Virová hepatitida B. Stanovení formy a stadia nemoci

Komplexní studie potvrzené virové hepatitidy B (HBV). Analýza markerů infekce vám umožňuje stanovit klinické stádium onemocnění, imunologický stav subjektu a také vyhodnotit účinnost léčby. Zahrnuje stanovení virových proteinů (antigenů), hlavních tříd specifických protilátek a detekci virové DNA v krvi.

Jaké biomateriály lze použít pro výzkum?

Jak se připravit na studii?

 • Vyloučit mastné potraviny ze stravy po dobu 24 hodin před studiem.
 • Nekuřte 30 minut před testem..

Přehled studie

Virová hepatitida B (HBV) je infekční onemocnění, které způsobuje vážné poškození jater. Hepatitida B se často stává chronickou, její průběh se prodlužuje a vyvolává nástup cirhózy a rakoviny jater.

Virus hepatitidy B (Hepadnaviridae) obsahuje dvouvláknovou DNA obklopenou nukleokapsidem o délce 27 nm, která obsahuje antigen HBcAg, a vnější obal obsahující antigen HBsAg. Tento antigen se nachází v krvi 6 týdnů před nástupem příznaků nemoci a může být detekován po dlouhou dobu v přítomnosti i v nepřítomnosti (u chronické hepatitidy a kočárku). V časných stádiích onemocnění je přítomno u 90–95% pacientů.

Znakem viru hepatitidy B je to, že vstupuje přímo do krevního řečiště a cirkuluje v něm po celou dobu onemocnění. U některých pacientů virus v krvi trvá celý život. Z tohoto důvodu mohou být zdrojem infekce nejen ti, kteří mají hepatitidu ve své akutní formě, ale také ti, kteří již tuto nemoc měli, stejně jako lidé, kteří nevykazují nemoc, ale jsou nositeli viru..

Úplné zotavení je zaznamenáno u 92-95% pacientů s akutní hepatitidou B a pouze 5-8% z nich má přechod na chronickou formu onemocnění.

Hepatitida B je léčena výhradně v nemocničním zařízení. Toto onemocnění v případě dlouhodobého průběhu je rizikovým faktorem pro vývoj primárního hepatocelulárního karcinomu (rakovina jater).

V životě viru hepatitidy B se rozlišují dvě fáze: fáze replikace a fáze integrace. Ve fázi replikace se virus rozmnožuje (násobí). Virus DNA vstupuje do jádra hepatocytů, kde se DNA polymeráza používá k syntéze virových DNA obsahujících nukleokapsidy, HBcAg, HBeAg antigenů, které jsou hlavním cílem imunitního systému. Nukleokapsid pak migruje z jádra do cytoplazmy, kde se replikují proteiny vnějšího obalu (HBsAg), a tak se sestaví kompletní virion. V tomto případě přebytek HBsAg, který se nepoužívá k sestavení viru, vstupuje do krevního řečiště mezibuněčným prostorem. Úplné sestavení (replikace) viru končí prezentací jeho rozpustného nukleokapsidového antigenu - HBeAg na hepatocytární membráně, kde je „imunocyty“ rozeznán. Antigen HBcAg není stanoven sérologickými metodami, protože v krvi chybí ve volné formě. Přítomnost protilátek v krvi (anti-HBc) proti tomuto antigenu, která je produkována díky vysoké imunogenitě.

Markery fáze replikace viru hepatitidy B jsou:

 • detekce krevních antigenů HBeAg a anti-HBc (Ig M).

U 7–12% pacientů s chronickou virovou hepatitidou B je možný spontánní přechod replikační fáze do nereplikační fáze (v tomto případě HBeAg zmizí z krve a objeví se anti-HBe). Je to fáze replikace, která určuje závažnost poškození jater a nakažlivost pacienta.

Ve fázi integrace je fragment viru hepatitidy B nesoucí gen HBsAg integrován (zabudován) do hepatocytového genomu (DNA) s následnou tvorbou hlavně HBsAg. Současně se replikace virů zastaví, ale genetický aparát hepatocytů pokračuje v syntéze velkého množství HBsAg..

Virová DNA může být integrována nejen do hepatocytů, ale také do buněk slinivky břišní, slinných žláz, leukocytů, spermatozo, ledvinových buněk.

Integrační fáze je doprovázena tvorbou klinické a morfologické remise. V této fázi se ve většině případů vytvoří stav imunologické tolerance k viru, což vede k zastavení aktivity procesu a přenosu HBsAg. Integrace činí virus nedosažitelným pro imunitní kontrolu.

Sérologické markery integrační fáze:

 • přítomnost pouze HBsAg v krvi nebo v kombinaci s anti-HBc (IgG);
 • nepřítomnost DNA viru v krvi;
 • HBeAg sérokonverze na anti-HBe (tj. Vymizení HBeAg z krve a výskyt anti-HBe).

Pacienti, kteří měli infekci a mají protilátky proti viru, nemohou být znovu infikováni hepatitidou B. V některých případech nedochází k úplnému uzdravení a osoba se stává chronickým nosičem viru. Nosič viru může být asymptomatický, ale v některých případech se vyvíjí chronická aktivní hepatitida B. Klíčovým rizikovým faktorem aktivního virového nosiče je věk, kdy byla osoba infikována: u kojenců úroveň rizika přesahuje 50%, zatímco u dospělých zůstává na úrovni 5-10%. Studie ukazují, že muži se častěji stanou nositeli než ženy.

HBsAg - povrchový antigen viru hepatitidy B

Povrchový antigen viru hepatitidy B (HBsAg) je protein, který je přítomen na povrchu viru. Nachází se v krvi s akutní a chronickou hepatitidou B. Nejčasnější marker. Dosáhne maxima ve 4. až 6. týdnu nemoci. Trvá až 6 měsíců s akutní hepatitidou, více než 6 měsíců - s přechodem choroby do chronické formy.

HBeAg - jaderná virus viru hepatitidy B

Antigen v jádru viru. Objevuje se v krvi současně s HBsAg a přetrvává po dobu 3-6 týdnů. HBeAg se objevuje v krvi pacienta s akutní hepatitidou B současně s nebo po HBsAg a zůstává v krvi po dobu 3-6 týdnů. Označuje aktivní reprodukci a vysoké riziko přenosu viru během pohlavního styku i perinatálně. Infekčnost HBeAg-pozitivního séra je 3-5krát vyšší než HBsAg-pozitivní. Detekce HBeAg v krvi po více než 8–10 týdnů naznačuje přechod nemoci do chronické formy. Při nepřítomnosti replikační aktivity viru během chronické infekce není HBeAg detekován. Jeho vzhled také naznačuje reaktivaci viru, ke které dochází častěji na pozadí imunosuprese.

