Protilátky proti viru hepatitidy C

Hepatitida C se stále šíří po celém světě, navzdory navrhovaným preventivním opatřením. Zvláštní nebezpečí spojené s přechodem na cirhózu a rakovinu jater nás nutí vyvinout nové diagnostické metody v raných stádiích nemoci.

Protilátky proti hepatitidě C představují možnost studia viru antigenu a jeho vlastností. Umožňují vám identifikovat nositele infekce a odlišit ji od nemocné nakažlivé osoby. Diagnóza založená na protilátkách proti hepatitidě C je považována za nejspolehlivější metodu..

Zklamání statistik

Statistiky WHO ukazují, že dnes je na světě infikováno virovou hepatitidou C přibližně 75 milionů lidí, z nichž více než 80% je v produktivním věku. Každý rok onemocní 1,7 milionu lidí.

Počet infikovaných lidí tvoří populaci zemí, jako je Německo nebo Francie. Jinými slovy, každý rok se na světě objeví milion milionů měst, které jsou zcela obývány infikovanými lidmi..

Pravděpodobně v Rusku je počet infikovaných 4 až 5 milionů lidí ročně přidáno asi 58 000. V praxi to znamená, že tímto virem je infikováno téměř 4% populace. Mnoho infikovaných a již nemocných neví o své nemoci. Nakonec je hepatitida C dlouhodobě asymptomatická.

Diagnóza je často prováděna náhodou, jako nález při preventivním vyšetření nebo jiném onemocnění. Například je onemocnění detekováno v rámci přípravy na plánovanou operaci, kdy je krev vyšetřována na různé infekce v souladu s normami.

Výsledkem je, že ze 4–5 milionů nosičů virů je o jejich diagnóze známo pouze 780 tisíc a u lékaře je registrováno 240 tisíc pacientů. Představte si situaci, kdy matka, která během těhotenství onemocněla, nevěděla o své diagnóze, přenesla nemoc na novorozence.

Podobná ruská situace přetrvává ve většině zemí světa. Vysokou úroveň diagnózy (80–90%) rozlišuje Finsko, Lucembursko a Nizozemsko.

Jak se tvoří protilátky proti viru hepatitidy C.?

Protilátky se tvoří z komplexů protein-polysacharid v reakci na zavedení cizího mikroorganismu do lidského těla. U hepatitidy C je to virus s určitými vlastnostmi. Obsahuje vlastní RNA (ribonukleovou kyselinu), je schopen mutovat, množit se v jaterních hepatocytech a postupně je ničit.

Zajímavý bod: nemůžete považovat osobu, jejíž protilátky byly shledány nezbytně nemocnými. Existují případy, kdy virus napadne tělo, ale je přemístěn silnými imunitními buňkami, aniž by spustil řetěz patologických reakcí..

 • během transfúze nedostatečná sterilní krev a přípravky z ní;
 • s hemodialýzou;
 • injekce opakovaně použitelnými stříkačkami (včetně léků);
 • chirurgický zásah;
 • stomatologické výkony;
 • ve výrobě manikúry, pedikúry, tetování, piercingu.

Nechráněné pohlaví je považováno za zvýšené riziko infekce. Zvláštní význam se přikládá přenosu viru z těhotné matky na plod. Šance je až 7% případů. Bylo zjištěno, že při detekci protilátek proti viru hepatitidy C a infekci HIV u ženy je pravděpodobnost infekce dítěte 20%.

Co potřebujete vědět o průběhu a důsledcích?

U hepatitidy C je akutní forma extrémně vzácná, v hlavním (až 70% případů) se průběh onemocnění okamžitě stává chronickým. Mezi příznaky je třeba poznamenat:

 • zvýšená slabost a únava;
 • pocit těžkosti v hypochondrii na pravé straně;
 • zvýšení tělesné teploty;
 • nažloutnutí kůže a sliznic;
 • nevolnost
 • snížená chuť k jídlu.

Tento typ virové hepatitidy je charakterizován převahou mírných a anicterických forem. V některých případech jsou projevy onemocnění velmi vzácné (v 50–75% případů asymptomatické).

Důsledky hepatitidy C jsou:

 • selhání jater;
 • vývoj jaterní cirhózy s nevratnými změnami (u každého pátého pacienta);
 • těžká portální hypertenze;
 • rakovinová transformace na hepatocelulární karcinom.

Stávající možnosti léčby ne vždy poskytují způsoby, jak se viru zbavit. Spojení komplikací dává naději pouze transplantaci jater.

Co to znamená pro diagnózu, že osoba má protilátky proti hepatitidě C?

Pro vyloučení falešně pozitivního výsledku analýzy na pozadí absence stížností a příznaků nemoci je nutné krevní test opakovat. Tato situace nastává zřídka, zejména během rutinních vyšetření..

Vážná pozornost je věnována identifikaci pozitivního testu na protilátky proti hepatitidě C během opakovaných analýz. To naznačuje, že takové změny mohou být způsobeny pouze přítomností viru v jaterních hepatocytech, potvrzuje infekci osoby.

Pro další diagnózu je předepsán biochemický krevní test ke stanovení hladiny transamináz (alanin a aspartát), bilirubinu, bílkovin a frakcí, protrombinu, cholesterolu, lipoproteinů a triglyceridů, tj. Všech typů metabolismu, na nichž se podílí játra.

Stanovení přítomnosti RNA viru hepatitidy C (HCV) v krvi další genetický materiál pomocí polymerázové řetězové reakce. Informace získané o poškození funkce jaterních buněk a potvrzení přítomnosti HCV RNA v kombinaci se symptomy dávají důvěru v diagnostiku virové hepatitidy C.

HCV genotypy

Studium šíření viru v různých zemích nám umožnilo identifikovat 6 typů genotypů, liší se strukturním řetězcem RNA:

 • Č. 1 - je nejrozšířenější (40–80% případů infekce) a navíc rozlišuje 1a - dominantní v USA a 1b - v západní Evropě a v jižní Asii;
 • Č. 2 - nachází se všude, ale méně často (10–40%);
 • Č. 3 - typické pro indický subkontinent, Austrálie, Skotsko;
 • Č. 4 - ovlivňuje obyvatelstvo Egypta a střední Asie;
 • Č. 5 - typické pro země Jihoafrické republiky;
 • Č. 6 - lokalizováno v Hongkongu a Macau.

Odrůdy protilátek proti hepatitidě C

Protilátky proti hepatitidě C jsou rozděleny do dvou hlavních typů imunoglobulinů. IgM (imunoglobuliny "M", jádrový IgM) - se tvoří na proteinu jádra viru, začínají být produkovány měsíc a půl po infekci, obvykle označují akutní fázi nebo nedávno zahájené zánět v játrech. Snížení aktivity viru a přeměna nemoci na chronickou formu může být doprovázeno vymizením protilátek z krve.

IgG - vytvořené později, naznačují, že tento proces prošel chronickým a zdlouhavým průběhem, představují hlavní marker, který se používá pro screening (hromadný výzkum) k detekci infikovaných jedinců, objevují se 60–70 dní po infekci.

