Protilátky proti viru hepatitidy C

Hepatitida C se stále šíří po celém světě, navzdory navrhovaným preventivním opatřením. Zvláštní nebezpečí spojené s přechodem na cirhózu a rakovinu jater nás nutí vyvinout nové diagnostické metody v raných stádiích nemoci.

Protilátky proti hepatitidě C představují možnost studia viru antigenu a jeho vlastností. Umožňují vám identifikovat nositele infekce a odlišit ji od nemocné nakažlivé osoby. Diagnóza založená na protilátkách proti hepatitidě C je považována za nejspolehlivější metodu..

Zklamání statistik

Statistiky WHO ukazují, že dnes je na světě infikováno virovou hepatitidou C přibližně 75 milionů lidí, z nichž více než 80% je v produktivním věku. Každý rok onemocní 1,7 milionu lidí.

Počet infikovaných lidí tvoří populaci zemí, jako je Německo nebo Francie. Jinými slovy, každý rok se na světě objeví milion milionů měst, které jsou zcela obývány infikovanými lidmi..

Pravděpodobně v Rusku je počet infikovaných 4 až 5 milionů lidí ročně přidáno asi 58 000. V praxi to znamená, že tímto virem je infikováno téměř 4% populace. Mnoho infikovaných a již nemocných neví o své nemoci. Nakonec je hepatitida C dlouhodobě asymptomatická.

Diagnóza je často prováděna náhodou, jako nález při preventivním vyšetření nebo jiném onemocnění. Například je onemocnění detekováno v rámci přípravy na plánovanou operaci, kdy je krev vyšetřována na různé infekce v souladu s normami.

Výsledkem je, že ze 4–5 milionů nosičů virů je o jejich diagnóze známo pouze 780 tisíc a u lékaře je registrováno 240 tisíc pacientů. Představte si situaci, kdy matka, která během těhotenství onemocněla, nevěděla o své diagnóze, přenesla nemoc na novorozence.

Podobná ruská situace přetrvává ve většině zemí světa. Vysokou úroveň diagnózy (80–90%) rozlišuje Finsko, Lucembursko a Nizozemsko.

Jak se tvoří protilátky proti viru hepatitidy C.?

Protilátky se tvoří z komplexů protein-polysacharid v reakci na zavedení cizího mikroorganismu do lidského těla. U hepatitidy C je to virus s určitými vlastnostmi. Obsahuje vlastní RNA (ribonukleovou kyselinu), je schopen mutovat, množit se v jaterních hepatocytech a postupně je ničit.

Zajímavý bod: nemůžete považovat osobu, jejíž protilátky byly shledány nezbytně nemocnými. Existují případy, kdy virus napadne tělo, ale je přemístěn silnými imunitními buňkami, aniž by spustil řetěz patologických reakcí..

 • během transfúze nedostatečná sterilní krev a přípravky z ní;
 • s hemodialýzou;
 • injekce opakovaně použitelnými stříkačkami (včetně léků);
 • chirurgický zásah;
 • stomatologické výkony;
 • ve výrobě manikúry, pedikúry, tetování, piercingu.

Nechráněné pohlaví je považováno za zvýšené riziko infekce. Zvláštní význam se přikládá přenosu viru z těhotné matky na plod. Šance je až 7% případů. Bylo zjištěno, že při detekci protilátek proti viru hepatitidy C a infekci HIV u ženy je pravděpodobnost infekce dítěte 20%.

Co potřebujete vědět o průběhu a důsledcích?

U hepatitidy C je akutní forma extrémně vzácná, v hlavním (až 70% případů) se průběh onemocnění okamžitě stává chronickým. Mezi příznaky je třeba poznamenat:

 • zvýšená slabost a únava;
 • pocit těžkosti v hypochondrii na pravé straně;
 • zvýšení tělesné teploty;
 • nažloutnutí kůže a sliznic;
 • nevolnost
 • snížená chuť k jídlu.

Tento typ virové hepatitidy je charakterizován převahou mírných a anicterických forem. V některých případech jsou projevy onemocnění velmi vzácné (v 50–75% případů asymptomatické).

Důsledky hepatitidy C jsou:

 • selhání jater;
 • vývoj jaterní cirhózy s nevratnými změnami (u každého pátého pacienta);
 • těžká portální hypertenze;
 • rakovinová transformace na hepatocelulární karcinom.

Stávající možnosti léčby ne vždy poskytují způsoby, jak se viru zbavit. Spojení komplikací dává naději pouze transplantaci jater.

Co to znamená pro diagnózu, že osoba má protilátky proti hepatitidě C?

Pro vyloučení falešně pozitivního výsledku analýzy na pozadí absence stížností a příznaků nemoci je nutné krevní test opakovat. Tato situace nastává zřídka, zejména během rutinních vyšetření..

Vážná pozornost je věnována identifikaci pozitivního testu na protilátky proti hepatitidě C během opakovaných analýz. To naznačuje, že takové změny mohou být způsobeny pouze přítomností viru v jaterních hepatocytech, potvrzuje infekci osoby.

Pro další diagnózu je předepsán biochemický krevní test ke stanovení hladiny transamináz (alanin a aspartát), bilirubinu, bílkovin a frakcí, protrombinu, cholesterolu, lipoproteinů a triglyceridů, tj. Všech typů metabolismu, na nichž se podílí játra.

Stanovení přítomnosti RNA viru hepatitidy C (HCV) v krvi další genetický materiál pomocí polymerázové řetězové reakce. Informace získané o poškození funkce jaterních buněk a potvrzení přítomnosti HCV RNA v kombinaci se symptomy dávají důvěru v diagnostiku virové hepatitidy C.

HCV genotypy

Studium šíření viru v různých zemích nám umožnilo identifikovat 6 typů genotypů, liší se strukturním řetězcem RNA:

 • Č. 1 - je nejrozšířenější (40–80% případů infekce) a navíc rozlišuje 1a - dominantní v USA a 1b - v západní Evropě a v jižní Asii;
 • Č. 2 - nachází se všude, ale méně často (10–40%);
 • Č. 3 - typické pro indický subkontinent, Austrálie, Skotsko;
 • Č. 4 - ovlivňuje obyvatelstvo Egypta a střední Asie;
 • Č. 5 - typické pro země Jihoafrické republiky;
 • Č. 6 - lokalizováno v Hongkongu a Macau.

Odrůdy protilátek proti hepatitidě C

Protilátky proti hepatitidě C jsou rozděleny do dvou hlavních typů imunoglobulinů. IgM (imunoglobuliny "M", jádrový IgM) - se tvoří na proteinu jádra viru, začínají být produkovány měsíc a půl po infekci, obvykle označují akutní fázi nebo nedávno zahájené zánět v játrech. Snížení aktivity viru a přeměna nemoci na chronickou formu může být doprovázeno vymizením protilátek z krve.

IgG - vytvořené později, naznačují, že tento proces prošel chronickým a zdlouhavým průběhem, představují hlavní marker, který se používá pro screening (hromadný výzkum) k detekci infikovaných jedinců, objevují se 60–70 dní po infekci.

Maximální dosah po 5-6 měsících. Ukazatel nemluví o aktivitě procesu, může to být příznak současné choroby, takže po léčbě zůstane mnoho let.

V praxi je snazší a levnější stanovit celkové protilátky proti viru hepatitidy C (celkem Anti-HCV). Součet protilátek je reprezentován oběma třídami markerů (M + G). Po 3–6 týdnech se hromadí M-protilátky, pak se vytvoří G. Objevují se v krvi pacienta 30 dní po infekci a zůstávají po celý život nebo dokud není infekce zcela odstraněna..

Druhy jsou příbuzné strukturovaným proteinovým komplexům. Podrobnější analýzou je stanovení protilátek proti viru, ale proti jeho jednotlivým nestrukturovaným proteinovým složkám. Jsou kódovány imunology jako NS.

Každý výsledek ukazuje vlastnosti infekce a "chování" patogenu. Provádění výzkumu výrazně zvyšuje náklady na diagnostiku, proto se nepoužívá ve státních zdravotnických zařízeních.

Nejdůležitější jsou:

 • Anti-HCV základní IgG - vyskytují se 3 měsíce po infekci;
 • Anti-NS3 - zvýšené při akutním zánětu;
 • Anti-NS4 - zdůrazňují dlouhý průběh nemoci a stupeň destrukce jaterních buněk;
 • Anti-NS5 - objevují se s vysokou pravděpodobností chronického průběhu, ukazují na přítomnost virové RNA.

Přítomnost protilátek proti nestrukturovaným proteinům NS3, NS4 a NS5 je stanovena speciálními indikacemi, analýza není zahrnuta do standardu vyšetření. Stanovení strukturovaných imunoglobulinů a celkových protilátek se považuje za dostatečné..

Období detekce protilátek

Různá období tvorby protilátek proti viru hepatitidy C a jeho složkám umožňují přesně určit čas infekce, stádium onemocnění a riziko komplikací. Tato strana diagnózy se používá při předepisování optimální léčby a ke stanovení kruhu kontaktů.