Při léčbě virové hepatitidy B zmizení HBeAg a výskyt protilátek proti antigenu HBe naznačují účinnost léčby.

anti-HBc (Ig M) - specifické protilátky třídy IgM na jaderný „jaderný“ antigen viru

Začínají být produkovány ještě před klinickými projevy, naznačují aktivní replikaci viru.

Objeví se v krvi po 3–5 týdnech, přetrvává 2–5 měsíců a během období zotavení zmizí.

anti-HBc - celkové protilátky (IgM + IgG) na jádro antigenu viru hepatitidy B

Důležitý diagnostický marker, zejména se zápornou hodnotou HBsAg. IgM protilátky jsou produkovány po 3-5 týdnech. IgG protilátky se začnou vyrábět od 4. do 6. měsíce a mohou přetrvávat po celý život. Potvrďte kontakt těla s virem.

anti-HBs - celkové protilátky proti povrchovému antigenu viru hepatitidy B

Objevují se pomalu a dosáhnou maxima po 6-12 měsících. Označte předchozí infekci nebo přítomnost protilátek po vakcinaci. Detekce těchto protilátek naznačuje obnovení a rozvoj imunity. Detekce protilátek s vysokým titrem v prvních týdnech nemoci může být spojena s vývojem hyperimunitní varianty fulminantní hepatitidy B.

anti-HBe - protilátky proti antigenu viru hepatitidy B

Objeví se 8. až 16. týden po infekci u 90% pacientů. Označují konec akutního období onemocnění a začátek období rekonvalescence. Může přetrvávat až 5 let po onemocnění.

HBV (DNA) - DNA viru hepatitidy B

Značka přítomnosti a replikace viru. Pomocí PCR může být virová DNA stanovena kvalitativně nebo kvantitativně. Díky vysoce kvalitní metodě je přítomnost viru hepatitidy B v těle a jeho aktivní reprodukce potvrzena. To je zvláště důležité ve složitých diagnostických případech. Při infekci mutantními kmeny viru mohou být výsledky testů na specifické antigeny HBsAg a HBeAg negativní, ale riziko šíření viru a vývoje choroby u infikované osoby zůstává.

Kvalitativní stanovení virové DNA hraje důležitou roli při včasném odhalení hepatitidy B u lidí s vysokým rizikem infekce. Genetický materiál viru je detekován v krvi o několik týdnů dříve než HBsAg. Pozitivní výsledek PCR po dobu delší než 6 měsíců naznačuje chronickou infekci. Stanovení virové zátěže (množství DNA v krvi) vám umožní posoudit pravděpodobnost, že se onemocnění stane chronickou.

Zvýšené hladiny jaterních transamináz s pozitivním výsledkem PCR jsou indikátory potřeby léčby. Během léčby virové hepatitidy B znamená vymizení virové DNA účinnost léčby.

Na co se studie používá??

 • Posoudit sérologický profil;
 • objasnit stádium choroby a stupeň nakažlivosti;
 • potvrdit nemoc a vyjasnit její formu (akutní, chronická, přeprava);
 • sledovat průběh chronické hepatitidy B;
 • vyhodnotit účinnost antivirové terapie.

Když je naplánována studie?

 • Pokud pacient odhalí povrchový antigen viru hepatitidy B (HBsAg);
 • pokud existuje podezření na infekci virem hepatitidy B a pochybné výsledky sérologických testů;
 • se smíšenou hepatitidou (kombinovaná virová hepatitida B a C);
 • s dynamickým sledováním pacientů s hepatitidou B (určení fáze procesu ve společné studii dalších specifických markerů infekce).

Co znamenají výsledky??

Pro každý ukazatel zahrnutý do komplexu:

Akutní hepatitida B. Existuje „divoký“ kmen (přírodní) a „mutantní“ kmen (typ) viru. Stanovení kmene viru je zvláště důležité při výběru antivirové léčby. Kmen mutantního viru je o něco méně léčitelný než divoký.

Chronická hepatitida B (HVGV). Existují tři sérologické možnosti:

 1. HVGV s minimální aktivitou (dříve používán termín „HBsAg přeprava“);
 2. HBe-negativní HVHV;
 3. HBV-pozitivní HVHV.

Interpretace kombinací sérologických markerů hepatitidy B

PCR - diagnostika viru hepatitidy B (kvantitativně)

Studie k identifikaci původce hepatitidy B (HBV), ve které je přítomnost genetického materiálu (DNA) viru a jeho množství (virové zatížení) ve vzorku krve stanovena metodou polymerázové řetězové reakce v reálném čase.

HBV DNA může být detekována při koncentraci za spodní hranicí rozmezí lineární koncentrace. Rozsah lineární koncentrace je rozsah, ve kterém lze vypočítat přesný počet kopií patogenu. Pro tuto analýzu je lineární rozmezí koncentrací HBV DNA stanovené detekčním zesilovačem 7,5 × 102 - 1,0 × 108 kopií / ml vzorku.

Polymerázová řetězová reakce v reálném čase.

Kopie / ml (kopie na mililitr).

Jaké biomateriály lze použít pro výzkum?

Jak se připravit na studii?

Před podáním krve nekuřte 30 minut.

Přehled studie

Virová hepatitida B (HBV) je infekční onemocnění jater způsobené virem hepatitidy B obsahujícího DNA (HBV). Mezi všemi příčinami akutní hepatitidy a chronické virové infekce je virus hepatitidy B považován za jednu z nejběžnějších na světě..

V Rusku přesahuje počet dopravců HBV 5 milionů lidí.

Zdrojem infekce je pacient s HBV nebo asymptomatický virový nosič. HBV se přenáší krví a jinými tělními tekutinami. Můžete být nakaženi nechráněným sexem, pomocí nesterilních stříkaček, krevní transfúze a transplantací dárcovských orgánů, matka může infikovat dítě během porodu nebo po porodu (praskliny v bradavkách).

Do rizikové skupiny patří: zdravotničtí pracovníci, kteří mohou přijít do styku s krví pacienta, pacienti podstupující hemodialýzu, injekční uživatelé drog, sexuálně aktivní lidé, děti narozené matkám s HBV.

Inkubační doba onemocnění je od 4 týdnů do 6 měsíců. Virová hepatitida B se může vyskytovat jak ve formě mírných forem, které trvají několik týdnů, tak i ve formě dlouhodobé chronické infekce. Hlavní příznaky hepatitidy: nažloutnutí kůže, horečka, nevolnost, únava, v laboratorních testech - zhoršená funkce jater a specifické antigeny viru hepatitidy B. Akutní onemocnění může rychle vést k úmrtí, může se stát chronickou infekcí nebo může skončit v úplném uzdravení. Předpokládá se, že po přenesení HBV se vytvoří stabilní imunita. Chronická virová hepatitida B je spojena s vývojem cirhózy a rakoviny jater.