Maximální dosah po 5-6 měsících. Ukazatel nemluví o aktivitě procesu, může to být příznak současné choroby, takže po léčbě zůstane mnoho let.

V praxi je snazší a levnější stanovit celkové protilátky proti viru hepatitidy C (celkem Anti-HCV). Součet protilátek je reprezentován oběma třídami markerů (M + G). Po 3–6 týdnech se hromadí M-protilátky, pak se vytvoří G. Objevují se v krvi pacienta 30 dní po infekci a zůstávají po celý život nebo dokud není infekce zcela odstraněna..

Druhy jsou příbuzné strukturovaným proteinovým komplexům. Podrobnější analýzou je stanovení protilátek proti viru, ale proti jeho jednotlivým nestrukturovaným proteinovým složkám. Jsou kódovány imunology jako NS.

Každý výsledek ukazuje vlastnosti infekce a "chování" patogenu. Provádění výzkumu výrazně zvyšuje náklady na diagnostiku, proto se nepoužívá ve státních zdravotnických zařízeních.

Nejdůležitější jsou:

 • Anti-HCV základní IgG - vyskytují se 3 měsíce po infekci;
 • Anti-NS3 - zvýšené při akutním zánětu;
 • Anti-NS4 - zdůrazňují dlouhý průběh nemoci a stupeň destrukce jaterních buněk;
 • Anti-NS5 - objevují se s vysokou pravděpodobností chronického průběhu, ukazují na přítomnost virové RNA.

Přítomnost protilátek proti nestrukturovaným proteinům NS3, NS4 a NS5 je stanovena speciálními indikacemi, analýza není zahrnuta do standardu vyšetření. Stanovení strukturovaných imunoglobulinů a celkových protilátek se považuje za dostatečné..

Období detekce protilátek

Různá období tvorby protilátek proti viru hepatitidy C a jeho složkám umožňují přesně určit čas infekce, stádium onemocnění a riziko komplikací. Tato strana diagnózy se používá při předepisování optimální léčby a ke stanovení kruhu kontaktů.

Tabulka ukazuje možné načasování tvorby protilátek.

Když se vytvoří po infekciTyp protilátek
za měsíc a půlCelkem anti-HCV (celkem)
po 11-12 týdnech (3 měsíce)Jádro IgG anti-HCV
souběžně s IgM po 4-6 týdnechAnti-ns3
později než všechnyAnti-NS4 a Anti-NS5

Fáze a srovnávací charakteristiky metod detekce protilátek

Práce na identifikaci HCV protilátek probíhá ve dvou fázích. Nejprve jsou provedeny rozsáhlé screeningové studie. Používají se metody, které nejsou příliš specifické. Pozitivní výsledek testu znamená, že jsou zapotřebí další specifické testy..

Ve druhém případě jsou do studie zahrnuty pouze vzorky s dříve odhadovanou pozitivní nebo pochybnou hodnotou. Za skutečný pozitivní výsledek se považují ty testy, které jsou potvrzeny vysoce citlivými a specifickými metodami..

Pochybné závěrečné testy byly navrženy tak, aby byly dodatečně testovány několika sériemi reagenčních souprav (nezbytně 2 nebo více) různých výrobních společností. Například pro detekci anti-HCV IgG se používají imunologické reagenční soupravy, které mohou detekovat protilátky proti čtyřem proteinovým složkám (antigenům) virové hepatitidy C (NS3, NS4, NS5 a jádro). Studie je považována za nejvíce specifickou..

Pro primární detekci protilátek v laboratořích lze použít screeningové testovací systémy nebo enzymatický imunosorbentový test (ELISA). Jeho podstata: schopnost fixovat a kvantifikovat specifickou reakci antigen + protilátka s účastí speciálně značených enzymových systémů.

V roli potvrzující metody je imunoblotting velmi užitečný. Kombinuje ELISA s elektroforézou. Současně umožňuje diferenciaci protilátek a imunoglobulinů. Vzorky jsou považovány za pozitivní, pokud jsou detekovány protilátky proti dvěma nebo více antigenům.

Kromě detekce protilátek je v diagnostice efektivně používána metoda polymerázové řetězové reakce, která vám umožní registrovat nejmenší množství materiálu genů RNA a také určit masivitu virové zátěže.

Jak dešifrovat výsledky testu?

Podle výsledků studií je nutné identifikovat jednu z fází hepatitidy.

 • Při latentním toku nelze detekovat žádné protilátkové markery.
 • V akutní fázi se patogen objevuje v krvi, přítomnost infekce může být potvrzena markery protilátek (IgM, IgG, celkem) a RNA.
 • Po přechodu do fáze zotavení - protilátky proti IgG imunoglobulinům zůstávají v krvi.

Kompletní dekódování komplexního testu protilátek může provést pouze specializovaný lékař. Zdravý člověk obvykle nemá protilátky proti viru hepatitidy. Existují případy, kdy negativní test na protilátky u pacienta odhalí virovou zátěž. Takový výsledek nelze okamžitě přenést do kategorie laboratorních chyb..

Posouzení podrobného výzkumu

Provádíme počáteční (hrubé) hodnocení testů protilátek v kombinaci s přítomností RNA (genový materiál). Konečná diagnóza se provádí s ohledem na kompletní biochemické vyšetření jaterních funkcí. U akutní virové hepatitidy C - v krvi jsou protilátky proti IgM a jádrovému IgG, pozitivní genový test, žádné protilátky proti nestrukturovaným proteinům (NS).

Chronická hepatitida C s vysokou aktivitou je doprovázena přítomností všech typů protilátek (IgM, core IgG, NS) a pozitivním testem na virovou RNA. Chronická hepatitida C v latentní fázi ukazuje - protilátky proti typu jádra a NS, nedostatek IgM, negativní testovací hodnota RNA.

Během období zotavení jsou pozitivní testy na imunoglobuliny typu G dlouhodobě drženy, je možné určité zvýšení frakcí NS, jiné testy budou negativní. Odborníci přikládají důležitost objasnění vztahu mezi protilátkami k IgM a IgG.

V akutní fázi je tedy koeficient IgM / IgG 3-4 (kvantitativně převládají protilátky IgM, což ukazuje na vysokou aktivitu zánětu). V procesu léčby a blížícího se zotavení se koeficient stává 1,5–2 krát nižší. To potvrzuje pokles virové aktivity.

Kdo musí být testován na protilátky na prvním místě?

