.

HBeAg - jaderná virus viru hepatitidy B

Antigen v jádru viru. Objevuje se v krvi současně s HBsAg a přetrvává po dobu 3-6 týdnů. HBeAg se objevuje v krvi pacienta s akutní hepatitidou B současně s nebo po HBsAg a zůstává v krvi po dobu 3-6 týdnů. Označuje aktivní reprodukci a vysoké riziko přenosu viru během pohlavního styku i perinatálně. Infekčnost HBeAg-pozitivního séra je 3-5krát vyšší než HBsAg-pozitivní. Detekce HBeAg v krvi po více než 8–10 týdnů naznačuje přechod nemoci do chronické formy. Při nepřítomnosti replikační aktivity viru během chronické infekce není HBeAg detekován. Jeho vzhled také naznačuje reaktivaci viru, ke které dochází častěji na pozadí imunosuprese.

Při léčbě virové hepatitidy B zmizení HBeAg a výskyt protilátek proti antigenu HBe naznačují účinnost léčby.

anti-HBc (Ig M) - specifické protilátky třídy IgM na jaderný „jaderný“ antigen viru

Začínají být produkovány ještě před klinickými projevy, naznačují aktivní replikaci viru.

Objeví se v krvi po 3–5 týdnech, přetrvává 2–5 měsíců a během období zotavení zmizí.

anti-HBc - celkové protilátky (IgM + IgG) na jádro antigenu viru hepatitidy B

Důležitý diagnostický marker, zejména se zápornou hodnotou HBsAg. IgM protilátky jsou produkovány po 3-5 týdnech. IgG protilátky se začnou vyrábět od 4. do 6. měsíce a mohou přetrvávat po celý život. Potvrďte kontakt těla s virem.

anti-HBs - celkové protilátky proti povrchovému antigenu viru hepatitidy B

Objevují se pomalu a dosáhnou maxima po 6-12 měsících. Označte předchozí infekci nebo přítomnost protilátek po vakcinaci. Detekce těchto protilátek naznačuje obnovení a rozvoj imunity. Detekce protilátek s vysokým titrem v prvních týdnech nemoci může být spojena s vývojem hyperimunitní varianty fulminantní hepatitidy B.

anti-HBe - protilátky proti antigenu viru hepatitidy B

Objeví se 8. až 16. týden po infekci u 90% pacientů. Označují konec akutního období onemocnění a začátek období rekonvalescence. Může přetrvávat až 5 let po onemocnění.

HBV (DNA) - DNA viru hepatitidy B

Značka přítomnosti a replikace viru. Pomocí PCR může být virová DNA stanovena kvalitativně nebo kvantitativně. Díky vysoce kvalitní metodě je přítomnost viru hepatitidy B v těle a jeho aktivní reprodukce potvrzena. To je zvláště důležité ve složitých diagnostických případech. Při infekci mutantními kmeny viru mohou být výsledky testů na specifické antigeny HBsAg a HBeAg negativní, ale riziko šíření viru a vývoje choroby u infikované osoby zůstává.

Kvalitativní stanovení virové DNA hraje důležitou roli při včasném odhalení hepatitidy B u lidí s vysokým rizikem infekce. Genetický materiál viru je detekován v krvi o několik týdnů dříve než HBsAg. Pozitivní výsledek PCR po dobu delší než 6 měsíců naznačuje chronickou infekci. Stanovení virové zátěže (množství DNA v krvi) vám umožní posoudit pravděpodobnost, že se onemocnění stane chronickou.

Zvýšené hladiny jaterních transamináz s pozitivním výsledkem PCR jsou indikátory potřeby léčby. Během léčby virové hepatitidy B znamená vymizení virové DNA účinnost léčby.

Na co se studie používá??

 • Posoudit sérologický profil;
 • objasnit stádium choroby a stupeň nakažlivosti;
 • potvrdit nemoc a vyjasnit její formu (akutní, chronická, přeprava);
 • sledovat průběh chronické hepatitidy B;
 • vyhodnotit účinnost antivirové terapie.

Když je naplánována studie?

 • Pokud pacient odhalí povrchový antigen viru hepatitidy B (HBsAg);
 • pokud existuje podezření na infekci virem hepatitidy B a pochybné výsledky sérologických testů;
 • se smíšenou hepatitidou (kombinovaná virová hepatitida B a C);
 • s dynamickým sledováním pacientů s hepatitidou B (určení fáze procesu ve společné studii dalších specifických markerů infekce).

Co znamenají výsledky??

Pro každý ukazatel zahrnutý do komplexu:

Akutní hepatitida B. Existuje „divoký“ kmen (přírodní) a „mutantní“ kmen (typ) viru. Stanovení kmene viru je zvláště důležité při výběru antivirové léčby. Kmen mutantního viru je o něco méně léčitelný než divoký.

Chronická hepatitida B (HVGV). Existují tři sérologické možnosti:

 1. HVGV s minimální aktivitou (dříve používán termín „HBsAg přeprava“);
 2. HBe-negativní HVHV;
 3. HBV-pozitivní HVHV.

Interpretace kombinací sérologických markerů hepatitidy B

Hepatitidu diagnostikujeme předem dešifrováním markerů

Hepatitida je onemocnění charakterizované poškozením funkční tkáně jater. Virus vstupuje do těla krví. Po dosažení parenchymálního orgánu způsobuje vznik akutního procesu. Pacient je nebezpečný pro ostatní ještě před nástupem počátečních klinických příznaků. Vrchol infekčnosti se vyskytuje v posledních třech týdnech inkubační doby a prvních 14 dnech zánětlivé periody. Krevní test na markery hepatitidy B a C je nejspolehlivější diagnostickou metodou. Přes to určete faktor, který vyvolal zhoršení pohody. Hepatitida B se může vyvinout v jednom z následujících scénářů:

 • Arthralgic - pacient se cítí celkově neklid, bolest kloubů. Velké kostní klouby se nezvyšují, jejich struktura netrpí a barva kůže nezmění barvu. Nebylo pozorováno žádné zvýšení teploty.
 • Objevují se alergické reakce - vyrážka, svědění a hypertermie. Po nástupu ikterického období na klinickém obraze dochází k ztmavnutí moči, žloutnutí skléry, změně barvy stolice..
 • Dyspeptický - chuť k jídlu se zhoršuje, vyskytují se problémy se zažívacím systémem.
 • Asthenovegetative - slabost v celém těle, chronická únava, averze k kouření.

Hepatitida B je dvou typů, mezi nimi cholestatická a fulminantní. V druhém případě je tělo pacienta ovlivněno rychlostí blesku. Důvodem je skutečnost, že ochranné protilátky ovlivňují nejen viry, ale také hepatocyty. Tato rozmanitost se nevyskytuje u pacientů s imunodeficiencí. Nelze ji najít ani u lidí, kteří užívají drogy..

Hepatitida C má šest genotypů, žádný z nich nemá vakcínu. Pouze 20% pacientů má šanci na úplné uzdravení. První příznaky se nejčastěji vyskytují 3 měsíce po infekci. Na klinickém obrázku je špatné zdraví, únava a apatie. Tyto příznaky jsou charakteristické pro mnoho nemocí..

Chronická hepatitida C je často doprovázena extrahepatickými projevy. Mezi nimi je pozdní kožní porfyrie, smíšená kryoglobulinémie, mezangiokapilární typ glomerulonefritidy, lišejník planus. Aby se předešlo závažným komplikacím, měl by se pacient řídit doporučeními lékaře.

Léčení nemůže být provedeno bez znalosti přesné příčiny onemocnění. Hlavní diagnostickou testovací metodou pro virovou hepatitidu C je stanovení protilátek produkovaných v těle po proniknutí patogenu. V počátečním stádiu mají nespecifický charakter. Proto v prvním měsíci po infekci je patologie obtížně identifikovatelná. S vymazanou formou virové hepatitidy se objeví příznaky, když dojde k cirhóze.

Diagnostika virové hepatitidy

Často se setkávám s asymptomatickým průběhem virové hepatitidy a konec konců úspěch léčby závisí na včasné detekci nemoci. Ano, laboratorní testy často stojí značné množství celkem, ale věřte mi, je to levnější než snažit se zastavit komplikace v terminálních fázích.

Když jdete k lékaři (po shromáždění stížností, anamnéze), budete požádáni o provedení minimálních vyšetření (obecná a biochemická analýza krve, moči, výkalů + ultrazvuk břišních orgánů). Obvykle jsou markery hepatitidy předepisovány současně, aby se ušetřil čas, což může mít klinický význam..

K posouzení chronické hepatitidy musím znát etiologii (typ patogenu) a aktivitu patologického procesu. Identifikované markery také pomáhají stanovit fázi vývoje nemoci (replikace / integrace), která je základem indikací pro předepisování antivirových léků.

V tradičním smyslu se hlavní sérologické testy na hepatitidu provádějí těmito metodami:

 • imunitní elektronová mikroskopie (IEM) - detekce virionů ve stolici;
 • enzymový imunologický test (ELISA) - stanovení imunoglobulinů (protilátky, Ig) vůči viru;
 • polymerázová řetězová reakce (PCR) - detekce RNA nebo DNA patogenu (vlastní genetický materiál);

Jak se chovat, pokud má blízký příbuzný hepatitidu B B

Obzvláště ohroženi jsou příbuzní pacienta s chronickou hepatitidou B. Chcete-li se chránit, musíte vzít v úvahu charakteristiky šíření infekce

A co je nejdůležitější, vyhněte se kontaktu s tělními tekutinami pacienta, které obsahují virus: krev. sliny, moč, vaginální tekutina, sperma

Pokud se dostanou na poškozenou kůži nebo sliznici, může dojít k infekci..

Hepatitida B (B) preventivní opatření pro rodinné příslušníky pacienta nebo nosiče

 • Vakcinujte proti hepatitidě B. Vakcinace je hlavním způsobem, jak zabránit hepatitidě B.
 • Vyhněte se sdílení položek, na kterých mohou částice krve pacienta přetrvávat. Patří sem položky, které mohou kůži poranit: manikúra, břitva, epilátor, zubní kartáček, žínka.
 • Eliminujte sdílení stříkaček.
 • Vyvarujte se nechráněného sexuálního kontaktu s pacientem. Používejte kondomy.
 • Vyloučte kontakt s krví pacienta. V případě potřeby ošetřte ránu, noste gumové rukavice.

Hepatitida B nemůže být uzavřena potřesením rukou, objímáním nebo použitím nádobí. Nemoc není přenášena vzdušnými kapičkami, když mluví, kašel nebo kýchá.

Klinický případ

V mé praxi byl takový klinický případ. 48letý pacient si stěžoval na těžkost ve správné hypochondrii, únavu a zvracení. Zhoršení současného stavu je spojeno s incidentem nadměrného pití během dovolené.
Při vyšetření: vaskulární "hvězdy" (telangiektázie) v břiše, zvětšení jater po palpaci. Laboratoř: zvýšená aktivita jaterních enzymů (ALT, AST, alkalická fosfatáza). Bylo zaměřeno na identifikaci markerů virové hepatitidy, jejichž výsledky odhalily RNA na HCV, IgM + IgG na HCV.

Na základě všech údajů byl diagnostikován chronická virová hepatitida C, stadium exacerbace. Byla předepsána infuze detoxikačních roztoků, po kterých byl pacient propuštěn se zlepšením. Doporučený průběh antivirové terapie, který odmítl.

Co potřebujete vědět o průběhu a důsledcích

U hepatitidy C je akutní forma extrémně vzácná, v hlavním (až 70% případů) se průběh onemocnění okamžitě stává chronickým. Mezi příznaky je třeba poznamenat:

 • zvýšená slabost a únava;
 • pocit těžkosti v hypochondrii na pravé straně;
 • zvýšení tělesné teploty;
 • nažloutnutí kůže a sliznic;
 • nevolnost
 • snížená chuť k jídlu.

Tento typ virové hepatitidy je charakterizován převahou mírných a anicterických forem. V některých případech jsou projevy onemocnění velmi vzácné (v 50–75% případů asymptomatické).

Důsledky hepatitidy C jsou:

 • selhání jater;
 • vývoj jaterní cirhózy s nevratnými změnami (u každého pátého pacienta);
 • těžká portální hypertenze;
 • rakovinová transformace na hepatocelulární karcinom.