Existuje korelace mezi koncentrací viru v krvi a výsledkem akutní virové hepatitidy B. Při nízké úrovni virémie je pravděpodobnost chronické infekce téměř nulová a infikovaná osoba není nebezpečná pro ostatní. Při vysoké virové zátěži (10 ^ 5 kopií / ml (2 * 10 ^ 4 IU / ml) - vysoká virová zátěž, aktivní proces infekce (je nutná antivirová terapie).

 • > 1,0 * 10 ^ 8 kopií / ml (> 4,8 * 10 ^ 7 IU / ml) - DNA viru hepatitidy B byla detekována při koncentraci nad lineárním koncentračním rozsahem.
  • Kvantifikace DNA viru hepatitidy B je nezbytným testem před antivirovou terapií. V průběhu léčby musí být analýza opakována po 3-6 měsících.
  • Virová hepatitida B je často kombinována s virovou hepatitidou D.

  PCR analýza na hepatitidu B

  Virus obsahující virus rodiny Hepadnaviridae je přímým původcem hepatitidy B. Analýza PCR pro hepatitidu B vám umožňuje určit přítomnost viru DNA v krvi pacienta. Pozitivní výsledek pro HBV DNA ukazuje přítomnost infekce v krvi pacienta. Je třeba poznamenat, že diagnóza pomocí analýzy PCR umožňuje nejen stanovit přítomnost infekce, ale také její kvantitativní zátěž a aktivitu. Tato metoda je spolehlivá, přesná a reprodukovatelná. Kvantifikace HBV DNA pomocí qPCR může být použita ke sledování účinnosti HBV terapie a může být užitečná pro pochopení přirozené historie HBV.

  K infekci hepatitidou B dochází prostřednictvím domácího nebo sexuálního styku nebo přímým kontaktem s infikovanou krví. Po infekci virus vstupuje do jaterních buněk, ve kterých pokračuje v aktivní reprodukci. V krvi se patogenní buňky šíří po celém těle. Stojí za zmínku, že virus hepatitidy B je vysoce odolný vůči kyselinám a vysoké teplotě. Dokáže si udržet své úžasné vlastnosti po dobu šesti měsíců..

  Typy PCR pro hepatitidu B

  K dnešnímu dni existují dva typy diagnostiky, které jsou předepsány pro podezření na virus hepatitidy B: kvalitativní PCR (umožňuje určit přítomnost viru v krvi s absolutní přesností) a kvantitativní PCR (umožňuje určit míru virové aktivity).

  Kvalitativní PCR je předepsána, pokud existuje podezření na infekci HBV nebo pokud jiné diagnostické metody nedaly jasný výsledek. Je velmi snadné dešifrovat tento typ analýzy PCR: negativní (virus nebyl detekován v krvi), pozitivní (virus byl detekován v krvi). Hlavním úkolem kvalitativní analýzy je zjistit přítomnost infikovaných buněk v raných stádiích nemoci. Pokud byl virus diagnostikován dva týdny po údajné infekci, bude účinnost léčby o řád vyšší. Pokud je virus v krvi asi dva měsíce, onemocnění nabývá chronické formy, a proto jej nelze úplně vyléčit.

  Pokud kvalitativní diagnóza potvrdí přítomnost HBV v krvi, lékař předepíše kvantitativní analýzu.

  Kvantitativní analýza vám umožňuje určit aktivitu vývoje viru v těle pacienta. Tento typ analýzy PCR je předepsán:

  • určit stadium nemoci;
  • sledovat účinnost aplikované terapie;
  • ke stanovení úrovně rezistence viru na konkrétní léčivo;
  • pro výběr léků.

  Kvantitativní ukazatele viru v krvi se měří v IU na mililiter nebo DNA na mililiter.

  V případě, že lékař okamžitě předepíše kvantitativní diagnózu bez kontroly kvality, pak jsou indikátory 75 IU na mililitr. Pokud je nalezeno méně mezinárodních jednotek, výsledek - HBV není detekován, když ukazatele překročí normu, je diagnostikována přítomnost virové hepatitidy B.

  Dekódování kvantitativní analýzy

  Následující ukazatele (v kopiích / mililitru) jsou považovány za normu PRC pro hepatitidu B: méně než 103 - virus je neaktivní; od 104 do 105 - virus je obvykle neaktivní; - virus je aktivní; 107 - virus ve vysoké fázi aktivity.

  Na základě kvantitativních ukazatelů lze s absolutní přesností určit formu nemoci (přeprava, akutní nebo chronická), odpověď viru na léčbu, potřeba další diagnostiky.

  Chronická forma hepatitidy B je stanovena, pokud je aktivita viru 105 kopií na mililitr. Přeprava je diagnostikována, pokud je množství menší než 105 kopií na mililitr..

  Během léčebného období je nutné (pravidelně každé tři měsíce) podrobit opakované kvantitativní diagnóze, aby se včas určil okamžik, kdy se u viru vyvine imunita vůči použitým lékům a změní se technika. Pokud byly všechny studie provedeny správně a byla zvolena účinná léčba, opakovaná analýza (po třech dnech léčby) ukáže snížení aktivity patogenních buněk nejméně o osmdesát pět procent.

  Biopsie jater je prováděna, když jsou během šesti měsíců léčby hodnoty ALT dvakrát normální a diagnostika PCR ukazuje hodnoty pod 105 kopií na mililitr krve.

  Příprava průzkumu

  Pro analýzu je nutná žilní krev. Abyste získali co nejpřesnější výsledky, musíte se na postup připravit: odmítněte jíst alespoň osm hodin před odběrem krve; po dobu dvou dnů odmítnout lékařské ošetření (bez varování lékaře o užívání drog); před darováním krve musíte strávit dvacet minut v klidovém režimu; Dvanáct hodin před zákrokem se vzdejte sportovních cvičení, alkoholu, kouření a konzumace mastných potravin.

  Důležité: Je-li diagnóza nezbytná pro dítě do pěti měsíců věku, potřebuje před odběrem krve šedesát minut, aby každých 10 minut dal polévkovou lžíci vařené vody..

  Shrnout

  PCR analýza pro hepatitidu B je dnes nejpřesnější metodou pro diagnostiku viru. Tato metoda umožňuje identifikovat mutované a skryté formy nemoci, diagnostikovat nemoc v prvních dnech infekce, proto zvolit nejúčinnější léčbu. Laboratorní asistent porovná výsledky analýzy s normou a pak je uzavře. Data jsou zpracována během několika dnů. Abyste získali doporučení pro analýzu PCR, musíte kontaktovat hepatologa, specialistu na infekční choroby nebo virologa. Je důležité si uvědomit, že čím rychleji se k lékaři dostanete, tím rychleji budou výsledky získány, a proto bude léčba efektivnější..