Nejprve jsou některé kontingenty lidí vystaveny nebezpečí infekce, s výjimkou pacientů s klinickými příznaky hepatitidy neznámé etiologie. Za účelem včasnější identifikace choroby a zahájení léčby virové hepatitidy C je nutné provést vyšetření na protilátky:

 • těhotná
 • dárci krve a orgánů;
 • lidé, kteří transfuzovali krev a její složky;
 • děti narozené infikovaným matkám;
 • personál transfuzních stanic, oddělení pro odběr, zpracování, skladování darované krve a přípravků z jejích složek;
 • zdravotničtí pracovníci oddělení hemodialýzy, transplantace, chirurgie jakéhokoli profilu, hematologie, laboratoří, stacionárních oddělení chirurgického profilu, léčebných a vakcinačních místností, zubních klinik, ambulancí;
 • všichni pacienti s onemocněním jater;
 • pacienti s hemodialyzačními centry, kteří podstoupili transplantaci orgánů, chirurgický zákrok;
 • pacienti léčebných klinik, tuberkulózy a léků na pohlavní choroby;
 • zaměstnanci dětských domovů, speciální. internátní školy, sirotčince, internátní školy;
 • kontaktní osoby v ložiscích virové hepatitidy.

Včasné vyšetření protilátek a markerů je pro prevenci nejmenší. Koneckonců, není bez důvodu, že se hepatitida C nazývá „šetrným zabijákem“. Každý rok zemře asi 400 tisíc lidí v důsledku viru hepatitidy C na planetě. Hlavním důvodem jsou komplikace onemocnění (cirhóza, rakovina jater).

Protilátky proti viru hepatitidy C v krvi: přepis pozitivní a negativní analýzy

Infekce HCV se nyní šíří epidemicky. Pokud byla nemoc dříve považována za problém určitých sociálně znevýhodněných kategorií populace (narkomani, ženy a muži, kteří poskytují / používají sexuální služby), můžete se nyní nakazit během estetických manipulací, v ordinaci atd. Proto je časná diagnóza viru, včetně analýzy protilátek proti hepatitidě C, stále více klinická.

Patologie je nebezpečná skrytým kurzem. S jedním z nejčastějších genotypů HCV - 1b se nemoc rychle stává chronickou, aniž by vykazovala specifické příznaky. Jen malá část pacientů trpí astenickým syndromem, nesnášenlivostí k fyzické námaze a případně i periodickým zvýšením teploty na subfebrilní čísla. Takové příznaky jsou často přičítány přepracování nebo SARS.

Lékaři se často setkávají s případy, kdy jsou během preventivního screeningu detekovány pozitivní výsledky testů na virus (například ve fázi přípravy na těhotenství nebo registrace na prenatální klinice, přípravy lékařských dokumentů atd.).

Moderní technologie mohou detekovat hepatitidu C v raných stádiích, několik týdnů po infekci. To zlepšuje prognózu vývoje nemoci, zabraňuje poškození tkání jater a vnitřních orgánů.

Odborníci doporučují pravidelně kontrolovat HCV. Potřebné testy můžete provést buď ve směru terapeuta, nebo v jakékoli soukromé laboratoři. Jednou z navrhovaných studií je ELISA - enzymatický imunosorbentový test, jehož úkolem je identifikovat specifické protilátky (protilátky) proti hepatitidě C. Tento test je vysoce citlivý a slouží jako základ pro další diagnostická opatření..

Jaké jsou protilátky proti hepatitidě C v krvi?

Abychom porozuměli otázce, co to znamená, protilátky proti viru hepatitidy C, měli bychom se krátce zabývat mechanismem tvorby imunitní odpovědi. Jedná se o sloučeniny proteinové struktury, které, když patogen vstoupí do těla, jsou produkovány na povrchu určitého typu lymfocytů a vstupují do systémové cirkulace. Hlavní funkcí protilátek je vazba na virus, zabraňující vstupu do buňky a následné replikaci.

U lidí bylo nalezeno pět skupin protilátek (nazývají se také imunoglobuliny - Ig):

 • typ A - jsou produkovány krátce po infekci a postupně mizí, protože je odstraněna patogenní flóra (v důsledku imunitní aktivity nebo vhodné terapie);
 • typ M - jsou přiděleny v akutní fázi průběhu infekce, jsou detekovány také aktivací chronického patologického procesu;
 • typ G - tvoří více než 70% celkové hmotnosti lidských imunoglobulinů, „odpovědných“ za tvorbu sekundární imunitní odpovědi;
 • typ D - odhaleno relativně nedávno, funkce nebyly studovány;
 • typ E - uvolňuje se, když se alergická reakce vyvíjí v reakci na specifické dráždidlo (alergen).

Přítomnost protilátek třídy M a G hraje rozhodující roli v diagnostice hepatitidy C. Pozitivní ELISA neznamená 100% diagnostiku hepatitidy C. Stanovení celkových protilátek (M + G) je počáteční fází diagnostického procesu. Dále, pro potvrzení infekce je přítomnost a skutečná hladina HCV RNA kontrolována polymerázovou řetězovou reakcí (PCR).

Na základě výsledků testu ELISA může lékař určit, zda je osoba nositelem viru, nebo zda nemoc postupuje a vyžaduje okamžitou léčbu. Případy samoléčení a absence poškození jater jsou výsledkem plného fungování imunitního systému a aktivní produkce protilátek, které zastavují vývoj virové infekce. V tomto případě existují protilátky proti hepatitidě C a PCR je negativní.

Podobný obrázek je zaznamenán, pokud se u dítěte nacházejí protilátky. K tomu obvykle dochází, pokud byla těhotná žena infikována virem nebo byla před početí léčena vhodnou terapií. S výhradou nezbytných preventivních opatření a ochrany proti infekci protilátky zmizí za 12–18 měsíců.

Typy protilátek

V klinické praxi jsou ze všech druhů imunoglobulinů u lidí důležité pouze dva druhy - IgM a IgG. První z nich je aktivně produkován krátce poté, co patogen vstoupí do tělesných buněk, druhý indikuje dlouhý, chronický průběh nemoci.

Moderní diagnostické metody však umožnily rozšířit rozsah protilátek stanovený pomocí ELISA:

Anti-HCV IgGPozitivní výsledek indikuje chronický průběh nemoci, s negativní PCR je možné samoléčení
Core-Ag HCVJádro je součástí struktury genomu HCV. Vzhled protilátek naznačuje nedávnou infekci a akutní průběh infekce.
Anti-HCV celkemOznačuje celkovou hladinu protilátek v lidském těle. Pozitivní výsledek je udržován po celý život bez ohledu na reakci na léčbu
Anti-HCVNS (3, 4, 5)Umožňuje určit stupeň a závažnost patologie. AT na NS3 detekováno okamžitě po infekci. AT k NS4 označuje závažnost zhoršené funkce jater. AT k NS 5 ukazuje chronický, přetrvávající průběh

Z těchto studií se v praxi používají pouze tři: Anti-HCV IgG, Core Ag (antigen) a celkový Anti-HCV. Poslední analýza protilátek proti strukturním proteinům je finančně nákladná, proto je předepisována pouze v kritických případech (například nevysvětlitelná rezistence na terapii, relaps atd.).

Jak dlouho mohou být protilátky detekovány?

Proces produkce protilátek ve významných koncentracích v průměru trvá několik týdnů. V závislosti na tom, který marker je detekován, je však možné určit stupeň a závažnost infekce HCV.

