Gilbertův syndrom a armáda

Služba v ozbrojených silách Ruské federace (RF Armed Forces) je prestižní a čestná pro celé obyvatelstvo naší země. Zaměstnanci, jakož i vojenský personál a osoby s nimi srovnávané, musí být při plnění svých povinností fyzicky zdraví.

Ale ne všichni občané mají dokonalý lékařský záznam. V tomto článku budeme hovořit o tom, zda ti, kteří mají vzácnou nemoc - Gilbertův syndrom, mají právo sloužit ve prospěch vlasti.

Gilbertův syndrom: příznaky a klinika

Gilbertův syndrom v medicíně má mnoho jmen: „jednoduchá familiární cholémie“, „nehemolytická familiární žloutenka“, „ústavní hyperbilirubinémie“. Lidé prostě odkazovali na genetickou žloutenku. Toto genetické onemocnění bylo poprvé zjištěno v roce 1901 francouzským gastroenterologem Augustinem Nicolasem Gilbertem, na jehož počest dostalo své jméno.

Gilbertův syndrom je genetické onemocnění jater, u kterého je narušena funkce výměny bilirubinu v krvi, která nastává od narození a není léčitelná..

Moderní medicína může zmírnit pouze příznaky současné nemoci, které se mohou projevit ve formě:

 • Obecná slabost.
 • Letargie.
 • Nevolnost.
 • Průjem.
 • Pálení žáhy.
 • Nadýmání.
 • Bolest v játrech.

Pacient má zpravidla výraznou žlutavost kůže a sliznic.

Podle statistik je u mužů až 10krát vyšší pravděpodobnost výskytu této patologie. Gilbertův syndrom není vždy možné odhalit v raném dětství, může se projevit později v dospívání.

Léčba nemoci je založena na dodržování stravy a přísné stravy, což není vždy možné při podávání. Proto je při přijetí občana do služby v ozbrojených silách Ruské federace zohledněn jeho zdravotní stav a schopnost plnit určité povinnosti, jakož i podmínky jeho pobytu v armádě..

Vezmou do armády genetickou žloutenku?

Přístup ke službě probíhá v několika fázích. Jedním z nich je povinný průchod vojenské lékařské komise (dále jen IHC), která dává žadateli lékařský posudek a přiřadí mu kategorii zdravotní způsobilosti podle lékařských indikací.

Při rozhodování by se komise měla řídit vyhláškou vlády Ruské federace ze dne 4. července 2013 č. 565 „O schválení nařízení o vojenské lékařské prohlídce“, která jasně uvádí seznam všech nemocí a jejich soulad s jednou nebo jinou kategorií vhodnosti..

Gilbertův syndrom se týká nemocí zažívacího systému (játra) a aby bylo možné vydat stanovisko, IHC musí být založeno na odstavci “c” Čl. 59 „Seznam chorob“ vyhlášky vlády Ruské federace č. 565. Článek ukazuje benigní fermentopatickou hyperbilirubinémii, do které tato patologie patří. Občan je uznán jako omezeně způsobilý a bude mu přidělena kategorie B-3.

Životnost detekce nemoci

Životnost detekce Gilbertova syndromu nezávisí na přítomnosti této patologie u občana, ale na kategorii způsobilosti určené lékařskou komisí.

Pokud po absolvování všech specialistů a provedení testů zjistil conscript Gilbertův syndrom, VVK ji zařadí do kategorie B. Tato kategorie vhodnosti naznačuje přítomnost omezení přístupu ke službě ze zdravotních důvodů. Těžká fyzická námaha těchto jedinců je obvykle vyloučena..

Žadatelé o vojenské povinnosti mohou být vytvořeny zvláštní podmínky pro vojenskou službu, jimž jsou svěřeny papíry nebo jiné lehčí práce.

V případě komplikací spojených s touto chorobou může být občan kdykoli na základě rozhodnutí úřadů a IHC vyřazen ze služby.

Důvody pro odvolání k výsledkům komise

O otázce přijetí do armády se rozhoduje s ohledem na celkový zdravotní stav a závažnost příznaků nemoci.

Pro přesnou diagnózu lze použít různé metody:

 1. Průzkum pacienta o jeho zdraví;
 2. Prohlídka žadatele o službu v ozbrojených silách Ruské federace, ve kterém si můžete všimnout zažloutnutí kůže;
 3. Laboratorní studie včetně krevního testu na hladinu bilirubinu, který poskytne nejinformativnější představu o průběhu onemocnění;
 4. Instrumentální výzkumné metody, včetně břišního ultrazvuku.
 5. V mnoha případech se může nemoc mírně objevit a symptomy jsou pro pacienta mírné.

Pokud se lékařská komise rozhodla odmítnout přijmout vojenskou službu, má občan právo odvolat se proti takovému rozhodnutí na vlastní žádost a pokud existují následující důvody:

 • Zaměstnanec vojenské lékařské komise, který provádí vyšetření pacienta, se dopustil porušení.
 • Žadatel o vojenskou službu prošel nezávislou zkouškou mimo rozsah práce IHC a poskytl dostupné dokumenty (osvědčení, výsledky zkoušek), které prokazují jeho vhodnost pro vojenskou službu.

Je služba možná na základě smlouvy?

Služba v ozbrojených silách Ruské federace na základě smlouvy pro osoby trpící Gilbertovým syndromem není zakázána žádným legislativním aktem. Občan předkládá dokumenty a podrobuje se lékařské prohlídce standardním způsobem. Pokud se však v průběhu průchodu IHC ukáže, že má tuto nemoc, bude o jeho přijetí rozhodnuto individuálně..

Na rozdíl od branné služby může lékařská komise odmítnout přijetí občana do ozbrojených sil Ruské federace z důvodu přítomnosti Gilbertovho syndromu, což odůvodňuje jeho závěry výsledky lékařských a laboratorních testů.

Toto rozhodnutí by mělo rovněž obsahovat vysvětlení, že vzhledem k závažnému průběhu nemoci nebude osoba, která se uchází o místo, schopna plně vykonávat své úřední povinnosti.

Žadatel má právo odvolat se proti uzavření komise předložením nezbytných lékařských dokladů, které prokazují jeho způsobilost k vojenské službě.

Vojenská služba je často spojena s riziky a vysokou fyzickou námahou, proto je výběr žadatelů prováděn přísně podle platných legislativních norem. Pokud však má žadatel Gilbertův syndrom a tato patologie mu nebrání v plnění jeho povinností vůči vlasti, pak lékařská komise povolí připojení k ozbrojeným silám RF.

Jsou branci přijati do armády s Gilbertovým syndromem

Vždy bezplatná právní pomoc:

Lékařské vyšetření mladých mužů v předpřipraveném věku provádí zvláštní komise vytvořená vojenským komisí za účasti vysoce specializovaných lékařů. Během práce komise se určuje shoda zdravotního stavu brance s požadavky, které jsou kladeny vojákovi.

Nařízení vlády upravuje tyto požadavky, které schválily seznam nemocí neslučitelných s vojenskou službou. Nejednoznačnost přístupu k interpretaci tohoto dokumentu vede ke skutečnosti, že pro každé konkrétní onemocnění neustále vyvstává řada otázek, protože klinický obraz jeho projevu je pro každý organismus individuální..

Gilbertův syndrom: příznaky a klinika

Genetické onemocnění spojené se zhoršeným metabolismem bilirubinu pronásleduje lidi od narození. Diagnóza v raném věku však není tak jednoduchá, protože po dlouhou dobu je asymptomatická.

Gilbertův syndrom je nemoc, která se také nazývá genetická žloutenka. Důvodem je skutečnost, že jedním z příznaků, které se objevují později, je pigmentace kůže..

Nejčastěji chlapci trpí touto chorobou. Genetická žloutenka nezavádí žádné funkční patologie do činnosti těla, proto nepředstavuje smrtelné nebezpečí, avšak blíže k období dospívání, některé příznaky, které se přesto začnou projevovat, způsobují v běžném každodenním životě dospívajícího hodně problémů.

Kromě charakteristické žlutosti pokožky, díky níž je Gilbertův syndrom často zaměňován s hepatitidou A, může u pacienta dojít k náhlému snížení chuti k jídlu, únavě při fyzických manipulacích a narušení spánku. V některých případech může být během jídla pociťována hořká chuť. Po určité, často krátké době, všechny uvedené projevy oslabí, to znamená, že nemoc má periodický charakter a další exacerbace je dokončena.

