Biochemické parametry virové hepatitidy A

Obsah

Biochemické parametry virové hepatitidy A ………………………… 8

Úvod

Hepatitida A je jedním z nejčastějších lidských onemocnění na Zemi. Nachází se všude. Ve světě je ročně zaznamenáno asi 1–4 miliony případů HAV. V rozvojových zemích Afriky v jihovýchodní Asii a Latinské Americe je incidence 500–1 000 na 100 000 obyvatel a ve vysoce rozvinutých zemích východní Evropy, ve Spojených státech - méně než 10. V Rusku je výskyt HAV 3 000 lidí na 100 000 obyvatel. [2]

Relevance tématu: v poslední době čelí milionům lidí problém virové hepatitidy. Tato nebezpečná infekční onemocnění se po celém světě nesmírně rozšířila, a to zejména kvůli špatným hygienickým postupům a nedostatku náležitých informací o šíření viru, metodách ochrany a léčby..

V této práci byl stanoven cíl: identifikovat závislost biochemických parametrů na virové hepatitidě A.

Hlavní cíle studie:

· Analyzujte historii případů pomocí HAV

· Vytvořte tabulku biochemických parametrů

· Analyzovat a identifikovat korelaci BP

· Přečtěte si literaturu CAA

Žloutenka typu A

Hepatitida A je infekce jater způsobená virem.

Infekce virem hepatitidy typu A se může vyvinout u kterékoli osoby. Epidemická ohniska jsou možná. [9]

Virus hepatitidy A má membránu odolnou vůči kyselinám. To pomáhá virům, které přicházejí do kontaminovaných potravin a vody, projít kyselou ochrannou bariérou žaludku. [4]

Virus hepatitidy A je ve vodním prostředí stabilní, a proto mají epidemie hepatitidy A často přenosovou cestu ve vodě. [4]

Virus hepatitidy A je vysoce imunogenní, po nemoci se vytváří trvalá celoživotní imunita [4].

Etiologie

Příčinou hepatitidy A je virus obsahující RNA o průměru 28 nm, stabilní ve vnějším prostředí při pokojové teplotě a může přetrvávat několik měsíců, při pozitivní teplotě blízké nule po několik let. Virus umírá ve vroucí vodě do 5 minut, je citlivý na formalin a ultrafialové, standardní dezinfekční prostředky (chloramin v koncentraci 1 g na litr virus zabije během 15 minut při pokojové teplotě). [9]

Epidemiologie

Hepatitida A je nemoc špinavých rukou. Zdrojem patogenu je pacient se subklinickou nebo manifestní formou onemocnění. Virus se vylučuje stolicí pacienta po dobu 2-3 týdnů, počínaje inkubační dobou, a přetrvává v prvních dnech žloutenky. Zvláštní epidemiologický význam mají pacienti s anicterickými, opotřebovanými formami hepatitidy A, jejichž počet je mnohonásobně větší než počet „ikterických pacientů“ [7].

Klinický obrázek

Hepatitida A může mít dvě formy: subklinickou (většina případů) a zjevně vymazanou, anicterickou a ikterickou; podle závažnosti - mírné, střední, závažné; s proudem - akutní a zdlouhavý.

V manifestních formách nemoci se rozlišují následující období: inkubace, preicterická, ikterická (hlavní sezóna), rekonvalescence. [6]

Inkubační doba je zpravidla 3 až 4 týdny. Následuje preicterické období 5-7 dnů, charakterizované řadou klinických projevů. Existuje několik možností pro jeho průběh: chřipka-jako (febrilní, nejčastější), dyspeptické, asthenovegetativní a smíšené. [6]

Hepatitida A začíná akutně - tělesná teplota stoupá na 38-39 ° C a trvá 1-3 dny. Pacienti mají bolesti hlavy, celkovou slabost, slabost, příznaky zánětu horních cest dýchacích, může být mírně vyjádřen nedostatek chuti k jídlu, nepohodlí a pocit těžkosti v epigastriu. [2]

Po 2–4 dnech může pacient změnit barvu moči, která se stane tmavě hnědou, stolice se změní na barvu bílé hlíny, a může být neformovaná. Při vyšetřování pacienta, zvětšené, bolestivé na palpaci, se odhalí játra. Již během tohoto období lze slezinu zvětšit. [6]