Odhadované načasování detekce protilátek je uvedeno v tabulce:

Typ sérologického vyšetřeníOdhadovaná ELISA
Obecné Anti - HCV4-6 týdnů po infekci
Core-Ag HCVMůže být stanovena během několika dnů po infekci (s vysokou citlivostí testovacích systémů). Tato technika však není příliš rozšířená kvůli vysokým nákladům. Častěji se provádí ve spojení s detekcí IgG proti hepatitidě C
Anti-HCV IgG9-12 týdnů po vstupu viru do těla
Protilátky proti strukturním proteinůmPozději můžete identifikovat všechny vynikající AT

Test zahrnující detekci protilátek proti hepatitidě C se nejlépe provádí podle pokynů lékaře. Na rozdíl od vysoce kvalitní PCR, jejíž výsledky naznačují jednoznačný závěr - zda je v těle detekován HCV nebo ne, pouze odborník může dešifrovat profesionálně sérologická data.

V závislosti na tom, kdy se objeví určité protilátky, lékař vybere optimální léčebný režim. Rezistentní a chronické formy patologie často vyžadují nejen použití kombinace moderních antivirových léčiv, ale také další účel dlouhodobě působícího ribavirinu a / nebo interferonu (PEG-IFN).

PCR a ELISA: kroky pro diagnostiku viru

V současné době existují dvě hlavní metody detekce infekce HCV:

 • sérologické testy (ELISA) - detekce specifických protilátek proti HCV (anti-hcv);
 • molekulární biologické studie detekující virovou RNA (kvalitativní a kvantitativní PCR, genotypizace).

Dvojitá diagnóza eliminuje riziko falešně pozitivní i falešně negativní reakce. Při detekci anti-hcv pomocí ELISA lékař doporučuje studii PCR (nejprve kvalitativní, poté kvantitativní).

Ale výsledky vyšetření jsou někdy protichůdné a odpověď na otázku, co to znamená, jsou detekovány protilátky proti hepatitidě C a PCR je negativní, záleží na řadě faktorů.

Způsob dekódování výsledků PCR a ELISA je uveden v tabulce.

Data anti-HCV a HCV RNAÚdajná diagnóza
+/+Akutní nebo chronická HCV fáze (vyžaduje další diagnostiku)
+/-Akutní průběh HCV, když došlo k uvolnění protilátek, ale RNA viru v krvi nebyla detekována. Stejné výsledky jsou možné v období po akutní hepatitidě C
-/+
 • Časné období po infekci;
 • chronická hepatitida C na pozadí imunodeficience;
 • falešně pozitivní výsledek PCR.
-/-Nedostatek hepatitidy C

Detekce antigenu hepatitidy

Počáteční laboratorní diagnostika HCV začíná stanovením hlavního markeru infekce - protilátek proti antigenům viru hepatitidy C. Začínají se objevovat téměř okamžitě po infekci, ale jsou detekovány v terapeuticky významných koncentracích po několika týdnech. Přítomnost protilátek ukazuje na přenesený nebo aktuální virus (s pozitivním výsledkem PCR).

ELISA se provádí pomocí vysoce citlivých moderních, ale zároveň finančně dostupných testovacích systémů druhé a třetí generace. Takové reagenční soupravy jsou založeny na zachycení HCV-specifických protilátek pomocí rekombinantních proteinů a poté na stanovení sekundárních protilátek proti IgG nebo IgM. Tyto protilátky jsou značeny enzymy, které katalyzují reakci..

Testovací systémy ELISA druhé generace, kromě detekce hlavních protilátek, jsou schopné detekovat protilátky proti epitopům získaným z jádrové oblasti a nestrukturálních proteinů (NS3, NS4). Tím je dosaženo vysoké citlivosti studie a nízké pravděpodobnosti falešných výsledků. Těmito testy lze HCV detekovat 2,5 měsíce po infekci..

Systémy ELISA generace III jsou vyvíjeny na základě antigenu strukturního proteinu NS5 a vysoce imunogenního epitopu NS3. Tato technika může významně zkrátit čas od vstupu viru do těla k produkci protilátek.

Detekce IgM nestačí k detekci akutního nebo chronického HCV, protože u některých pacientů s dlouhým průběhem nemoci je IgM pravidelně produkován, ale zároveň ne všichni pacienti „reagují“ na akutní formu onemocnění uvolněním IgM.

Pravděpodobnost falešně pozitivních výsledků (následně zmizení protilátek) se zvyšuje s:

 • těhotenství
 • autoimunitní patologie;
 • pozitivní revmatické testy atd..

Možnost falešně negativních výsledků je přítomna u:

 • pravidelná hemodialýza;
 • HIV
 • hematopoetické maligní léze.

Předpokládá se, že v případě infekce HCV nestačí samotná ELISA, protože protilátky se neobjeví okamžitě. Navíc vždy existuje šance na falešné výsledky. Proto je v diagnostice hepatitidy C povinná, další kvalitativní a kvantitativní PCR.

HCV nosič

Někteří hepatologové se domnívají, že takový termín jako „HCV nosič“ neexistuje, osoba je buď nemocná s hepatitidou C, nebo ne. Někdy se podobná diagnóza provádí, když se v krvi detekují protilátky proti HCV, ale negativní výsledek PCR.

Podobná situace je možná v několika případech:

 • prenatální kontakt s virem, protilátky v dětské krvi trvají až 1,5–3 roky, pak si všimněte, že jednoduše zmizely;
 • akutní akutní HCV, který buď zmizí bez příznaků, nebo pokračuje s variabilním klinickým obrazem.

V každém případě tento problém vyžaduje neustálý lékařský dohled. Povinná PCR, opakuje se pravidelně (každých několik měsíců) a další diagnostická opatření. Je také nutné vyloučit podmínky, které zvyšují riziko falešně pozitivní ELISA.

Proč protilátky přetrvávají i po léčbě

Při provádění kontrolních testů po ukončení antivirové terapie se mnoho pacientů zajímá o otázku, kdy protilátky vymizí a zda protilátky zůstanou dlouho po léčbě hepatitidy C. Lékaři varují, že IgG může v krvi cirkulovat několik let, ale jejich hladina by se měla postupně snižovat.

Při provádění testu ELISA k identifikaci celkových protilátek je také možný pozitivní výsledek. V tomto případě je však třeba odlišit IgG a IgM. Detekce posledně jmenovaných hovoří ve prospěch relapsu onemocnění a vyžaduje naléhavý začátek dalšího průběhu léčení infekce zbývající v těle.

IgG zůstává po léčbě hepatitidy C normální.

Celkové protilátky

Analýza celkových protilátek proti viru hepatitidy C odhaluje celkový počet imunoglobulinů bez jejich diferenciace - IgG + IgM. V laboratorních formách se tato studie často nazývá Anti-HCV Total. Negativní výsledek indikuje nepřítomnost choroby (s výjimkou jednotlivých případů). Pozitivní výsledek vyžaduje další diagnostiku..