Neexistuje žádná zvláštní léčba genetické žloutenky. Existuje řada opatření, která mohou snížit projevy příznaků. Nejoblíbenější destinací je strava č. 5, vyvinutá M.I. Pevzner. Zahrnuje kombinaci pokrmů obsahujících hovězí maso, zeleninu, cereálie, pšeničný chléb, čaj, tvaroh. Koření, mastné maso, sádlo, šťovík, špenát, mastné ryby jsou považovány za zakázané. Pacient by měl zcela opustit alkohol a alkohol, doporučuje se dočasně opustit sport a vyhnout se těžké fyzické námaze.

Vezmou do armády genetickou žloutenku

Gilbertův syndrom se nemusí v dětství nijak projevit. Poté, v určitém čase, má mladý muž známé příznaky a lékaři diagnostikují toto onemocnění. Mnoho rodičů však zůstává zmateno poté, co návrhová komise dá zelenou a armáda očekává dítě.

Dnes, ve věku informačních technologií, není odpověď na konkrétní otázku přímo z domova obtížná. Kromě toho můžete dokonce konzultovat s právníkem téma odvolání. Kromě toho nebude obtížné se seznámit s textem výše uvedeného usnesení, ve kterém můžete vidět přítomnost nebo nepřítomnost choroby, o kterou máte zájem. Pokud tento typ nemoci není uveden v seznamu, je zbytečné utrácet peníze za různé právníky, protože nebude možné napadnout rozhodnutí komise.

Pokud jde o skutečnost, že u vašeho dítěte byl odhalen Gilbertův syndrom, jsou zařazeni do armády s takovými důkazy? - odpověď je elementární a jednoznačně pozitivní. Toto je motivováno skutečností, že nemoc není na seznamu Plánu, není pro život odvádějící život ohrožující a není převedena na další vojenský personál. Proto bude mladý muž s takovými příznaky nebo dokonce se záznamem v ambulantní kartě povolán do služby.

Nuansou je, že po návrhu převezme vojenská jednotka v osobě velitele odpovědnost za zdravotní stav vojáka. Měl by být podroben náležitému sledování stavu. Jakmile se nemoc začne projevovat, může být voják vyloučen z určitých fyzických cvičení. Pokud jde o stravu, strava pro armádu je považována za docela přizpůsobenou pro tento seznam produktů.

Navzdory skutečnosti, že armáda není kontraindikována pro pacienta s Gilbertovým příznakem, jsou přesto zavedena určitá omezení. Návrh komise učiní odpovídající poznámku do osobního spisu brance a poté se rozhodne, ve které části a na jaké pozici bude sloužit v armádě. Statistiky ukazují, že pro tyto děti je vždy vybráno odpovídající povolání. Voják může pracovat s dokumentací, vykonávat strážní službu a jednat jako sekretář.

V útěchu rodičům, kteří se obávají o své dítě, je třeba poznamenat, že vojenská služba nejenže nepoškodí pacienta genetickou žloutenkou, ale určitým způsobem ovlivní také pozitivní dynamiku průběhu nemoci. Již jsme se zmínili o stravě a stravování podle harmonogramu nikdy neopustí vojáka s pocitem hladu, který je při exacerbacích velmi kontraindikován. Komplikace způsobené poškozením zdraví nejsou nutné ani pacientem, ani příkazem, ani státem jako celkem. Politika vybavení opraváře proto zahrnuje provádění všech doporučení, která poskytují civilní lékaři.

Gilbertův syndrom: S touto diagnózou najímají brance?

Služba v armádě je dnes čestná a prestižní, a proto se moderní mládež snaží vstoupit do řad ozbrojených sil, projít nejúčinnější školou života a vyrůstat. Nezapomeňte však, že podle právních předpisů mohou být povoláni pouze absolutně zdraví mladí muži, kteří nemají vážné, nebezpečné pro sebe a ostatní, jakož i chronická onemocnění. A co genetické? Například berou do armády Gilbertův syndrom? Přestože se jedná o jednu z nejvzácnějších patologií, je tomu tak a mnoho lidí se chce touto otázkou zabývat.

Co je to patologie??

Toto onemocnění patří mezi vzácné. Představuje genetickou patologii jater vrozené povahy, jejíž rysem je narušení funkce metabolismu bilirubinu, a tedy stálé zvyšování jeho hladiny v krvi. Tento žlučový pigment je vždy přítomen v krvi, ale během normální funkce jater je jeho množství minimální a přebytečný orgán je vylučován z těla všemi dalšími škodlivými látkami. Genetická patologie vede k tomu, že přirozené síly jater nestačí k optimálnímu plnění jejich úkolů, což se projevuje zvýšením množství bilirubinu.

Patologický proces v těle často probíhá tajně a nezpůsobuje člověku příznaky obav. Zvýšení tohoto indikátoru se může projevit zbarvením očních proteinů žlutou a na vyšší úrovni oblastmi kůže. Vývoj patologie může vést k dalším projevům: narušit bolest v pravé hypochondrii, nevolnost, špatnou chuť k jídlu, celkovou slabost, poruchy spánku, bolesti svalů a poruchy. Všechny tyto příznaky mohou významně narušit kvalitu života a snížit aktivitu, ale stupeň jejich projevu závisí na velikosti genetické poruchy..

Zajímavý! Lidé nazývají syndrom jednoduše žloutenku, v lékařské praxi se používají jména jako „jednoduchá rodinná cholémie“ a „ústavní hyperbilirubinémie“. Jeho syndrom byl pojmenován po gastroenterologovi Augustinovi Nicolasovi Gilbertovi, který ho objevil (patologie byla identifikována v roce 1901).

Gilbertův syndrom Kompatibilita s armádní službou

Na jedné straně se tato genetická patologie týká nemocí jater, které vyžadují dodržování stravy a určité stravy, což je samozřejmě v podmínkách vojenské služby nemožné. Na druhé straně to není nebezpečné pro ostatní a často postupuje tak, že ani osoba sama necítí žádné příznaky (maximum je mírná nažloutlost podél okrajů očních proteinů) a vede normální životní styl. V tomto případě je odpověď na otázku, zda vstupují do armády s Gilbertovým syndromem v Rusku, pozitivní. To znamená, že vás zavolají ke službě nebo ne - to vše rozhodne vojenská lékařská komise, která určí složitost vašeho stavu a možnost být v armádě (mělo by být zřejmé, že v ozbrojených silách existuje mnoho druhů vojáků a práce, které lze provádět podle stávajících limitů zatížení).

Výběr pro vojenskou službu: kategorie vhodnosti, rozhodnutí o provizi

Výběr mladých mužů v rámci společnosti se vždy koná v několika fázích. Povinností z nich je průchod speciální vojenské lékařské komise. O uchazeči rozhoduje a může přiřadit kategorii vhodnosti:

 • B - vhodný pro ponor, ale s omezením;
 • B - omezená způsobilost (osvobozena od vojenské služby a připisována rezervě letadel na míru);
 • G - nevhodné dočasně (pro vyšetření a ošetření je stanoveno zpoždění až o rok);
 • D - odvedenec je uznán jako zcela nevhodný pro vojenskou službu a dostává „bílý“ lístek.

Pro výběr branců pro lékařské indikátory se provize vojenského registračního a přijímacího úřadu řídí schváleným dokumentem „Plán nemocí“ s jasně definovaným seznamem patologií a možností jejich souladu s některou z těchto kategorií. Gilbertův syndrom odkazuje v tomto dokumentu na článek 59 týkající se nemocí zažívacího ústrojí..

 1. V případech, kdy má žadatel mírný patologický proces, aniž by způsoboval nepohodlí a nevykazoval různé příznaky, může mu být zařazena kategorie B-3, tj. mladý muž je uznáván za brance, ale slouží v jednotkách s omezenou tělesnou výchovou.

Důležité! Pokud má branec při výkonu služby nějaké obtíže, může být na základě rozhodnutí komise a jeho nadřízených kdykoli odvolán a obviněn.

 1. Pokud má mladý muž stížnosti na symptomy, které ho trápí, nebo je lékařem chráněn výsledek laboratorních krevních testů, dostane mladý muž dočasný odklad, který je poslán k úplnému lékařskému vyšetření stavu na kliniku a zvláštní ošetření.
 2. Ti, u kterých je Gilbertův syndrom doprovázen dalšími patologiemi (například cholecystitida, cholelitiáza), mohou být okamžitě vydáni vstupenky do fitness kategorie „B“. To znamená, že v době míru bude mladý muž osvobozen od služby.