Tabulka ukazuje možné načasování tvorby protilátek.

Když se vytvoří po infekciTyp protilátek
za měsíc a půlCelkem anti-HCV (celkem)
po 11-12 týdnech (3 měsíce)Jádro IgG anti-HCV
souběžně s IgM po 4-6 týdnechAnti-ns3
později než všechnyAnti-NS4 a Anti-NS5

Fáze a srovnávací charakteristiky metod detekce protilátek

Práce na identifikaci HCV protilátek probíhá ve dvou fázích. Nejprve jsou provedeny rozsáhlé screeningové studie. Používají se metody, které nejsou příliš specifické. Pozitivní výsledek testu znamená, že jsou zapotřebí další specifické testy..

Ve druhém případě jsou do studie zahrnuty pouze vzorky s dříve odhadovanou pozitivní nebo pochybnou hodnotou. Za skutečný pozitivní výsledek se považují ty testy, které jsou potvrzeny vysoce citlivými a specifickými metodami..

Pochybné závěrečné testy byly navrženy tak, aby byly dodatečně testovány několika sériemi reagenčních souprav (nezbytně 2 nebo více) různých výrobních společností. Například pro detekci anti-HCV IgG se používají imunologické reagenční soupravy, které mohou detekovat protilátky proti čtyřem proteinovým složkám (antigenům) virové hepatitidy C (NS3, NS4, NS5 a jádro). Studie je považována za nejvíce specifickou..

Pro primární detekci protilátek v laboratořích lze použít screeningové testovací systémy nebo enzymatický imunosorbentový test (ELISA). Jeho podstata: schopnost fixovat a kvantifikovat specifickou reakci antigen + protilátka s účastí speciálně značených enzymových systémů.

V roli potvrzující metody je imunoblotting velmi užitečný. Kombinuje ELISA s elektroforézou. Současně umožňuje diferenciaci protilátek a imunoglobulinů. Vzorky jsou považovány za pozitivní, pokud jsou detekovány protilátky proti dvěma nebo více antigenům.

Kromě detekce protilátek je v diagnostice efektivně používána metoda polymerázové řetězové reakce, která vám umožní registrovat nejmenší množství materiálu genů RNA a také určit masivitu virové zátěže.

Jak dešifrovat výsledky testu?

Podle výsledků studií je nutné identifikovat jednu z fází hepatitidy.

 • Při latentním toku nelze detekovat žádné protilátkové markery.
 • V akutní fázi se patogen objevuje v krvi, přítomnost infekce může být potvrzena markery protilátek (IgM, IgG, celkem) a RNA.
 • Po přechodu do fáze zotavení - protilátky proti IgG imunoglobulinům zůstávají v krvi.

Kompletní dekódování komplexního testu protilátek může provést pouze specializovaný lékař. Zdravý člověk obvykle nemá protilátky proti viru hepatitidy. Existují případy, kdy negativní test na protilátky u pacienta odhalí virovou zátěž. Takový výsledek nelze okamžitě přenést do kategorie laboratorních chyb..

Posouzení podrobného výzkumu

Provádíme počáteční (hrubé) hodnocení testů protilátek v kombinaci s přítomností RNA (genový materiál). Konečná diagnóza se provádí s ohledem na kompletní biochemické vyšetření jaterních funkcí. U akutní virové hepatitidy C - v krvi jsou protilátky proti IgM a jádrovému IgG, pozitivní genový test, žádné protilátky proti nestrukturovaným proteinům (NS).

Chronická hepatitida C s vysokou aktivitou je doprovázena přítomností všech typů protilátek (IgM, core IgG, NS) a pozitivním testem na virovou RNA. Chronická hepatitida C v latentní fázi ukazuje - protilátky proti typu jádra a NS, nedostatek IgM, negativní testovací hodnota RNA.

Během období zotavení jsou pozitivní testy na imunoglobuliny typu G dlouhodobě drženy, je možné určité zvýšení frakcí NS, jiné testy budou negativní. Odborníci přikládají důležitost objasnění vztahu mezi protilátkami k IgM a IgG.

V akutní fázi je tedy koeficient IgM / IgG 3-4 (kvantitativně převládají protilátky IgM, což ukazuje na vysokou aktivitu zánětu). V procesu léčby a blížícího se zotavení se koeficient stává 1,5–2 krát nižší. To potvrzuje pokles virové aktivity.

Kdo musí být testován na protilátky na prvním místě?

Nejprve jsou některé kontingenty lidí vystaveny nebezpečí infekce, s výjimkou pacientů s klinickými příznaky hepatitidy neznámé etiologie. Za účelem včasnější identifikace choroby a zahájení léčby virové hepatitidy C je nutné provést vyšetření na protilátky:

 • těhotná
 • dárci krve a orgánů;
 • lidé, kteří transfuzovali krev a její složky;
 • děti narozené infikovaným matkám;
 • personál transfuzních stanic, oddělení pro odběr, zpracování, skladování darované krve a přípravků z jejích složek;
 • zdravotničtí pracovníci oddělení hemodialýzy, transplantace, chirurgie jakéhokoli profilu, hematologie, laboratoří, stacionárních oddělení chirurgického profilu, léčebných a vakcinačních místností, zubních klinik, ambulancí;
 • všichni pacienti s onemocněním jater;
 • pacienti s hemodialyzačními centry, kteří podstoupili transplantaci orgánů, chirurgický zákrok;
 • pacienti léčebných klinik, tuberkulózy a léků na pohlavní choroby;
 • zaměstnanci dětských domovů, speciální. internátní školy, sirotčince, internátní školy;
 • kontaktní osoby v ložiscích virové hepatitidy.

Včasné vyšetření protilátek a markerů je pro prevenci nejmenší. Koneckonců, není bez důvodu, že se hepatitida C nazývá „šetrným zabijákem“. Každý rok zemře asi 400 tisíc lidí v důsledku viru hepatitidy C na planetě. Hlavním důvodem jsou komplikace onemocnění (cirhóza, rakovina jater).

Anti-HCV, protilátky

Anti-HCV - specifické imunoglobuliny tříd IgM a IgG proti proteinům viru hepatitidy C, což naznačuje možnou infekci nebo předchozí infekci.

Celkové protilátky proti viru hepatitidy C, anti-HCV.

Synonyma anglicky

Protilátky proti viru hepatitidy C, IgM, IgG; HCVAb, celkem.

Jaké biomateriály lze použít pro výzkum?

Jak se připravit na studii?

 • Před vyšetřením nekuřte 30 minut.

Přehled studie

Virus hepatitidy C (HCV) je virus obsahující RNA z čeledi Flaviviridae, který infikuje jaterní buňky a způsobuje hepatitidu. Je schopen se množit v krevních buňkách (neutrofily, monocyty a makrofágy, B-lymfocyty) a je spojen s vývojem kryoglobulinémie, Sjogrenovy choroby a B-buněčných lymfoproliferačních chorob. Ze všech původců virové hepatitidy má HCV největší počet variací a díky své vysoké mutační aktivitě se dokáže vyhnout ochranným mechanismům lidského imunitního systému. Existuje 6 genotypů a mnoho podtypů viru, které mají různé významy pro prognózu onemocnění a účinnost antivirové terapie.

Hlavní přenosovou cestou infekce je krev (během transfúze prvků krve a plazmy, transplantace dárcovských orgánů, nesterilní stříkačky, jehly, nástroje pro tetování, piercing). Virus se během porodu pravděpodobně přenáší pohlavním stykem a z matky na dítě, ale to je méně časté.

Akutní virová hepatitida je zpravidla asymptomatická a ve většině případů zůstává nezjištěna. Pouze u 15% infikovaných lidí je nemoc akutní, s nevolností, bolestmi těla, nedostatkem chuti k jídlu a úbytkem hmotnosti. U 60–85% infikovaných se vyvíjí chronická infekce, která je 15krát vyšší než frekvence chronicity u hepatitidy B. Chronická virová hepatitida C je charakterizována „vlnou“ se zvýšenými jaterními enzymy a mírnými příznaky. U 20–30% pacientů vede onemocnění k cirhóze, což zvyšuje riziko selhání jater a hepatocelulárního karcinomu.

Specifické imunoglobuliny jsou produkovány do jádra viru (jádro nukleokapsidového proteinu), obalu viru (nukleotidy E1-E2) a fragmentů genomu viru hepatitidy C (nestrukturální NS proteiny). U většiny pacientů s HCV se první protilátky objevují 1-3 měsíce po infekci, ale někdy mohou v krvi chybět déle než rok. V 5% případů nejsou protilátky proti viru nikdy detekovány. V tomto případě bude detekce celkových protilátek proti antigenům viru hepatitidy C svědčit o HCV.

V akutním období onemocnění se tvoří protilátky tříd IgM a IgG k jádru nukleokapsidového proteinu. Během latentního průběhu infekce a během její reaktivace jsou v krvi přítomny protilátky třídy IgG na nestrukturální NS proteiny a jádro nukleokapsidového proteinu..