  Další čerstvé a relevantní informace o zdraví na našem telegramovém kanálu. Přihlásit se k odběru: https://t.me/foodandhealthru

  Specialita: specialista na infekční choroby, gastroenterolog, pulmonolog.

  Celkem zkušeností: 35 let.

  Vzdělání: 1975-1982, 1MI, San Gig, vyšší kvalifikace, specialista na infekční choroby.

  Vědecký titul: doktor nejvyšší kategorie, kandidát na lékařské vědy.

  Výcvik:

  1. Infekční choroby.
  2. Parazitární nemoci.
  3. Nouzové podmínky.
  4. HIV.

  Test na hepatitidu B

  Virová hepatitida B se nevyskytuje příliš často, protože existuje vakcína, která zabraňuje infekci patogenním virem. Děti jsou očkovány ihned po narození a pozdější očkování se provádí po dosažení dospělosti.

  Prevalence hepatitidy B je však vysoká. Rozpoznání této nemoci je celkem jednoduché. Je pouze nutné podstoupit studii PCR (polymerázová řetězová reakce). Pomocí analýzy můžete identifikovat DNA hepatitidy B. Pro přesnější diagnostiku je provedena kvantitativní studie..

  Zacházejí s BPV přísně konzervativně. Pacientovi jsou předepsány interferony, multivitaminové komplexy, hepatoprotektory, antivirová léčiva. Podívejme se na patogenezi onemocnění podrobněji a zjistíme, v jakých případech je nutné provést studii PCR a jak ji správně dešifrovat.

  Patogeneze a rysy virové hepatitidy B

  Hepatitida B (zkrácená HRV) je virové onemocnění, u kterého je pozorován zánětlivý proces v jaterních buňkách. Nemoc může vést ke zvýšení jater a ke změně jeho struktury. Při neexistenci včasné terapie hepatitida přestane cirhózou nebo mastnou hepatózou.

  Příčinnou látkou BPV je virus obsahující DNA z rodiny hepatadavirů (zkráceně HBV nebo HBV). Antigen pro infekční agens byl objeven teprve v roce 1964. Charakteristickým rysem viru je, že je mimořádně odolný vůči chemickým a fyzikálním faktorům..

  Infekční činidlo tedy neumírá při prudkých změnách teploty, pod vlivem mrazu a také při dlouhodobé expozici kyselému prostředí. Lékaři navíc tvrdí, že HBV může přetrvávat při pokojové teplotě až několik týdnů. Například, infekční agens může přetrvávat na břitvě infikované osoby, v krevních skvrnách, na různých lékařských nástrojích. Podle různých odhadů trpí akutními infekcemi dýchacích cest asi 300 tisíc lidí.

  Existují 4 způsoby přenosu infekčního agens:

  1. Sexuální. Při nechráněném sexuálním kontaktu dochází k traumatu na sliznicích genitálií, v důsledku čehož se virus několikrát snáze dostane do krevního řečiště a odtud do portální žíly a jater. HBV se nepřenáší během chráněného pohlavního styku. Mimochodem, infekce polibky a objetí jsou považovány za nemožné.
  2. Vertikální cesta. Infekční agens může spadnout přes placentu. Je to také možné infekce během průchodu dítěte přes porodní kanál. Ale je téměř nemožné nakazit se mateřským mlékem.
  3. Domácí. Můžete nakazit, pokud zdravý člověk používá stejné produkty osobní hygieny s nosičem virů.
  4. Parenterální, to je skrze krev. HBV tedy může být infikován návštěvou zubních klinik, tetovacích studií, kosmetických salonů, manikúry, pedikúry a piercingových místností. Infekce je možná během transfúze krve, během transplantace orgánů, během hemodialýzy, během chirurgických zákroků.

  Hepatitida B není přenášena vzduchovými kapičkami. A při kontaktu s lidskými biologickými tekutinami (spermie, sliny, sekrece vnitřních orgánů, menstruační a vaginální sekrece) zůstává pravděpodobnost infekce.

  Testování PCR na virovou DNA

  Příprava analýzy

  Již bylo uvedeno, že pro diagnózu musíte projít PCR hepatitidy B. Aby byla studie přesná, musí pacient dodržovat řadu jednoduchých pravidel. První a nejdůležitější věcí je provést analýzu na prázdném žaludku. To je jediný způsob, jak dosáhnout přesného výsledku. V den studie můžete pít vodu.

  V předvečer studie se také důrazně nedoporučuje brát alkoholické nápoje. V ideálním případě se zdržte pití alkoholu nejméně 3-5 dnů před odběrem krve. Existují případy, kdy osoba v důsledku požívání alkoholu obdržela falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledek. Ačkoli dnes je to považováno za téměř nemožné, protože PCR je vysoce přesná analýza.

  • Zákaz kouření v den studia.
  • V předvečer kapitulace následovat dietu.
  • Na doporučení lékaře přestaňte brát drogy, které by do určité míry mohly výsledek ovlivnit.
  • Vyhněte se cvičení.

  Pokud již osoba podstupuje antivirovou terapii, není nutné přerušit příjem léčiva v předvečer PCR. Cena komplexní studie PCR v soukromých laboratořích (Sinevo, Hemotest atd.) Začíná na 2 000 rublech..

  Kvalitativní analýza

  Vysoce kvalitní PCR analýza pomáhá detekovat HRV DNA. Je předepisován nejen pro podezření na hepatitidu B. Kvalitativní studie se doporučuje těm lidem, kteří podstupují nebo ukončili antivirovou terapii. PCR může být dána lidem, kteří žijí s infikovanou osobou.

  Cílem kvalitní PCR je detekovat DNA virového agens. Dešifrování je velmi jednoduché. Kvalitativní analýza dává buď pozitivní nebo negativní výsledek. V prvním případě byl virus detekován, ve druhém - ne.

  Ale je tu jedna námitka. Navzdory skutečnosti, že PCR je poměrně přesná analýza, můžete získat falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledek. Podle hepatologů je lepší složit test dvakrát v různých laboratořích.

  Kvantitativní analýza

  Kvantitativní analýza hepatitidy B se také provádí bez selhání, pokud existuje podezření na přítomnost HRV v těle. Co je to kvantitativní výzkum a proč je to nutné? Jak název napovídá, analýza pomáhá určit množství infekčního agens v těle. S pomocí studie může lékař posoudit závažnost patologie.

  Také by měla být provedena kvantitativní analýza u lidí, kteří již podstupují léčbu. S ním můžete určit účinnost terapeutických opatření a v případě potřeby provést úpravy.

  Měrnou jednotkou viru je ME / ml. Někdy se používá DNA / ml (počet kopií). Průměrná hodnota je 1 IU / ml = 5 kopií / ml. Pokud je výsledek analýzy menší než 75 IU / ml, pacient nemá HRV.