Screening, získávání názorů a přitažlivá rozhodnutí

Pro přijetí nebo odeslání žadatele do rezervy komise vždy zohlední jeho aktuální zdravotní stav, průběh choroby a závažnost projevu odpovídajících příznaků. Postup stanovení diagnózy:

 • provádí se průzkum mládeže;
 • studium jeho ambulantní karty a celé lékařské historie, která se v ní odrážela;
 • vyšetření pacienta (vizuální hodnocení se provádí nažloutlosti bílkovin, sliznic, kožních znaků);
 • jsou prováděny laboratorní testy (obecná studie krve a moči, jakož i žilní krve pro bilirubin);
 • instrumentální studie (ultrazvuk jater, břišní dutina).

Poté, podle diagnózy a lékařských zpráv, vojenská komise učiní konečné rozhodnutí. Pokud s ním žadatel nesouhlasí, například, obdržel kategorii „B“, potom, když se chtěl dostat do služby, může odvedenec vždy požádat o lékařské vyšetření nezávislé instituce. Tyto závěry se dále mohou stát základem pro opakované přezkoumání rozhodnutí ze strany komise vojenského úřadu pro registraci a zařazení. V každém případě může být osoba, která chce sloužit, vždy užitečná (například pro kurýrní práci nebo v kanceláři).

Je možné uzavřít smlouvu s Gilbertovým syndromem?

Zákon nezakazuje smluvní servis pro ty, kterým je diagnostikován tento syndrom. Všichni žadatelé musí podstoupit lékařskou prohlídku standardním způsobem a poté bude položena individuální otázka..

Každý mladý muž by měl pochopit, že vojenská služba je nějakým způsobem spojena s fyzickou aktivitou a riziky, proto je vhodné umožnit lékařům objektivně posoudit situaci.

Pokud rozhodnutí VKK nevyhovuje žadateli, má právo na odvolání.

Berou do armády s Gilbertovým syndromem

Pobyt ve vojenské službě přímo souvisí s lidským zdravím. V přítomnosti genetického onemocnění však mohou být příznaky jemné. Vznikají ve vlnách nebo pacienta vůbec neobtěžují. To je jeden z obtížných okamžiků v diagnostice. Vyšetření bere v úvahu jak příznaky, tak závažnost stavu pacienta. Pokud je prokázán Gilbertův syndrom, jsou zařazeni do armády s touto diagnózou? Odpovězenci i jejich rodiče chtějí vědět odpověď na tuto otázku..

Specifičnost nemoci

Toto onemocnění je často skryté nebo se projevuje ve formě mírného ikterického syndromu.

Mladý muž může být obtěžován:

 • nevolnost;
 • slabost;
 • pálení žáhy;
 • nepohodlí v pravé hypochondrii;
 • nadýmání.

Stanovení možnosti pobytu v ozbrojených silách - kompetence personálu lékařské komise po komplexní prohlídce člověka.

Jak je to nebezpečné

Gilbertův syndrom se objeví, pouze pokud existují dobré důvody. Jedním z hlavních faktorů patologie je genetický defekt, ke kterému dochází, pokud jsou oba rodiče nemocní. Onemocnění může vyvolat následující stavy:

 • nekontrolované léky;
 • stresující stav;
 • systematické používání silných alkoholických nápojů;
 • chirurgický zásah;
 • nedostatek kultury potravin (neustálé přejídání, mastná, kořenitá, smažená jídla) atd..

Průběh nemoci je charakterizován vnějším projevem, který je spojen s přebytkem nepřímého bilirubinu. To vede k žloutnutí oční skléry, kůže různých intenzit. Normální funkce jater umožňuje rychle odstranit bilirubin. To pomáhá vyhnout se koncentraci toxických látek v těle..

V rozporu s genetickým kódem odpovědným za produkci enzymu glukuronyltransferázy se evakuace bilirubinu zhoršuje nebo zastavuje. Šíří se oběhovým systémem, vstupuje do dalších orgánů. Gilbertův syndrom se vyvíjí. Jedovatá látka ovlivňuje destrukci struktury orgánů, narušuje jejich fungování. Bilirubin se může akumulovat v mozku. Staňte se příčinou nerovnováhy v tělesných systémech. Když se k nemoci připojí další patologie, nelze předvídat směr evakuace toxického prvku..

Klasifikace a příznaky

Existují dva typy Gilbertova syndromu:

 • vrozená, která se projevuje v důsledku genetických mutací a ve většině případů nezávisí na hepatitidě.
 • manifest, který je výsledkem virového typu hepatitidy.

Nemoc může být doprovázena nepříjemnými příznaky. Pokud existují, o negativním rozhodnutí se rozhodne, zda budou s takovou patologií vojenskou službu. Příznaky jsou vyjádřeny:

 • poruchy spánku;
 • nezájem o jídlo;
 • nepohodlí, neustálá slabost;
 • svědicí pokožka;
 • porušení peristaltiky; atd.

Většina z těchto příznaků nebyla pacienty pociťována ani dána pacientům. Ale i při absenci těchto projevů je vždy výrazná nažloutlost skléry a kůže.

Schopnost sloužit v armádě

Poté, co obhájce obdrží předvolání, musí jít na vojenský komisař, aby podstoupil lékařskou komisi. Vyšetření mladých mužů provádí lékařští odborníci, kteří se spoléhají na plán nemocí. Dokument obsahuje 88 článků popisujících nemoci, jejichž výskyt je osvobozen od armády. Seznam neobsahuje Gilberta. Lidé odpovědní za tento syndrom jsou obvykle převezeni do vojenské služby kategorie B (platí s omezeními).

Užívají si podmínky služby, které výrazně usnadňují dobu pobytu v armádě a jsou zbaveny těžké fyzické námahy. Odvedenec však musí použít testovací systém, aby složil testy k potvrzení diagnózy. Bude vybrána služba s malou fyzickou námahou. Může se jednat o plnění povinností kurýra, strážce. Rovněž je předepsána šetrná strava a režim odpovídající této patologii. Speciální dietní terapie zabrání zvýšení množství bilirubinu v krvi, zabrání progresi onemocnění.

V Gilbertově syndromu slouží muži v ozbrojených silách. Nemoc nemůže způsobit zpoždění. Patologie však brání vstupu na univerzity, které školí důstojníky.

Gilbertův syndrom a odložení z armády

Mám Gilbertův syndrom,

Co mám udělat, abych získal odklad z armády?

"Je vojenská služba nebezpečná v Gilbertově syndromu?"

"Jaké metody zaručují správnou diagnózu?"

"S Gilbertovým syndromem, můžu dostat odplatu?"

Mnoho rodičů a budoucích vojáků se zajímá, zda se do armády dostávají s Gilbertovým syndromem, což je nemoc spojená s výskytem neobvyklého pigmentu v kůži.

V souladu s právními předpisy Ruské federace a vyhláškou ministerstva obrany není tato nemoc zařazena do seznamu nemocí, které zprošťují službu.

V souladu s právními předpisy Ruské federace a vyhláškou ministerstva obrany není tato nemoc zařazena do seznamu nemocí, které zprošťují službu.

V závislosti na závažnosti průběhu nemoci a četnosti klinických příznaků, stejně jako na úrovni hyperbilirubinémie, může být armádní služba v rekrutu převedena na velitelství, čímž je omezena jeho fyzická aktivita. Při vytváření zvláštních podmínek pro nemocné mladé lidi musí tým tyto nuance nemoci brát v úvahu.

Existuje tedy jiný stav průběhu Gilbertova syndromu a kategorie vhodnosti závisí na formě závažnosti. A budoucímu vojákovi lze přiřadit kategorii „B“ - pokud jsou změny ve zdraví menší a za nezbytných podmínek může být do armády odvezen mladý muž. Zároveň však může být muži přiděleno kategorie „B“ a služba bude kontraindikována v době míru nebo kategorie „G“ - nezbytné zpoždění, dokud nebudou vyjasněny všechny okolnosti nebezpečí budoucího vojáka..

Věci jsou úplně jiné, pokud se ten chlap rozhodne spojit svůj život s vojenskou službou. S odborným výcvikem je budoucí kadet kontrolován také na zdraví. A v tomto případě je chronická žloutenka omezením vzdělání a následné služby.

Koneckonců, člověk s tímto onemocněním vyžaduje speciální dietu, a pokud se vrozený stav zhorší, voják nebude moci pokračovat ve službě. Proto se v souladu se zákonem předpokládá, že člověk může jít do vojenské služby bez poškození zdraví, ale nebude moci vstoupit na specializovanou vojenskou univerzitu..

Vojáci jsou nejčastěji zařazeni do skupiny zdraví „B“ a mají omezení týkající se výživy a fyzické aktivity. Měly by pro ně být vytvořeny nezbytné podmínky pro výcvik av souladu s průběhem nemoci vhodný typ jednotek.