Po infekci konkrétní imunoglobuliny cirkulují v krvi po dobu 8 až 10 let s postupným snižováním koncentrace nebo přetrvávají po velmi nízké titry po celý život. Nechrání se před virovou infekcí a nesnižují riziko opětovné infekce a vývoje nemoci.

Na co se studie používá??

 • Pro diagnostiku virové hepatitidy C.
 • Pro diferenciální diagnostiku hepatitidy.
 • K identifikaci dříve přenesené virové hepatitidy C.

Když je naplánována studie?

 • S příznaky virové hepatitidy a zvýšenými hepatickými transaminázami.
 • Je-li známa hepatitida nespecifikované etiologie.
 • Při vyšetřování osob ohrožených infekcí hepatitidou C.
 • Při screeningu.

Co znamenají výsledky??

Poměr S / CO (signál / mez): 0 - 1.

Důvody pozitivní na HCV:

 • akutní nebo chronická virová hepatitida C;
 • předchozí virová hepatitida C.

Důvody negativního výsledku anti-HCV:

 • nepřítomnost viru hepatitidy C v těle;
 • časné období po infekci;
 • nedostatek protilátek při virové hepatitidě C (séronegativní varianta, asi 5% případů).

Co může ovlivnit výsledek?

 • Revmatoidní faktor v krvi přispívá k falešně pozitivním výsledkům.
 • Pokud je anti-HCV pozitivní, provede se test ke stanovení strukturních a nestrukturálních proteinů viru (NS, Core), aby se potvrdila diagnóza virové hepatitidy C.
 • Vzhledem k existujícím rizikovým faktorům pro infekci a podezření na hepatitidu C se doporučuje detekci RNA viru v krvi pomocí PCR, a to i bez přítomnosti specifických protilátek..

Kdo předepisuje studii?

Specialista na infekční choroby, hepatolog, gastroenterolog, terapeut.

Literatura

 • Vozianova Zh. I. Infekční a parazitární choroby: 3 t. - K.: Zdraví, 2000. - T.1.: 600-690.
 • Kishkun A. A. Imunologické a sérologické studie v klinické praxi. - M.: MIA LLC, 2006. - 471-476 s.
 • Harrisonovy principy vnitřního lékařství. 16. ed. NY: McGraw-Hill; 2005: 1822-1855.
 • Lerat H, Rumin S, Habersetzer F a další. In vivo tropismus genomických sekvencí viru hepatitidy C v hematopoetických buňkách: vliv virové zátěže, virového genotypu a buněčného fenotypu. Krev 1998 15. května; 91 (10): 3841-9.PMID: 9573022.
 • Revie D, Salahuddin SZ. Typy lidských buněk důležité pro replikaci viru hepatitidy C in vivo a in vitro: stará tvrzení a současné důkazy. Virol J. 2011 11. července; 8: 346. doi: 10,1186 / 1743-422X-8-346. PMID: 21745397.

Protilátky proti viru hepatitidy C: typy a analýzy

Hepatitida C je nebezpečné onemocnění infekční povahy, které ovlivňuje jaterní buňky. K infekci dochází kontaktem s krví, slinami, genitálními tekutinami a spermatem osoby již infikované hepatitidou. Po infekci se v těle objevují protilátky proti viru hepatitidy C, což je nejčastěji neúspěšný pokus imunitního systému vyrovnat se s nemocí sám. Pacient nezaznamenává výskyt protilátek a boj proti viru hepatitidy C. Cítí se zdravě, bez jakýchkoli zvláštních příznaků nemoci, aniž by pozoroval, co je extrémně nebezpečné. Progresivní infekce narušuje normální fungování jater a dalších vnitřních orgánů, což může vést k úmrtí.

Protilátky proti viru hepatitidy C, co to je

Když poprvé čelí nemoci, mnoho lidí netuší, co je hepatitida a zda existují způsoby, jak se s ní vypořádat. Pozitivní výsledek testu na protilátky proti hepatitidě hcv znamená, že tato forma choroby je v těle přítomna, ale nedávají odpovědi na otázku, jak infekce ovlivňuje tělo, což riskuje ty, kteří přicházejí do styku s infikovanou osobou. Většina pacientů také nechápe, proč by se měli bát, pokud jsou v těle detekovány protilátky, protože jejich přítomnost v lidech nejčastěji znamená úspěšný boj imunitního systému s onemocněním. Ve skutečnosti je to pravda, ale ne každý organismus je schopen se s nemocí vyrovnat nezávisle a účinně..

Důvodem výskytu protilátek jsou proteinové prvky obsažené ve viru hepatitidy C. Při objevení imunitního systému po proniknutí do těla ho nutí produkovat speciální látky určené k ochraně těla před nemocemi. Souhrnné testy na přítomnost každé z látek nedávají spolehlivý výsledek, protože existuje mnoho typů protilátek, analýza pro detekci každé z nich se provádí v určitém čase a ve specifickém stádiu choroby..

Typy protilátek

Aby byla analýza přítomnosti nebo nepřítomnosti hepatitidy C správně dekódována, musí odborníci určit typ svých protilátek v počátečním stádiu choroby. V procesu dlouhodobé diagnostiky byly identifikovány následující typy protilátek:

 1. Anti-HCV IgG. Antigen prezentovaný imunoglobulinem G. Je detekován ve fázi počátečního vyšetření, což umožňuje včasnou detekci infekce. Přítomnost takových protilátek může znamenat pomalou současnou infekci nebo být známkou toho, že k tomu došlo již dávno, a tělo se s ní vypořádalo samo. V každém případě musí být pacient podroben dalšímu vyšetření..
 2. Anti-HCVcoreIgM. Tento typ protilátky se objevuje bezprostředně po infekci a naznačuje akutní formu hepatitidy C. Zvýšení počtu protilátek naznačuje oslabení imunitního systému ve vývoji chronické formy onemocnění. Nemoc nemůže zmizet sama o sobě, bude vyžadován terapeutický zásah.
 3. Anti-HCV celkem. Vyrábí se na rozdíl od strukturních proteinových sloučenin. Významné zvýšení počtu takových protilátek je pozorováno 1,5 až 2 měsíce po infekci. Detekce tohoto typu protilátky vám umožňuje diagnostikovat patologii několikrát rychleji než obvykle.
 4. Anti-HCVNS. Vznikají poté, co se v těle objeví nestrukturální proteiny viru. Identifikováno v časném i pozdním stádiu infekce.

HCV-RNA marker se také používá k detekci protilátek. Nehledá jedinou protilátku, ale stopy po přítomnosti DNA patogenu v lidské krvi. Kromě toho mohou speciální testy PTsL detekovat infekci před tím, než ji imunitní systém začne bojovat, než se objeví protilátky.

Načasování tvorby protilátek

Anti hcv a cor protilátky se v těle objevují v různých časech. Někteří se ocitnou na začátku infekce, zatímco jiní po přijetí chronické formy nemoci. Celkové imunoglobuliny hcv cor jsou tedy registrovány pouze 2 měsíce po výskytu infekce, zatímco anti hcv igg se detekuje již po 6 týdnech, což nám umožňuje posoudit, že nemoc je v akutním stadiu a vykazuje významný stupeň aktivity. Po registraci co největšího počtu protilátek prudce klesají, což naznačuje přechod nemoci do nové formy.

Protilátky typu G se objevují 3 měsíce po infekci, což nám umožňuje říci, že patologie získala chronický průběh. Imunosorbentní test s anti-NS3 enzymem může být detekován 2-3 týdny po infekci.

Statistiky infekce

Nejméně 71 milionů lidí na světě je infikováno virem hepatitidy C. Kromě toho žije v Jižní Americe, Africe a jihovýchodní Asii, v zemích s nedostatečnou úrovní lékařské péče, větší počet pacientů. Navzdory oficiálnímu uznání choroby jako zcela léčitelné, nejméně 98% infikovaných lidí umírá každý rok na světě. Vysoká úmrtnost je spojena s jejich předčasnou návštěvou u lékaře a nedostatečně kvalifikovanou pomocí. Díky hromadné prevenci byla úmrtnost výrazně snížena, ale mnoho lidí je stále ohroženo..

V jakých případech je analýza přiřazena

Analýza hepatitidy C je předepsána každému pacientovi, který je přijat do nemocnice se symptomy, které tento lék nerozumí. Krev se odebírá pro analýzu od dětí a těhotných žen, jakož i od těch, které se připravují na chirurgický zákrok. Pokud jsou v něm nalezeny protilátky proti hepatitidě C, je pacient poslán k další diagnóze. Indikace pro to jsou:

 • problémy s játry (bolest na pravé straně);
 • zvýšení množství bilirubinu;
 • neschopnost posoudit stav jater během ultrazvuku.

Pokud jsou detekovány protilátky proti hepatitidě C, není třeba panikařit, údaje o zkouškách nejsou vždy pravdivé..