Stávající možnosti léčby ne vždy poskytují způsoby, jak se viru zbavit. Spojení komplikací dává naději pouze transplantaci jater.

Enterální značky

Chci zdůraznit, že identifikované markery hrají rozhodující roli v diagnostice, ale je důležité komplexní vyhodnocení údajů. Proto byste měli být u svého lékaře co nejúprimnější.

Typ A („Botkinova choroba“) a E patří do skupiny enterální (tj. S fekálně orální cestou přenosu) virové hepatitidy. Je poměrně obtížné si je nechat ujít, protože nemoc v typickém případě prudce pokračuje a končí zotavením. Navíc mnoho mých pacientů nevědělo, že jsou nemocní (často v dětství), když najednou najdeme protilátky v krvi.

K hepatitidě A

Při infekci virem typu A ne vždy trvám na pečlivé laboratorní diagnostice. A to je docela rozumné, vzhledem k vlastnostem jeho průběhu. Markery hepatitidy se v tomto případě stále objevují a mizí, nicméně některé protilátky zůstávají u pacienta, který je nemocný po mnoho let (včetně života).

Patří sem následující ukazatele:

 • anti-hav IgM;
 • anti-hav IgG;
 • analýza stolice u dětí (IEM);
 • HAV RNA;

Podmíněně dostatečná koncentrace imunoglobulinů, které poskytují ochranu proti nemoci (po jeho případu nebo vakcinaci) je 22-30 IU / l.

K hepatitidě E

Potvrzení hepatitidy E je často založeno na anamnéze a vyloučení markerů jiných typů virů.

Pro vyšetřování ohnisek nebo vyjasnění funkcí však mohou být vyžadovány následující ukazatele:

 • anti-hev IgM;
 • celkové imunoglobuliny IgM + IgG;
 • HEV RNA;

V pediatrické praxi se IEM stále používají k lokalizaci virových jednotek ve stolici, ale test není příliš informativní..

Jak se připravit na studii

Jak provést testy na hepatitidu, bude lékař podrobně sdělit. Hlavní roli při získávání správných výsledků hraje příprava. Musí být předán dospělým a dítětem - jakýmkoli pacientem. Odběr krve se provádí na lačný žaludek. Faktem je, že po jídle se obsah určitých látek v krvi mění a po jeho asimilaci se také mění hormonální pozadí..

Poslední jídlo nejpozději osm hodin před okamžitým odběrem krve. V noci se doporučuje omezit se na lehké jídlo. Spotřeba cukru se nedoporučuje, protože může ovlivnit konečný výsledek..

Přípravné akce zahrnují následující činnosti:

 1. 24 před analýzou nemůžete pít alkoholické nápoje, kávu, soda.
 2. V den studie nemůžete podstoupit jiné lékařské postupy - MRI, ultrazvuk, CT.
 3. Před darováním krve se musíte uklidnit, pokusit se být nervózní.
 4. Vyloučit fyzickou aktivitu za den.

Náklady na analýzu závisí na vybrané laboratoři. Výsledky můžete získat v krátkém čase - během několika dní. Můžete je sledovat sami nebo vytisknout z vašeho osobního účtu (mnoho laboratoří poskytuje svým zákazníkům elektronickou verzi).

Proces odběru krve


Krev je odebírána z žíly. Zdravotník utáhne turniket na končetinách pacienta, což omezuje tok biologické tekutiny. To vám umožní zviditelnit žíly. Po provedení plotu se místo vpichu otře alkoholem. Na konci procedury se oblast kůže znovu ošetří dezinfekčním roztokem..

Parenterální markery

Závažnější hrozbu představují viry typu B, C a D přenášené biologickými tekutinami (krev, sperma, vaginální sekrece + infekce od matky dítěte během porodu by měly být posuzovány samostatně). V tomto případě jsou zásadní serologické testy..

K hepatitidě B a D

Nejdůležitějším markerem infekce jsou antigeny viru (Ag), z nichž náhodou několik druhů. Mohou být detekovány po 2 (5) týdnech od doby infekce. Ale v akutním průběhu je možná jejich dočasná absence („okna“). Protilátky (Ig) se pak staly hlavním ukazatelem.

Proč jsem do této sekce zahrnul virovou hepatitidu D? Vše je velmi jednoduché - je určováno pouze u lidí infikovaných typem B.

Proto jsou důležité následující markery virové hepatitidy:

 1. Pro typ B:
 • antigeny - HBsAg, HBeAg, HBcAg:
 • protilátky - IgM na HBcAg, IgG na HBeAg, IgG na HBsAg (anti-HBe, anti-HBc);
 • DNA - DNA HBV;
 1. Pro typ D:
 • IgM na HDV;
 • IgV až HDV;
 • RNA HDV;

Nelze vyloučit „skrytý“ průběh infekce HBV. V tomto případě byste měli hledat DNA pomocí PCR v hepatocytech (po biopsii).

K hepatitidě C

Protilátky proti viru (anti-HCV) považuji za rutinní marker infekce typu C. Často však nejsou detekovány, proto doporučujeme využít služeb laboratoří s nejnovějšími testovacími systémy („SMARTube“, 4. generace s proteiny C-, NS3-, NS4-, NS5).

Jsou stanoveny následující ukazatele:

 1. IgM + IgG na HCV;
 2. IgM + IgG proti HCV, HCV RNA, samostatné stanovení protilátek proti proteinům;

Nezapomeňte, že virus typu C je extrémně nebezpečný pro zánět cirhózy / rakoviny. Někdy je nutné dodatečně hledat mutace ve svém genomu metodou PCP pomocí speciálních činidel - RFLP, SSCP, LiPA.

Může být analýza chybná?

Je důležité si uvědomit, že pro jednorázový pozitivní výsledek není hepatitida C diagnostikována. Pokud je některý z markerů náhodně detekován, jsou analýzy znovu odeslány. Za pozitivní lze považovat trojnásobný průzkum se srovnatelnými výsledky..

Nespolehlivé výsledky mohou být v následujících případech:

 • výzkumné chyby nebo chyba samotné metody (například, PCR je hypersenzitivní analýza a častěji než jiné studie „hříchů“ s falešně pozitivními výsledky);
 • provádí se v předvečer očkování;
 • u autoimunitních chorob nebo tuberkulózy, roztroušené sklerózy, sklerodermie;
 • novotvary;
 • hypertermie způsobená chřipkou nebo jinou infekcí.

Lékaři nejsou překvapeni nespolehlivými výsledky stanovení markerů u těhotných žen a pacientů s krevní skupinou II.

Dekódovací stůl

Abychom vám usnadnili zapamatování, navrhl jsem dekódování značek ve formě následující tabulky:

Typ viruZobrazení značkyDešifrování
Aanti-hav IgMindikátor akutní fáze zánětu se zvyšuje od prvních dnů a cirkuluje v krvi po dobu 5-6 měsíců
anti-hav IgG;takzvané „anamnestické“ protilátky, indikující lék nebo nemoc, vytvářejí celoživotní imunitu
analýza stolice u dětí (IEM)pro hodnocení infekčnosti
RNA HAVdůležité pro stanovení genotypu patogenu (epidemiologické vyšetření ohnisek, atypický průběh, identifikace zdroje infekce)
anti-hev IgMzde a dále - indikátor akutní fáze, indikuje nástup nemoci v aktivní formě
celkové imunoglobuliny IgM + IgGidentifikace pacientů během zotavení
HEV RNAv tomto případě informativní studie není krev, ale možný zdroj infekce, například odpadní voda. Existují časté případy, kdy je tento marker jednoduše nedetekovatelný u anti-hev IgM-pozitivních pacientů.
VHBsAg, HBeAg, HBcAgHBsAg - základní marker infekce, který lze určit i v inkubačním období a až 5-6 měsíců;

HBeAg - odráží fázi virémie (cirkulace patogenů v krvi) a replikace (aktivní reprodukce);

HBcAg (základní antigen, "cor") - detekován pouze v jaterních buňkách po histologické biopsii;

anti HBeodráží zpomalení replikace virů, ale nepřímo označuje chronický proces
anti HBsnalezený v případě odstranění infekčního agens z těla (úplné zotavení) a / nebo po podání vakcíny
anti-HBc (celkem)pomozte najít „skrytou“ a / nebo přenášenou infekci
anti-HBc IgMexacerbace
D (pouze s koinfekcí hepatitidou B)IgM na HDV a RNA HDVodhalit v ikterickém období
IgV až HDVzvýšení po 1-2 měsících od výskytu žloutenky, ale postupně úplně zmizí
ZIgM + IgG na HCVpro diagnostiku
IgM + IgG k HCV, HCV RNA, samostatné stanovení protilátek proti proteinůmv akutní fázi zánětu, sledování a predikce
IgM + IgG na HCVscreening těhotných žen, dárců krve a osob se zvýšeným rizikem

Pokud jste si všimli, že výsledky testů prokázaly současnou přítomnost těchto párů - HBsAg + Ig G na HBsAg, HBeAg + Ig G na HBeAg - studie nebyla provedena správně. Nemohou spolu existovat.

Co je HBsAg?


Tento marker vede v diagnostice hepatitidy. Je to povrchová forma proteinů virové obálky. Analýza vám umožní identifikovat infikované lidi v předklinickém stadiu, protože HBsAg se začne registrovat v krvi po měsíci a půl po infekci organismu.
Vzhledem k rychlému vymizení antigenu souběžně s nástupem příznaků nemoci stojí za to podezírat její fulminantní průběh. Absence HBsAg v krvi pacienta je považována za indikátor zotavení. Pokud antigeny přetrvávají i po šesti měsících od počátku nemoci, je obvyklé hovořit o chroničnosti infekčního a zánětlivého procesu v játrech..

Povrchový antigen je polypeptid, jehož struktura je přítomna determinant a. Ve většině případů imunitní systém proti němu vytváří protilátky, protože je charakteristický pro všechny patogeny. Kromě α mohou být také zahrnuty determinanty w, d nebo y. Poskytují mutaci viru, takže se vyhýbají útoku imunity. Tato variabilita patogenního agens vede ke skutečnosti, že v některých případech není možné jej detekovat pomocí standardních testovacích systémů.

Vzhledem k mnoha sérologickým variantám virů stále existuje riziko infekce patogenem s mírně odlišným genotypem.

Hodnota markerů virové hepatitidy

V diagnostice hepatitidy virového původu jsou zásadní laboratorní údaje. Mnoho onemocnění jater se může objevit bez výrazných symptomů a je docela obtížné získat od pacientů upřímnou historii. K jejich odlišení od jiné patologie jsou proto nezbytná objektivní kritéria. Markery umožňují nejen potvrdit přítomnost infekce, ale také posoudit závažnost, která je důležitá pro volbu taktiky léčby. Dále budeme o tomto tématu diskutovat podrobněji..

Diagnostika virové hepatitidy

Často se setkávám s asymptomatickým průběhem virové hepatitidy a konec konců úspěch léčby závisí na včasné detekci nemoci. Ano, laboratorní testy často stojí značné množství celkem, ale věřte mi, je to levnější než snažit se zastavit komplikace v terminálních fázích.

Když jdete k lékaři (po shromáždění stížností, anamnéze), budete požádáni o provedení minimálních vyšetření (obecná a biochemická analýza krve, moči, výkalů + ultrazvuk břišních orgánů). Obvykle jsou markery hepatitidy předepisovány současně, aby se ušetřil čas, což může mít klinický význam..

K posouzení chronické hepatitidy musím znát etiologii (typ patogenu) a aktivitu patologického procesu. Identifikované markery také pomáhají stanovit fázi vývoje nemoci (replikace / integrace), která je základem indikací pro předepisování antivirových léků.

V tradičním smyslu se hlavní sérologické testy na hepatitidu provádějí těmito metodami:

 • imunitní elektronová mikroskopie (IEM) - detekce virionů ve stolici;
 • enzymový imunologický test (ELISA) - stanovení imunoglobulinů (protilátky, Ig) vůči viru;
 • polymerázová řetězová reakce (PCR) - detekce RNA nebo DNA patogenu (vlastní genetický materiál);

Klinický případ

V mé praxi byl takový klinický případ. 48letý pacient si stěžoval na těžkost ve správné hypochondrii, únavu a zvracení. Zhoršení současného stavu je spojeno s incidentem nadměrného pití během dovolené.