Současně lze v případě zhoršení zdravotního stavu a výskytu nových příznaků zkrátit dobu pobytu v armádě pro mladé muže. Proto musí být lékařská péče v jednotce na správné úrovni a lékař musí průběh nemoci neustále sledovat. Pokud je ten chlap odvlečen do armády, ale odmítne poskytnout nezbytné podmínky služby, měl by se rekrut a jeho rodiče obrátit na právníka.

S genetickou žloutenkou jsou zařazeni do armády, ale po podrobném prozkoumání budoucího vojáka. Aby bylo možné rozhodnout, zda je odvedenec vhodný, je třeba svolat rozšířenou komisi, jejíž kompetence stačí k informovanému rozhodnutí.

V případě zjevného porušení, chyb nebo nátlaku, které slouží všeobecně, lze proti rozhodnutí lékařů odvolat. Při kontaktování právníka je odveden vězně, aby podstoupil další zkoušky a vytvořil novou provizi.

Každý by měl znát svá práva a pamatovat si, že s výhradou souhlasu se službou v obvyklé části na společném základě může průběh nemoci vést k nevratným důsledkům..

Pochybujete o své diagnóze nebo rozhodnutí IHC? Vojenští právníci jsou připraveni chránit vaše zájmy u soudu a poskytovat nezbytné rady zdarma. Kontaktujte nás!

Berou do armády gilbertův syndrom

Chronické jaterní patologie způsobené dědičností mohou ovlivnit fungování těla různými způsoby. Například nemoci související se skupinou cholémie ne vždy negativně ovlivňují zdraví. Jsou zařazeni do armády s Gilbertovým syndromem, benigní poruchou jater, která se vyskytuje docela často, hlavně u mužů? Toto je důležitý problém pro brance trpící touto nemocí a jejich rodiče..

Jak nebezpečná je nemoc??

Patologii charakterizují její projevy: protože je spojena s narušením metabolismu bilirubinu, kůže a oční skléra jsou namalovány žlutě..

V normálním stavu játra rychle odstraňují bilirubin z těla, protože tato látka je docela toxická. Pokud je porušen genetický kód odpovědný za produkci enzymu glukuronyltransferázy, bilirubin není evakuován a šíří se krví. Toto je Gilbertova nemoc.

Když toxický prvek prochází krevním řečištěm do jiných orgánů, může narušit jejich strukturu, a když dosáhne mozku, stává se příčinou úplného nevyvážení těla, ale téměř se to nikdy nestane. Přestože cesta bilirubinu je nepředvídatelná, je-li Gilbertův syndrom komplikován jinými patologiemi.

Osoba může získat vadu pouze od obou rodičů a nemoc se nikdy neprojeví bez důvodu. Vyvolávací faktory jsou následující:

 • nadměrná konzumace alkoholu;
 • nekontrolovaný příjem léčiv;
 • chirurgické operace;
 • stresující podmínky;
 • poruchy příjmu potravy a další.

Tyto faktory nejen vyvolávají nemoc, ale také ovlivňují její průběh. Gilbertův syndrom je rozdělen do dvou kategorií. Existují 2 varianty Gilbertova syndromu: „vrozené“ - projevující se bez předchozí infekční hepatitidy (ve většině případů) a projevující se po akutní virové hepatitidě.
Kromě žloutenky mohou existovat i další příznaky, na jejichž základě se rozhodne, zda jsou patologie a armáda kompatibilní. Jedná se o narušení chuti k jídlu a spánku, celkové slabosti, zhoršené peristaltiky, svědění kůže atd..

Většina symptomů u mnoha pacientů může být nepřítomná nebo mírná. Zároveň je však nutná žloutnutí kůže a skléry.

Je možný servis s takovou diagnózou?


Po obdržení předvolání je veškerý branec poslán na vojenskou registrační a přijímací kancelář, aby podstoupil lékařskou komisi. Při zkoumání mladého muže a při studiu jeho lékařské historie se vojenští odborníci řídí nařízením vlády „O vojenských lékařských znalostech“ a „plánem nemocí“, které jsou v něm obsaženy..

Tento legislativní akt neobsahuje žádný samostatný článek, ve kterém by bylo možné zjistit, zda jsou zařazeni do armády s Gilbertovou chorobou. Lékaři se proto řídí čl. 59 (onemocnění trávicí soustavy).

Článek 59 v odstavci B označuje benigní enzymatopatickou hyperbilirubinémii, která zahrnuje Gilbertovu chorobu. Osoby s takovou patologií jsou považovány za částečně vhodné pro kategorii B-3.

Abychom však potvrdili diagnózu, je třeba mladého muže vyšetřit v plném rozsahu, tj. Složit všechny testy, projít testy. Pokud lékaři považují jeho stav za uspokojivý, musíte se vyrovnat s tím, že mladý muž je vzat do armády.

Rodiče mohou být ujištěni skutečností, že s touto nemocí má služba pouze prospěch.

Lékařská komise navíc dává nejen kategorii A (vhodné), ale také B (omezené použití). To znamená, že jejich dítě bude sloužit v přijatelných podmínkách. Pro něj je práce vybírána v centrále, strážní službě atd., Tj. Tam, kde je snížena fyzická aktivita, a strava a strava jsou nejvhodnější.

Pokud během služby dojde k exacerbaci nebo progresivní jaterní dysfunkci, může to sloužit jako důvod pro přezkoumání délky služby v ozbrojených silách. Za tímto účelem je voják umístěn ve vojenské nemocnici, kde je vyšetřen a je učiněno rozhodnutí na základě získaných výsledků nebo pokud je to možné, je poskytnut léčebný kurz.

Pomoc právníka

Jste navzdory závažným příznakům odvlečeni do armády a nesouhlasíte se stanovenou kategorií? Proti jakémukoli rozhodnutí vojenské lékařské rady se lze odvolat, pokud jste si jisti svou nevinností. Právníci na našem webu vám mohou odpovědět na vaše dotazy a poskytnout právní pomoc. Nebojujte se svévolně, sdílejte s námi své problémy.

Berou do armády s příznaky Gilbertovy choroby

Gilbertův syndrom (genetická žloutenka) se nazývá vrozené onemocnění jater, doprovázené benigním selháním funkčnosti tohoto důležitého orgánu. S patologií dochází k narušení metabolismu žlučového pigmentu bilirubinu, což způsobuje žloutnutí kůže a očních proteinů. Protože zvláštní dokument „Plán nemocí“ výslovně nezmiňuje Gilbertův syndrom, lékaři používají článek 59 (patologie trávicího traktu). Odvedenec je zařazen do kategorie B-3 (platnost s určitými omezeními), ale pro potvrzení diagnózy by měl být občan důkladně vyšetřen, provést testy a testy. Pokud lékaři považují stav brance za uspokojivý, bude převezen do armády. Vzhledem k omezením (kategorie B-3) se však vytvoří podmínky pro mladého člověka se sníženou fyzickou aktivitou a specializovanou stravou.

Vojenská služba s Gilbertovým syndromem

Lékařskou prohlídku mladých lidí ve věku od návrhu provádí komise vojenského registračního a přijímacího úřadu. Během inspekce odborníci určují, zda je občan způsobilý k vojenské službě. Řídí se právními předpisy a zvláštním dokumentem nazvaným „Plán nemocí“. Seznam nemocí neslučitelných s povolením je regulován vládou. Nejednoznačnost interpretací (patologie jsou uvedeny samostatně) však často vede ke kontroverzním otázkám při přidělování jedné z pěti kategorií platnosti vojenského průkazu totožnosti..

 1. Symptomatologie Gilbertovy choroby je doprovázena abnormálním metabolismem žlučového pigmentu a patologie sama o sobě je vrozená. V dětství je těžké diagnostikovat, protože zpočátku probíhá bez viditelných známek. Nemoc se také nazývá genetická žloutenka, protože se vyznačuje žloutnutím kůže a bílkovin oka, častěji jsou touto patologií postiženi chlapci..
 2. Gilbertův syndrom nevytváří žádné významné změny ve funkčnosti těla, nepředstavuje smrtelné nebezpečí. Primární příznaky se projevují v adolescenci a pravidelně způsobují pacientovi problémy v každodenním životě: nezdravá barva kůže, která se často připisuje hepatitidě A, snížená chuť k jídlu, rychlá únava při cvičení, poruchy spánku. Někdy se člověk při jídle cítí hořkou pachutí. Po určité krátké době symptomatologie oslabuje, což naznačuje periodickou povahu Gilbertovy syndromu.