  Dekódování kvantitativní studie je následující:

  1. Až 2 * 105 kopií / ml. Znamená, že virus není příliš aktivní. V takových případech je HRV relativně snadno léčit..
  2. 2 * 105 5 až 2 * 106 kopií / ml. Znamená, že aktivita viru je průměrná. Infekční agens je docela aktivní a pravděpodobnost chronického zánětlivého procesu je poměrně vysoká..
  3. 2 * 106 až 2 * 107 7. Virémie je skvělá. Aktivita viru je velmi vysoká, zánětlivý proces je reaktivní.

  Další studie pro podezření na hepatitidu B

  Kromě PCR musí pacient projít testem ELISA (enzymově vázaný imunosorbentový test). S ním můžete detekovat protilátky proti VRV. Pokud existují protilátky, je pravděpodobné, že pacient bude mít virové onemocnění. Zvažte hlavní protilátky, měrnou jednotkou je index.

  Jedním z nejdůležitějších je HbsAb. Protilátky proti povrchovému proteinu viru jsou skryty pod touto zkratkou. Když imunitní systém přijde do kontaktu s proteinem BPB, vytvoří se specifické protilátky, které se váží na virus a brání mu v přístupu do jaterních buněk..

  Stále existuje anti-HBc (celkem) (HBcAb). Jsou to protilátky proti jadernému proteinu viru hepatitidy B. Není to však tak jednoduché. Přítomnost těchto protilátek může naznačovat, že hepatitida byla v minulosti. To znamená, že přítomnost tohoto markeru neznamená, že zánětlivý proces existuje právě teď.

  Anti-HBc IgM (HBcAb IgM) lze také detekovat. Vznikají v počátečních stádiích vývoje nemoci.

  Pokud enzymatický imunotest odhalil, že osoba má IgM anti-HBc (HBcAb IgM) a anti-HBe (HBeAb), pak to znamená, že zánětlivý proces je akutní a krevní infekce pacienta je velmi vysoká. Normálně by tyto protilátky neměly být přítomny..

  K posouzení celkového klinického obrazu lze pacientovi kromě PCR a ELISA přiřadit:

  • Obecná analýza krve.
  • Krevní chemie. Studujeme hladinu jaterních enzymů (AST, ALT, alkalická fosfatáza, přímý a nepřímý bilirubin, GGT). U hepatitidy B se hladiny PF zvyšují.
  • Ultrazvuk jater. Zánětlivý proces vede k tomu, že orgán se stává edematózním, jeho struktura se mírně mění, je možná přítomnost míst fibrózy.
  • Biopsie jater. Zajišťuje sběr jaterních buněk a jejich další histologické vyšetření. Musí být použit jako součást diferenciální diagnostiky.

  Je-li to nutné, lze doporučit PCR test na RNA viru hepatitidy C, protože případy současné infekce hepatitidou B a hepatitidou C jsou zcela běžné. Navíc jsou obě choroby přenášeny parenterálně.

  Co dělat, když je v těle virus?

  Pokud byl test kvality pozitivní a pacientovi byla diagnostikována virová hepatitida B, musí podstoupit komplexní léčbu. Při sestavování schématu terapeutických opatření se berou v úvahu výsledky testu protilátek a výsledky kvantitativních studií PCR.

  K likvidaci viru a zastavení zánětlivého procesu pomáhají speciální antivirové léky. Drogy volby jsou. Pro posílení odolnosti těla vůči infekčním agens jsou předepsány interferony, včetně Interal-P, Intron A, Pegasis, Pegintron.

  1. Hepatoprotektory jsou předepsány. Pomáhají stabilizovat metabolismus lipidů a proteinů, snižují aktivitu jaterních transamináz, zastavují zánětlivé procesy v jaterním parenchymu. Rovněž je pod vlivem hepatoprotektorů normalizována detoxikační funkce jater, zvyšuje se syntéza žluči a její průchod je stabilizován. Pro hepatitidu B jsou léky volby Urdoxa, Ursofalk, Liv 52, Karsil Forte, Essential Forte N, Resalyut Pro.
  2. Strava je upravena. Pacient musí opustit produkty, které přetížují játra. Jsou to sladkosti, tučná jídla, potravinářská jídla, kořenitá zelenina, kyselé ovoce, čerstvé pečivo.
  3. Je ukázáno odmítnutí alkoholických nápojů, protože zhoršují průběh zánětlivého procesu a jsou špatně kombinovány s antivirovými léky.

  VRV je zcela možné léčit. K chronizaci zánětlivého procesu dochází pouze u 10–20% pacientů.

  Predikce a prevence nemoci

  Nejlepší prevencí proti hepatitidě B je včasné očkování. Děje se to okamžitě po narození a poté po dosažení dospělosti. Je těžké říci, jak dlouho trvá imunita po vakcinaci.

  Zpočátku se věřilo, že osoba zůstává rezistentní na vystavení křečovým žilám po dobu 5-7 let po očkování. Výzkumy provedené v 80. letech 20. století to však vyvrátily. Lékaři zjistili, že imunita může přetrvávat až 25 let. Zdravotníkům a lidem, jejichž práce zahrnuje kontakt s krví a jinými tělními tekutinami, se však stále doporučuje očkovat každých 5 let..

  Prognóza virové hepatitidy B je příznivá. Chronizace zánětlivého procesu je poměrně vzácná, zejména pokud osoba požádala o pomoc včas. Pokud je zahájen zánětlivý proces, je pravděpodobnost, že se patologie stane chronickou, poměrně vysoká.

  Předčasné ošetření může mít různé důsledky. Chronická HRV tak často vede k rozvoji fibrózy, která nakonec přestane cirhózou.

  Také na pozadí zánětlivého procesu se může vyvinout rakovina jater, biliární dyskineze, mastná hepatóza, akutní cholecystitida, cholangitida. Existuje ještě jedna funkce. S BPV může být pacient infikován hepatitidou D. Replikace této hepatitidy je možná pouze s HBV.

  PCR pro hepatitidu B: specifičnost metody

  Jednou z nejzávažnějších patologií ve 21. století byla infekce způsobená virem hepatitidy B. V národním očkovacím plánu byla zařazena vakcína, která chrání osobu před nemocí ihned po narození.

  Počet lidí, kteří trpí následky požití nebezpečného mikroorganismu v milionech. Virus se snadno přenáší nechráněným pohlavním stykem, jakož i mikročásticemi krve. Proto se studie PCR pro hepatitidu B stává zvláště důležitou pro prevalenci viru.

  Indikace studie

  Tato technika není screeningem, používá se podle určitých klinických indikací. Pro hromadnou diagnostiku se obvykle používá test australského antigenu v krevním séru. Avšak poměrně velké množství lidí vyžaduje diagnostiku hepatitidy B PCR ročně.