Pacient je předepsán:

 • PCR (nejprve kvalitativní, poté kvantitativní);
 • diferencovaná serodiagnostika (analýza pro detekci IgG a IgM titrů samostatně);
 • ultrazvukové vyšetření jater;
 • jaterní testy;
 • analýza souběžných onemocnění (HIV, autoimunitní patologie, hematopoéza a poruchy imunitní funkce).

Lékař provede konečnou diagnózu až po obdržení všech výsledků. Také věnujte pozornost anamnéze. Antivirová terapie je povinná pouze po spolehlivém potvrzení přítomnosti viru v krvi.

Pokud celkové stanovení protilátek proti HCV nezapadá do obecně uznávaných norem, je třeba provést další vyšetření. Zahájení léčby bez dalších studií je kontraindikováno.

Dekódování výsledku analýzy

Ve formě analýzy protilátek proti viru hepatitidy C jsou zpravidla uvedeny výsledky a norma parametrů. Pro některé typy studií je psán titr AT..

Analytická dataOdhadovaný stav pacienta
Anti-HCV celkem pozitivní (titr)
 • přítomnost infekce v akutní nebo chronické formě;
 • zbytkové účinky po ošetření;
 • relaps
 • Přeprava HCV (u dětí do 3 let);
 • falešně pozitivní výsledek.
Anti-HCV celkem negativní
 • osoba je zdravá;
 • falešně negativní.
Byl detekován IgM (titr), IgG negativníNástup infekce (nedávná infekce)
Detekce IgG (titr), IgM negativní
 • chronický průběh infekce;
 • samoléčení po akutní formě onemocnění;
 • důsledky antivirového léčebného postupu (existuje sestupný trend).
Identifikováno a IgG a IgMRecidiva chronického onemocnění

Rozdělení testu ELISA by měl provádět pouze lékař. Samoléčení podle výsledků jedné nebo více studií je kontraindikováno.

Rizikové pacienty

U určité kategorie lidí je nezbytné pravidelné sérologické vyšetření k identifikaci markerů hepatitidy C.

 • zaměstnanci zdravotnických zařízení;
 • diagnostikováno s HIV;
 • během přípravy a během těhotenství;
 • po pohlavním styku s nosičem viru;
 • pacienti s onkologickými krevními patologiemi;
 • s nečitelností při sexuálních kontaktech.

Ohroženi jsou také lidé závislí na injekčním užívání drog, kteří jsou v neustálém kontaktu s nosičem viru (například manžel / manželka je nemocná s HCV). Avšak hepatologové upozorňují pacienty na možnost falešných výzkumných ukazatelů, což vyžaduje komplexní diagnostiku.

Co není detekována protilátka proti viru hepatitidy C?

Hepatitida C (HCV) je nebezpečné virové onemocnění, ke kterému dochází při poškození jaterní tkáně. Je nemožné stanovit diagnózu klinickými příznaky, protože mohou být stejné pro různé typy virové a nepřenosné hepatitidy. K detekci a identifikaci viru musí být pacientovi podána krev pro analýzu do laboratoře. Jsou prováděny vysoce specifické testy, mezi nimiž je stanovení protilátek proti hepatitidě C v krevním séru.

Hepatitida C - co je to nemoc??

Příčinou hepatitidy C je virus, který obsahuje RNA. Člověk se může nakazit, pokud se dostane do krve. Existuje několik způsobů, jak rozšířit patogen hepatitidy:

 • krevní transfúze od dárce, který je zdrojem infekce,
 • během hemodialýzy - čištění krve při selhání ledvin,
 • při injekčním podávání drog, včetně drog,
 • během těhotenství od matky k plodu.

Nemoc nejčastěji probíhá v chronické formě, léčba je dlouhá. Když virus vstoupí do krevního řečiště, stává se člověk zdrojem infekce a může nemoc přenášet na ostatní. Než se objeví první příznaky, musí uplynout inkubační doba, během níž se populace virů zvyšuje. Dále ovlivňuje tkáň jater a vyvíjí se výrazný klinický obraz onemocnění. Nejprve se pacient cítí celkově neklid a slabost, poté se v pravé hypochondrii objeví bolesti. Na ultrazvuku je játra zvětšena, biochemie krve bude znamenat zvýšení aktivity jaterních enzymů. Konečná diagnóza může být provedena pouze na základě specifických testů, které určují typ viru.

Co naznačuje přítomnost protilátek proti viru??

Když virus hepatitidy vstoupí do těla, imunitní systém s ním začne bojovat. Virové částice obsahují antigeny - proteiny, které imunitní systém rozpoznává. Pro každý typ viru jsou odlišné, takže mechanismy imunitní odpovědi budou také odlišné. Podle nich lidská imunita identifikuje patogen a vylučuje reakční složky - protilátky nebo imunoglobuliny.

U protilátek proti hepatitidě existuje možnost falešně pozitivního výsledku. Diagnóza se provádí na základě několika testů současně:

 • krevní biochemie a ultrazvuk,
 • ELISA (enzymový imunotest) - skutečná metoda pro stanovení protilátek,
 • PCR (polymerázová řetězová reakce) - detekce RNA viru, nikoli vlastních protilátek těla.

Hepatitida C je virové onemocnění, při kterém dochází k postupnému ničení jater.

Pokud všechny výsledky naznačují přítomnost viru, musíte určit jeho koncentraci a zahájit léčbu. Mohou existovat také rozdíly v dekódování různých testů. Například, pokud jsou protilátky proti hepatitidě C pozitivní, PCR je negativní, virus může být přítomen v krvi v malém množství. Tato situace nastane po zotavení. Příčinná látka byla odstraněna z těla, ale imunoglobuliny, které byly vytvořeny v reakci na ni, stále cirkulují v krvi.

Metoda detekce protilátek v krvi

Hlavní metodou pro provedení takové reakce je ELISA nebo enzymaticky vázaný imunosorbentový test. K jeho chování je zapotřebí žilní krev, která se odebírá na prázdný žaludek. Několik dní před zákrokem by měl pacient dodržovat dietu, vyloučit ze stravy smažené, mastné a moučné výrobky a také alkohol. Tato krev je vyčištěna od vytvořených prvků, které nejsou pro reakci potřeba, ale pouze ji komplikují. Test se tedy provádí s krevním sérem - kapalinou vyčištěnou z přebytečných buněk.

Laboratoř již připravila jamky, ve kterých je umístěn virový antigen. Přidávají materiál pro výzkum - sérum. Krev zdravého člověka nijak nereaguje na vniknutí antigenu. Pokud jsou v něm přítomny imunoglobuliny, dojde k reakci antigen-protilátka. Dále je kapalina zkoumána pomocí speciálních nástrojů a určuje její optickou hustotu. Pacient obdrží oznámení o tom, zda jsou protilátky detekovány v testované krvi nebo ne..