Klinicky je nemoc diagnostikována u pacientů po 20 letech. V laboratorních studiích se analyzuje krev a moč a kontroluje se celková hladina bilirubinu. Lékaři také používají specifické testy pro detekci patologie: hladovění, používání léků, ultrazvuk pobřišnice, biopsie vpichu. Aby se předešlo Gilbertově syndromu, lékaři doporučují dodržovat režim práce a odpočinku, vyhýbat se nadměrné fyzické námaze a omezovat tělo v přijímání přebytečné vody a jídla. Nedostatek Bilirubinu přetrvává po celý život, ale progresivní a negativní změny v játrech nejsou pozorovány..

Podmínky výjimky armády

Podle „Plánu nemocí“ se Gilbertův syndrom nepovažuje za dostatečný důvod pro to, aby byl zpravodajovi poskytnut reprieve od armády. Před odesláním do služby se odvedenec podrobuje úplné prohlídce, která je nezbytná k určení kategorie způsobilosti. V „Plánu nemocí“ se tato nemoc neobjevuje, proto se oddálení nebo uznání bezcennosti občana na tomto pozadí stává nemožným.

Až do armády dorazí nováček s Gilbertovým syndromem, velitel jednotky přebírá plnou odpovědnost za zdravotní stav tohoto vojáka. Vzhledem k tomu, že nemoc má periodický charakter, bude náborář pozastaven z některých fyzických cvičení a jeho strava bude vyvážená. Pracovní rada klasifikuje rekruty v této kategorii onemocnění B-3, v osobním spisu je zvláštní poznámka. Častěji jsou tito lidé pověřeni prací s dokumentací a strážní povinností. Život v armádě nepoškodí pacienty s genetickou žloutenkou, naopak, mírné cvičení a vyvážená strava mají pozitivní vliv na dynamiku patologie.

Lékařské vyšetření brance s Gilbertovým syndromem

Před odesláním do služby se občan podrobí kompletní lékařské prohlídce prostřednictvím vojenské komise. Podle jejího rozhodnutí bude do armády s kategorií B-3 (platnost s omezeními) poslán branec, protože genetická žloutenka není zahrnuta do Seznamu nemocí a není považována za vážnou patologii. Občan je po úplné analýze odvlečen do armády a oficiálně je identifikován samotný syndrom.

Proti rozhodnutí vojenské komise je možné se odvolat, pokud dojde k porušení pravidel pro provádění lékařské prohlídky. Opakovaná diagnóza se provádí, pokud je syndrom doprovázen chronickou hepatitidou a jaterními komplikacemi (stagnace žlučových cest, zánět žlučníku)..

Stále máte otázky? Definujte je v sekci komentářů v tomto článku.!

Vojenská služba a Gilbertův syndrom

Další zajímavé otázky a odpovědi

Existují určitá onemocnění, která musí být potvrzena hospitalizací. Například hypertenze. Praxe je taková, že nejčastěji, i když máte jasnou nemoc nebo poruchu, jste stále předáváni k ambulantnímu nebo lůžkovému vyšetření. To je zcela legální. Je to nezákonné - pokud vojenská registrační a přijímací kancelář zcela ignoruje zdravotní problémy, nenaměřuje je nikam a všude, kde říkají „dobré“. Pokud vás vojenský registrační a přijímací úřad poslal do nemocnice na vyšetření, měli byste si pamatovat, že vy a lékaři máte nárok na práva popsaná v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Pacient, který komunikuje s jakýmkoli lékařem, má právo vědět, jakou diagnózu se chystají provést, jaká porušení byla zjištěna. O průběhu vyšetření je lékař povinen informovat konskripce přístupnou formou. Jakékoli lékařské manipulace, zejména ve vojenském registračním a přijímacím úřadu, by měly být doprovázeny vysvětlením o zdraví, diagnóze a léčebných metodách. Tady stojí za to zůstat zde..

Je důležité, aby tyto informace byly ve vojenském komisi v osobním spisu zpravodaje. Existuje plán nemocí, který obsahuje určitá omezení

V běžném životě člověk nemusí trpět touto nemocí, ale vojenská služba je spojena s těžkými břemeny, stresem, extrémními podmínkami a zvláštním jídlem. Je proto nezbytné, aby vojenský registrační a přijímací úřad měl všechny potřebné dokumenty pro správné rozhodnutí o vhodnosti.

Spravodajci se velmi často domnívají, že to přijde vojenský úřad, a nepřinesou žádné dokumenty. Jsou převezeni do služby a po dvou týdnech se dostanou do nemocnice, kde místo vojenské služby tráví tři měsíce. A pak jsou uvedeny do provozu. Celkově jsou tito lidé pro armádu břemenem. Samotní občané si nemysleli, že vojenské a registrační úřady pracují špatně a nikdo nerozumí. Pokud se občan sám nestará o to, aby zdravotní rada správně vyhodnotila své zdraví, pak to nikdo neudělá. Každý mladý muž vám řekne, jak to chodí. Lékařská rada si vyžádá lékařské záznamy od kliniky. A co je tam uvedeno, mohou si napsat. A není tomu tak vždy. Stížnosti vyjádřené brancem, zejména nikdo nebere v úvahu. Dali všichni: zdravé. To znamená, že samotná lékařská deska trvá asi patnáct minut.

Stížnosti týkající se vhodnosti a lékařských zkoušek odvedence mohou být podány na vojenskou státní zastupitelství, vyšší návrh komise a soud

Je důležité poznamenat, že rozhodnutí o vašem odvolání je pozastaveno na dobu trvání řízení, pouze pokud podáte u soudu žádost. Ve všech ostatních případech se tak nestane.

Debata o odkladech vyřešená stejnými úřady.

Je možné sloužit v armádě s Gilbertovou chorobou?

Gilbertův syndrom je dědičné onemocnění. Projevuje se to periodickými epizodami žloutenky, které samy o sobě, jak vznikají, prochází také samostatně. S touto nemocí v krvi neustále stoupá

obsah bilirubinu. Toto onemocnění je detekováno hlavně v dětství nebo dospívání. Gilbertův syndrom je charakterizován výskytem žloutenkové skléry očí, kůže. Osoba se rychle unavuje, někdy je v hypochondrii bolest.

Toto onemocnění není nebezpečné a nevyžaduje zvláštní ošetření..

Gilbertův syndrom dosud není na seznamu nemocí, pro které je nemožné sloužit v armádě, a neprodává žádné zdržení. Zohlední se pouze omezení a služba bude bez zvláštních nákladů.

Jak se nemoc projevuje?

Přes své exotické jméno je angína považována za poměrně časté onemocnění. V obyčejných lidech používáme slovo „bolest v krku“, ale i když jde o tuto bolestivě známou nemoc, mnoho lidí nic neví. Mezitím lékaři poznamenávají, že téměř každý má chronickou tonzilitidu, protože bakterie jsou vždy přítomné na mandlích mandlí, což může způsobit zánětlivý proces přes noc.

Můžete diagnostikovat tonzilitidu sami, protože podstata tohoto onemocnění spočívá v několika přirozených příznacích. Například je dost těžké zbavit se zbytkových efektů. Lidé jsou často nuceni strávit celé roky svého života úplnou léčbou. Ve stavu akutní angíny je onemocnění charakterizováno:

 • nepříjemné pocity v krku;
 • vysoká horečka;
 • slabost.

Poté, co odezní projevené symptomy, je onemocnění náchylné k přechodu do chronického stádia. Pacient často nemusí vědět, že má takovou diagnózu, a pouze vzácné relapsy, které jsou podobné izolovaným případům, se uvolňují.

Postupem času se bolest zvyšuje, je bolestivé polykat. Palpace mimo mandlové laloky také způsobuje mírnou bolest. Může dokonce způsobit bolest v uchu a jako další projev je často zaznamenána bolest hlavy.

Mozková ischémie

Pododstavec „c“ článku 24 s přiřazením kategorie způsobilosti „B“ k branci znamená přítomnost přechodných poruch mozkové cirkulace (vzácná přechodná mozková ischémie). Navrhovatel může prokázat zhoršenou koordinaci pohybů, změny řeči a zrakové ostrosti. Neúplná paralýza (paréza) končetin, znecitlivění některých částí těla. Bohužel, když se objeví první příznaky, mnoho nehledá pomoc, nenavštíví lékaře a není možné okamžitě identifikovat nemoc. Po obdržení románu je vhodné, aby vězně věděli, jaké zatížení bude schopen v budoucnu nést. Předpokládá se, že přechodná cerebrovaskulární příhoda je formou hypertenzní krize, doprovázená náhlým zvýšením krevního tlaku (číselně řečeno, skok v krevním tlaku je individuální). PNMK vždy doprovází projev nebo zhoršení dříve existujících cerebrálních příznaků.