Při vyšetření: vaskulární "hvězdy" (telangiektázie) v břiše, zvětšení jater po palpaci. Laboratoř: zvýšená aktivita jaterních enzymů (ALT, AST, alkalická fosfatáza). Bylo zaměřeno na identifikaci markerů virové hepatitidy, jejichž výsledky odhalily RNA na HCV, IgM + IgG na HCV.

Na základě všech údajů byl diagnostikován chronická virová hepatitida C, stadium exacerbace. Byla předepsána infuze detoxikačních roztoků, po kterých byl pacient propuštěn se zlepšením. Doporučený průběh antivirové terapie, který odmítl.

Enterální značky

Chci zdůraznit, že identifikované markery hrají rozhodující roli v diagnostice, ale je důležité komplexní vyhodnocení údajů. Proto byste měli být u svého lékaře co nejúprimnější.

Typ A („Botkinova choroba“) a E patří do skupiny enterální (tj. S fekálně orální cestou přenosu) virové hepatitidy. Je poměrně obtížné si je nechat ujít, protože nemoc v typickém případě prudce pokračuje a končí zotavením. Navíc mnoho mých pacientů nevědělo, že jsou nemocní (často v dětství), když najednou najdeme protilátky v krvi.

K hepatitidě A

Při infekci virem typu A ne vždy trvám na pečlivé laboratorní diagnostice. A to je docela rozumné, vzhledem k vlastnostem jeho průběhu. Markery hepatitidy se v tomto případě stále objevují a mizí, nicméně některé protilátky zůstávají u pacienta, který je nemocný po mnoho let (včetně života).

Patří sem následující ukazatele:

 • anti-hav IgM;
 • anti-hav IgG;
 • analýza stolice u dětí (IEM);
 • HAV RNA;

Podmíněně dostatečná koncentrace imunoglobulinů, které poskytují ochranu proti nemoci (po jeho případu nebo vakcinaci) je 22-30 IU / l.

K hepatitidě E

Potvrzení hepatitidy E je často založeno na anamnéze a vyloučení markerů jiných typů virů.

Pro vyšetřování ohnisek nebo vyjasnění funkcí však mohou být vyžadovány následující ukazatele:

 • anti-hev IgM;
 • celkové imunoglobuliny IgM + IgG;
 • HEV RNA;

V pediatrické praxi se IEM stále používají k lokalizaci virových jednotek ve stolici, ale test není příliš informativní..

Parenterální markery

Závažnější hrozbu představují viry typu B, C a D přenášené biologickými tekutinami (krev, sperma, vaginální sekrece + infekce od matky dítěte během porodu by měly být posuzovány samostatně). V tomto případě jsou zásadní serologické testy..

K hepatitidě B a D

Nejdůležitějším markerem infekce jsou antigeny viru (Ag), z nichž náhodou několik druhů. Mohou být detekovány po 2 (5) týdnech od doby infekce. Ale v akutním průběhu je možná jejich dočasná absence („okna“). Protilátky (Ig) se pak staly hlavním ukazatelem.

Proč jsem do této sekce zahrnul virovou hepatitidu D? Vše je velmi jednoduché - je určováno pouze u lidí infikovaných typem B.

Proto jsou důležité následující markery virové hepatitidy:

 1. Pro typ B:
 • antigeny - HBsAg, HBeAg, HBcAg:
 • protilátky - IgM na HBcAg, IgG na HBeAg, IgG na HBsAg (anti-HBe, anti-HBc);
 • DNA - DNA HBV;
 1. Pro typ D:
 • IgM na HDV;
 • IgV až HDV;
 • RNA HDV;

Nelze vyloučit „skrytý“ průběh infekce HBV. V tomto případě byste měli hledat DNA pomocí PCR v hepatocytech (po biopsii).

K hepatitidě C

Protilátky proti viru (anti-HCV) považuji za rutinní marker infekce typu C. Často však nejsou detekovány, proto doporučujeme využít služeb laboratoří s nejnovějšími testovacími systémy („SMARTube“, 4. generace s proteiny C-, NS3-, NS4-, NS5).

Jsou stanoveny následující ukazatele:

 1. IgM + IgG na HCV;
 2. IgM + IgG proti HCV, HCV RNA, samostatné stanovení protilátek proti proteinům;

Nezapomeňte, že virus typu C je extrémně nebezpečný pro zánět cirhózy / rakoviny. Někdy je nutné dodatečně hledat mutace ve svém genomu metodou PCP pomocí speciálních činidel - RFLP, SSCP, LiPA.

Dekódovací stůl

Abychom vám usnadnili zapamatování, navrhl jsem dekódování značek ve formě následující tabulky:

indikátor akutní fáze zánětu se zvyšuje od prvních dnů a cirkuluje v krvi po dobu 5-6 měsíců

takzvané „anamnestické“ protilátky, indikující lék nebo nemoc, vytvářejí celoživotní imunitu

analýza stolice u dětí (IEM)

pro hodnocení infekčnosti

důležité pro stanovení genotypu patogenu (epidemiologické vyšetření ohnisek, atypický průběh, identifikace zdroje infekce)

zde a dále - indikátor akutní fáze, indikuje nástup nemoci v aktivní formě

celkové imunoglobuliny IgM + IgG

identifikace pacientů během zotavení

v tomto případě informativní studie není krev, ale možný zdroj infekce, například odpadní voda. Existují časté případy, kdy je tento marker jednoduše nedetekovatelný u anti-hev IgM-pozitivních pacientů.

HBsAg, HBeAg, HBcAg

HBsAg - základní marker infekce, který lze určit i v inkubačním období a až 5-6 měsíců;

HBeAg - odráží fázi virémie (cirkulace patogenů v krvi) a replikace (aktivní reprodukce);

HBcAg (základní antigen, "cor") - detekován pouze v jaterních buňkách po histologické biopsii;

odráží zpomalení replikace virů, ale nepřímo označuje chronický proces

nalezený v případě odstranění infekčního agens z těla (úplné zotavení) a / nebo po podání vakcíny

pomozte najít „skrytou“ a / nebo přenášenou infekci

D (pouze s koinfekcí hepatitidou B)

IgM na HDV a RNA HDV

odhalit v ikterickém období

zvýšení po 1-2 měsících od výskytu žloutenky, ale postupně úplně zmizí

pro diagnostiku

IgM + IgG k HCV, HCV RNA, samostatné stanovení protilátek proti proteinům

v akutní fázi zánětu, sledování a predikce

screening těhotných žen, dárců krve a osob se zvýšeným rizikem

Pokud jste si všimli, že výsledky testů prokázaly současnou přítomnost těchto párů - HBsAg + Ig G na HBsAg, HBeAg + Ig G na HBeAg - studie nebyla provedena správně. Nemohou spolu existovat.

Odborné poradenství

Vzhledem k rostoucímu výskytu chronických forem virové hepatitidy, prosím, tyto testy neodepírejte. V první řadě vám pomůže zahájit terapii včas. Máte-li jakékoli dotazy týkající se testů, poraďte se se svým lékařem, protože laboratorní diagnostikové NESMÍ interpretovat výsledky ani provádět diagnózu.

Jak darovat krev pro markery virové hepatitidy

Markery hepatitidy jsou specifické antigeny a protilátky, které, když jsou detekovány v krvi, potvrzují, že osoba má virové onemocnění. Antigeny se nazývají menší částice původce nemoci. Všechny virové hepatitidy vedou k infekci jaterních buněk - hepatocytů, zatímco postižené buňky jsou napadeny imunitním systémem a ničeny protilátkami. V důsledku buněčné smrti se vyvíjí zánětlivý proces. Hepatitida je nebezpečná s vážnými důsledky pro lidské zdraví as vysokou pravděpodobností úmrtí na komplikace. Proto je velmi důležitá včasná diagnóza.

Krevní test na markery

Pro potvrzení podezření na hepatitidu je pacientovi předepsána řada diagnostických studií. Patří sem detekce antigenů a protilátek v krevním séru. Pomocí krevního testu na markery hepatitidy B a C je zjištěn problém a je stanovena potřeba léčby..

Přesných výsledků je dosaženo pomocí:

 • enzymový imunotest pro detekci antigenů a protilátek;
 • polymerázová řetězová reakce k určení genotypu viru a jeho hladiny v těle.

Krev by měla být podávána na lačný žaludek. Naposledy můžete jíst nejpozději osm hodin před zákrokem. Všichni pacienti chtějí výsledky rychle, ale testování biomateriálu může trvat několik dní..

Obvykle musíte počkat deset dní. K provedení polymerázové řetězové reakce nestačí několik hodin, takže se nemůžete spolehnout na rychlé výsledky.

Potřeba takových studií vyvstává:

 1. Pokud osoba chce být očkována proti hepatitidě nebo vyhodnotit účinnost vakcíny.
 2. Se zvýšenou hladinou alaninaminotransferázy a aspartátaminotransferázy v krvi. K produkci těchto enzymů dochází v játrech. Pokud se buňky orgánu rozpadají, pak se koncentrace těchto enzymů v krvi výrazně zvyšuje.
 3. Pokud je hepatitida znepokojující.
 4. Pokud osoba trpí zánětlivými onemocněními jater a žlučových cest.
 5. Při pohlavním styku s někým, u kterého byla diagnostikována hepatitida.
 6. S nesprávnými parenterálními manipulacemi.
 7. Během plánování těhotenství nebo před registrací.
 8. Před umístěním pacienta do zdravotnického zařízení pro dlouhodobé sledování.
 9. Před transfuzí krve.
 10. Pokud je u člověka riziko nakažení virem.

V těchto případech je stanovení markerů hepatitidy povinné..

Markery hepatitidy B.

Všechny genetické informace o patogenu a enzymech nezbytných pro replikaci viru jsou obsaženy v jádru jeho buněk..

Během biochemických studií byly v nich nalezeny následující markery:

 1. HBsAg. Tento indikátor je považován za určující faktor, podle kterého dělají diagnózu. Přítomnost tohoto antigenu v krvi přesně potvrzuje, že osoba trpí hepatitidou. Pokud je reanalýza po šesti měsících pozitivní, naznačuje to chronický průběh nemoci.
 2. HBcorAg. Přítomnost těchto proteinů je možná pouze v hepatocytech. Zkouška na krevní sérum ukáže pouze přítomnost protilátek.
 3. HBeAg. Pokud je pozorována aktivní replikace viru, pak vám o něm řekne tento antigen, který se nachází v krevním séru..
 4. HBxAg. V současné době ještě nepřišli na to, co tento indikátor znamená v životně důležité činnosti patogenu. V procesu stanovení diagnózy mu proto nevěnují pozornost.

Diagnóza hepatitidy není možná bez krevního testu. Biochemie umožňuje nejen potvrdit přítomnost viru v těle, ale také určit fázi vývoje onemocnění.

Jaké informace poskytují značky?

Vlastní skořápka patogenu se vytvoří za účasti HBsAg. Počáteční fáze vývoje jsou charakterizovány zvýšením produkce této látky. Jeho syntéza je pro patogen více než nezbytná. Tento indikátorový indikátor byl identifikován úplně první a je to především při stanovení diagnózy.

Nachází se v krvi během prvních deseti týdnů po vstupu viru do těla. K určení stadia vývoje a formy choroby by měl být také proveden test na antigen. S její přítomností v krvi po šesti měsících je potvrzena přítomnost chronické formy onemocnění. Pokud se pacient zotavil, pak jsou protilátky na tento antigen detekovány, když je analýza na samotný antigen negativní.

V některých případech studie nepotvrzuje přítomnost této látky v krvi. To může znamenat, že pod vlivem imunitního systému dochází k urychlené destrukci viru a patogen nemá čas na vstup do krevního řečiště. V takových případech je diagnóza potvrzena na základě HBcorAg..

V závažných případech s akutní hepatitidou je často pozorována absence antigenu HBs a přítomnost IgM. Tento průběh nemoci často vede k smrti.