Podstata analýzy protilátek

Pokud jsou protilátky proti hepatitidě C detekovány náhodně nebo pokud nejsou, ale existuje podezření na infekci, je potenciální pacient poslán do laboratoře, kde je odebrána krev ze žíly. Aby byly testy na protilátky co nejpřesnější, doporučuje se, abyste před přijetím odmítli jíst asi 8 až 12 hodin. Krev subjektu je umístěna do sterilní zkumavky, kde je uložena, dokud v ní nejsou detekovány imunoglobuliny odpovídající viru..

Jakmile jsou takové protilátky nalezeny, jde bolestivě k odborníkovi, který je připraven předepsat léčbu, kterou potřebuje.

Rozdělení výsledků

Rozdělení výsledků testů na protilátky proti hepatitidě C je důležitým diagnostickým krokem. U zdravého člověka není celkový indikátor detekován. K izolaci množství protilátek v těle se používá koeficient pozitivity ke strukturním proteinům „R“. S jeho pomocí určete hustotu studovaného markeru v krvi. Jeho normální hodnota je 0-0,8. Čísla od 0 do 0,7 znamenají zápornou odpověď na otázku přítomnosti nebo nepřítomnosti viru, pokud jsou ukazatele mírně vyšší než 0,8, ale nepřesahují číslo 1, je výsledek testu zpochybněn a pacient je odeslán na další krevní test. Pokud je R koeficient vyšší než 1, je pacient infikován virem hepatitidy C.

Analýza protilátek doma

K detekci hepatitidy C doma se používají speciální rychlé testy, jejichž princip je podobný konvenčním těhotenským testům, ale krev se v tomto případě nepoužívá, ale moči. Chcete-li provést analýzu sami, musíte použít sterilní nástroje a jednat podle pokynů na obalu s těsta. Bohužel nemůže poskytnout 100% záruku.

Výsledek může být chybný. Test navíc neumožňuje určit genotyp onemocnění, sestavit jeho obrázek a získat potřebné informace pro zahájení léčby. Ve skutečnosti je to zbytečné pro lékaře, který bude předepisovat léčbu, ale je to nutné pro někoho, kdo má paniku po obdržení informací o jejich kontaktu s infikovanou krví.

Protilátky po ošetření

Většina lidí nakažených hepatitidou C má zájem o to, jak vyléčit nemoc, po léčbě protilátky zůstanou nebo ne, a jak se jich zbavit? Bylo prokázáno, že hepatitida C může být zcela vyléčena, ale protilátky proti ní zůstávají v těle po celý život člověka. Nestojí to za to. Pokud 1 rok po vyléčení nenastanou žádné známky nemoci, má se za to, že taková osoba opustila rizikovou zónu. Nemoc se nevrátí, ale pravděpodobnost reinfekce stále existuje, což nás nutí přemýšlet o přijetí preventivních bezpečnostních opatření při jednání s cizími lidmi. Při návštěvě nemocnice a kliniky je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Přítomnost protilátek proti viru hepatitidy C v těle naznačuje, že tělo bojuje s onemocněním. Výsledek tohoto boje závisí pouze na pozornosti člověka na jeho vlastní zdraví. Pokud je nemoc detekována v rané fázi, bude léčba mnohem jednodušší.

Video

Škola hepatitidy. Diagnóza hepatitidy C - - anti-HCV protilátky /

Protilátky proti viru hepatitidy C

Hepatolog

Související specializace: gastroenterolog, terapeut.

Adresa: St. Petersburg, Academician Lebedev St., 4/2.

Poškození jater virem typu C je jedním z akutních problémů specialistů na infekční choroby a hepatologů. Pro nemoc je charakteristické dlouhé inkubační období, během něhož neexistují žádné klinické příznaky. V současné době je nosič HCV nejnebezpečnější, protože neví o jeho nemoci a je schopen nakazit zdravé lidi.

Virus byl poprvé projednán na konci 20. století, po kterém začal jeho rozsáhlý výzkum. Dnes je známo, že má šest forem a velké množství podtypů. Tato variabilita struktury je způsobena schopností patogenu mutovat..

Vývoj infekčního a zánětlivého procesu v játrech je založen na ničení hepatocytů (jeho buněk). Jsou ničeny pod přímým vlivem viru s cytotoxickým účinkem. Jedinou šancí na identifikaci patogenního agens v preklinickém stadiu je laboratorní diagnostika, která zahrnuje vyhledávání protilátek a genetického souboru viru.

Co jsou protilátky proti hepatitidě C v krvi??

Je obtížné, aby člověk daleko od medicíny porozuměl výsledkům laboratorních testů, aniž by měl ponětí o protilátkách. Skutečnost je taková, že struktura patogenu sestává z jejich komplexu proteinových složek. Po proniknutí do těla způsobují reakci imunitního systému, jako by ho dráždily svou přítomností. Tak začíná produkce protilátek proti antigenům hepatitidy C.

Mohou být několika typů. Díky posouzení jejich kvalitativního složení se doktorovi podaří podezření na infekci osoby a také stanovení stadia nemoci (včetně zotavení).

Primární metodou pro detekci protilátek proti hepatitidě C je imunosorbentní test s enzymem. Jeho účelem je hledat specifické Ig, které jsou syntetizovány v reakci na proniknutí infekce do těla. Uvědomte si, že ELISA umožňuje podezření na onemocnění, po kterém je nutná další polymerázová řetězová reakce.

Protilátky i po úplném vítězství nad virem zůstávají po celý život v krvi člověka a ukazují poslední kontakt imunity s patogenem.

Fáze nemoci

Protilátky proti hepatitidě C mohou naznačovat stadium infekčního a zánětlivého procesu, což pomáhá specialistovi vybrat efektivní antivirová léčiva a sledovat dynamiku změn. Existují dvě fáze onemocnění:

 • latentní. Člověk nemá žádné klinické příznaky, a to navzdory skutečnosti, že už je nositelem virů. Současně bude analýza protilátek (IgG) proti hepatitidě C pozitivní. Hladiny RNA a IgG jsou malé.
 • akutní - je charakterizováno zvýšením titru protilátek, zejména IgG a IgM, což naznačuje intenzivní reprodukci patogenů a výraznou destrukci hepatocytů. Jejich destrukci potvrzuje růst jaterních enzymů (ALT, AST), který je detekován biochemií. Kromě toho je detekována RNA vysoké koncentrace patogenního agens..

Pozitivní dynamika během léčby je potvrzena snížením virové zátěže. Když se zotavuje, RNA patogenu není detekována, zůstanou pouze imunoglobuliny G, což naznačuje předchozí onemocnění.

Indikace pro ELISA

Ve většině případů se imunitní systém nedokáže vyrovnat s patogenem sám, protože proti němu nevytváří silnou reakci. To je způsobeno změnou struktury viru, v důsledku čehož jsou produkované protilátky neúčinné.

ELISA je obvykle předepsána několikrát, protože je možný negativní výsledek (na začátku onemocnění) nebo falešně pozitivní (u těhotných žen, s autoimunitními patologiemi nebo anti-HIV terapií).

K potvrzení nebo zamítnutí odpovědi ELISA je nutné ji po měsíci znovu provést a darovat krev na PCR a biochemii..

Jsou zkoumány protilátky proti viru hepatitidy C:

 1. injekční drogově závislí;
 2. u lidí s cirhózou;
 3. pokud je těhotná nosičkou viru. V takovém případě jsou matka i dítě podrobeny vyšetření. Riziko infekce se pohybuje od 5% do 25% v závislosti na virové zátěži a aktivitě onemocnění;
 4. po nechráněném sexu. Pravděpodobnost přenosu viru nepřesahuje 5%, ale při poškození genitální sliznice mají homosexuálové i milovníci častých změn partnerů výrazně vyšší riziko;
 5. po tetování a piercingu;
 6. po návštěvě kosmetického salonu se špatnou pověstí, protože může dojít k infekci kontaminovanými nástroji;
 7. před darováním krve, pokud se člověk chce stát dárcem;
 8. u zdravotníků;
 9. u zaměstnanců internátních škol;
 10. nedávno vydané z MLS;
 11. pokud je detekováno zvýšení jaterních enzymů (ALT, AST) - za účelem vyloučení virového poškození orgánu;
 12. v těsném kontaktu s virovým nosičem;
 13. u lidí s hepatosplenomegalií (zvýšení objemu jater a sleziny);
 14. u lidí infikovaných HIV;
 15. u člověka se žloutenkou na kůži, hyperpigmentací dlaní, chronickou únavou a bolestí v játrech;
 16. před plánovaným chirurgickým zákrokem;
 17. při plánování těhotenství;
 18. u lidí se strukturálními změnami v játrech detekovaných ultrazvukem.

Enzymově vázaný imunosorbentový test se používá jako screening pro hromadné vyšetření lidí a hledání virových nosičů. To pomáhá zabránit vypuknutí infekční choroby. Léčba zahájená v počátečním stádiu hepatitidy je mnohem účinnější než léčba proti cirhóze..