Poté nastane vrcholné období, které trvá v průměru 2-3 týdny. Nejúplnější obraz onemocnění je prezentován při mírném onemocnění žloutenky, které je doprovázeno znatelným zlepšením pohody pacientů - jejich tělesná teplota se normalizuje, bolest hlavy se snižuje nebo mizí. Zároveň však v epigastrické oblasti a pravé hypochondrii přetrvávají slabost, astenie, dyspeptické symptomy, závažnost a prasknutí. Žloutenka probíhá ve třech fázích: růst, maximální vývoj, zánik. Intenzita žloutenky zpravidla odpovídá závažnosti nemoci [3].

Při vyšetřování pacientů, bradykardie, arteriální hypertenze, tlumených srdečních zvuků je jazyk potažen bílým nebo žlutým plakem, játra jsou zvětšená, bolestivá.

Extinkční fáze žloutenky probíhá pomaleji než růstová fáze a je charakterizována postupným vymizením příznaků onemocnění, následovaným obdobím rekonvalescence, které trvá od 1 do 12 měsíců - pacient znovu získá chuť k jídlu, astenovegetativní symptomy zmizí, velikost jater a funkční testy se normalizují.

Anicterické vymazané formy hepatitidy A se vyskytují snadno, s malými příznaky. Ve vzácných případech se protrahovaná forma onemocnění vyvíjí několik měsíců, což končí zotavením. [6]

Prognóza hepatitidy A je obecně příznivá (úmrtnost nepřesahuje 0,04%) - přibližně 90% pacientů se zcela zotavuje. V ostatních případech jsou zaznamenány reziduální účinky ve formě hepatofibrózy, astenovegetativní syndrom. Hepatitida A může vést k projevu Gilbertovy syndromu se zvýšením bilirubinu bez séra [6].

Diagnostika

Nejstabilnějším laboratorním ukazatelem pro hepatitidu A je zvýšení aktivity ALT více než 10krát ve srovnání s normou, která je detekována již v preicterickém období a přetrvává i během výšky onemocnění. Ukazatel normalizuje po vymizení klinických projevů nemoci a slouží jako kritérium pro zotavení. Časným ukazatelem zhoršeného metabolismu pigmentů je detekce urobilinogenu a žlučových pigmentů v moči. U ikterické formy onemocnění je pozorováno zvýšení obsahu bilirubinu v krvi [4].

Diferenciální diagnostika. Hepatitida A by měla být v pre-ikterickém období odlišena od chřipky, akutních virových infekcí dýchacích cest, malárie; během výšky nemoci - od leptospirózy, infekční mononukleózy, pseudotuberkulózy, žluté zimnice [4]

Yushchuk N.D., E.A. Klimova a I.V. Mayev ve svém článku virová hepatitida poznamenal, že hepatitida A charakterizovaná významným zvýšením thymolového testu, který může zůstat změněn po dlouhou dobu a během rekonvalescence. [1]

Biochemické parametry virové hepatitidy A

Biochemický krevní test na hepatitidu zahrnuje mnoho ukazatelů, které odrážejí funkci jater v době studie. Tyto ukazatele jsou velmi proměnlivé, a proto je pro spolehlivé posouzení průběhu hepatitidy nutné opakovaná opakovaná stanovení. [11]

Mezi hlavní biochemické krevní testy na virovou hepatitidu patří jaterní enzymy (aminotransferázy), bilirubin, alkalická fosfatáza, celkové bílkoviny a proteinové spektrum krve. Aminotransferázy - alanin (ALT) a aspartát (ACT) - jsou enzymy, které jsou umístěny uvnitř jaterních buněk. Normálně jsou v krvi detekovány malé koncentrace těchto látek. Když je játra poškozena, zejména v důsledku virové expozice, jsou jaterní buňky zničeny a jaterní enzymy se nacházejí v krvi ve zvýšeném množství. Rozpětí fluktuací těchto ukazatelů je velmi široké a do jisté míry odráží závažnost a aktivitu zánětu jaterní tkáně s hepatitidou. Hlavním referenčním bodem je úroveň ALT. Abychom přesně určili povahu lézí jater, tato studie nestačí, proto existují speciální diagnostické metody, zejména biopsie jater. Kromě toho se hodnoty aminotransferáz mohou velmi významně a rychle měnit, a to i bez expozice léku, tj. Spontánně. V tomto ohledu je v případě virové hepatitidy nezbytný pravidelný krevní test na aktivitu jaterních enzymů, aby bylo možné sledovat průběh nemoci. Během antivirové terapie ukazuje normalizace hladin ALT a ACT účinnost léčby. [11]