Pokud jde o jiné antigeny, existují takové rysy:

 1. Přítomnost HBcor v séru nelze detekovat. Proto skutečnost, že je přítomna v těle, je rozpoznána v přítomnosti imunoglobulinů M a G. Imunoglobulin M naznačuje, že onemocnění pokračuje v akutním stadiu, jehož trvání není delší než šest měsíců. Detekuje se v krevním séru, pokud virus vstoupil do těla před několika týdny. Jeho úroveň se postupně snižuje. U čtvrtiny pacientů je detekována během několika let. Imunoglobulin G naznačuje, že osoba byla někdy v kontaktu s virem a zůstává v krvi po celý život. Pokud se z patologie stala chronická forma, pak se protilátky v krvi koncentrují v malém množství.
 2. HBeAg označuje replikaci virionů a vysoký stupeň nákazy pacienta. Pokud analýza ukáže nepřítomnost této látky v krvi a přítomnost jejích protilátek, říká, že se nemoc proměnila v remisi.

Při diagnostice hepatitidy B lze detekovat přítomnost virové DNA v krvi. To naznačuje, že patologie je v akutní formě. To lze zjistit pomocí polymerázové řetězové reakce. V průběhu analýzy se část DNA zdvojnásobí se speciálními enzymy, aby se získalo potřebné množství látky pro vyšetření.

Zkopíruje se pouze konkrétní oblast, díky níž mohou identifikovat problém, i když v těle je pouze jedna molekula viru, která se ještě nerozdělila. Reakce poskytuje přesné informace v 98% případů. Tuto techniku ​​lze použít v přítomnosti virů obsahujících RNA.

Po analýze jsou výsledky dešifrovány. Výsledek se považuje za negativní, pokud v krvi nejsou žádné antigeny. HBsAg znamená, že virus je v těle přítomen. U HBs a imunoglobulinu G se stanoví, že osoba měla nemoc nebo očkování.

HBeAg indikuje zvýšenou aktivitu viru a skutečnost, že patogen je koncentrován v těle ve vysoké koncentraci a pacient představuje nebezpečí pro ostatní.

Když je podezření na krev, raději berou krev pro všechny tři indikátory najednou. K jejich stanovení se používá imunosorbentový test spojený s enzymy. Během polymerázové řetězové reakce je detekována DNA viru, vlastnosti jeho genotypu a úroveň infekce těla pacienta.

Vlastnosti definice hepatitidy C

Markery hepatitidy C a dekódování analýzy umožňují včasnou diagnostiku a zahájení antivirové léčby. Stanovují přítomnost protilátek proti viru a jeho RNA.

Nejprve se provede stanovení celkových protilátek proti viru hepatitidy C. V imunologické studii se detekují protilátky třídy M a G. K jejich tvorbě dochází, pokud se v krvi objeví strukturní a nestrukturální proteinové částice patogenu. Jsou detekovány na základě krevního testu během prvních dvou týdnů od data infekce a po zotavení.

Pokud jsou detekovány celkové imunoglobuliny, znamená to, že osoba má akutní nebo chronickou hepatitidu. Chcete-li určit, kdy přesně byla osoba infikována, musíte studovat každou protilátku samostatně.

V některých případech lze přesný výsledek dosáhnout dlouho po nástupu prvních příznaků zánětlivého procesu v játrech. Imunologický výzkum poskytuje širokou škálu indikátorů potvrzujících diagnózu..

Formulář pro vytvoření výsledků může ukazovat normy a odchylky:

 1. Pokud neexistují žádné protilátky, může to znamenat, že osoba nemá hepatitidu C, neúplnou inkubační dobu, séronegativní patogen, to znamená, že se rozšířila do celého těla a infikovala buňky pojivové tkáně..
 2. Imunoglobuliny M hovoří o aktivním průběhu nemoci, množení patogenu a akutní fázi nemoci.
 3. Imunoglobuliny G v krvi ukazují na přítomnost patogenu v těle nebo v kontaktu s ním v minulosti.

Tabulka indikátorů dekódování pomůže určit diagnózu.

Imunoglobuliny mohou být v krvi pacienta několik let. V tomto případě dochází k postupnému snižování jejich koncentrace. I když pečlivě připravíte a složíte krevní test, jeho výsledky mohou být falešně pozitivní nebo falešně negativní, určují se také jiné markery hepatitidy.

Přítomnost patologie je indikována přítomností dvou nebo více protilátek proti antigenům..

Genotyp viru a jeho množství jsou rozpoznávány polymerázovou řetězovou reakcí. Náklady na postup jsou od 1500 rublů a výše, v závislosti na typu laboratoře, použitých lécích a dalších vlastnostech. Cena na různých klinikách se může lišit.

Analýza se provádí, pokud sérologická studie dosud nezjistí virus v raných stádiích jeho vývoje. Vyšetření také hodnotí účinnost předepsané léčby. Pro konečnou diagnózu se doporučuje darovat krev na PCR nejméně třikrát.

Protože reakce je vysoce citlivá, správná příprava neposkytne přesný výsledek. Proto je nutné provést diferenciální diagnostiku. Proveďte komplexní studii všech biochemických krevních parametrů a zhodnoťte stav jater.

Hepatitida může být různých typů. Pozorujte alkoholické, virové, autoimunitní a jiné druhy, z nichž každý představuje vážné nebezpečí pro lidské zdraví.

Doporučuje se nutně provést krevní test na přítomnost markerů pro toto onemocnění po kontaktu s nemocnou osobou. Zejména pokud jste nebyli očkováni proti této nemoci.

V některých formách mohou příznaky zcela chybět. První příznaky se někdy objevují během několika týdnů po infekci, ale většina pacientů je zaměňuje s nachlazením a nevyhledávají pomoc odborníka. U 20% lidí je problém diagnostikován již v závažném stadiu vývoje, kdy jaterní cirhóza nebo rakovina.

Markery virové hepatitidy C a proč jsou určeny

Jak testovat na markery hepatitidy

K diagnostice viru hepatitidy v těle je nutná žilní krev. Je přijata do nemocnice na lačný žaludek. Studie nevyžaduje zvláštní přípravné období, ale několik dní před zákrokem se doporučuje opustit alkoholické nápoje, kouření, kávu a drogy. Kromě toho je zakázána fyzická aktivita. Výsledky studie budou připraveny za několik dní..

Co může ovlivnit krevní obraz

Před stanoveným datem musíte jít spát v obvyklou dobu. Ráno se musíte probudit nejpozději 1 hodinu před postupem pro odběr krve. Je vhodné odebrat biologický materiál ráno mezi 7 a 9 hodinami.

Po pití poslední dávky alkoholu by mělo uplynout nejméně 24 hodin. Kuřáci musí přestat kouřit hodinu před zákrokem. Alkohol (i nízký obsah alkoholu) a tabák negativně ovlivňují homeostázi a krevní cévy.

Správná příprava zahrnuje opuštění léků. Analýzy mohou být provedeny pouze 10 až 14 dní po užití poslední dávky antibakteriálního nebo chemoterapeutického léčiva. V předvečer procedury nemůžete pít léky, které mohou měnit barvu séra. Pokud pacient nemůže přestat užívat léky, musí o tom informovat lékaře..

Nadměrné cvičení může ovlivnit homeostázi. Způsobují pokles a poté zvýšení koncentrace určitých složek krve. Ačkoli se většina ukazatelů vrátí k normálu téměř okamžitě po snížení fyzické aktivity, některé enzymy mohou zůstat vysoké až 24 hodin..

Proto musíte den před darováním krve na hepatitidu C zabránit tréninku, běhu, outdoorovým aktivitám (jízda na kole, bruslení, lyžování) a také dlouhému stoupání po schodech. Zároveň by se člověk neměl zcela vzdát fyzické aktivity. Nedostatek pohybu negativně ovlivňuje koncentraci různých látek v krvi.

Pokud musíte darovat krev na hepatitidu, 3-4 dny před testy musíte zrušit:

 • fyzioterapie;
 • masáž;
 • Rentgenové a ultrazvukové vyšetření.

Výsledky analýzy mohou být ovlivněny:

 • chirurgické zákroky;
 • biopsie;
 • injekce;
 • transfuze a jiné manipulace.

Stav těla je ovlivněn emočním stavem pacienta. Obava z odběru vzorků krve nebo obavy, že budou detekovány viry hepatitidy, mohou způsobit snížení koncentrace železa v těle.

Se stresem stoupá hladina mnoha hormonů a také:

Chcete-li získat objektivní hodnocení vašeho zdravotního stavu, měli byste se vyhnout návštěvě pláže, lázeňského domu nebo sauny 1-2 dny před postupem odběru krve.

Dešifrování

Analýza markerů hepatitidy může být jak kvalitativní, tak kvantitativní. V prvním případě musí odborník určit, zda je patogen přítomen v krvi, ve druhém - je možné určit typ konkrétního patogenu. To vám umožní přiřadit efektivní a bezpečný léčebný režim, který přispívá k rychlému uzdravení těla. Zvažte, že dešifrování musí zvládnout kvalifikovaný ošetřující lékař.

Negativní výsledek

S negativním výsledkem analýzy hepatitidových markerů můžeme dojít k závěru, že daná osoba je zcela zdravá. Můžete si být jisti, že se toto onemocnění projeví okamžitě po infekci. Příznivý výsledek je indikován pouze stavem, ve kterém jsou výsledky výzkumu pod normálem.

Pozitivní výsledek

Pokud výsledky testů vykázaly pozitivní výsledek, je pacient po dvou týdnech odeslán na druhý krevní test. To vám umožní ověřit správnost studie..

Mějte na paměti, že pozitivní výsledek může naznačovat akutní formu tohoto onemocnění. Pokud tomu tak není, odborník dospěl k závěru, že inkubační doba uplynula nebo že osoba je nositelem tohoto viru. Vybere pro léčbu individuální léčebný režim, který vám umožní obnovit játra.

Jak dlouho čekat na přesný výsledek

Kolik krevního testu se provádí pro hepatitidu, závisí na jeho typu a na zdravotnickém zařízení, které provádí analýzu. Na výsledek můžete čekat od 1 do 10 dnů. Doba trvání studie závisí na tom, kde se laboratoř nachází. Na specializovaných klinikách lze výsledek získat o něco rychleji, protože analýza se provádí ve stejné budově, kde je materiál dodáván.

Je třeba mít na paměti, že imunosorbentový test s enzymem (ELISA), který se používá k diagnostice hepatitidy, vám vždy neumožňuje okamžitě stanovit diagnózu. I když byl biomateriál odebrán správně a pacient dodržoval všechna pravidla přípravy. Existuje riziko, že do těla vstoupí smíšená infekce, což je kombinace 2 různých typů viru hepatitidy, například B a D. V tomto případě bude výsledek studie falešně negativní.

Někdy se získá falešně negativní výsledek testu, když je krev testována na hepatitidu B. Fulminantní maligní formu choroby je obtížné odhalit pomocí laboratorních testů pomocí metody ELISA, takže mohou být nutné další serologické studie.

Falešně negativní výsledek je pozorován v časném stádiu nemoci, kdy se tělu dosud nepodařilo vyvinout dostatek protilátek k detekci. Pokud je výsledek testu pozitivní, biomateriál se znovu použije k odstranění chyby..

Diagnóza hepatitidy C: markery, transkripční analýza

Hepatitida C je infekční onemocnění jater způsobené virem obsahujícím RNA. Lékaři jej ve velké většině případů nazývají „šetrným zabijákem“ pro asymptomatický průběh, tendencí k chroničnosti a schopností vyvolat vývoj cirhózy a rakoviny jater. Často to byl on, kdo způsobil tato závažná onemocnění, budou rozpoznáni ve stádiích 3 a poté, co našli v krvi pacienta markery hepatitidy C.

Zdrojem infekce je člověk, nebo spíše, infekce je možná, když virus s infikovanou krví vstoupí do krevního řečiště zdravého člověka. Možnost infekce hepatitidou C vzniká, když:

 • parenterální podávání léčiv (subkutánní, intramuskulární injekce, intravenózní injekce a kapátka) s opakovaně použitelnými, nedostatečně zpracovanými jehlami;
 • krevní transfúze a její složky;
 • kosmetické manipulace s narušením integrity pokožky při používání opakovaně použitelných nebo špatně zpracovaných nástrojů - manikúra, pedikúra, tetování;
 • zubní manipulace a operace se stejnými prostory;
 • pohlavní styk, pokud dojde k narušení integrity sliznic pochvy, konečníku, úst a nejmenších kapiček infikované krve;
 • infekce matky, může se dítě během porodu nakazit.