  Indikace studie jsou:

  • HBsAg pozitivní test - přítomnost antigenů proti virové hepatitidě;
  • akutní infekce způsobená virem;
  • kvantifikace virové zátěže;
  • sledování účinnosti terapie;
  • hodnocení perspektiv terapeutických taktik.

  V řadě situací však klasický screening na australský antigen neposkytuje přesnou důvěru v přítomnost choroby. Určitý čas je virus již v krvi, ale imunitní systém na něj dosud aktivně nereaguje. Proto se metoda PCR používá pro různé patologické stavy.

  Následující klinické indikace pro PCR pro hepatitidu B jsou nejdůležitější:

  1. žloutenka neznámého původu;
  2. zvýšené aminotransferázy;
  3. stav prodlouženého subfebrilu;
  4. nízký stav imunity;
  5. výrazné změny v játrech detekované ultrazvukem;
  6. diferenciální diagnostika mezi hepatitidou;
  7. prodloužený dyspeptický syndrom.

  Ve všech klinických situacích se nejprve stanoví diagnóza stanovením antigenů viru hepatitidy B. Avšak s pochybnými výsledky v přítomnosti zjevných příznaků, které se nehodí do rámce specifického onemocnění, se provede studie PCR..

  Podstata diagnostiky PCR

  Výsledkem je, že i při malém množství mikroorganismu v lidském těle se získají přesné a pozitivní výsledky. Spolehlivost diagnózy je 98%, což poskytuje téměř úplnou záruku přesnosti studie..

  Biologickým materiálem je žilní krev, purifikované lymfocytární buňky nebo jaterní biopsie. Poslední možnost lze získat během chirurgického zákroku, pokud jsou detekovány vážné změny orgánů bez zjevného klinického obrazu..

  Příprava a fáze analýzy

  Přítomnost klinických indikací vylučuje potřebu speciálně se připravit na analýzu. Aby se zabránilo zkreslení výsledku zkoušky, doporučuje se dodržovat obecná pravidla pro odběr krevního séra. Příprava zahrnuje:

  • krev nalačno - ráno je nežádoucí jíst jídlo;
  • vyloučení alkoholických nápojů 3 dny před analýzou;
  • nekouřit ráno;
  • nejezte mastná jídla 36 hodin před analýzou, jinak bude výsledek PCR neinformativní;
  • darujte krev ráno.

  Všechny nuance výcviku mají čistě poradenskou povahu. Neexistují kontraindikace pro polymerázovou řetězovou reakci na hepatitidu B. V naléhavých případech je výzkum prováděn kdykoli..

  Níže jsou uvedeny fáze diagnostiky PCR s ohledem na čas potřebný k dokončení manipulací:

  1. Užívání biologického materiálu. V 98% případů je vyšetřeno krevní sérum. V tomto případě první krok odběru vzorku pro analýzu netrvá déle než 30 minut. Krev odebraná venipunkcí.
  2. Dodávka materiálu do laboratoře. Krev je čerpána do speciální zkumavky bez konzervantu, pokud je test proveden ve stejný den. Přeprava obvykle netrvá déle než 3 hodiny.
  3. PCR test na hepatitidu B. Provádí se v laboratoři molekulární biologie. Do speciální nádoby se přidá obohacovací směs, pomocí které se určují prvky DNA viru. Obvykle to trvá 4 hodiny.
  4. Interpretace výsledků laboratorním asistentem. Analýza údajů získaných během studie. Obvykle netrvá déle než 2 hodiny.
  5. Otázka závěru.

  Ve velkých laboratořích, kde se PCR provádí každý den, nejsou všechny fáze diagnostiky delší než 1 den. Na konvenčních klinikách je PCR pro hepatitidu B často prováděna 1 nebo 2krát týdně, aby se ušetřila činidla. V tomto případě se čas na získání výsledků studie výrazně zvyšuje..

  Pokud diagnóza nebyla dříve potvrzena, nebudou existovat žádné absolutní indikace pro PCR. To znamená, že přístup přes centrální žílu je nepraktický, protože polymerázová řetězová reakce na hepatitidu B není screening.

  V přítomnosti absolutních indikací spojených s potřebou kontrolovat virémii (množství viru v krvi) je propíchnuta centrální žíla a materiál je odebrán z obtížného přístupu. Tento způsob odběru krve vyžaduje anestézii a pozorování během dne kvůli riziku možných komplikací..

  Druhy diagnostiky PCR

  Existují dvě možnosti pro studium lidského biologického materiálu pomocí polymerázové řetězové reakce - kvalitativní a kvantitativní. Liší se pouze ve fázích interpretace výsledků..

  Kvalitativní analýzou je prokázána pouze skutečnost, že se virus nachází v lidském těle. Výsledek bude vypadat pouze jako jedna věta - pozitivní nebo negativní.

  Metoda je dobrá pro včasnou detekci viru během inkubační doby, kdy klasický screening dosud neposkytuje přesné údaje o přítomnosti protilátek. Používá se také v klinické praxi k vyřešení pochybností v diferenciální diagnostice různých onemocnění..

  Kvantitativní analýza PCR na hepatitidu B znamená získání přesných údajů o virémii. Laboratorní lékař spočítá počet kopií viru, aby určil zátěž hepatitidy. To je nezbytné k vyhodnocení antivirové léčby..

  Pokud se po jmenování terapie počet kopií viru zvýší, je nutná oprava použitých léků. Analýza je důležitá při hodnocení progrese onemocnění. Čím více kopií viru bude v krvi v dynamice onemocnění, tím malignější a nebezpečnější bude léze jater. U akutní hepatitidy B ovlivňuje úroveň virémie prognózu chronického onemocnění.

  Rozdělení výsledků

  Kvalitativní metodou PCR pro hepatitidu B je výsledek odvozen stanovením skutečnosti, že virus je přítomen v biologickém materiálu. Pokud je detekován mikroorganismus, je vydán závěr o pozitivní polymerázové řetězové reakci. To znamená, že daná osoba je nemocná nebo je nosičem.

  Kvalitativní výzkum je jednodušší, protože nevyžaduje počítání kopií viru. Tlumočník dokáže interpretovat výsledky takové studie bez zásahu lékaře. Proto je tato technika často používána v provinčních regionech s nedostatkem profesionálního personálu..

  Kvantitativní stanovení viru znamená, že zpráva o diagnostice PCR bude odrážet nejen skutečnost infekce, ale také počet kopií mikroorganismu. Tato technika vyžaduje povinný zásah lékaře, proto se provádí pouze ve velkých laboratořích.