Typy protilátek

Abyste mohli správně interpretovat výsledky laboratorní diagnostiky, musíte vědět, jaké protilátky jsou a co mohou znamenat:

 1. anti-HCV IgG je hlavním typem antigenů reprezentovaných imunoglobuliny G. Mohou být detekovány během počátečního vyšetření osoby, díky čemuž je možné podezření na nemoc. Pokud je odpověď ano, měli byste přemýšlet o pomalém infekčním procesu nebo o kontaktu imunitního systému s viry v minulosti. Pacient potřebuje další diagnostiku pomocí PCR;
 2. anti-HCVcoreIgM. Tento typ markeru znamená "protilátky proti jaderným strukturám" patogenního agens. Objevují se brzy po infekci a ukazují na akutní onemocnění. Zvýšení titru je zaznamenáno se snížením síly imunitní obrany a aktivací virů v chronickém průběhu onemocnění. V remisi je marker mírně pozitivní;
 3. anti-HCV celkem - celkový ukazatel protilátek proti strukturním proteinovým sloučeninám patogenu. Často je to on, kdo vám umožňuje přesně diagnostikovat stádium patologie. Laboratorní studie se stává informativní po 1-1,5 měsíce od okamžiku, kdy HCV vstoupí do těla. Celkové protilátky proti viru hepatitidy C jsou imunoglobulin M a G. Jejich růst je pozorován v průměru 8 týdnů po infekci. Přetrvávají po celý život a ukazují na minulé onemocnění nebo jeho chronický průběh;
 4. anti-HCVNS. Indikátorem je protilátka proti nestrukturálním proteinům patogenu. Patří mezi ně NS3, NS4 a NS5. První typ se nachází na začátku onemocnění a naznačuje kontakt imunitního systému s HCV. Je to indikátor infekce. Dlouhodobé zachování jeho vysoké hladiny je nepřímým příznakem chronicity virového zánětlivého procesu v játrech. Protilátky proti zbývajícím dvěma typům proteinových struktur jsou detekovány v pozdním stádiu hepatitidy. NS4 - indikátor stupně poškození orgánu a NS5 - označuje chronický průběh nemoci. Pokles jejich titrů lze považovat za začátek remise. Vzhledem k vysokým nákladům na laboratorní výzkum se v praxi zřídka používá.

Existuje také další marker - to je HCV-RNA, což znamená hledání genetického souboru patogenu v krvi. V závislosti na virové zátěži může být nosič infekce více či méně nakažlivý. Pro výzkum se používají testovací systémy s vysokou citlivostí, což umožňuje detekovat patogenní agens v preklinickém stadiu. Kromě toho může PCR detekovat infekci ve stadiu, kdy protilátky stále chybí.

Čas objevení protilátky

Je důležité pochopit, že protilátky se objevují v různých časech, což vám umožní přesněji určit fázi infekčního a zánětlivého procesu, posoudit riziko komplikací a také podezření na hepatitidu na začátku vývoje..

Celkové imunoglobuliny se začnou zaznamenávat v krvi ve druhém měsíci infekce. V prvních 6 týdnech se hladiny IgM rychle zvyšují. To ukazuje na akutní průběh nemoci a vysokou aktivitu viru. Po vrcholu jejich koncentrace je pozorován její pokles, což ukazuje na začátek další fáze onemocnění.

Pokud jsou detekovány protilátky třídy G proti hepatitidě C, stojí za to podezření na konec akutního stádia a přechod patologie na chronickou. Jsou detekovány po třech měsících od okamžiku, kdy infekce vstoupí do těla..

Někdy mohou být izolované protilátky izolovány již ve druhém měsíci onemocnění.

Pokud jde o anti-NS3, jsou detekovány v rané fázi sérokonverze a anti-NS4 a -NS5 v pozdější fázi.

Dešifrování výzkumu

K detekci imunoglobulinů se používá metoda ELISA. Je založen na reakci antigen-protilátka, která probíhá působením speciálních enzymů..

Normálně není celkový indikátor zaznamenán v krvi. Pro kvantifikaci protilátek se použije koeficient pozitivity "R". Označuje hustotu studovaného markeru v biologickém materiálu. Jeho referenční hodnoty jsou od nuly do 0,8. Rozsah 0,8-1 označuje pochybnou diagnostickou odpověď a vyžaduje další vyšetření pacienta. Pozitivní výsledek se považuje za překročení R jednotek.

VýsledekVýklad
1 - HCVcoreIgG 16,45 (+)Vysoký titr protilátek. Vysoká pravděpodobnost nemoci. Vyžaduje se PCR
2 - Anti-HCV IgG NS3 14,48 (+)
3 - Anti-HCV IgG NS4 16.23 (+)
4 - anti-HCV IgG NS5 0,31 (-)
1- 0,17 (-)Možná vážné poškození jater. K potvrzení je vyžadována PCR
2 - 0,09 (-)
3 - 8,25 (+)
4 - 0,19 (-)
HBsAg (australský antigen) 0,43 (-)
Anti-HAVIgM 0,283 (-)

Pokud ELISA a PCR, interpretace diagnostických výsledků může být následující:

Anti-HCV celkemRNAVýklad
NezjištěnoZápornýZdravé, pokud je to nutné, můžete opakovat studii za měsíc
IdentifikovánoNePokud existují protilátky proti hepatitidě C, ale neexistuje žádný virus (jeho RNA), znamená to předchozí onemocnění nebo účinnou antivirovou terapii
++Aktivní stádium nemoci

Pokud má pacient podrobnou studii, mohou být výsledky následující:

Anti-HCVIgMAnti HCVcoreIgGAnti HCVNSIgGRNAVýklad
++-+Akutní hepatitida
++++Exacerbace chronického onemocnění
-++-Prominutí
-++/--Obnovení nebo chronizace procesu

Pouze odborník dokáže správně interpretovat výsledky laboratorních testů. Diagnóza je založena na komplexním posouzení klinických příznaků, údajů z instrumentálních vyšetření, ELISA a PCR.

Při obdržení falešných výsledků +/- je nutné opakované dárcovství krve. Nezapomeňte na konci léčby analyzovat, což je nezbytné pro potvrzení zotavení.

Nedílnou součástí diagnostiky je ultrazvuk, který vám umožní vyhodnotit velikost, strukturu a tvar jater a dalších vnitřních orgánů..

Důkladnější analýza vyžaduje biopsii. Provádí se pod anestézií, po které je materiál odeslán na histologické vyšetření..

Pravidelnou kontrolou krve pacienta může odborník sledovat dynamiku změn, posoudit stupeň poškození jater, aktivitu patogenu a účinnost terapie.

Hepatitida C. Příčiny, metody infekce, diagnostika a léčba nemoci.

Často kladené otázky

Hepatitida C je virové onemocnění jater. Říká se mu také „jemný zabiják“. Toto onemocnění se tajně plíží, pokračuje bez živých příznaků a vede k hrozným následkům: rakovina nebo cirhóza jater.

Virus byl objeven v roce 1989, předtím, než bylo onemocnění nazýváno „ani hepatitida A ani B“. Oba narkomani, kteří používají jednu jehlu a úplně prosperující lidé, se mohou nakazit hepatitidou C. Koneckonců, můžete „chytit“ virus v ordinaci nebo v nehtovém salonu.

Po infekci se hepatitida chová velmi tajně. Viry se množí v játrech a postupně ničí své buňky. Navíc ve většině případů člověk nepociťuje žádné známky nemoci. A protože neexistují žádné stížnosti a volání k lékaři, neexistuje léčba. Výsledkem je, že v 75% případů jde o onemocnění do chronického stadia a vznikají vážné následky. Člověk pociťuje první příznaky nemoci často pouze tehdy, když se vyvinula cirhóza jater, kterou nelze vyléčit..

Jak často je hepatitida C? Na planetě je více než 150 milionů chronických pacientů, v Rusku je jejich počet 5 milionů. Každý rok je nemoc detekována u 3-4 milionů lidí. A úmrtnost na účinky hepatitidy C je 350 tisíc ročně. Souhlaste, působivá čísla.

Tato nemoc je nerovnoměrně distribuována. V některých zemích s nízkou hygienou je infikováno 5% z celkové populace. Muži a ženy jsou stejně náchylní k této nemoci, ale u žen je léčba úspěšnější. U dětí je hepatitida lépe léčitelná, pouze ve 20% případů se stává chronickou. Zatímco u dospělých je 20% pacientů vyléčeno bezpečně, 20% se stává nositeli viru a 60% trpí chronickým onemocněním jater.

Lze hepatitidu C úplně vyléčit??

Ano, od roku 2015 je Hepatitida C oficiálně uznána za zcela léčitelné onemocnění. Co to znamená? Moderní léky nezastavují pouze reprodukci viru - zcela zabijí virus v těle a vrátí játra do zdravého stavu.

Jak se přenáší hepatitida C??