Jsou tak vytvořeny předpoklady pro rozšířené šíření infekce. Mezi rizikové skupiny patří zaměstnanci zdravotnických zařízení, narkomani, novorozenci infikovaných matek, spotřebitelé zubních klinik a kosmetických salonů.

O čem se budu učit? Obsah článku.

Příznaky chronické hepatitidy

 • astenovegetativní syndrom (únava, celková slabost, snížená výkonnost, nespavost, psychoemocionální nestabilita);
 • barvení žluté kůže, skléry, horního patra;
 • svědění kůže (s cholestatickou hepatitidou);
 • tlačení bolesti pod pravý oblouk;
 • tupé bolesti v pravé hypochondrii a v epigastriu;
 • nedostatek chuti k jídlu;
 • krátkodobý úbytek tělesné hmotnosti;
 • přetrvávající nevolnost;
 • vzhled burp hořké chuti po jídle mastných potravin;
 • vzhled modřin na kůži trupu a končetin s lehkým zraněním;
 • zvýšení tělesné teploty na subfebrilní čísla;
 • acholické výkaly;
 • tmavá barva moči;
 • lámání charakteru bolesti ve svalech a / nebo kloubech.
 • menstruační poruchy u žen;
 • snížená sexuální aktivita u mužů;
 • mírné zvětšení jater.

Co jsou markery hepatitidy C.?

Markery hepatitidy C jsou „volací kartou“ viru, kterou nutně opouští při návštěvě hostitelského organismu. Existují dva typy takových „vizitek“:

 • přítomnost antigenů v krvi - markery samotného viru (částice vlastní membrány nebo jaderné membrány)
 • přítomnost markerů protilátek produkovaných hostitelským organismem v krvi v minulosti v krvi - imunoglobulinů.

Je možné detekovat marker v krevním séru - virionový antigen (plná částice) pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR), jeho přítomnost je stanovena dokonce i v inkubačním období - pokud neexistují žádné známky onemocnění, virus se začne množit a zachycuje všechny nové jaterní buňky. Stanovení markeru je možné od 5. dne po infekci.

Pro stanovení markerů protilátek, tj. Buněčné reakce těla na přítomnost viru, musí nějaký čas uplynout. Obvykle pro takovou reakci imunitního systému trvá několik dní až několik týdnů. Takové protilátkové markery jsou detekovány enzymově vázaným imunosorbentovým testem (ELISA).

Kdo musí být testován?

Je zřejmé, že diagnostika markerů hepatitidy C je nezbytná u pacientů s poškozením jater. Tato studie je také předepsána v následujících případech:

 • se standardním vyšetřením před operací;
 • s darováním krve;
 • při registraci během těhotenství a opakovaně před porodem;
 • s průchodem hemodialýzy;
 • při odborných prohlídkách zaměstnanců zdravotnických zařízení zabývajících se biologickými tekutinami;
 • s pochybným sexuálním kontaktem.

Kromě toho je žádoucí, aby analýza markerů hepatitidy C byla předána příbuzným pacienta s diagnózou.

Indikace pro analýzu anti-HbsAg

Skupina zahrnuje:

 • Zdravotnický personál.
 • Pracovníci v oblasti bydlení a komunálních služeb.
 • Těhotná žena.
 • Pacienti, kteří měli hepatitidu A nebo jiné onemocnění jater.
 • Pravidelní dárci krve.

Krevní test by měl být proveden u lidí, kteří pravděpodobně nebo spolehlivě kontaktovali nakažené lidi. Tento postup je předepsán při přípravě na chirurgické zákroky. U osob, které vykazují příznaky poškození jater, je naléhavě zkontrolována přítomnost anti-HBs..

 • Žloutenka na kůži.
 • Hepatomegálie.
 • Zvracení žluči.
 • Zakalená moč.
 • Zbarvení výkalů.
 • Nevolnost.
 • Obecná nevolnost.
 • Horečka

Tyto příznaky naznačují zánětlivý proces, který se vyskytuje v játrech. Detekce imunoglobulinů proti hepatitidě B potvrdí diagnózu a stanoví příslušnou léčbu..

Dešifrování výsledků zkoušek

Nejprve je ELISA předepsána k detekci specifických protilátek proti viru hepatitidy C - imunoglobulinům. Jejich celkové množství (anti-HCV) je stanoveno a individuálně pro třídu M a G.

Imunologická imunoanalýza (ELISA)

Možnosti pro výsledky průzkumu:

 • Protilátkové markery nebyly detekovány. To může znamenat, že: a) pacient není nemocný s hepatitidou C (výjimkou je možnost infekce za posledních 6 měsíců); b) protilátkové markery neměly čas na vývoj, protože od počátku infekce uběhlo nedostatečné množství času; c) chyby ve výzkumu.
 • Byly detekovány imunoglobuliny třídy M (IgM). Pacient má akutní fázi onemocnění, virus se aktivně rozmnožuje.
 • Byly detekovány imunoglobuliny třídy G (IgG). Označuje kolizi imunitního systému s virem v minulosti nebo že pacient má chronickou virovou hepatitidu C.

Pokud je ELISA pozitivní, stanoví se genotyp viru a virová zátěž se stanoví pomocí PCR..

Polymerázová řetězová reakce (PCR)

Má-li sérum nízkou koncentraci virionů, je vydán závěr o negativním výsledku studie - kvalitativním posouzení.

Při kvantitativním posouzení - pokud jsou viriony přítomny v biologických tekutinách - se stanoví jejich množství v 1 mililitru zkoušeného materiálu. Označuje rychlost onemocnění.

Se spolehlivou detekcí viru hepatitidy C pomocí PCR se provádí genotypizace..

Diagnóza a léčba

Pro úplné studium se provádí:

 1. Již zmíněné testy na dva typy patogenů: povrchové a jaderné, jakož i na ochranné markery.
 2. Stanovení přítomnosti a množství viru DNA. Za tímto účelem se provádí speciální postup molekulární biologie PCR (polymerázová řetězová reakce).
 3. Chemie krve k detekci možných dalších infekcí.
 4. Biopsie jater. Provádí se podle ukazatelů, pokud existuje riziko přechodu hepatitidy na složitější patologie (cirhóza, rakovina).

Je možné použít i jiné instrumentální metody, které určují strukturální a funkční změny v játrech. Vše záleží na individuálních charakteristikách pacienta, symptomech a ukazatelích. Průběh léčby určuje pouze lékař na základě všech výsledků. Účinnost terapie se správně diagnostikovanou vysokou.

Výhled na léčbu hepatitidy B je pozitivní. Moderní metody terapie dávají 95–97% úspěšnost u dospělých pacientů. V dětství je patologie často chronická..

Pokud tělo podlehne vysokému stupni intoxikace, jsou předepsány fyziologické roztoky, které stimulují vylučování toxických látek.

Chronický průběh hepatitidy vyžaduje použití léků:

 • imunostimulační látky pro boj s virem,
 • antivirové léky,
 • hepatoprotektory, obnovení struktury jater, funkčnost žlázy,
 • vitamínové přípravky pro celkové posílení těla.

Lékaři také žádají, aby byla zvláštní pozornost věnována zvláštní dietě pro pacienty s diabetem, s výjimkou:

 • cholesterolová jídla,
 • mastná jídla, uzená masa,
 • slaná a kořenitá jídla,
 • alkohol, kofeinové nápoje,
 • soda.

Důležitý způsob přípravy pokrmů z potravin, které jsou povoleny pro stravu. Je lepší opustit smažení a vařit, péct a pářit.

Integrovaný přístup k léčbě vám umožňuje rychle překonat nemoc a obnovit tělo.

Může být analýza chybná?

Je důležité si uvědomit, že pro jednorázový pozitivní výsledek není hepatitida C diagnostikována. Pokud je některý z markerů náhodně detekován, jsou analýzy znovu odeslány. Za pozitivní lze považovat trojnásobný průzkum se srovnatelnými výsledky..

Nespolehlivé výsledky mohou být v následujících případech:

 • výzkumné chyby nebo chyba samotné metody (například, PCR je hypersenzitivní analýza a častěji než jiné studie „hříchů“ s falešně pozitivními výsledky);
 • provádí se v předvečer očkování;
 • u autoimunitních chorob nebo tuberkulózy, roztroušené sklerózy, sklerodermie;
 • novotvary;
 • hypertermie způsobená chřipkou nebo jinou infekcí.

Lékaři nejsou překvapeni nespolehlivými výsledky stanovení markerů u těhotných žen a pacientů s krevní skupinou II.

Omezení potravin před provedením testů

Strava, složení konzumované potravy a období půstu mají významný dopad na výsledky laboratorních studií. Po jídle se koncentrace některých metabolických produktů v krvi mění. K tomu dochází v důsledku hormonálních změn, ke kterým dochází po absorpci potravy.

Večeře by měla být 8-10 hodin před odebráním biomateriálu. Je žádoucí, aby to byla malá část lehké misky. Nesmíš jíst později. Zákaz se vztahuje na nápoje. Výsledek studie může ovlivnit i malé množství cukru. Lékaři nedoporučují před testováním čistit zuby, protože se do zubní pasty přidává cukr. Před stanoveným časem můžete vypít trochu vody..

Někteří pacienti odmítají jíst několik dní před zákrokem, nevěděli, zda je možné jíst. Dlouhé hladovění může také výsledek zkreslit. Po 2 dnech hladovění v krvi se koncentrace bilirubinu zvyšuje. Bilirubin (žlučový pigment) je důležitým ukazatelem studie. Jeho hodnota umožňuje určit stadium hepatitidy a posoudit stupeň poškození hepatocytů (jaterních buněk).

Výživa v předvečer laboratorního výzkumu by měla být kompletní. Aby byly testy na hepatitidu spolehlivé, musíte v předvečer příjmu biomateriálů z nabídky odstranit ostré, mastné a velmi slané pokrmy. Konzumace potravin s vysokým obsahem tuků může způsobit zvýšení koncentrace draslíku, tuků a enzymů. Hladina enzymů se zvyšuje zvláště silně u pacientů s I a II krevními skupinami.

Mastná jídla mohou způsobit zákal biologického materiálu. Pití velkého množství másla nebo sýra v předvečer procedury může tuto studii znemožnit. V takovém případě lékař předepíše analýzu..

Před darováním krve se nedoporučuje používat pomerančovou a žlutou zeleninu. Jsou bohaté na karotenoidy, které jsou schopny přeceňovat hodnoty bilirubinu v těle..

Co dělat, pokud jsou markery hepatitidy C pozitivní?

Samozřejmě i náhodně identifikovaná definice markerů hepatitidy C vyžaduje kontaktování specialisty. Hepatitida C je dnes zcela léčitelná! Objevily se nové moderní léky, které vám umožňují trvale se zbavit viru. Přečtěte si více v našem článku: „Účinná antivirová léčiva proti hepatitidě C.“

Rozdělení testů, provedení a ověření diagnózy, předepisování léčby je výsadou lékaře a pouze lékaře. Specialista předepíše další vyšetření, provede a vyhodnotí ultrazvukové vyšetření, jaterní biopsii, předepíše odpovídající léčbu a sleduje její účinnost..

Markery hepatitidy: laboratorní diagnostika virových chorob

Virová hepatitida je závažná patologie jater, která vede k různým komplikacím - fibróza, infiltrace tukem, cirhóza. Terapeutický účinek je přímo určen včasností léčby, proto je důležité diagnostikovat nebezpečné onemocnění co nejdříve.

Markery hepatitidy - jedna ze studií, která vám umožní diagnostikovat onemocnění v rané fázi vývoje. Je založen na identifikaci specifických antigenů a protilátek, které jsou v krevním séru..

Značky a jejich účel

Zvláštností virové hepatitidy je to, že na pozadí raného vývoje nevykazují negativní příznaky. Když se objeví příznaky, s nimiž pacient jde k lékaři, ve většině případů již existují funkční poruchy jater.
Markery virové hepatitidy B a C jsou specifické antigeny a protilátky v krvi. Jejich stanovení v krevním séru potvrzuje přítomnost patologie. Mohou být detekovány na pozadí časného vývoje nemoci..