  Níže jsou uvedeny hlavní možnosti pro výsledky kvantitativní analýzy:

  • Neexistují žádné kopie - výsledek je negativní. Tato možnost je možná, pokud je pacient zdravý nebo pokud je virémie menší než 20 IU / ml, tj. Pod diagnostickými schopnostmi činidla. Pokud byla hepatitida B dříve stanovena, pak tento výsledek naznačuje vysokou účinnost léčby..
  • Méně než 10 * 2 kopií. Příznivý výsledek naznačuje nízkou virémii. Toto onemocnění existuje, ale léčebný proces je úspěšný a u akutní hepatitidy je pravděpodobnost chronicity velmi nízká..
  • Od 10 * 2 do 10 * 8 kopií. Průměrný výsledek. To by mělo být interpretováno v závislosti na předchozích výsledcích. Pokud dříve nebyla analýza provedena, pak tento výsledek naznačuje rychlou progresi onemocnění, což vyžaduje okamžitou léčbu. Pokud bylo množství viru v předchozích vzorcích větší, pak ošetření pokračuje s průměrnou účinností.
  • Více než 10 * 8 kopií. Toto je nejnepriaznivější varianta. Označuje rychlou progresi onemocnění, neúčinnost terapeutických opatření a vysokou pravděpodobnost chronicity u akutní hepatitidy..

  Výsledek PCR pro hepatitidu B není pro pacienta určen. Potřebuje to pouze ošetřující lékař, který údaje optimálně interpretuje na základě klinických úvah. Proto i při negativní reakci laboratoře musíte vždy konzultovat s lékařem.

  Při vysoké virémii nemůžete odložit návštěvu u lékaře. Je nutná okamžitá korekce léčby, protože na tom závisí život pacienta.

  Existují kontraindikace. Je nutné konzultovat s odborníkem.

  Virus hepatitidy B, definice DNA (HBV-DNA) Qual. v krevním séru

  Stanovení DNA viru hepatitidy B (virus hepatitidy B) v krevním séru polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) s detekcí v reálném čase.

  Detekovaný fragment je specifické místo DNA viru hepatitidy B; specificita stanovení - 100%; citlivost detekce - 20 IU / ml.

  • Preventivní screeningové studie (DNA hepatitidy B je nejčasnějším markerem akutní infekce).
  • Studie na HBsAg-negativní infekci.
  • Kontaktujte průzkumy.
  • Diagnóza hepatitidy smíšené etiologie - identifikace vedoucího viru.
  • Identifikace fáze aktivní replikace viru v chronickém stavu.
  • Sledování terapie.
  • Cirhóza jater.
  • Slabost, malátnost, únava, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, těžkost v pravé hypochondrii, zvětšení jater, stejně jako bolest ve svalech, kloubech.
  • Žloutenka, svědění kůže, zvětšená slezina, cévní „pavouci“, v některých případech zarudnutí dlaní a chodidel.

  Interpretace výsledků výzkumu obsahuje informace pro ošetřujícího lékaře a nejedná se o diagnózu. Informace v této části nelze použít pro autodiagnostiku a samoléčení. Lékař provádí přesnou diagnózu pomocí výsledků tohoto vyšetření a nezbytných informací z jiných zdrojů: historie, výsledky jiných vyšetření atd..

  Virus hepatitidy B, plazma DNA (HBV, PCR), kvalita.

  Studijní informace

  Diagnostika PCR

  Virus hepatitidy B (kvalitativní analýza)

  Hepatitida B - virová infekce způsobená virem hepatitidy B obsahujícího DNA (HBV, HBV) s primární lézí jaterního parenchymu. Zdrojem infekce je nemocný. Cesty přenosu: po transfúzi krve, z matky na plod a novorozence, sexuálně, při manipulaci s poškozením integrity kůže a sliznic, v rodině zaměřené prostřednictvím mikrotraumy (zubní kartáčky, nůžky, hřebeny, žínky, ručníky, nádobí atd.). Inkubační doba trvá 42 až 180 dní. Preicterické období je od 1 dne do 4 týdnů, kdy dochází k mírnému nárůstu teploty, nevolnosti, slabosti, bolesti hlavy a bolesti břicha. Iktérické období je doprovázeno narušením metabolismu pigmentů: je zaznamenáno ikterické zbarvení kůže, skléry, ústní sliznice, svědění kůže, tmavá moč (barva piva) a světlé stolice. Diagnostická metoda PCR je nejspolehlivější a umožňuje detekovat DNA viru v krevním séru pacienta. Pozitivní analýza je charakteristická pro akutní stádium nemoci a virový nosič.

  PCR pro hepatitidu C

  PCR (nebo polymerázová řetězová reakce) je laboratorní metoda pro diagnostiku DNA a RNA patogenu zavedená Carey Mullis (USA). Pouze jedna molekula nalezená v kůži nebo tělní tekutině stačí pro vysoce citlivou PCR analýzu k identifikaci viru patogenu.

  Druhy PCR

  Existují tři typy PCR analýzy krve pro chronickou hepatitidu C - kvalitativní, kvantitativní a analýza, která určuje genotyp viru.

  Kvalitativní analýza PCR na hepatitidu C se provádí u pacientů, u nichž analýza ELISA odhalila protilátky proti HVGS. Výsledek kvalitativní analýzy PCR je označen slovy „RNA detekována“ nebo „RNA nebyla detekována“. Testovací systémy s citlivostí alespoň 50 IU / ml mohou detekovat minimální množství patogenu v krvi. Při nižší koncentraci viru může analýza poskytnout falešně negativní výsledek. Aby se předešlo chybám, musí být laboratoře specializující se na diagnostiku PCR vybaveny zkušebními systémy s vysokou citlivostí. Například laboratoř Invitro používá testovací systémy s citlivostí 15 IU / ml. Pacienti a lékaři mají právo požadovat od laboratorních pracovníků údaje o citlivosti testu..

  Kvantitativní analýza PCR na hepatitidu C je nezbytná pro stanovení koncentrace viru v krvi (nebo stupně virémie). Výsledky hovoří o číslech. Pokud se v 1 ml krve objeví 2 miliony IU, je výsledek následující - 2 × 10 * 6 IU / ml. Některé laboratoře používají jiný indikátor - počet kopií na 1 ml krve (1 IU jsou 4 kopie RNA). Ukazuje se, že 2 × 10 * 6 IU / ml odpovídá 8 × 10 * 6 kopií RNA viru (8 milionů kopií) v 1 ml krve.

  Genotyping určuje, ke kterému ze šesti genotypů virus patří. Klinický obraz, míra komplikací a další prognóza pro pacienta ovlivňuje genotyp patogenu. Správné stanovení genotypu viru umožňuje zvolit kombinaci léčiv a stanovit délku léčby.