Když nastane chronická forma

Ne každý bude chtít slyšet diagnózu chronického onemocnění ve vztahu k sobě, proto je užitečné jasně pochopit důvody přechodu nemoci z akutního do chronického stadia. Hlavním důvodem je předčasné ukončení léčby.

Ve skutečnosti se často uchýlíme k samoléčení a jakmile zmizí hlavní příznaky, které brání normálnímu životnímu stylu, je kurz považován za úplný. I když jsou léky vybrány správně, neléčené onemocnění se určitě vrátí v chronické formě. U akutní tonzilitidy je doporučené trvání léčby 9 dní, ale léčba tam nekončí. Pacientovi je předepsáno opláchnutí a vitamín.

Příčiny onemocnění

Toto onemocnění se vyskytuje během vývoje plodu. To způsobuje problémy s bilirubinem, jaterním enzymem. Žloutenka se nazývá onemocnění, protože žloutnutí kůže se stává jedním z jejích zjevných příznaků. V počátečních stádiích je onemocnění zřídka detekováno. Často se však vyskytuje v dospívání a nejčastěji v chlapcích. Závažné zdravotní poruchy u pacienta nejsou detekovány, ale během období exacerbace může dojít ke značnému zhoršení pohody. Nejčastěji dochází k exacerbacím v důsledku:

 • Přejídání nebo půst;
 • Špatná výživa a nezdravé jídlo;
 • Porušení režimu, stres.

Také špatné návyky, silná fyzická aktivita, problémy s imunitou a řada dalších faktorů může vyvolat exacerbaci. K dlouhodobým negativním účinkům nebo komplikacím v důsledku tohoto onemocnění obvykle nedochází. V nejvzácnějších případech to může být onemocnění žlučových kamenů nebo rozvoj hepatitidy. Ale takové možnosti jsou spíše výjimkou z pravidla než trendem..

Důvod odkladu nebo ne

Tato diagnóza je v současné době docela běžná. Jedna třetina obyvatel země má nadváhu. Můžete zdůraznit nejčastější příčiny této patologie:

 • nadměrné používání produktů škodlivých pro tělo;
 • dědičnost;
 • nadměrné množství spotřebovaného jídla;
 • poruchy hormonálních a metabolických procesů;
 • nedostatek fyzické aktivity (sedavý životní styl).

Je obvyklé rozlišovat 4 stupně závažnosti této choroby. Tělesná hmotnost přesahuje normální hodnoty:

 • při 1 stupni o 25-29%;
 • při 2 stupních o 30-50%;
 • při 3 stupních od 51% do 99%;
 • při 4 stupních více než 100%

Je důležité vzít v úvahu, že poměr tělesné hmotnosti se počítá vzhledem k výšce. Například u mladého muže s výškou 181 cm se za normální hmotnost považuje hmotnost až 81 kg

Mimochodem, výška a hmotnost se také používají při výpočtu BMI (index tělesné hmotnosti), pokud jde o podváhu.

Možnost oddálení armády kvůli obezitě závisí na závažnosti nemoci. Pokud další libry nezasahují do návrhu, bude mladý muž poslán do vojenské jednotky.

První stupeň obezity členové vojenské přijímací kanceláře obecně neberou vážně. Zpravidla bude pro vězně s podezřením na takovou diagnózu přidělena kategorie fitness A-2, což znamená, že mladý muž nemá prakticky žádné zdravotní problémy a může sloužit v jakékoli armádě..

Bohužel v tomto případě nelze nic udělat, aby nedošlo k armádě. Situace neovlivní ani hranice mezi 2 a 3 stupněm obezity. Na každém kilogramu bude záležet.

Berou do armády s migrénou

Chronické onemocnění s výskytem akutních záchvatů bolesti hlavy, které se obvykle vyskytují bez příčiny a které přetrvávají dlouho, se nazývá migréna. Nemoc může být získána během života (včetně mladého věku), ale také má dědičnou predispozici.

K diagnostice migrény a získání vojenské karty s fitness kategorií „B“ je nutné, aby měl induktor určité příznaky. Odvod musí poskytnout důkaz trvalých záchvatů bolesti hlavy (migrény), které trvají déle než 24 hodin, tj. Lékařskou péči ve stacionárních podmínkách, kdy se náhle záchvaty migrény vyskytnou nejméně jednou měsíčně. Mohou se objevit příznaky, jako je nevolnost a zvracení, citlivost na světlo a hluk. Pravděpodobně opakování útoků je způsobeno neúčinnou terapií, která bude dalším důvodem pro přítomnost migrény v induktoru..

Tradičně se migréna doprovázená vizuálními příznaky nazývá migréna s aurou. Hlavní příznaky nemoci jsou doplněny vizuálními, tzv. „Vizuálními efekty“ ve formě světelných záblesků, blikajících klikatých čar, světelných skvrn atd...

Pacienti s migrénou mohou mít změny ve svém emočním stavu, jako je zvýšené nebo snížené vnímání, častá podrážděnost nebo snížená výkonnost. Při rozhovoru s lékařem můžete identifikovat příznaky, které se mohou zdát nevýznamné - touha po konkrétním jídle (zejména sladké), nadměrné zívání. Pokud se odvedenec pravidelně setkává s těžkými záchvaty migrény (třikrát nebo vícekrát ročně) a záchvaty jsou svou povahou dlouhodobé (od 24 hodin nebo více), je předmětem výjimky z odvodu podle článku 24 seznamu nemocí, přičemž kategorie fitness „B“ - omezená vejít se.

Diagnostika

Toto onemocnění se nejčastěji projevuje v adolescenci a diagnóza je zde poměrně jednoduchá za předpokladu, že se anamnéza shromažďuje správně a je provedeno několik studií. Hodí se různé analýzy..

Lékař může také potřebovat:

 • anamnéza, tj. soubor stížností pacientů a nemocí, které rodiče měli, pokud jeden z nich měl Gilbertův syndrom, diagnóza je potvrzena);
 • genetický test na vadu genu zodpovědného za produkci požadovaného jaterního enzymu;
 • analýza moči na bilirubin;
 • krev na kliniku a biochemii;
 • test na virovou hepatitidu (k vyloučení žloutenky);
 • analýza stercobilinu, s tímto onemocněním není ve stolici;
 • koagulogram pro hodnocení funkce jater a kvality krevní srážlivosti;
 • Ultrazvuk a CT vyšetření pobřišnice;
 • jaterní biopsie.

Existuje zvláštní analýza přítomnosti Gilbertovho syndromu, kterou lze provést několika způsoby:

 • test s fenobarbitalem, ve kterém 5 dní po podání léčiva se hladina bilirubinu vrátí k normálu;
 • hladovění, pro tuto krev se odebírá před zahájením dvoudenní stravy s kaloriemi až 400 Kcal za den, po které se analýza opakuje, s tímto onemocněním se množství bilirubinu zvyšuje téměř dvakrát;
 • 40 mg se podává pacientovi. kyselina nikotinová, s Gilbertovým syndromem, bilirubinové indikátory vzrůstají.

Diagnostika

Specializovaným specialistou diagnostikujícím reziduální encefalopatii je neurolog. Pohovory s pacientem provádí při počátečním vyšetření, zjišťuje četnost a intenzitu příznaků a seznam patologií, které mohou vyvolat progresi onemocnění.

Protože zbytková encefalopatie v počátečních stádiích je u příznaků podobná jako u jiných neurologických onemocnění, je pro její přesnou diagnózu nutné podstoupit soubor studií:

Elektroencefalografie - pro studium stupně fungování struktur mozku a jeho buněk. Zobrazování magnetickou rezonancí - studium mozkové tkáně na buněčné úrovni a identifikace skrytých patologických procesů v nich. Počítačová tomografie - pomocí rentgenového záření vám umožní studovat stav mozkových struktur a detekovat v nich patologické procesy. MRI jaderného typu - umožňuje studovat biochemické složení buněk a vyvodit závěr o jejich aktivitě. Moč a krevní testy, které v kombinaci s výše popsanými metodami umožňují provést konečnou diagnózu.

Při stanovení diagnózy je důležité zjistit příčiny zbytkové encefalopatie. To umožní lékaři předepsat účinnou léčbu a tím zvýšit šance na příznivou prognózu.