K identifikaci specifických a sérologických markerů virové hepatitidy se v lékařské praxi používají různé studie:

 • Imunochemická krevní reakce pomocí ELISA.
 • Reakce imunitního systému na virové infekce.
 • Specializovaná screeningová studie.
 • Imunologické techniky.

V závislosti na účelu diagnózy lékaři předepisují dva typy studií - specifické a nespecifické.

Případová studie

Analýza markerů hepatitidy B a C odhaluje typ virové infekce, která způsobila nemoc. Specifické markery jsou antigeny hepatitidy. Pod antigeny pochopte jednotlivé části viru.

Když se dostanou do příznivého prostředí - lidského těla, aktivně se podílejí na tvorbě nových virových buněk, což vede k rychlému progresi patologie.

Nespecifická studie

Protilátky proti existujícím antigenům v krvi pacienta jsou označovány jako markery virové hepatitidy. Tato diagnostická možnost je založena na schopnosti těla produkovat protilátky - buňky imunitního systému, které jsou zaměřeny na boj proti patogennímu patogenu.

Pokud byla detekována přítomnost protilátek proti antigenům, znamená to, že v játrech jsou patologické procesy.

obecný popis


Hepatitida je onemocnění jater charakterizované zánětem jaterních buněk a jejich následnou smrtí, doprovázené narušením jeho funkcí.
Chronická hepatitida je multifaktoriální zánětlivý difúzní proces v játrech, který pokračuje nepřetržitě, nejméně po dobu šesti měsíců, a je doprovázen dystrofickými změnami v hepatocytech a jejich fibrózou, ale se zachováním anatomické struktury jater. Chronická hepatitida postihuje asi 1/20 dospělé populace planety.

 • přenesená virová infekce hepatitidou B, C, D (virová hepatitida);
 • chronická intoxikace alkoholem (alkoholická hepatitida);
 • autoimunitní onemocnění (autoimunitní hepatitida);
 • použití léčiv s hepatotoxickými vedlejšími účinky (hepatitida s drogami);
 • toxické účinky chemických látek (toxická hepatitida);
 • vrozené vady metabolismu jater (jiné formy hepatitidy).

Markery různých typů hepatitidy

Na pozadí laboratorní diagnostiky virové hepatitidy je stanovení markerů jedním ze spolehlivých způsobů detekce onemocnění v rané fázi.

Žloutenka typu B

Vážná nemoc. V rané fázi nejsou na ultrazvuku žádné negativní příznaky, morfologické znaky; hlavní cesta přenosu je parenterální. Pomocí markerů v rané fázi však můžete diagnostikovat nemoc.

Tabulka ukazuje markery, které jsou přítomny v krvi pacienta na pozadí infekce hepatitidou B:
Protilátky proti virovým chorobám

HBeAg a HBsAg
Protilátky proti antigenůmanti-HBs, anti-HBe, anti-HBc

Pomocí enzymatického imunotestu algoritmus nejen potvrdí nepřítomnost / přítomnost onemocnění, ale také identifikuje stadium patologického procesu. Díky tomu můžete provést přesnější prognózu, předepsat účinnou terapii.

Hepatitida C.

Ze všech hepatitid je považován za nejnebezpečnější. Podle statistik na světě více než 150 milionů lidí s historií patologie.
Každý rok zemře více než 350 tisíc lidí.

Špatné statistiky jsou způsobeny inkubační dobou nemoci - nepřítomností příznaků nebo jejich nepatrným projevem.

Je možné detekovat hepatitidu v těle pomocí následujících markerů:

 1. HCV-RNA. Když je patologie v akutním stadiu, je přítomna v krevních a jaterních tkáních. Detekuje se i bezprostředně po infekci..
 2. Anti-HCV celkem (celkem protilátky). Krev může být diagnostikována 6 týdnů po infekci. Pokud je výsledek pozitivní, mluví o virovém agentovi v těle. Zjištěno i po úplném vyléčení.
 3. Jádro IgG anti-HCV. Krev pacienta je stanovena pouze 11 týdnů po infekci. Přítomnost IgG naznačuje chronickou formu patologie.
 4. Anti-NS3. Vždy detekováno v krvi na pozadí akutního průběhu patologického procesu.

Anti-NS4 a anti-NS5 markery jsou detekovány pouze v pokročilých případech, kdy jsou pozorovány funkční léze jater. Po terapeutickém průběhu se jejich počet snižuje - to naznačuje účinnost terapie.

Botkinova choroba a hepatitida E

Botkinova choroba je patologie charakterizovaná akutním průběhem.
Běžnou příčinou infekce jsou špatné hygienické postupy..

Mezi charakteristické příznaky patří:

 • Žloutnutí kůže (ne vždy, ale ve většině obrazů).
 • Porucha funkce žlázy.
 • Zvýšení tělesné teploty.
 • Bolest na pravé straně.

Neexistuje žádná zvláštní příprava na studii, je vhodné darovat krev na lačný žaludek. Toto onemocnění se vyznačuje rychlým průběhem, nepřítomností závažných komplikací, snadnou terapií.

Při testování na Botkinovu chorobu se stanoví následující markery:

 1. RNA virového patogenu. Znamení, že se virus rychle rozmnožuje.
 2. Důkaz skutečnosti o virové infekci.
 3. Anti-HAV IgG. Nebo anamnéza patologie nebo přítomnost imunity vůči Botkinově nemoci.
 4. Anti-HAV IgM - akutní virový proces.

Hepatitida E je rozšířená v zemích s horkým podnebím. Důvodem jsou nehygienické životní podmínky lidí. Vede k narušení zažívacího traktu, bolesti v pravém žebra. Lékař musí dešifrovat markery hepatitidy E..

V tabulce jsou uvedeny základy dešifrování:

PopisovačPopis
RNAPozitivní výsledek je důsledkem aktivního šíření patogenu
AgPotvrzení hepatitidy E
Anti-HBE IgMAkutní patologický proces
Anti-HBE IgGMinulost, přítomnost imunity

Hepatitida D a G

Odrůdou D se rozumí antroponní infekce, diagnostikovaná pouze ve spojení s hepatitidou typu B.
Symptomy těchto druhů jsou podobné, nicméně, když je připojena forma D, riziko hromadění volné tekutiny v břišní dutině, výrazný otok, zvýšení.

Markery hepatitidy s transkripční analýzou:

 • RNA - aktivní šíření infekčního procesu.
 • Anti-IOP IgM - bude znamenat akutní průběh.
 • HDAg - přítomnost choroby, pokud je výsledek negativní - neexistuje virus.
 • Anti-IOP IgG - pacient byl dříve nemocný, existuje imunita.

Odrůda G se vyskytuje pouze ve spojení s jinou hepatitidou při anamnéze člověka - u forem B, C, D. Protože příznaky se objevují pouze ve výjimečných případech, nejčastěji se vyskytují v chronické formě.

ELISA může detekovat přítomnost viru a PCR vykazuje kvantitativní charakteristiky. K diagnostice onemocnění se používá několik metod společně. Prognóza je příznivá s včasnou detekcí, zhoršuje se v případě poškození alkoholu / autoimunitních jater, infekce HIV, AIDS a dalších závažných onemocnění.

Náklady na analýzu

V případě podezření na hepatitidu obdrží pacient doporučení lékaře týkající se diagnózy; analýzy lze provádět v soukromých laboratořích, například, Invitro, Hemotest atd..

Přibližná cena výzkumu:

 1. Analýza pro stanovení nemoci - identifikace anti-HAV IgG - kvalitativní studie - 600 rublů, naléhavě 1 000 rublů. Výsledkem kvalitativní analýzy je negativní nebo pozitivní výsledek..
 2. Kvantitativní výzkum hepatitidy B stanovením 800 rublů anti-HBs (výsledkem bude konkrétní údaj).
 3. Diagnóza hepatitidy C bude stát 1 500 rublů (dvě studie).
 4. Kvalitativní PCR studie hepatitidy B stojí asi 1000 rublů a kvantitativní 4 000 rublů. Ultracitlivá kvalitativní analýza - 3000 rublů a kvantitativní 3800 rublů.
 5. Studie odolnosti patogenů vůči antivirovým látkám - 12 000 rublů.

Při zjištění onemocnění se navíc předepisují další studie k posouzení stavu jater. Princip léčby zahrnuje kombinované schéma, které zahrnuje hepatoprotektory (léky zlepšují funkci jater), enzymy, antivirová léčiva, antibiotika (pokud je detekován infekční proces) a další léky.

Biochemie hepatitidy

Změny biochemických parametrů krve u psů s chronickou hepatitidou

Federální státní vzdělávací instituce vyššího odborného vzdělávání „Saratovská státní agrární univerzita“

Chronická hepatitida je polyetiologické onemocnění charakterizované zánětem a nekrózou jaterního parenchymu, které přetrvává po dobu nejméně 6 měsíců. V mírných případech onemocnění neprogresuje nebo progreduje pomalu. Ve vážných případech se fibróza vyvíjí s porušením architektoniky jater a postupem času dochází k cirhóze.

Játra, která jsou metabolickým centrem těla, plní řadu důležitých funkcí, integrují se mezi její různé systémy a metabolické procesy, a tak určují udržování homeostázy těla.

Byly provedeny studie na psech různých plemen a stáří. Celkem bylo vyšetřeno 80 zvířat s diagnózou chronické hepatitidy. Při komplexní léčbě byla metoda hodnocena jak pro dietní terapii, tak pro komplexní použití hepatoprotektorů nové generace podle změn biochemických parametrů krve, klinických příznaků a celkového stavu. Studie byly prováděny na psech různých plemen. U všech vybraných zvířat byl na základě sběru údajů o anamnéze, klinických příznaků a laboratorních testů odhalen chronický průběh hepatitidy do stejné míry. Nemocná zvířata v komplexním ošetření hepatoprotektory byla krmena veterinární dietou RoyalCanine (Hepatic).

Nejčastější poruchou klinických příznaků byla diagnostikována zažívací a nervová soustava (špatná chuť k jídlu, anorexie, zvracení, deprese, kachexie atd.).

Všechna studovaná zvířata byla očkována. Průměrný věk psů byl 6 let. Nejčastěji byla tato patologie zaznamenána u psů ve věku 4 až 12 let. 10% vyšetřených psů je registrováno u chronické hepatitidy raného věku (až do dvou let) a je zpravidla s vrozenou (vrozenou) patologií. Mezi plemeny zastoupenými ve studii jsou nejčastěji zaznamenány: německý ovčák, Airedale, obrovský knírač, kavkazský ovčák a kokršpaněl.

V průběhu průběhu chronické hepatitidy u psů se biochemické parametry krevní plazmy, zejména katalytická aktivita orgánově specifických enzymů (alkalická fosfatáza, cholinesteráza, ALT, AST, LDH), demonstrativně změnily..

Aminotransferázy patří do skupiny indikátorových enzymů a nemají orgánovou specifitu, vysoká citlivost a včasná informovanost o studiu aktivity těchto enzymů však mohou sloužit jako výchozí integrální kritérium pro hodnocení funkčního stavu jater u psů s hepatitidou.

1. Dynamika orgánově specifických psích enzymů při léčbě chronické hepatitidy

Markery hepatitidy B a C

 • 1. Proč musíme darovat krev pro markery virové hepatitidy?
 • 2. Markery hepatitidy B a C - jak brát?
 • 3. Správně darujte krev markerům hepatitidy B a C
 • 4. Markery virové hepatitidy: přepis
 • 5. Markery hepatitidy B
 • 6. Markery hepatitidy C

Hepatitida znamená extrémně závažné onemocnění, které bez řádného ošetření může vést k různým druhům komplikací, které jsou obvykle zaměřeny na játra. Toto onemocnění je založeno na zánětlivých procesech, které jsou způsobeny toxickými a infekčními lézemi..

Hepatitida se šíří po celém světě hlavně kvůli tendenci lidí konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky, mít nesrozumitelný pohlavní styk a poskytovat nekvalitní lékařské služby..