Typy protilátek proti hepatitidě C

V závislosti na stádiu onemocnění mohou být detekovány různé typy protilátek. Některé z nich jsou produkovány okamžitě poté, co patogen vstoupí do těla a jsou zodpovědné za akutní fázi onemocnění. Pak se objeví další imunoglobuliny, které přetrvávají během chronického období a dokonce i s remisi. Kromě toho některé z nich zůstávají v krvi i po úplném zotavení..

Anti-HCV IgG - protilátky třídy G

Imunoglobuliny třídy G se najdou v krvi nejdéle. Vyrábí se 11–12 týdnů po infekci a přetrvávají, dokud se virus v těle nevyskytuje. Pokud jsou takové proteiny detekovány v testovaném materiálu, může to znamenat chronickou nebo stagnující hepatitidu C bez závažných symptomů. Jsou také aktivní v období přenosu viru..

Protilátky anti-HCV jádra IgM - třídy M proti jaderným proteinům HCV

Jádro IgM anti-HCV je oddělená frakce imunoglobulinových proteinů, které jsou zvláště aktivní v akutní fázi onemocnění. Mohou být detekovány v krvi 4-6 týdnů poté, co virus vstoupí do krve pacienta. Pokud se jejich koncentrace zvýší, znamená to, že imunitní systém aktivně bojuje s infekcí. S chronickým průběhem se jejich počet postupně snižuje. Také jejich hladina stoupá během relapsu, v předvečer dalšího zhoršení hepatitidy.

Před darováním krve se doporučuje opustit nezdravé jídlo a špatné návyky.

Anti-HCV celkem - celkové protilátky proti hepatitidě C (IgG a IgM)

V lékařské praxi jsou nejčastěji stanovovány celkové protilátky proti viru hepatitidy C. To znamená, že analýza bude brát v úvahu imunoglobuliny frakcí G a M. Mohou být detekovány měsíc po infekci pacienta, jakmile se protilátky v akutní fázi začnou objevovat v krvi. Po přibližně stejném časovém období se jejich hladina zvyšuje v důsledku akumulace imunoglobulinů třídy G. Metoda detekce celkových protilátek se považuje za univerzální. To vám umožní určit nosič virové hepatitidy, i když je koncentrace viru v krvi nízká.

Anti-HCV NS - protilátky proti nestrukturálním proteinům HCV

Tyto protilátky jsou produkovány v reakci na strukturální proteiny viru hepatitidy. Kromě nich existuje několik dalších markerů, které se vážou na nestrukturální proteiny. Mohou být také nalezeny v krvi při diagnostice této choroby..

 • Anti-NS3 jsou protilátky, které mohou určovat vývoj akutního stadia hepatitidy..
 • Anti-NS4 jsou proteiny, které se hromadí v krvi během dlouhého chronického průběhu. Jejich počet nepřímo označuje stupeň poškození jater původcem hepatitidy..
 • Anti-NS5 - proteinové sloučeniny, které také potvrzují přítomnost virové RNA v krvi. Jsou zvláště aktivní při chronické hepatitidě..

Doba detekce protilátek

Protilátky proti původci virové hepatitidy nejsou detekovány současně. Počínaje prvním měsícem choroby se objevují v následujícím pořadí:

 • Celkem anti-HCV - 4-6 týdnů po expozici viru,
 • Anti-HCV základní IgG - 11-12 týdnů po infekci,
 • Anti-NS3 - nejčasnější proteiny se objevují v raných stádiích hepatitidy,
 • Anti-NS4 a Anti-NS5 lze detekovat poté, co byly identifikovány všechny ostatní markery.

Nosič protilátky nemusí být nutně pacientem s výrazným klinickým projevem virové hepatitidy. Přítomnost těchto prvků v krvi indikuje aktivitu imunitního systému proti viru. Tuto situaci lze u pacienta pozorovat během období remise a dokonce i po léčbě hepatitidy.

Jiné metody diagnostiky virové hepatitidy (PCR)

Studie hepatitidy C se neuskutečňují pouze tehdy, když pacient jde do nemocnice s prvními příznaky. Takové testy jsou naplánovány během těhotenství, protože nemoc může být přenesena z matky na dítě a způsobit patologie plodu. Musíte pochopit, že v každodenním životě nemohou být pacienti infekční, protože patogen vstupuje do těla pouze krví nebo pohlavním stykem.

Pro komplexní diagnostiku se také používá polymerázová řetězová reakce (PCR). Pro jeho chování je nezbytné také sérové ​​žilní krve a studie se provádějí v laboratoři pomocí speciálního vybavení. Tato metoda je založena na detekci přímo virové RNA, proto se pozitivní výsledek takové reakce stává základem pro konečnou diagnostiku hepatitidy C.

Existují dvě varianty PCR:

 • kvalita - určuje přítomnost nebo nepřítomnost viru v krvi,
 • kvantitativní - umožňuje určit koncentraci patogenu v krvi nebo virovou zátěž.

Kvantitativní metoda je drahá. Používá se pouze v případech, kdy se pacient začíná podrobovat léčbě konkrétními léky. Před zahájením kurzu stanovte koncentraci viru v krvi a sledujte změny. Můžeme tedy vyvodit závěry o účinnosti konkrétních léků, které pacient užívá proti hepatitidě.

ELISA se provádí ve zvláštních jamkách, ve kterých jsou již přítomny virové antigeny

Existují případy, kdy pacient má protilátky, a PCR vykazuje negativní výsledek. Pro tento jev existují 2 vysvětlení. To se může stát, pokud na konci léčby zůstane malé množství viru v krvi, které nebylo možné léčbou odstranit. Může se také stát, že po zotavení protilátky stále cirkulují v krevním řečišti, ale původce již neexistuje. Opakovaná analýza po měsíci objasní situaci. Problém je v tom, že PCR, i když vysoce citlivá reakce, nemusí stanovit minimální koncentrace virové RNA.

Protilátka proti hepatitidě - přepis

Lékař může výsledky testů dešifrovat a vysvětlit je pacientovi. První tabulka ukazuje možná data a jejich interpretaci, pokud byly provedeny obecné studie pro diagnostiku (test na celkové protilátky a vysoce kvalitní PCR).

Jak je HCV detekován - příznaky a diagnostické metody

Článek popisuje metody diagnostiky hepatitidy C. Jsou popsány laboratorní a instrumentální studie..

Virová hepatitida C je onemocnění jater způsobené virem. Může se vyskytnout akutně nebo chronicky. Diagnóza spočívá v hodnocení specifických příznaků, krevním testu a instrumentálních jaterních testech..

Co to je

HCV je degenerativní proces v játrech způsobený infekcí virem hepatitidy C. Příčinný původce choroby patří do čeledi Flaviviridae a je velmi nestabilní vůči vlivům prostředí..

Zdrojem infekce jsou infikovaní lidé, virus se přenáší krví nebo, mnohem méně často, jinými biologickými tekutinami - slinami, močí, spermatem.

Důvody

Příčinou onemocnění je infekce virem hepatitidy C. K infekci obvykle dochází přímým kontaktem s krví osoby, která má hepatitidu nebo je nositelem viru.