Bilirubin je žlučový pigment, který se tvoří v krvi člověka v důsledku rozkladu červených krvinek (červených krvinek). Pak je bilirubin zachycen v jaterních buňkách a vylučován střevy žlučí. Bilirubin, který se dostane do jaterních buněk, se nazývá vázaný a bytí v krvi (tj. Předtím, než vstoupí do jater), se nazývá volný. Normálně se v krvi nachází malá množství bilirubinu (hlavně díky volnému). S virovou hepatitidou A v játrech se může zvýšit obsah celkového bilirubinu (množství volné vazby), což je vyjádřeno ikterickým zbarvením kůže a skléry [11]. M.V. Mayevskaya ve svém článku „Hepatitida A“ uvádí, že bilirubinémie s hepatitidou A v 70–80% případů nepřesahuje 100 μmol / L. [5]

Alkalická fosfatáza (ALP) je enzym, jehož aktivita odráží pohyb žluči podél žlučových cest (z jaterní buňky do žlučníku a dále do střeva). K opožděnému odtoku žluči dochází nejen při virové hepatitidě a cirhóze, ale také při poškození jater, ucpání žlučovodů kamenem, adhezích, otokech atd. Při zpožděném odtoku žluči (cholestáza) se hladina alkalické fosfatázy v krvi zvyšuje a překračuje normu. [10] ] VVVasilenko ve svém článku

„Interpretace jaterních testů“ upozornil na skutečnost, že poločas alkalické fosfatázy je týden, takže začíná růst 1-2 dny po nástupu biliární obstrukce a zůstává zvýšený několik dní po svém vymizení. [3]

Celkové proteinové a proteinové spektrum krve je skupina indikátorů, které odrážejí schopnost jater a buněk imunitního systému produkovat určité proteiny. Celková krevní bílkovina se skládá z tzv. Albuminu a globulinů. Játra syntetizují albumin. Tato schopnost klesá s poškozením jaterních buněk a poté je v analýze proteinového spektra zaznamenáno snížení hladin albuminu. Stupeň redukce odpovídá hloubce poškození jater. [11]

Praktická část

Materiály a metody.

Jako materiál jsme vzali kazuistiku dětí s diagnózou hepatitidy A, které nám poskytla Dětská městská nemocnice č. 15. Historie případů patřila hlavně kojencům do jednoho roku. Zajímali jsme se o biochemické parametry, které byly stanoveny v době přijetí pacientů. Z biochemických parametrů byly měřeny aminotransferázy: AST, ALT; alkalická fosfatáza, celkový bilirubin, thymolový test, močovina, glukóza a celkový protein.

Při analýze historie případů jsme pozorovali zvýšení výše uvedených biochemických ukazatelů. Zvýšení hladiny aminotransferáz je způsobeno skutečností, že při hepatitidě A jsou hepatocyty jater zničeny a enzymy vstupují do krevního řečiště, což je potvrzeno biochemickou analýzou. F.de Ritis, G. Giusti, F. Piccinino, L. Cacciatore

v článku „Klinika infekčních nemocí“ je uvedeno, že poškození jater je doprovázeno zvýšením aktivity sérových enzymů, z nichž hladiny AST a ALT jsou nejvíce informativní, které někdy dosahují 200–400% a zřídka nepřesahují 100%. [3]

Zvýšení hladiny alkalické fosfatázy je spojeno se zpožděním odtoku žluči z jater, protože hepatocyty jsou poškozeny.