Nemoc se přenáší krví. Zdrojem infekce je člověk. Může to být pacient s akutní nebo chronickou hepatitidou C, stejně jako nosič - ten, kdo má virus v krvi, ale nezdraví..

Existuje mnoho situací, kdy můžete získat virus hepatitidy C..

 1. S transfuzí krve a transplantací dárcovských orgánů. Virus má asi 1–2% dárců a nevědí o něm. Zvláště ohroženi jsou lidé, kteří jsou nuceni provádět opakované krevní transfuze. V minulosti byla tato přenosová trasa hlavní. Nyní se však pečlivě kontrolují krev a dárcovské orgány.
 2. Při sdílení jedné jehly s drogově závislými. Tímto způsobem se nakazí až 40% pacientů. Malé fragmenty krve, které zůstávají na jehle, stačí k zachycení mnoha závažných onemocnění. Včetně virů AIDS a hepatitidy C.
 3. Při použití nesterilních nástrojů. Mnoho lékařských a kosmetických procedur může být doprovázeno poškozením kůže. Pokud nástroje nebyly řádně dezinfikovány, jsou na nich uloženy infikované krevní částice virem. Takové nebezpečí spočívá v čekání u zubařské ordinace, při akupunkturních sezeních, stejně jako u technických lidí, kteří dělají piercing, tetování nebo jen manikúru.
 4. Během porodu - „vertikální“ trasa přenosu. Matka může během porodu přenést virus na své dítě. Zejména pokud má v tuto chvíli akutní formu hepatitidy nebo v posledních měsících těhotenství onemocněla. Mléko neobsahuje viry, takže kojení je zcela bezpečné.
 5. Se sexuálním kontaktem. Během sexu bez kondomu můžete virus adoptovat od sexuálního partnera. Riziko infekce hepatitidou C však není příliš vysoké..
 6. Při poskytování lékařské péče. Zdravotní pracovníci, kteří podávají injekce, léčí rány nebo pracují s krví a krevními výrobky, jsou také ohroženi infekcí. Obzvláště pokud se infikovaná krev dostane na poškozenou kůži.

Hepatitida C se nepřenáší běžnými pokrmy, jídlem a vodou, ručníky, žínkami, polibky a objetí. Když mluví, kýchá a kašel, virus také nevyčnívá.

Co je virus hepatitidy C??

Virus hepatitidy C (HCV) je malý kruhový virus, který patří do čeledi Flaviviridae. Jeho hlavní součástí je jeden řetězec kyseliny ribonukleové (RNA). Je zodpovědná za přenos genetické informace do potomků virů. Řetězec je pokryt skořápkou bílkovinných molekul - kapsida. Vnější ochranná vrstva kapsle sestává z tuků. Na jejich povrchu jsou vyvýšeniny podobné sopkám - jedná se o bílkovinné molekuly, které slouží k průniku lidskými buňkami.

Virus má zajímavou vlastnost. Neustále se mění. Dnes existuje 11 jejích variant - genotypů. Po infekci jedním z nich však virus nadále mutuje. Výsledkem je, že u pacienta lze detekovat až 40 odrůd jednoho genotypu.

Právě tato vlastnost viru mu umožňuje zůstat tak dlouho v těle. Zatímco se lidská imunita naučí, jak produkovat protilátky v boji proti jednomu druhu, virus již má čas na změnu. Imunita musí znovu začít s vývojem „obránců“. Z takového zatížení se lidský imunitní systém postupně vyčerpává.

Co se děje v těle, když tam virus vstoupí?

S částicemi cizí krve virus hepatitidy C vstupuje do těla. Poté vstoupí do krevního řečiště a skončí v játrech. Její buňky jsou hepatocyty, což je ideální místo pro množení nových virů..

Virus skrze obálku vstoupí do buňky a usadí se ve svém jádru. Mění práci hepatocytů tak, že vytváří prvky pro konstrukci nových virových organismů - virionů. Nemocná jaterní buňka vytváří až 50 virů denně. Samozřejmě, když už není schopna vykonávat své přímé funkce.

Nové viry hepatitidy C se šíří a infikují zdravé játra a krvinky. Výsledkem je, že po 2–26 týdnech dochází k akutní formě u 15% infikovaných. Způsobuje následující příznaky:

Ve většině případů (85%) však člověk pociťuje pouze slabost. Často je to způsobeno přepracováním nebo jinými nemocemi a nejde k lékaři. Můžete odhalit nemoc pouze pomocí krevních testů. Často k tomu dochází náhodou..

V játrech nejsou receptory bolesti. Proto, když jsou jeho buňky zničeny, necítíme nic. Když jsou poruchy rozsáhlé, začíná otok a velikost jater se zvyšuje. V tomto případě je citlivá kapsle, která ji obklopuje, natažena. Teprve v této fázi vzniká bolest pod pravým žebrem.

Zničení viru krevních buněk vede ke snížení imunity. A skutečnost, že patogen je přítomen v nejmenších kapilárách mozku, vysvětluje zvýšenou únavu a podrážděnost. Takže většina pacientů (až 70%) si stěžuje na depresi.

Špatný účinek na stav člověka a intoxikaci, ke které dochází v důsledku aktivity viru. Tento stav se také zhoršuje, protože játra, která by měla čistit krev od toxinů, nevykonává své funkce.

Pomůže vakcína zabránit hepatitidě C?

V současné době existují očkování proti hepatitidě A a B. Neexistuje žádná vakcína, která by zabránila hepatitidě C. To je způsobeno tím, že virus má velké množství odrůd a je velmi obtížné vytvořit lék, který by obsahoval prvek společný všem genotypům. Ale vývoj pokračuje. Možná se v budoucnu takový nástroj objeví.

Mezitím lze preventivní opatření považovat za prevenci drog a používání kondomů při pohlavním styku. Zdravotničtí pracovníci musí na ochranu rukou nosit gumové rukavice. Sanitační zařízení neustále sledují, jak se zpracovávají nástroje přicházející do styku s krví. Ale jen vy se můžete rozhodnout, kde budete léčit zuby, dělat manikúru a piercing.

Co může být výsledkem krve pro hepatitidu C?

Pokud existuje podezření, že by se osoba mohla nakazit hepatitidou, je předepsáno několik testů:

 • Obecná analýza krve
 • Krevní chemie
 • Koagulogram (koagulační test)
 • Test na stanovení RNA viru hepatitidy C pomocí PCR (pro HCV-PH) kvalitativní, kvantitativní, genotypizace
 • Test na protilátky proti viru hepatitidy C (anti-HCV, ELISA, enzymový imunotest)
 • Test na přítomnost protilátek třídy M proti viru hepatitidy C (anti-HCV IgM)
 • Test protilátky třídy G na virus hepatitidy C (anti-HCV IgG)

Podívejme se podrobněji na každý typ výzkumu:

 1. Obecná analýza krve. V krvi je detekován pokles hladin krevních destiček. Současně se zvyšuje počet leukocytů. To je známkou zánětlivého procesu v játrech..
 2. Krevní chemie. Během hepatitidy C se v krvi objevují enzymy a další látky, které nejsou součástí analýz zdravého člověka.
  • Alaninaminotransferáza (ALT) je enzym, který se nachází v hepatocytech. Pokud se nachází v krvi, pak to znamená poškození jater. Tento test je považován za velmi citlivý k detekci akutní hepatitidy v raných stádiích..
  • Aspartátaminotransferáza (AST) je také enzym, který se nachází v jaterních tkáních. Pokud jsou oba enzymy (AST a ALT) nalezeny v krvi, může to znamenat, že smrt jaterních buněk začala - nekróza. V případě, že množství AST je mnohem vyšší než ALT, je možné, že v játrech začal růst pojivová tkáň (jaterní fibróza). Nebo to znamená poškození orgánů toxiny - léky nebo alkohol.
  • Bilirubin je jednou ze složek žluči. Pokud se nachází v krvi, pak to znamená porušení fungování jaterních buněk, jejich destrukci viry.
  • Gama-glutamyltranspeptidáza (GGT) je enzym, který se nachází v jaterní tkáni. Zvýšené hladiny mohou naznačovat cirhózu.
  • Alkalická fosfatáza (ALP) je enzym, který se nachází v žlučovodech v játrech. Pokud je přítomna v krvi, pak hepatitida narušila odtok žluči.
  • Proteinové frakce - proteiny, které se objevují v krvi s poškozením jater. Existuje mnoho proteinů, ale pokud játra trpí, zvyšuje se jejich počet: albumin, alfa1-globulin, alfa2-globulin, beta-globulin a gama-globulin.

 3. Koagulogram je sada testů pro zkoumání srážlivosti krve. Při hepatitidě se srážení krve snižuje a prodlužuje se doba srážení. Důvodem je skutečnost, že hladina proteinu protrombinu, která je syntetizována v játrech a která je zodpovědná za zastavení krve během krvácení, je snížena..
 4. PCR test na hepatitidu C viru RNA kvalitativní, kvantitativní, genotypizace (PCR pro HCV-RNA) je krevní test, který určuje přítomnost viru hepatitidy C (HCV) a jeho složky, řetězce RNA. Studie se provádí polymerázovou řetězovou reakcí (PCR). To vám umožní určit množství viru v krvi a jeho genotyp. Tyto informace vám pomohou vybrat správnou léčbu a předpovědět, jak bude nemoc postupovat..