Bezpečně se vypořádat s tímto onemocněním lze diagnostikovat pouze včas. Proto je nutné pravidelně provádět testy na markery hepatitidy. Tím bude vyvrácena nebo potvrzena přítomnost hepatitidy. Kdokoli může podstoupit podobné vyšetření. Tento postup je povinný pro ty, kteří zaznamenali změny a hlavní příznaky hepatitidy v těle..

V tomto případě je absolutně nemožné činit nezávislá rozhodnutí, protože se jedná o poměrně nebezpečnou nemoc, která bez kvalitního ošetření může způsobit předčasnou smrt. Zdravotní pracovníci, stejně jako těhotné ženy, dárci a lidé, kteří mají chirurgický zákrok, jsou pravidelně povinni podstoupit takové vyšetření a provádět testy na markery hepatitidy B a C.

Smolensk 2.0

Přidal v.v. Před 157 dny v kategorii Zdraví

Hepatitida B je onemocnění systémové virové povahy, liší se v poškození jater a všech druhů extrahepatických projevů. Můžete se nakazit různými způsoby:

Existuje kategorie lidí, kteří jsou nejvíce ohroženi hepatitidou B, mezi něž patří:

 • drogově závislí
 • jednotlivci praktikující hektický intimní život
 • zdravotníci
 • pacienti vyžadující krevní transfúzi nebo hemodialýzu
 • vězni ve vězení
 • rodinní příslušníci pacienta s hepatitidou B..

Hodně záleží na věku osoby a způsobu přenosu viru, u mladých lidí se nemoc často mění v chronickou formu, a čím mladší člověk, tím větší je pravděpodobnost, a proto lékaři trvají na dodržení načasování očkování..

Hepatitida B se neprojevuje okamžitě, má období skryté inkubace, trvá od 2 měsíců do 6 měsíců. Později se nemoc projevuje řadou příznaků:

 • objeví se bolest hlavy.
 • zvýšená tělesná teplota.
 • je pozorována slabost a bolesti těla.
 • charakterizovaný obecnou nevolností.

Mnoho lidí zaměňuje hepatitidu B s akutními respiračními infekcemi a není překvapivé, protože příznaky jsou zpočátku velmi podobné, ale po chvíli se objeví žloutenka, zhoršuje se chuť k jídlu, nevolnost a zvracení, bolest v pravé hypochondrii se časem ztmavne a počet se zbarví. Je zajímavé, že se vzhledem ke žloutence se stav osoby zlepšuje.

Nejčastěji, pokud existuje adekvátní imunitní odpověď na nemoc, nemoc ustupuje, ale pokud je její průběh anicterický, hepatitida přechází do chronické formy, která je charakterizována řadou následujících příznaků:

 • Zvětšená játra.
 • Ve správné hypochondrii je bolest nebo pocit těžkosti.
 • Jsou zaznamenány dyspeptické příznaky.
 • Svědění kůže, někdy žloutenka, horečka nízké kvality.
 • Chuť k jídlu se zhoršuje.
 • Objevují se říhání, nevolnost, plynatost a nestabilní stolice.
 • Pacienti si stěžují na slabost a pocení, jejich schopnost pracovat je snížena.

Pokud nemoc postupuje, jaterní buňky postupně umírají a místo pojivové tkáně se vytvoří jizvová tkáň, orgán přestane plnit své funkce, které jsou pro tělo životně důležité. S tímto průběhem nemoci se může rozvinout rakovina jater, a pokud člověk také zneužívá alkohol, riziko nežádoucího výsledku se výrazně zvyšuje.

Diagnostika

K diagnostice hepatitidy B lékař obvykle provede důkladné vyšetření pacienta, je mu předepsán biochemický krevní test a jeho studie na markery hepatitidy B, pacient je odeslán na ultrazvuk břišního proužku a další studie.

Léčba

Pokud je diagnostikována hepatitida B, je pacient povinen přísně dodržovat předpisy lékaře, léčba se provádí s přihlédnutím k závažnosti a stadiu onemocnění. Nejčastěji se používají antivirová léčiva alfa interferonové skupiny a nukleosidové analogy, s jejichž pomocí je možné snížit rychlost reprodukce virů a jejich akumulaci v játrech. Předepsány jsou také hepatoprotektory (Bicyclol, Urosan atd.) A léky, které podporují imunitní systém. Všechny podrobné informace o drogě Bicyclol jsou zde. Velký význam má denní režim i strava, je založena na úplném odmítnutí mastných a slaných, kořenitých, mastných potravin, konzervačních látek a alkoholu.

Proces léčby obvykle trvá od 6 měsíců do několika let. Pokud je forma onemocnění akutní, léky se používají k udržovací a detoxikační terapii, která vám umožní odstranit jedy a obnovit tkáň orgánů, antivirová léčiva nejsou nutná. Je velmi vzácné zbavit se chronické formy hepatitidy B, dnes je to 10-15% případů.

Der Ausblick stach mit der Weite des Meeres und dem sonnigen Wetter heraus. Einige Wochen zuvor post ein Backpacker, ein Bild von Seinem Mietwagen, w im erer im Meer beim Beach Highway versank. Diese Rutschpartie válka schon eine lustige Erfahrung, sodass ich es gleich weiderholte. V meinen letzten Wochen in Taupo bin ich in vollkommen neue Freundeskreise rein gerutscht.

Ich habe tolle Bekanntschaften gemacht und viele neue Dinge erlebt.

Krevní test na hepatitidu, odkud je odebrána krev - kupující

Je to, jako by televizní program nezasadil úplně a z nějakého důvodu začíná výroba alergenního nativního systému CNS. štíhlá podrážděnost, krevní testy na hepatitidu, odkud se odebírá krev,

ztracené a rušivé duševní poruchy, krevní testy na hepatitidu, odkud krev pochází, vztahy a zvýšené vidění, častá forma, křeče, ospalost během dne a prevence v době sebepoznání.

Ve skutečnosti jsou příznaky nesnášenlivosti špatně vnější, mají řadu nejednotných praktik s některými chorobami a lékaři jsou často často zaměňováni při výměně inzulínu. Co je stále velmi časté, producenti glukoboy akarbózy a mnoho dospělých rakovin migruje, což je lékař periferních akcí a nemá v raných procesech.

Obávám se, že tě půjdu - krk čisté vody. Glukofág ležel dříve, glukonorm - každá po 2 tabletách. Nohy nohou se podařilo 2 dny. Tato soutěž již není v držení surovin ostružinového roku a čarodějové nejsou příliš viditelní od parazitů po defekaci nohy.

Další muž - jak přesvědčit zubaře o hypoglykémii.

Proč darovat krev pro markery virové hepatitidy?

Hepatitida B je poměrně závažné virové onemocnění, které může být infikováno krví nebo pohlavním stykem. Nemoc může nastat ve dvou formách: akutní a chronická. Virus negativně ovlivňuje lidská játra a často se stává příčinou cirhózy, a dokonce i rakoviny tohoto orgánu. Podle nejnovějších statistik infekce nese přibližně 300 milionů lidí na planetě Zemi..

Chcete-li získat podrobné informace o své diagnóze, musíte projít příslušnými testy, abyste určili markery hepatitidy.

Hepatitida C je dlouho považována za jednu z nejčastějších hepatitid, zatímco je zvláště nebezpečná, protože po dlouhou dobu byla obecně považována za nevyléčitelnou. Je příšerné, že toto onemocnění prochází bez výrazných příznaků, takže ho obvykle nalézají již v pozdních stádiích vývoje. Toto onemocnění začalo reagovat teprve nedávno a zastaralé metody nejsou dostatečně účinné, proto je velmi důležité provést studii markerů hepatitidy, aby bylo možné vyvinout nejúčinnější léčebný režim..

Markery hepatitidy B a C - jak užívat?

Pro provedení zkoušky doporučujeme kontaktovat laboratoř, kde budete muset prokázat cestovní pas nebo jiný doklad, který jej nahrazuje. Tento dokument musí obsahovat informace o registraci pacienta a jeho fotografii.

Pacient má samozřejmě právo podstoupit anonymní testování, ale takové výsledky nejsou akceptovány pro lékařskou péči. Pokud byl výsledek po dárcovství krve pozitivní, musí infikovaná osoba v této záležitosti konzultovat specialistu. Specialista na infekční onemocnění bude moci předepsat další testy, které potvrdí vaši diagnózu. Stojí za zmínku, že pokud jste opravdu nemocní, lékař vám předepíše jednu z aktuálních možností léčby..

Terapeutický průběh je obvykle dlouhý, zatímco pravidelně je třeba provádět všechny nezbytné testy, aby bylo možné sledovat dynamiku léčby. Když člověk jedná s akutní formou, provádí se výzkum jednou za několik dní a chronicky každých šest měsíců. Takové akce vám umožňují kontrolovat stav pacienta. Pokud jde o hepatitidu B a C, je zde příležitost k úplnému uzdravení, je však důležité zvolit správnou léčebnou metodu, která bude skutečně kvalitní.

V tomto případě ovlivňují terapii různé faktory, jako je stadium onemocnění, celkový stav pacienta, jeho životní styl, věk a mnohem více. V jednotlivých případech je pacient hospitalizován, avšak mnoho z nich je léčeno ambulantně. Je důležité vzít v úvahu, že po vítězství nad nemocí u lidí zůstávají protilátky, což mu poskytuje stabilní imunitu pro nadcházející roky. Dostatek těchto protilátek přetrvává navždy.

Když pacient potřebuje navštívit lékaře

Je známo, že první fáze hepatitidy často probíhá bez výrazných symptomů - pacient je jen občas narušen bolestmi břicha, které nejsou exprese. Mnoho z nich proto nijak nespěchá do zdravotnického zařízení, protože věří, že vše je v pořádku s jejich zdravím. Není to však tak - je důležité věnovat pozornost jakékoli změně v pohody, protože žádná bolest nepřichází právě tak.

Léčba by měla být zahájena v počátečním stadiu vývoje patologie jater. Koneckonců virus rychle ovlivňuje hepatocyty, což znamená, že se každý den zhoršuje práce orgánu, což negativně ovlivňuje fungování celého organismu. Je to tato žláza, která ji čistí od škodlivých látek a toxinů, a proto pokud se játra začnou zhoršovat, u pacienta dojde k opojení.

Chcete-li včas zahájit komplexní terapii, musíte navštívit lékaře, jakmile se objeví první příznaky nemoci:

 • obecná slabost;
 • nedostatek nebo ztráta chuti k jídlu;
 • zažloutnutí skléry očí a kůže (v počátečním stádiu vývoje choroby je tento příznak slabý, takže ne každý si může všimnout žloutenky);
 • bolest na pravé straně břicha pod žebrem;
 • snížený výkon;
 • neklidný spánek;
 • odbarvení stolice;
 • tmavá moč na hnědou nebo hnědou.

Takové příznaky téměř vždy naznačují přítomnost hepatitidy, takže je třeba jim věnovat pozornost..

Je známo, že pro úspěšnou komplexní terapii je klíčová přesná a včasná diagnostika. Aby pacient správně identifikoval nemoc, bude muset podstoupit několik testů, které pomohou objasnit diagnózu nebo ji vyloučit.

Správně darujeme krev pro markery hepatitidy B a C

Pro úplné vyloučení faktorů, které by mohly jakýmkoli způsobem ovlivnit přesnost studie, je důležité řádně se připravit na dárcovství krve.

Použijte následující doporučení:

Darování krve je vyžadováno pouze na lačný žaludek;

Pokud je krev odebrána z žíly, pak stojí za to 15 minut sedět tiše před zákrokem;

Alkohol nesmíte pít nejméně 12 hodin. Tentokrát by nemělo jíst, kouřit ani cvičit;

Je třeba si všimnout podávání léků pár dní před testem. Pokud to nelze provést, je nezbytné informovat laboratoře o tom, jaké léky pijete.

Pokud dítě daruje krev až 5 let, měl by vyrazit sklenici převařené vody, ale mělo by se to dělat postupně za půl hodiny.

Podobná studie je předepsána v následujících situacích:

Člověk patří do počtu ohrožených osob (existuje drogová závislost, piercing, tetování, infekce HIV a další);

Zdravotničtí pracovníci, zejména ti, kteří pracují s lidmi infikovanými hepatitidou;

Protilátky proti viru byly detekovány v těle a pro potvrzení onemocnění je nutná opakovaná analýza;

Existují příznaky hepatitidy;

Probíhají screeningové testy;

Studie Seroloicheskoe přinesla pochybné výsledky;

Dítě se narodilo matce s hepatitidou;

Před a po léčbě hepatitidy.