  Indikace pro analýzu

  K potvrzení přítomnosti HCV je předepsána analýza PCR, která pomůže detekovat patogen a zahájit léčbu. Indikace pro jmenování:

  • Pacient má známky zánětu jater.
  • Screening pro preventivní studie.
  • Je nutné vyšetřit lidi v kontaktu s pacienty s hepatitidou.
  • Hepatitida smíšeného původu je diagnostikována a musí být stanoven hlavní původce.
  • Je stanovena úroveň reprodukční aktivity patogenu u chronických pacientů..
  • U pacienta je diagnostikována cirhóza.
  • Je nutné vyhodnotit účinnost terapie.

  Příprava na diagnostiku hepatitidy pomocí PCR

  Procedura se provádí ráno na lačný žaludek, krev se odebírá ze žíly..

  Pacient musí dodržovat následující pravidla:

  • Nejezte jídlo 10 hodin před zákrokem. Povolena je pouze čistá voda..
  • Nekuřte 4 hodiny před manipulací a nepijte alkohol den před analýzou.
  • Před zákrokem se vyhněte fyzickému a psychickému stresu.
  • Neužívejte léky 2 dny před odběrem krve. Pokud pacient z nějakého důvodu užíval léky, musí o tom být informován laboratorní asistent (použití určitých léků způsobuje chybně pozitivní výsledek).

  Dekódování výsledků PCR studií

  Oddělení analýzy ELISA a PCR je úkolem specialisty na hepatology nebo infekční choroby. Vyžadují se také výsledky biopsie, biochemické analýzy krve a ultrazvuku. Výsledky analýzy PCR mohou být pouze kvalifikovaným lékařem, který by měl terapii předepisovat na jejich základě. Tabulky pro dekódování virové zátěže pro hepatitidu C jsou uvedeny níže.

  Kvalitativní analýza. Dešifrování

  ZjištěnoPacient je infikován, protože RNA viru nalezená v biologickém materiálu.
  NenalezenoPacient není infikován nebo je množství virové RNA pod limitem citlivosti.

  Kvantitativní analýza. Dešifrování

  NenalezenoTen člověk je zdravý. RNA viru nebyla v biomateriálech nalezena nebo je její koncentrace pod limitem citlivosti.
  Až 1,8 * 10 ^ 2 IU / mlKoncentrace virové RNA je pod rozsahem kvantifikace. V tomto případě je při interpretaci výsledku nutná opatrnost. Často se vyžaduje opakovaný výzkum..
  Až 8 * 10 ^ 5 IU / mlNízká úroveň virové zátěže u hepatitidy C. Snížení koncentrace viru zpravidla znamená úspěšnou léčbu.
  Větší než 8 * 10 ^ 5 IU / mlVysoká virová zátěž hepatitidy C.
  Větší než 2,4 * 10 ^ 7 IU / mlProtože množství virové RNA je mimo horní hranici kvantifikačního rozmezí, není možné určit úroveň virové zátěže. Potřebujete opakovaný test s ředěním vzorku krve.

  Detekovaná RNA specifického genotypuV biomateriálu pacienta byl nalezen virus hepatitidy C patřící ke specifickému genotypu a podtypu. Výsledek je označen čísly a latinskými písmeny: 1a, 2b atd. Existuje 7 genotypů a 67 podtypů. Ze 7 genotypů se první 3 vyskytují v Rusku.
  Byla detekována RNA viru hepatitidy CRNA atypického virového genotypu nalezená v Rusku byla nalezena v biomateriálu pacienta, proto jsou nutné další studie.
  NenalezenoČlověk je zdravý nebo je v krvi velmi nízká koncentrace virové RNA.

  Někdy je analýza PCR negativní, ale test ELISA ukazuje na přítomnost protilátek proti viru. To znamená, že člověk, který měl akutní hepatitidu C, byl schopen se zotavit sám. Asi 20 případů infekce se silným odporem těla infekce končí spontánním léčením.

  V některých situacích mohou být výsledky vysoce přesné PCR analýzy zkreslené:

  1. Porušení teplotního režimu a dalších podmínek pro transport krve do laboratoře.
  2. Kontaminace vzorku krve.
  3. Přítomnost stop heparinu a dalších antikoagulancií v krvi.
  4. Přítomnost inhibitorů v biomateriálu (polymerázová řetězová reakce zpomaluje nebo zastavuje).

  Výhody PCR analýzy

  Za prvé, jedná se o metodu včasné diagnostiky, která vám umožní identifikovat genetický materiál viru. Analýza ELISA je schopna určit pouze látky produkované tělem v reakci na infekci (imunoglobuliny). Od okamžiku infekce hepatitidou C po nástup imunitní odpovědi může uplynout několik týdnů nebo dokonce měsíců, a během tohoto období je ELISA neúčinná. PCR analýza již v prvním týdnu infekce dává odpověď.

  Druhou výhodou PCR analýzy je nízká pravděpodobnost chyby. Ve studii je stanovena část genetického materiálu, která je charakteristická pouze pro jeden typ patogenu, což umožňuje vyloučit falešný výsledek. Analýza ELISA ukazuje přítomnost protilátek, které jsou uvolňovány proti různým virům (křížové protilátky).

  Nevýhody PCR

  Bez ohledu na to, jak efektivní je studie, má své nevýhody:

  • Během studie PRC se genetický materiál patogenů (včetně neživých) replikuje, což vede ke zkreslení výsledků. Pro vyhodnocení účinnosti léčby pomocí analýzy PCR je druhá studie provedena nejméně 2 měsíce po předchozí. Tělo pacienta musí být „očištěno“ od mrtvých virů.
  • Testovací systémy určují část virového genomu, která teoreticky může patřit k jiným virům nebo mikroorganismům, proto existuje pravděpodobnost falešně pozitivního výsledku.
  • Rychlá mutace virů občas převyšuje schopnost testovacích systémů určit patogenní genom, proto existuje šance na falešně negativní odpověď.

  Výrobci laboratorních testovacích systémů je pravidelně testují a zjišťují, jak systémy reagují na zkřížené reakce nebo na jakýkoli genotyp viru..

  Cena PCR analýzy pro hepatitidu C

  Ve vládních institucích může být analýza provedena zdarma, je vyžadován pouze doporučení od hepatologa nebo specialistu na infekční choroby.

  Placený výzkum je k dispozici ve všech hlavních městech Ruské federace. Cena je ovlivněna typem výzkumu, použitým zařízením, časem potřebným pro analýzu.

  V Moskvě a Petrohradě stojí vysoce kvalitní PCR analýza na hepatitidu C od 600 do 900 rublů v regionu - od 300 do 800 rublů.

  Kvantitativní analýza PCR pro náklady na hepatitidu C od 17 000 do 22 000 rublů, u hepatitidy B - od 1 200 do 10 000 rublů.

  Abyste získali spolehlivé výsledky analýzy PCR na hepatitidu C, měli byste kontaktovat pouze renomované laboratoře. V tomto případě otázka nákladů na výzkum ustupuje do pozadí.