Jak dokázat svůj případ

Především je důležité pochopit, že vojenský úřad pro přidělování neprovádí diagnostiku, ale pouze na základě dostupných dokumentů určuje jejich vhodnost pro doručení. Diagnóza by měla být stanovena na klinice

Zároveň je zdravotnická skupina ve vojenském přijímacím úřadu nastavena na minimální hodnotu. Pokud například optometrista definoval vaši zdravotnickou skupinu jako A1 a chirurg napsal B3, bude nakonec B3 na vojenské vstupence. Celkově existují 4 možnosti trvanlivosti:

 • A - vhodné pro všechny jednotky;
 • B - vhodné s malými omezeními;
 • B - omezeně vhodné;
 • G - dočasně nevhodné;
 • D - nevhodné.

V tomto případě jsou číselné indexy stanoveny pouze pro kategorie A a B. Čísla označují typ vojáků, do kterých může být ze zdravotních důvodů určen odvedenec.

Velmi často, zejména ve druhé polovině návrhu, má-li vojenský registrační a přijímací úřad plán, je i přes diagnózy stanoven termín vypršení platnosti. Někdy prostě „ztratí“ některé dokumenty a fotografie. Proto, pokud je branec přesvědčen o své diagnóze, doporučuje se, aby kopie dokumentů byly předloženy do návrhové desky..

V případě nesouhlasu s diagnózou a fitness skupinou je nutné co nejdříve kontaktovat vyšší komisi. Poté stojí za to jít do jiného zdravotnického zařízení a souhlasit s nezávislou lékařskou prohlídkou.

V důsledku toho se může případ obrátit na soud.

Je důležité pochopit, že pro soud by mělo být připraveno co nejvíce důkazů, že branec má potvrzenou diagnózu plochých nohou, přičemž stupeň deformace není vhodný pro vojenskou službu. Pokud si mladý muž není jistý svými schopnostmi, můžete se obrátit na profesionálního právníka se zkušenostmi s vedením takových případů

Absence jedné nebo obou oblouků chodidla způsobuje problémy pro normální fungování celé kostry. Pro člověka bude obtížné se pohybovat a časem bude také velmi bolestivé. Neměli byste se tedy mávat rukou s takovou patologií

Je důležité zahájit léčbu co nejdříve, a vojenská služba může počkat. Hlavní věc je připravit se na návrh rady a předložit všechny dokumenty potvrzující vaše právo nevracet dluh mateřské zemi ze zdravotních důvodů

To, zda se vrhají do armády s plochými nohami, závisí tedy pouze na stupni nemoci, kterou máte, a na vaší tvrdosti, pokud vojenský úřad pro zařazení nepřijme vaši diagnózu.

Příznaky a klinika Gilbertova syndromu

Genetické onemocnění spojené se zhoršeným metabolismem bilirubinu pronásleduje lidi od narození. Diagnóza v raném věku však není tak jednoduchá, protože po dlouhou dobu je asymptomatická.

Nejčastěji chlapci trpí touto chorobou. Genetická žloutenka nezavádí žádné funkční patologie do činnosti těla, proto nepředstavuje smrtelné nebezpečí, avšak blíže k období dospívání, některé příznaky, které se přesto začnou projevovat, způsobují v běžném každodenním životě dospívajícího hodně problémů.

Kromě charakteristické žlutosti pokožky, díky níž je Gilbertův syndrom často zaměňován s hepatitidou A, může u pacienta dojít k náhlému snížení chuti k jídlu, únavě při fyzických manipulacích a narušení spánku. V některých případech může být během jídla pociťována hořká chuť. Po určité, často krátké době, všechny uvedené projevy oslabí, to znamená, že nemoc má periodický charakter a další exacerbace je dokončena.

Neexistuje žádná zvláštní léčba genetické žloutenky. Existuje řada opatření, která mohou snížit projevy příznaků. Nejoblíbenější destinací je strava č. 5, vyvinutá M.I. Pevzner. Zahrnuje kombinaci pokrmů obsahujících hovězí maso, zeleninu, cereálie, pšeničný chléb, čaj, tvaroh. Koření, mastné maso, sádlo, šťovík, špenát, mastné ryby jsou považovány za zakázané. Pacient by měl zcela opustit alkohol a alkohol, doporučuje se dočasně opustit sport a vyhnout se těžké fyzické námaze.

Jsou branci přijati do armády s Gilbertovým syndromem

Lékařské vyšetření mladých mužů v předpřipraveném věku provádí zvláštní komise vytvořená vojenským komisí za účasti vysoce specializovaných lékařů. Během práce komise se určuje shoda zdravotního stavu brance s požadavky, které jsou kladeny vojákovi.

Nařízení vlády upravuje tyto požadavky, které schválily seznam nemocí neslučitelných s vojenskou službou. Nejednoznačnost přístupu k interpretaci tohoto dokumentu vede ke skutečnosti, že pro každé konkrétní onemocnění neustále vyvstává řada otázek, protože klinický obraz jeho projevu je pro každý organismus individuální..

Vezmou do armády genetickou žloutenku

Gilbertův syndrom se nemusí v dětství nijak projevit. Poté, v určitém čase, má mladý muž známé příznaky a lékaři diagnostikují toto onemocnění. Mnoho rodičů však zůstává zmateno poté, co návrhová komise dá zelenou a armáda očekává dítě.

Dnes, ve věku informačních technologií, není odpověď na konkrétní otázku přímo z domova obtížná. A můžete dokonce konzultovat s právníkem téma odvolání.

Navíc nebude obtížné se seznámit s textem výše uvedeného usnesení, ve kterém můžete vidět přítomnost nebo nepřítomnost choroby, o kterou máte zájem..

Pokud tento typ nemoci není uveden v seznamu, je zbytečné utrácet peníze za různé právníky, protože nebude možné napadnout rozhodnutí komise.

Pokud jde o skutečnost, že u vašeho dítěte byl odhalen Gilbertův syndrom, jsou zařazeni do armády s takovými důkazy? - odpověď je elementární a jednoznačně pozitivní.

To je motivováno skutečností, že nemoc není na seznamu harmonogramu, není pro život ohrožující a není přenášena na další vojenský personál..

Proto bude mladý muž s takovými příznaky nebo dokonce se záznamem v ambulantní kartě povolán do služby.

Jakmile se nemoc začne projevovat, může být voják vyloučen z určitých fyzických cvičení..

Pokud jde o stravu, strava pro armádu je považována za docela přizpůsobenou pro tento seznam produktů.

Navzdory skutečnosti, že armáda není kontraindikována pro pacienta s Gilbertovým příznakem, jsou přesto zavedena určitá omezení.

Návrh komise učiní odpovídající poznámku v osobním spisu brance a poté se rozhodne, v jaké části a na jaké pozici bude sloužit..

Statistiky ukazují, že pro tyto děti je vždy vybráno odpovídající povolání. Voják může pracovat s dokumentací, vykonávat strážní službu a jednat jako sekretář.

V útěsti rodičům, kteří se obávají o své dítě, je třeba poznamenat, že vojenská služba nejenže pacientovi neublíží genetickou žloutenkou, ale ovlivní také pozitivní dynamiku nemoci..

Již jsme se zmínili o stravě a stravování podle harmonogramu nikdy neopustí vojáka s pocitem hladu, který je při exacerbacích velmi kontraindikován. Komplikace způsobené poškozeným zdravím nepotřebují ani pacient, ani příkaz, ani stát jako celek.

Gilbertův syndrom a vojenská služba

Gilbertův syndrom není u všech jaterních patologií tak častý. Projevuje se jako zvýšení hladiny bilirubinu v krevním řečišti, což má toxický účinek na buňky v těle. Ne každý zná nebezpečí onemocnění a to, zda jsou zařazeni do armády s Gilbertovým syndromem. V tomto článku se pokusíme porozumět otázkám zájmu a začít stručnou analýzou nemoci.

Hlavní příčinou patologie je chromozomová mutace. Je zodpovědná za jaterní enzym, který využívá nepřímou formu bilirubinu. K tomuto procesu dochází přeměnou nekonjugované formy pigmentu na přímou (konjugovanou, tj. Spojenou s kyselinou glukuronovou)..

Gilbert se může objevit tajně nebo periodicky se projevuje mírným ikterickým syndromem. Kromě toho se muž obává slabosti a dyspeptických poruch ve formě nevolnosti, nadýmání, pálení žáhy a prasknutí v zóně pravé hypochondrium. Vojenská otázka je řešena s ohledem na závažnost patologie a celkový zdravotní stav brance.

Nejinformativnější diagnostickou metodou je genetická analýza. PCR může detekovat mutovaný gen a potvrdit nemoc.