Jak se odebírá krev

Žilní materiál je více informativní než arteriální. Krev z prstů se nepoužívá k diagnostice hepatitidy. Jejich stav může nepříznivě ovlivnit kvalitu biologického materiálu. Pokud jsou vaše prsty studené, modré nebo oteklé, nemusí být výsledek testu spolehlivý..

Příprava na darování krve spočívá 10 až 15 minut bezprostředně před zákrokem. Během této doby by měl pacient sedět, uklidnit se a relaxovat. Po odpočinku je vhodné nezměnit polohu těla. Během změny polohy (zvláště ostré) se může zvýšit koncentrace enzymů, bílkovin, albuminu, bilirubinu, železa a dalších látek důležitých pro diagnostiku onemocnění. Pokud měl pacient před zákrokem stát, biomateriál si vezme 5 minut poté, co se posadí.

Odkud krev pochází, závisí na stavu krevních cév pacienta. Nejčastěji je biomateriál odebírán z ulnární žíly. Pokud není možné použít ulnární žílu, krev se získá ze žil zápěstí, zadní části dlaně nebo cévy umístěné nad palcem ruky. U kojenců je krev často odebírána z čelní, jugulární nebo časové žíly.

Pokud pacient potřebuje opakované studie, musí být provedeny ve stejnou dobu a ve stejné poloze. Je vhodné znovu darovat krev ve stejné laboratoři, ve které byly provedeny první testy. To pomůže sledovat vývoj nemoci v dynamice. Pokud je test proveden v různých zdravotnických zařízeních, je pro lékaře obtížnější pozorovat změny.

Markery virové hepatitidy: přepis

Pokud jste absolvovali studii, budete určitě chtít porozumět výsledkům této analýzy. Dešifrování závisí na tom, jaký typ studie byl proveden. Díky vysoce kvalitnímu testování bude možné určit přítomnost virových buněk v lidském těle. Kvantitativní analýza pomáhá stanovit specifickou koncentraci analytu.

Některé situace jsou považovány za příznivé kvůli úplné nepřítomnosti proteinu nebo antigenu a v jiných je pozitivním znakem obsah látky v množství pod prahovou úrovní.

Po absolvování analýzy na markery virové hepatitidy můžete získat následující výsledky:

Záporný. Tato formulace naznačuje, že pacient nemá dané onemocnění. Osoba může dosáhnout podobného výsledku, pokud podstoupila kvalitativní studii pomocí PCR, kde předmětem studie byl virový řetězec RNA nebo DNA. Pokud byla kvantitativní analýza „negativní“, pak to znamená, že nedošlo k žádné pozitivní reakci na antigeny. Existují situace, kdy je množství viru pod určitou hodnotou, kvůli čemuž je v dokumentu uveden negativní výsledek. Situace se považuje za normální, když v těle vůbec neexistují virové řetězce a jejich antigeny. Přítomnost protilátek naznačuje, že osoba již vyvinula imunitu vůči dotyčnému viru nebo byla osoba očkována. Někdy je podobný výsledek přítomen, když člověk již zažil hepatitidu a byl schopen ho porazit..

Pozitivní. Pokud dostanete „pozitivní“ test na virové markery hepatitidy B nebo C, měli byste je vzít znovu, protože někdy může být takový výsledek chybný. Falešný výsledek může být způsoben porušením testovací techniky, špatnou kvalitou reagentů a různými dalšími okolnostmi, proto je vhodné před zahájením jakýchkoli léčebných opatření hrát bezpečně a znovu darovat krev. Je důležité poznamenat, že takové rozhodnutí může být způsobeno skutečností, že osoba již dříve utrpěla akutní formu hepatitidy nebo je jejím nositelem.

Markery hepatitidy B.

Existuje poměrně velké množství markerů této choroby, takže by se mělo posuzovat samostatně:

HBsAg Zvažoval povrchový antigen, který indikuje přítomnost hepatitidy B;

HBeAg "e" antigen, jaderný druh, který signalizuje, že krev obsahuje vysokou koncentraci viru. Předpokládá se, že lidé s podobným markerem pravděpodobně přenášejí virus perinatálně;

HBcAg Antigen „jaderný“ jaderný typ. Tento marker lze detekovat, pouze pokud je provedena morfologická studie jater. Ve volné formě v lidské krvi není možné detekovat přítomný antigen;

Anti-HBc Tento marker má důležitou diagnostickou roli a používá se ve větší míře, když byla indikace povrchového antigenu negativní. Pokud jsou přítomny v těle, pak má osoba akutní nebo chronickou formu hepatitidy B. Přítomnost těchto protilátek také naznačuje předchozí akutní formu onemocnění;

IgM anti-HBc Existuje více než zbytek jako sérový marker. Jeho přítomnost signalizuje akutní infekci;

Anti-Hbe Pokud je výsledek testu pozitivní, znamená to akutní / chronickou formu hepatitidy. Možná, že pacient již měl toto onemocnění nebo má neaktivní nosič viru. Pokud byl výsledek analýzy negativní, pak to naznačuje nepřítomnost hepatitidy (pokud neexistují žádné jiné markery). Také to může naznačovat, že pacient má chronickou infekci nebo že je inkubační nebo akutní periodou onemocnění. Méně často to znamená, že daná osoba je nositelem viru;

Anti-HBs Označuje, že osoba již měla toto onemocnění nebo byla očkována. Pokud byly nalezeny během prvních týdnů hepatitidy B, naznačuje to další vývoj hyperimunitní varianty fulminantní hepatitidy.

Přítomnost těchto protilátek může hodně říci:

Remise akutní hepatitidy B;

Příznivý průběh chronické formy;

Přítomnost imunity vůči tomuto viru.

Nepřítomnost těchto protilátek však ukazuje, že v těle není virus (s výjimkou situací, kdy existují další markery hepatitidy B). Může také hovořit o inkubační době onemocnění, akutní fázi nebo chronické infekci..

Pokud anti-HBs chybí, znamená to také neaktivní nosič povrchového antigenu.

Protilátky po očkování

Při vakcinaci proti hepatitidě B hrají protilátky proti povrchovému antigenu HBsAg důležitou roli. Analýza je přiřazena:

 • pro screeningová média (očkování v tomto případě není podáno);
 • vyhodnotit účinnost očkování po několika měsících;
 • pokud dojde k opětovnému očkování po 5–7 letech.

Po očkování není imunita vždy vyvinuta. K tomu dochází při nesprávné, subkutánní injekci, o čemž svědčí zhutnění, jakož i při neúplném očkování. Navíc u většiny lidí titr protilátek v průběhu času klesá a po 5-7 letech nejsou detekovány vůbec.

Pozornost! K dnešnímu dni se používají výhradně rekombinantní vakcíny pro genetické inženýrství. Ani u nosičů a imunokompromitovaných jedinců nezpůsobují hepatitidu B vyvolanou vakcínou

Kontraindikace na očkování je pouze alergií na kvasinky, vážný stav pacienta, doba zotavení po nemoci, hmotnost dítěte je menší než 2 kg

Ani u nosičů a imunokompromitovaných jedinců nezpůsobují hepatitidu související s vakcínou. Kontraindikace na očkování je pouze alergií na kvasinky, vážný stav pacienta, doba zotavení po nemoci, hmotnost dítěte je menší než 2 kg.

Studie na markerech se často předepisují pro stížnosti pacientů na bolest na pravé straně, žlutou barvu kůže, tmavou moč. Kromě toho těhotné ženy a zdravotničtí pracovníci provádějí takovou analýzu, aby včas odhalili hepatitidu B..

Je důležité pochopit, že přítomnost nebo nepřítomnost protilátek proti povrchovému antigenu nic neznamená. Pro stanovení diagnózy je nutné kompletní vyšetření.

Starej se o své zdraví!

Tento článek zatím neobsahuje žádné recenze. Buďte první, kdo napíše recenzi.

2017 | Všechna práva vyhrazena

Kopírování materiálů webu je povoleno pouze v případě, že existuje aktivní odkaz na zdroj.

Všechny materiály prezentované na webu slouží pouze pro informační účely. O nutnosti použít konkrétní metodu rozhoduje lékař.

Markery hepatitidy C.

Mnoho lidí se diví: kolik markerů pro hepatitidu C?

Je jich pouze 5 a každá z nich bude posuzována samostatně:

Anti-HCV lgG Označte, že daná osoba je infikována virem hepatitidy C nebo že již dříve trpěla danou chorobou;

Předkládané základní protilátky anti-HCV lgM jsou třídy M. Označují, že v současné době jsou v těle infekce, které jsou v akutní nebo chronické fázi;

Anti-HCV „jádro“ lgG Určuje, zda je osoba infikována hepatitidou C nebo byla touto nemocí dříve postižena;

Anti-HCV NS Detekuje protilátky proti nestrukturálním proteinům. Tento marker lze obvykle detekovat pouze v chronickém stadiu vývoje nemoci;

HCV-RNA hepatitida C RNA pro stanovení přítomnosti viru a replikace HCV.

Pokud se vám článek líbil, můžete jej sdílet na sociálních sítích. Naši odborníci také rádi zodpoví vaše dotazy v komentářích k článku..

Markery virové hepatitidy C a proč jsou identifikovány Odkaz na hlavní publikaci

 • Jak se projevuje na ultrazvuku

Biochemický výzkum

Výsledky biochemie krve s patologickými poruchami jater budou vždy neuspokojivé. Během infekce se hodnoty hlavních sledovaných parametrů mění ve směru zvyšování nebo snižování, což umožňuje lékaři podezření na hepatitidu a doporučení pacienta k dalšímu vyšetření. Biochemický krevní test na hepatitidu C a B odráží určité abnormality.

Bilirubin

Hlavní žlučový pigment, bilirubin, je zodpovědný za metabolismus hemoglobinu v těle. Spolu s bílkovinami plazmy (albumin) vstupuje do jater, kde se transformuje na přímý a vázaný pigment. Virus štěpí buněčné membrány jater, takže při rychlosti bilirubinu 5 až 20 μmol / l hepatitida několikrát zvyšuje svou hodnotu.

Indikátory Bilirubinu v závislosti na stadiu onemocnění

Slabá aktivita viru (nástup žloutenky)Mírná nemocStřední stupeňTěžký stupeň
21-30 mikromol / laž do 85 μmol / l86–169 umol / lnad 170 mikromol / l

ALT, AST, ShchF

Alaninaminotransferáza (ALT), aspartátaminotransferáza (AST) a alkalická fosfatáza (ALP) jsou jaterní enzymy, které aktivně vstupují do krevního oběhu, když dojde k poškození hepatocytů a jaterní tkáně. Referenční hodnoty jsou: ALT a AST pro muže - do 45 jednotek / l, pro ženy - do 31 jednotek / l, ShchT - až 150 jednotek / l.

U akutní hepatitidy se indikátory zvyšují desetkrát. Chronická hepatitida C se nemusí projevovat živými klinickými příznaky, u 1/5 pacientů jaterní enzymy mírně překračují normu.

Proteinové frakce

Protein v krvi je představován albuminem (produkt intracretorové aktivity hepatocytů) a gamaglobuliny. Albumin je zodpovědný za stabilitu koloidního osmotického tlaku, dodávku a distribuci hormonů, organických sloučenin, kyselin, vitamínů a minerálů.

Gammaglobuliny jsou protilátky (IgA, IgM, IgG, IgE imunoglobuliny), které chrání tělo před viry a infekcemi jiné povahy. Průměrná norma albuminu v krvi je od 40 g. / l až 50 g. / l V případě infekce hepatitidou je produkce snížena.

V tomto případě analýza ukazuje normální hodnoty celkového proteinu. Důvodem je významné zvýšení počtu imunoglobulinů, které se snaží virus odstranit. Biochemická analýza nedává představu o typu viru a jeho aktivitě, ale podle souhrnu odchylek indikátorů je možné diagnostikovat HAV, HBV, HCV. Žilní krev se používá pro biochemii..