Pokud je analýza pozitivní, znamená to, že tělo je infikováno virem hepatitidy C a patogen se aktivně množí. Znát množství viru, jeden může určit jak nakažlivá osoba je a zda nemoc je snadno léčitelná. Čím nižší je množství viru v krvi, tím lepší je prognóza.
Protilátkový test na virus hepatitidy C (anti-HCV, ELISA, enzymově vázaný imunosorbentový test) je analýza, která se snaží identifikovat protilátky, které jsou produkovány imunitním systémem v boji proti hepatitidě C. Celkový test protilátek zahrnuje stanovení imunoglobulinů bez ohledu na jejich typ.

Pozitivní výsledek analýzy naznačuje, že tělo je napadeno virem a imunitní systém s ním aktivně bojuje. Protilátky jsou produkovány v akutní a chronické formě onemocnění. Mají také dalších 5-9 let v krvi člověka, který byl nemocný a zotavil se sám. Proto je zapotřebí přesnější výzkum, aby se určilo, jaké procesy se vyskytují během nemoci..
Test na přítomnost protilátek třídy M proti viru hepatitidy C (anti-HCV IgM) - imunoglobuliny M se objevují v krvi 4 týdny po infekci. Zůstávají ve velkém počtu, zatímco nemoc v těle roste. Po 6 měsících, kdy se stav zlepšuje, se zmenšují. Mohou se však znovu objevit, pokud se nemoc dostane do chronického stádia a začne exacerbace.

Pozitivní analýza na protilátky M naznačuje, že pacient má akutní formu hepatitidy C nebo exacerbaci chronické formy tohoto onemocnění. Pokud je test IgM negativní a v krvi není ALT, ale existují stopy RNA nebo IgG, pak je osoba považována za nositele viru.
Test na přítomnost protilátek třídy G proti viru hepatitidy C (anti-HCV IgG) je identifikace imunoglobulinů G, které neutralizují „jaderné“ prvky virů. Tato analýza neukáže nedávný případ onemocnění. Koneckonců, IgG se objevuje pouze 2,5 až 3 měsíce po infekci. Pokud byla léčba úspěšná, jejich počet se po šesti měsících snižuje. U pacientů s chronickou formou zůstávají imunoglobuliny G v krvi až do konce života.

Pozitivní analýza ukazuje, že akutní fáze je u konce. Buď se začal proces hojení, nebo se choroba dostala do podzemí a objevila se chronická forma, bez exacerbací.

Pokud byl výsledek krevních testů na hepatitidu negativní, znamená to, že vaše tělo na ně nemá viry a protilátky. V některých případech vám však lékař může doporučit provést opakovanou analýzu během několika týdnů. Skutečností je, že příznaky hepatitidy C se neobjeví okamžitě.

Aby byl výsledek analýzy co nejpřesnější, je třeba dodržovat jednoduchá pravidla. Krev pro výzkum je odebírána z ulnární žíly. Před jídlem je nutné provést testy ráno. Den před tím, než pijete alkohol, se aktivně věnujte sportu. Nezapomeňte informovat svého lékaře, pokud užíváte nějaké léky. Mohou ovlivnit výsledky zkoušek..

Doplňkový výzkum

Lékař obvykle předepisuje ultrazvukové vyšetření jater (ultrazvuk). Pomáhá určit zvětšení jater a oblasti postižené virem. Ale nejpřesnější výsledky jsou dány biopsií. Jedná se o speciální jehlu odebírající vzorek buněk přímo z jater. Postup je rychlý. Aby se pacient necítil nepohodlně, dostane mu injekci anestetikum.

Po provedení všech studií určí lékař úroveň vývoje nemoci a stupeň poškození jater a také vybere nejúčinnější a nejbezpečnější léčbu.

Jaké jsou genotypy viru?

Virus hepatitidy C je velmi variabilní. Zmutoval, přizpůsobil se podmínkám několika tisíc let a téměř dosáhl dokonalosti. Proto je nemoc dobře odolná vůči imunitním útokům a často přechází do chronické formy. Světová zdravotnická organizace dosud uznala existenci 11 genotypů viru hepatitidy C..

Genotypy viru jsou jeho varianty, které se navzájem liší strukturou řetězce RNA. Jsou označeny čísly od 1 do 11. Každý genotyp se liší od svých protějšků asi o třetinu. V každé takové skupině je však několik možností. Jejich rozdíly mezi sebou nejsou tak velké - jedná se o podtypy. K jejich označení použijte čísla a písmena (1a nebo 1c).

Proč určit genotyp viru? Skutečnost je taková, že různé genotypy způsobují různé formy onemocnění. Některé podtypy mohou zmizet samy o sobě, bez ošetření. Jiní naopak na terapii špatně reagují. Pokud určíte typ viru, pak si můžete správně vybrat dávku léku a dobu trvání léčby. Například genotypy 1 a 4 jsou odolnější vůči léčbě interferonem.

Genotypy mají další zajímavou vlastnost - ovlivňují lidi v různých regionech:

1a - v Americe a Austrálii;
1b - v celé Evropě a Asii;
2a - na ostrovech Japonska a Číny;
2b - v USA a severní Evropě;
2c - v západní a jižní Evropě;
3a - v Austrálii, Evropě a zemích jižní Asie;
4a - v Egyptě;
4c - ve střední Africe;
5a - v Jižní Africe;
6a - v Hongkongu, Macau a Vietnamu;
7a a 7b - v Thajsku
8a, 8b a 9a - ve Vietnamu
10a a 11a - v Indonésii.

V Rusku jsou genotypy 1, 2 a 3 běžnější než ostatní Genotyp 1 je nejčastější na světě a horší než jiné lze léčit moderními drogami. To platí zejména pro podtyp 1c, prognózu průběhu nemoci, u které je horší ve srovnání s jinými odrůdami. Genotypy 1 a 4 jsou léčeny v průměru 48-72 týdnů. U lidí s 1 genotypem jsou vyžadovány velké dávky léků a závisí na tělesné hmotnosti.

Zatímco podtypy 2, 3, 5 a 6 dávají malé množství viru v krvi a mají příznivější prognózu. Mohou být vyléčeny za 12-24 týdnů. Při použití přípravků Interferon a Ribavirin se onemocnění rychle ustupuje. Genotyp 3 způsobuje vážné komplikace - ukládání tuku v játrech (steatóza). Tento jev značně zhoršuje stav pacienta.

Existuje důkaz, že člověk může být současně nakažen několika genotypy, ale jeden z nich bude vždy lepší než ostatní.

Jaké protilátky ukazují na infekční hepatitidu C?

Jakmile cizí částice - viry, bakterie - vstoupí do těla, imunitní systém začne produkovat speciální proteiny, které proti nim bojují. Tyto proteinové formace se nazývají imunoglobuliny. Pro každou rozmanitost mikroorganismů se vytvářejí specifické imunoglobuliny..

V hepatitidě C produkují imunitní buňky 2 typy „obránců“, které jsou v testech označeny jako anti-HCV, což znamená virus hepatitidy C.

Protilátky třídy M (imunoglobuliny M nebo anti-HCV IgM). Objevte se měsíc po infekci a rychle zvyšte jejich počet na maximum. K tomu dochází v akutním stadiu onemocnění nebo během exacerbace chronické hepatitidy C. Tato reakce těla naznačuje, že imunitní systém aktivně ničí viry. Když nemoc ustoupí, množství anti-HCV IgM se postupně snižuje.

Protilátky třídy G (imunoglobuliny G nebo IgG proti HCV). Jsou produkovány proti virovým proteinům a objevují se přibližně 3–6 měsíců po usazení patogenu v těle. Pokud jsou v krevním testu přítomny pouze tyto protilátky, došlo k infekci již dávno a aktivní fáze zůstala pozadu. Pokud je hladina anti-HCV IgG nízká a při opakované analýze se postupně snižuje, může to znamenat zotavení. U pacientů s chronickou formou zůstávají imunoglobuliny G neustále v krvi.

V laboratořích se také stanoví protilátky na proteiny NS3, NS4 a NS5. Tyto virové proteiny se také nazývají nestrukturální.

Protilátky, které jsou produkovány proti NS3 proteinu (Anti-NS3). Objevují se na samém začátku nemoci. Tato analýza umožňuje identifikovat nemoc v raných stádiích. Předpokládá se, že čím vyšší je skóre anti-NS3, tím více viru v krvi. A čím vyšší je pravděpodobnost, že se hepatitida C dostane do chronického stádia.

Protilátky, které jsou produkovány proti NS4 proteinu (Anti-NS4). Objeví se v pozdějších fázích. Dají vám vědět, jak dlouho k infekci došlo. Předpokládá se, že čím vyšší je jejich počet, tím více postihla játra.