Život nemocí

Vzhledem k tomu, že Gilbertova nemoc není kontraindikací pro vojenskou službu, její termín se nemůže změnit. Další omezení jsou diskutována zde. Faktem je, že poté, co lékařská komise potvrdí genetické onemocnění, je branec zařazen do skupiny B.

Tato kategorie zahrnuje mladé muže, kteří vyžadují určitá zdravotní omezení. Těžká fyzická aktivita je obvykle vyloučena a vytvářejí se zvláštní podmínky pro službu..

Základem zkrácení doby vojenské služby je komplikovaný průběh nemoci. Komplikace jsou nejčastěji představovány narušenou funkcí hepatobiliárního traktu (žlučovod, játra). V laboratoři se to projevuje výrazným zvýšením bilirubinu, alkalické fosfatázy a transamináz v krevním řečišti, což naznačuje poškození hepatocytů (žlázové buňky).

Kromě toho se zvyšuje intenzita klinických příznaků (žloutenka, dyspeptické poruchy se prohlubují, vážná slabost a těžkost v pravé hypochondrii jsou znepokojující). Plnohodnotná služba na tomto pozadí se stává nemožnou, a proto v době míru není armáda v armádě.

Gilbertův syndrom a legislativní omezení armády

Jsou odvezeni do armády s takovou diagnózou? Podle „Plánu nemocí, požadavků na zdravotní stav soudců“, schváleného vyhláškou ministerstva obrany ze dne 21. října 2008, jsou pacienti s intermitentním syndromem žloutenky povoláni k vojenské službě, ale určují pro ně zvláštní podmínky, které vyžadují menší omezení. To znamená, že příčinný vztah je definován zcela jasně: u branců není uvedená genetická anomálie důvodem k odložení nebo úplnému osvobození od vojenské služby.

- Můj syn má kyphoscoliosis 1 lžíce. Ošetřující lékař řekl, že s takovou diagnózou by neměli být vzati do armády. Dostal však předvolání se stanoveným termínem pro opuštění vojsk. Kdo má pravdu?

- Závisí na tom, jaké funkční poruchy způsobuje kyphoskolióza, jak to obecně ovlivňuje zdravotní stav. Není jasné, zda byl váš syn vyšetřen v IHC. Možná obdržel předvolání, aby dorazil na vojenský úřad pro registraci a zařazení, a aby neopustil vojáky, může být formulace nepřesná. Pokud je pozván do návrhové komise - snad po vyšetření nebude muset sloužit, kyphoscoliosis je obvykle dost dobrý důvod pro to.

- Které vojenské pobočky jsou brány v kategorii fitness B-3??

- Tato kategorie znamená trvanlivost s malými omezeními. Můžete sloužit ve všech předmětech Ruské federace. Ale samozřejmě, mladí lidé v této kategorii se nedostanou do výsadkových sil, námořního sboru, na ponorku. Mohou však sloužit v komunikačních jednotkách jako řidiči pěchotních vozidel a obrněných transportérů, v strážních jednotkách, chemických a protiletadlových raketových jednotkách, vnitřních jednotkách atd..

Otázka 2011-04-01 20:23:44 Sindrom mojet proiti, v vozraste ot 25 ili 30 do 50.)

Otázka 2012-02-28 13: 04: 25 Dobrý den! Ve věku 18 let lékaři diagnostikovali Gilbertův syndrom, jak je psáno na ambulanci. Je mi 24 let a stále mě chci vzít do armády. Kde mohu použít nebo na který článek zákona se mohu odvolat?

Průběh nemoci

Průběh nemoci je nejčastěji zvlněný, když jsou období exacerbace nahrazena remisi. Během exacerbací se zesilují všechny příznaky a projevy Gilbertovy syndromu, včetně žloutenky a zvýšení bilirubinu. Během období remise mohou příznaky onemocnění zcela chybět. Tato genetická patologie poměrně často existuje mnoho let a je detekována pouze přidáním zánětlivých změn do žlučových cest a dalších infekcí.

Gilbertův syndrom a armáda

Pouze genetik může posoudit rizika podobné patologie u potomků. Proto při plánování těhotenství, bez ohledu na to, kdo je nositelkou Gilbertovho syndromu, manžela nebo manželky, musíte vyhledat radu tohoto specialisty.

Léčba Gilbertova syndromu.

Dodržování pracovního režimu, výživy, odpočinku. Je třeba se vyvarovat významného fyzického namáhání, omezování tekutin, hladovění a hyperinsolaci. Ve stravě se doporučuje pacientům, zejména během exacerbací, omezit mastná masa, smažená a kořenitá jídla, koření, konzervované potraviny. Pití alkoholu je nepřijatelné. Gilbertův syndrom není důvodem pro odmítnutí očkování.

Prognóza je příznivá. Hyperbilirubinémie přetrvává po celý život, ale není doprovázena zvýšením úmrtnosti. Progresivní změny v játrech se obvykle nevyvíjejí. V životním pojištění těchto lidí jsou zařazeni do skupiny běžného rizika. Při léčbě fenobarbitalem nebo kordiaminem se hladina bilirubinu sníží na normální hodnotu. Je nutné upozornit pacienty, že se žloutenka může objevit po interkurentních infekcích, opakovaném zvracení a vynechání jídla. Byla zaznamenána vysoká citlivost pacientů na různé hepatotoxické účinky (alkohol, mnoho léků atd.). Možná vývoj zánětu v žlučových cestách, onemocnění žlučových kamenů, psychosomatické poruchy. Rodiče dětí s tímto syndromem by se měli před plánováním dalšího těhotenství poradit s genetikem. Podobně by se mělo postupovat v případě, že příbuzným manželského páru, kteří budou mít děti, bude diagnostikován syndrom.

Proč ploché nohy nejsou kompatibilní s vojenskou službou

Proč nechodí do armády s plochými nohama? Ve skutečnosti je odpověď velmi jednoduchá - u těžkých plochých nohou je pacient kontraindikován při běhu a jiných fyzických činnostech. To se děje v důsledku skutečnosti, že s vývojem plochých nohou v průběhu času začínají problémy se samotným mechanismem lidského pohybu, přidává se silná bolest a současně kloubní onemocnění..

Pokud nosíte nepromokavé boty, které nosí obyčejný voják denně na draftu, jeho ploché nohy dříve nebo později povedou k výraznému bolestivému syndromu a nejenže bude moci sloužit, ale také chodit. Pokud je branec nucen nosit vojenské boty s plochými nohama, pak po armádě dostane vážné poškození kloubů, až do závažných stupňů artrózy a postižení.

S plochýma nohama jsou vzaty do armády, pouze pokud její stupeň neohrožuje normální fungování kosterního systému a zdraví kloubů.

Jsou zařazeni do armády s Gilbertovým syndromem?

Takto slouží branci s podobnými diagnózami. Ale co smluvní vojáci? Ukazuje se, že nemůžete sloužit na základě smlouvy. A i když je diagnóza skrytá, ale objeví se později, smlouva bude roztržena a služba bude odmítnuta. Bylo by zbytečné se zde hádat.

V případě vážných exacerbací v průběhu vojenské služby bude mladý muž léčen v nemocnici. Ve zvláště závažných případech mohou být také účtovány. K tomu však dochází jen zřídka..

Pokud vezmeme v úvahu skutečnost, pak většina mladých mužů s touto diagnózou slouží normálně a nemají významné problémy. Jak již bylo uvedeno, příkaz přebírá odpovědnost za zdraví personálu, jsou vytvářeny všechny podmínky, které vylučují exacerbace. A samotné okolnosti ve formě správné výživy, dodržování režimu přinášejí pouze užitek. Hlavní věc je, že se mladý muž nestane přílišným fyzickým námahou ani psychickým tlakem.

Léčba zbytkové encefalopatie

Průběh lékové terapie pro léčbu encefalopatie je vybrán individuálně pro každého pacienta. Může zahrnovat:

 • Nesteroidní protizánětlivé léky. Antikonvulziva. Nootropická léčiva, která zlepšují krevní oběh. Hormonální drogy. Vitaminy B.

Jako podpůrná léčba se spolu s užíváním léků připisuje pacientovi řada postupů:

 • fyzioterapie; masážní kurzy; Cvičební terapie; akupunktura; relace kraniální osteopatie; ruční terapie.

Ve vzácných případech může být při diagnostice zbytkové encefalopatie vyžadován chirurgický zákrok. Je nezbytné, pokud je nemoc spojena s růstem intrakraniálních nádorů nebo vážným poraněním hlavy, zatímco prognóza stabilizace po jejím zvýšení.