Nejčastější situace, ve kterých dochází k infekci, jsou:

 • krevní transfúze a transplantace dárcovských orgánů;
 • parenterální manipulace (injekce, stomatologické služby, akupunktura);
 • návštěva kosmetických salonů, kde se používají nesterilní nástroje (manikúra, piercing, tetování);
 • během porodu může být virus přenesen na dítě infikovanou matkou;
 • sdílení jedné jehly drogově závislými.

HCV se nepřenáší prostřednictvím objetí, potřesení rukou, běžných jídel, ručníků nebo mluvením, kašlem a kýcháním.

Jak se vyvíjí

Když virové částice vstupují do krevního řečiště, onemocnění se již začíná rozvíjet. Virus vstupuje do jater, kde je zabudován do struktury jaterních buněk - hepatocytů.

Zde se začíná množit, postupně ničit buňky a způsobovat nahrazení jaterní pojivové tkáně. Jak tkáň jater postupně umírá, orgán již nemůže vykonávat své funkce.

Příznaky

Inkubační doba se pohybuje od 2 týdnů do šesti měsíců. Po dlouhou dobu se virus nijak neprojevuje, dokud poškození jaterní tkáně nezachytí více než polovinu orgánu.

V počátečním stádiu se může nemoc projevit:

 • mírné zvýšení tělesné teploty;
 • celková slabost, únava;
 • snížená chuť k jídlu;
 • bolesti hlavy a závratě;
 • kašel
 • nosní kongesce.

Ve většině případů onemocnění pokračuje jako normální respirační infekce. Žloutenka se vyvíjí u velmi malého počtu pacientů. Proto je nemoc zřídka detekována v rané fázi vývoje.

Později se objeví živější znaky:

 • bolest v žaludku a pravé hypochondrii;
 • nevolnost a zvracení;
 • nadýmání;
 • průjem, zácpa;
 • zažloutnutí kůže, skléry, sliznic;
 • tmavá moč a světlá stolice

Následující příznaky označují chroničnost zánětlivého procesu:

 • zhoršená paměť a pozornost;
 • nedostatek chuti k jídlu, hubnutí;
 • přetrvávající neproduktivní kašel, dušnost;
 • žal;
 • tmavé husté zvracení;
 • dechtové fekálie;
 • zvýšení objemu břicha (ascites), vzhled cévní sítě na přední břišní stěně;
 • svědicí pokožka;
 • zvětšení jater.

Infikovaná osoba se často stává zdrojem viru, ale nemá žádné známky hepatitidy C..

Patologii lze zjistit až po krevním testu. Mnoho lidí si stále není vědomo své nemoci a žije celý život, ale ostatní mohou nakazit..

Diagnostika

Je velmi obtížné identifikovat hepatitidu C na klinickém obraze. Akutní fáze onemocnění je ve většině případů asymptomatická..

Chronická hepatitida je charakterizována známkami spojenými s mnoha jinými lézemi jater. Proto v laboratorní diagnostice mají zásadní význam laboratorní studie. Ke stanovení stupně poškození jaterní tkáně se používají některé instrumentální metody..

Stůl. Metody diagnostiky hepatitidy C:

Diagnostická metodaZměnyDešifrování
Obecné klinické krevní testySnížený počet krevních destiček, zvýšené jaterní transaminázy, bilirubin, snížená bílkovinaPříznaky zánětlivého procesu
KoagulogramZkrácená doba koagulacePorušení funkce jater pro tvorbu bílkovin
Krevní test na protilátky proti HCVVzhled specifických protilátek proti viruPřítomnost infekčního agens v krvi v době vyšetření nebo známky dlouhodobé infekce. AVGS třída M - označuje akutní infekci. AT ke skupině GV skupina G - známka dlouhodobé nemoci
Krevní test PCRIdentifikace genetického materiálu viruKvalitativní analýza - detekuje pouze přítomnost virového genetického materiálu

Kvantitativní - umožňuje určit nejen přítomnost, ale také počet virových částic v krvi

Ultrazvukové vyšetřeníDifuzní změny v jaterní tkániPříznaky zánětu, náhrady pojivové tkáně
Fiber scanHustota jaterní tkáněPosouzení stupně destrukce tkáně jater

Nejúčinnější diagnostickou metodou je biopsie, ale tato studie je velmi vzácná. Nejpřesnější metodou je dnes PCR, která umožňuje nejen potvrdit diagnózu hepatitidy, ale také určit virovou zátěž, která je hlavním ukazatelem aktivity onemocnění..

Léčba

Obtížnost při léčbě hepatitidy C spočívá v tom, že je obvykle detekována pozdě. Po dlouhou dobu je člověk nositelem viru, aniž by pociťoval jakékoli pocity. Když se objeví závažné příznaky, játra jsou již významně ovlivněna.

Léčba HCV se provádí přímými antivirovými léčivy - Sofosbuvir, Daclatasvir, Pegintron, Pegaltevir, Ribavirin. Délka léčby je od 3 měsíců do roku - záleží na vybraném léčivu a genotypu viru. Současně je předepsána symptomatická léčba zaměřená na udržení funkce jater..

HCV je infekční onemocnění jater charakterizované latentním průběhem. Nedostatek léčby vede k vážným následkům - cirhóze a rakovině jater.

Otázky k lékaři

Mám protilátky proti HCV, ale bez hepatitidy. Co to znamená? Dmitry N. 32 let, Korolev.

Ahoj Dmitry. Normálně osoba v krvi nemůže mít protilátky proti hepatitidě C. Jejich přítomnost indikuje infekci osoby nebo že infekce byla přenesena dříve. V případě zotavení zůstávají protilátky v krvi až 10 let a postupně se snižuje jejich koncentrace.

Jaké jsou protilátky proti viru hepatitidy C a jejich význam?

Hepatitida C je infekční onemocnění, které se přenáší krví prostřednictvím kontaktu mezi lidmi nebo předměty, které obsahují infikovanou krev. Toto onemocnění je zákerné latentními příznaky a dlouhou inkubační dobou. Nosič viru HCV si toho nemusí být vědom a infikuje ostatní.

Protilátky proti hepatitidě C jsou nezbytné pro studium vlastností a účinků viru na organismus odborníky na infekční choroby. Pomocí indikátorů imunoglobulinů lze spolehlivě identifikovat nositele nemoci a snížit rizika šíření infekce. Na základě laboratorních testů jsou studovány protilátkové markery, které jsou nezbytné pro správné ošetření..

O čem se budu učit? Obsah článku.

Kdo může získat hepatitidu C??

Nedávné studie WHO ukázaly, že více než 1,5 milionu lidí na celém světě dostává hepatitidu C každý rok. Riziková skupina zahrnuje lidi, kteří vedou nemorální způsob života..

Hlavní koncentrace infikovaných pacientů byla zaznamenána v evropských zemích a v Rusku. To znamená, že pravděpodobnost výskytu nebezpečného viru bez podezření na to může být jeden z deseti lidí.