Protilátky, které jsou produkovány proti NS5 proteinu (Anti-NS5). Tyto protilátky jsou v krvi, když je v nich přítomna virová RNA. V akutním období mohou říci, že existuje větší pravděpodobnost chronické hepatitidy C.

Jak léčit hepatitidu C léky?

Lze hepatitidu c zcela vyléčit??

V současné době existují velmi účinné metody léčby hepatitidy C. Při používání moderních léků dochází k vyléčení v 95–98% případů. Vzhledem k dobré snášenlivosti v současnosti používaných léků lze hepatitidu C připsat zcela léčitelným onemocněním..

Od roku 2015 se drogy jako Sofosbuvir + Velpatasvir široce používají při léčbě hepatitidy C. Kombinované použití této kombinace léků trvajících 12 týdnů vede k téměř 100% léčbě tohoto onemocnění.

Sofosbuvir

Jedná se o vysoce účinný antivirový lék příbuzný nukleotidovým analogům. Mechanismus terapeutického účinku tohoto léčiva je blokovat enzym účastnící se kopírování genetického materiálu viru. V důsledku toho se virus nemůže množit a šířit po celém těle..

Velpatasvir

Je to vysoce účinný antivirový lék, který ovlivňuje protein (protein kódovaný jako: NS5A) zapojený do sestavování virových komponent. Tento lék tedy zabraňuje reprodukci a šíření viru v těle..

Kombinace léčiv Sofosbuvir a Velpatasvir používaných v léčebném režimu má dvojitý účinek na různé typy viru hepatitidy C, což je optimální léčba všech 6 genotypů hepatitidy C.

Délka léčby kombinací Sofosbuviru a Velpatasviru je 12 týdnů. Výsledkem je 98% léčba hepatitidy C.

Předchozí režimy léčby hepatitidy C naznačovaly použití přípravků Interferon v kombinaci s Ribavirinem. Níže jsou uvedeny léčebné režimy a mechanismy terapeutického působení

Interferon

Jedná se o proteinovou strukturu, která je obvykle produkována lidskými buňkami pro boj s viry. K přípravě léčiva se odpovídající část lidské DNA implantuje do Escherichia coli pomocí metod genetického inženýrství. Potom se proteinové molekuly izolují a čistí. Díky této technologii se interferon vyrábí v průmyslovém měřítku..

Injekce interferonu alfa-2a nebo 2c je vhodná k léčbě hepatitidy C. Ostatní formy, například svíčky, nepomáhají..

Mechanismus působení interferonu:

 • chrání zdravé buňky před pronikáním virů
 • posiluje buněčnou stěnu, takže patogeny nemohou proniknout
 • zabraňuje reprodukci viru
 • zpomaluje produkci virových částic
 • aktivuje práci genů v buňce, která bojuje s viry
 • stimuluje imunitní systém v boji proti viru

Další zavedení interferonu pomáhá tělu vyrovnat se s infekcí. Kromě toho brání rozvoji cirhózy a rakoviny jater..

 1. Jednoduché interferony jsou nejlevnější a proto běžně dostupné léky:
  • Roferon-A (interferon alfa-2a) Zvyšuje odolnost buněk vůči viru. Posiluje imunitní systém tak, aby aktivně ničil patogen. Přiřaďte 3-4,5 milionu IU (mezinárodní jednotky) 3krát týdně. Trvání léčby od 6 měsíců do roku.
  • Intron-A (interferon alfa-2b). Naváže se na receptory na povrchu buňky a mění její činnost. V důsledku toho se virus již v buňce nemůže množit. Lék také zvyšuje aktivitu fagocytů - imunitních buněk, které absorbují viry. Prvních 6 měsíců, dávka 3 miliony IU 3krát týdně. Délka léčby může trvat až rok..
 2. Pigigovaný interferon je stejný interferon, ale zůstává v těle delší dobu. Je to způsobeno přidáním polyethylenglykolu, který zvyšuje účinek interferonu. Druhy drog:
  • Pegáza (peginterferon alfa-2a). Zastavuje dělení RNA viru a jeho reprodukci. Imunitní obrana posiluje. Jaterní buňky se množí správně, aniž by ztratily své funkce. Stimuluje ty geny v hepatocytech, které mohou odolávat útoku hepatitidy C. Dávkování: 180 mcg jednou týdně subkutánně do břicha nebo stehna. Trvání léčby 48 týdnů.
  • Pegintron (peginterferon alfa-2b) Aktivuje enzymy, které jsou produkovány uvnitř buňky v boji proti virům. Dávka léku závisí na tělesné hmotnosti. V průměru je to 0,5 ml 1krát týdně. Trvání léčby od 6 měsíců do roku.

 3. Konsenzuální interferon - lék získaný díky nejnovějším technologiím bioinženýrství.
  • Infergen (interferon alfacon-1) se vyznačuje tím, že se mění sekvence aminokyselin v interferonu. Díky tomu se účinek léku zvyšuje. Pomáhá i těm lidem, u nichž selhala léčba jinými léky. Dávka 15 mcg - 1 láhev. Zadejte kůži břicha nebo stehna denně nebo třikrát týdně. Minimální doba léčby je 24 týdnů.

Ribavirin

Jedná se o syntetické léčivo, které stimuluje imunitní systém a výrazně zvyšuje účinek léčiv založených na interferonu. Používá se ve spojení s kterýmkoli z interferonů.

Arviron. Lék snadno proniká do buněk postižených virem, zastavuje dělení viru a přispívá k úmrtí patogenu. Dávka závisí na tělesné hmotnosti. Užívejte 2-3 tablety s jídlem ráno a večer. Nemůžete žvýkat tobolky. Trvání léčby je 24-48 týdnů.

Rebetol. Vstupuje do jaterních buněk postižených touto chorobou. Tam brání novým virům v tvorbě skořápky kolem RNA a tak inhibuje jejich reprodukci. Počet tobolek závisí na tělesné hmotnosti. Obvykle je předepsáno 2 ráno a 3 večer při jídle. Tobolky nežvýkejte. Užívejte souběžně s interferonem 24–72 týdnů.

Hepatoprotektory

Jsou to léky, které jsou navrženy tak, aby udržovaly játra v obtížném období pro ni. Nebojují s virem, ale pomáhají postiženým buňkám rychleji se zotavit. Díky těmto lékům se celkový stav zlepšuje, slabost, nevolnost a další projevy intoxikace se snižují.

Phosphogliv. Dodává do těla fosfolipidy. Jsou určeny k „opravě“ stěn postižených jaterních buněk. Užívejte pokaždé s jídlem, 1-2 tobolky 3-4krát denně. Délka kurzu - půl roku nebo více.

Heptral. Provádí v těle mnoho funkcí: zvyšuje produkci žluči, zlepšuje fungování gastrointestinálního traktu, urychluje regeneraci jaterních buněk, zmírňuje intoxikaci a chrání nervový systém. Pro zvýšení účinku je první 2-3 týdny léčivo podáváno intravenózně kapátkem. Pak předepište pilulky. Uvnitř trvat 3–4 týdny, 1 tableta 2krát denně. Lék se doporučuje konzumovat na lačný žaludek půl hodiny před jídlem. Lepší ráno. Minimální doba léčby je 3 měsíce.

Ursosan. Nejúčinnější lék ze všech hepatoprotektorů. Vyrábí se na bázi kyseliny ursodeoxycholové. Chrání buňky před destrukcí, posiluje imunitní systém, snižuje množství toxinů, zabraňuje ukládání tuku v hepatocytech a zpomaluje vývoj pojivové tkáně v játrech. Užívejte 1 tobolku 2-3krát denně s jídlem. Nemůžete žvýkat tobolky. Dávka se může lišit v závislosti na tělesné hmotnosti. Trvání léčby od 6 měsíců do několika let.

Léky ke snížení vedlejších účinků léčby.

Interferonová antivirová léčiva nejsou vždy dobře tolerována. Mladí lidé se na takovou terapii rychle přizpůsobí, ale pokud je tělo oslabeno, potřebuje pomoc.

Derinat. Imunomodulátor - normalizuje imunitní systém, zvyšuje počet obranných buněk: bílé krvinky, lymfocyty, fagocyty, granulocyty. Přiřadit injekci intramuskulárně. Denně nebo 2-3krát týdně. Kurz od 2 týdnů.

Revolade. Navrženo pro normalizaci funkce krve. Zvyšte jeho srážlivost a zamezte krvácení. Užívejte 1 tabletu denně po dobu 1–2 týdnů.

Neupogen. Normalizuje složení krve (počet neutrofilů), umožňuje snížit teplotu. Podává se subkutánně nebo intravenózně v kapátkách. Jmenován lékařem na základě výsledků krevních testů.

Hepatitidu C lze vyléčit, ale k tomu je třeba kontaktovat specialistu, který má s tímto onemocněním zkušenosti. Člověk bude muset být trpělivý, přesně dodržovat doporučení lékaře a dodržovat dietu.