Nejčastěji je nemoc diagnostikována náhodou. Pacient chodí k lékaři s jinými stížnostmi nebo podstupuje rutinní lékařské prohlídky. Virus můžete identifikovat během těhotenství nebo před přípravou pacienta na chirurgický zákrok, který vyžaduje důkladné vyšetření krve na ukazatele markerů.

Hepatitida C způsobuje virus RNA, který při vstupu do oběhového systému ovlivňuje játra a vyvolává rozvoj rakoviny. V medicíně je zaznamenáno několik způsobů šíření nebezpečné nemoci:

 1. Krevní transfúze (krevní transfúze).
 2. Hemodialýza.
 3. Nehty, které nesplňují hygienické normy.
 4. Injekce závislé na drogách.
 5. Těhotenství. Nemoc se přenáší ze ženy na dítě..

Příznaky se objevují až po dlouhé inkubační době, což značně komplikuje včasnou diagnostiku a správnou léčbu..

Co jsou protilátky proti viru hepatitidy C?

Tvorba protilátek je reakce lymfatického systému na cizí buňky v těle. Hepatitida C má charakteristické vlastnosti ve vztahu k jiným virům. Důvodem je přítomnost kyseliny ribonukleové, která při vstupu do jater začíná mutovat a postupně ničí zdravé tkáně.

Proto, aby potlačil neznámý virus, imunitní systém začne aktivně produkovat protilátky proti antigenům..

V závislosti na množství a složení protilátek v krvi je diagnostikována infekce a fáze vývoje nemoci. Z identifikovaných markerů označuje latentní nebo chronický průběh nemoci.

Při latentním průběhu hepatitidy C jsou produkovány téměř okamžitě, což zvyšuje pravděpodobnost úplného uzdravení.

Měli byste vědět zajímavý fakt: pokud má osoba v těle protilátky, neznamená to, že je nemocný nebo je nositelem viru. Nejčastěji to naznačuje časnou nemoc.

Typy protilátek

V závislosti na průběhu nemoci a dynamice jejího vývoje lze identifikovat několik skupin protilátek. V některých případech se začnou produkovat okamžitě poté, co se virus dostane do krevního řečiště. To ukazuje na akutní formu onemocnění. A další imunoglobuliny se vyvíjejí postupně a v těle přetrvávají až do úplného odstranění hepatitidy C..

Imunoglobulinové proteiny jsou klasifikovány podle následujících ukazatelů:

 1. Protilátky třídy G (anti-HCV IgG). Imunoglobuliny jsou detekovány až po několika týdnech infekce virem. To ukazuje na chronický nebo asymptomatický průběh nemoci. Stanovuje také nepřítomnost celkových protilátek, což zvyšuje šance na boj s touto chorobou.
 2. Protilátky třídy M (IgM jádra anti-HCV). Tento marker naznačuje exacerbaci onemocnění. Je detekován již 4 týdny poté, co se virus dostane do krevního řečiště. Pokud je pozorováno zvýšení proteinů, pak to znamená, že imunitní systém aktivně bojuje proti cizím proteinům.
 3. Spárované protilátky (IgG a IgM). Tento indikátor umožňuje určit nosiče a v jakém stadiu onemocnění pokračuje..

Pozitivní celkové protilátky proti hepatitidě C s opakovaným onemocněním naznačují výskyt komplikací, které vedou k patologickým změnám v játrech. Ve většině případů tyto komplikace přecházejí do cirhózy..

Metody stanovení protilátek proti hepatitidě C

Stanovení protilátek proti hepatitidě C je předepsáno nejen lidem se závažnými příznaky nemoci. Tyto studie jsou povinné při plánování těhotenství a v raných stádiích, protože nemoc může být přenesena na dítě, což způsobuje narušený vývoj plodu. Hlavním úkolem analýzy je identifikovat protilátkové markery pro detekci a léčbu onemocnění v rané fázi.

Pro přesný výsledek se používá PCR, metoda molekulárního výzkumu, která zahrnuje opakovanou replikaci buněk. Tato technika určuje typ viru a jeho koncentraci v krvi..

Pro sledování dynamiky růstu protilátek proti viru se provádí párová studie. Materiál ke studiu se shromažďuje třetí nebo pátý den po infekci, poté po 14 dnech.

Dešifrování výsledků analýzy

K dešifrování definice virové zátěže protilátek je pro tuto studii zapotřebí krevní sérum. Výsledky testů určují stupeň onemocnění nebo jeho nepřítomnost.

 1. Stupeň rekonvalescence. V krvi je detekován jeden marker protilátky třídy G, ale samotný virus chybí. Antivirová léčba je předepsána správně, pacient se zotavuje.
 2. Pozitivní výsledek. V testovaném materiálu byly nalezeny markery skupiny M a G. Indikátor vývoje progresivní infekce, která by měla být léčena okamžitě. Detekce dvou markerů naznačuje boj těla s antigenem po dobu nejméně jednoho týdne. Člověk je potenciálním dopravcem. Proto se s takovými klinickými příznaky doporučuje hospitalizace..
 3. Negativní výsledek. Označuje nepřítomnost jakýchkoli markerů v krvi. Tyto ukazatele prokazují, že daná osoba je absolutně zdravá..

Pokud studie prokázaly protilátky, ale nebyl detekován žádný virus, neznamená to, že osoba je nositelem nebezpečné choroby. Tyto výsledky v medicíně jsou považovány za pochybné. V tomto případě se doporučuje znovu darovat krev, jejíž ukazatele pomohou spolehlivě vyvrátit nebo potvrdit diagnózu..

Pouze hepatolog dokáže správně přečíst výsledky a předepsat moderní léčbu.

Takový virus se nedoporučuje léčit doma, protože se zvyšuje riziko šíření nebezpečné infekce.

Proč existují protilátky proti hepatitidě C, ale neexistuje žádný virus?

Negativní výsledek testu ukazuje na nepřítomnost viru a protilátek proti nim. Stává se však, že osoba má po studiu krevního séra detekovány imunoglobuliny a neexistuje žádný virus hepatitidy C..

Tyto ukazatele mohou naznačovat předchozí nemoc nebo období prominutí. V tomto případě se doporučuje znovu otestovat RNA (PCR)..

Pokud pacient po zotavení virus znovu odhalí, odebere se během léčby krev, aby se provedla kvantitativní analýza. Pozorování v dynamice pomáhá lékařům správně posoudit reakci těla na drogy. Pokud léčebný průběh nedal očekávaný výsledek, měla by se terapie změnit..

Po onemocnění zůstávají vyvinuté protilátky po celý život v lidském těle..

Se silnou imunitou může člověk onemocnět pro sebe. A pouze vyšetření ukáže jeho předchozí nemoc.

Diagnóza hepatitidy C: markery, transkripční analýza

Kvantitativní analýza hepatitidy B: dekódovací indikátory a jejich norma

Co to znamená, pokud se titr protilátek proti hepatitidě B nachází v krvi?

Pozitivní nebo negativní HBsAg v krevním testu