Hladina bilirubinu u hepatitidy A stoupá v důsledku skutečnosti, že poškozené jaterní buňky nemohou bilirubin zachytit a vylučovat z těla spolu se žlučí. Yushchuk N.D. také píše o této změně ve svém článku „virová hepatitida“. [2].

Glukóza v játrech je uložena ve formě glykogenu, zatímco zničení jaterních buněk, glukóza není uložena, proto se hladina glukózy snižuje.

Výsledky výzkumu.

Ve studii biochemických parametrů bylo zjištěno zvýšení hladiny ALT, AST, alkalické fosfatázy a dalších ukazatelů, jak je uvedeno výše.

Normální ALT u novorozenců je 13-45 jednotek / litr, u hepatitidy A se toto číslo zvýšilo o 490%.

Dekódování krevního testu na hepatitidu B

Jak ukazuje biochemický krevní test na hepatitidu C

Standardní profil výzkumu se skládá z mnoha složek, z nichž nejdůležitější jsou shrnuty v tabulce:

Název komponentyPopisDiagnostická role
BilirubinHlavní složka žlučiZvýšení bilirubinu signalizuje přítomnost anémie a zhoršené funkce jater: cirhóza, onkologie
TriglyceridyDruh tuku, zdroj energie pro celé těloNerovnováha hovoří o problémech se srdcem a krevními cévami
Albumin a gama globulin společně tvoří celkový proteinRegulátory regenerace poškozených orgánů a tkání. Proteinové protilátky chrání tělo před infekčními chorobamiSnížené hodnoty potvrzují onemocnění jater
Enzymy AlAt a AsAtObránci imunity, regulátory metabolismu aminokyselinHmatatelné kvantitativní změny ukazují na patologii srdce a jater, onkologii a nekrózu. Vysoká aktivita indikuje virus hepatitidy B
GlukózaUniverzální zdroj energieSnížení koncentrace naznačuje poruchu funkce jater a metabolismus
ŽehličkaHemoglobinová složka zodpovědná za zásobování těla kyslíkemKvantitativní změny signalizují anémii, patologie tkání a orgánů

obecný popis

Hepatitida je onemocnění jater charakterizované zánětem jaterních buněk a jejich následnou smrtí, doprovázené narušením jeho funkcí.

Chronická hepatitida je multifaktoriální zánětlivý difúzní proces v játrech, který pokračuje nepřetržitě, nejméně po dobu šesti měsíců, a je doprovázen dystrofickými změnami v hepatocytech a jejich fibrózou, ale se zachováním anatomické struktury jater. Chronická hepatitida postihuje asi 1/20 dospělé populace planety.

 • přenesená virová infekce hepatitidou B, C, D (virová hepatitida);
 • chronická intoxikace alkoholem (alkoholická hepatitida);
 • autoimunitní onemocnění (autoimunitní hepatitida);
 • použití léčiv s hepatotoxickými vedlejšími účinky (hepatitida s drogami);
 • toxické účinky chemických látek (toxická hepatitida);
 • vrozené vady metabolismu jater (jiné formy hepatitidy).

Testy chronické virové hepatitidy

Chronická virová hepatitida je onemocnění s difuzním zánětlivým procesem v játrech, které trvá déle než 6 měsíců. O testech na akutní virovou hepatitidu si přečtěte zde.

V některých případech akutní virová hepatitida od samého začátku probíhá jako chronické onemocnění. Přechod akutní virové hepatitidy B na chronickou virovou hepatitidu. lépe známý jako HBV, vyskytuje se v 10-15% případů, hepatitida C u 50%, hepatitida A a hepatitida E se vyskytují pouze jako akutní onemocnění.

Přechod akutní virové hepatitidy na chronickou v analýze se projevuje:

 • změna vzorků jater
 • vysoká aktivita ALT (5-10krát vyšší než obvykle), která trvá déle než 2 měsíce,
 • přítomnost antigenu HBs 6 měsíců po akutní fázi,
 • udržování hladiny anti-HBe v krvi po více než 10 až 12 týdnů, protilátky proti HBc antigenu třídy imunoglobulinů M déle než 45 dnů,
 • přítomnost anti-NS4 u pacientů s virovou hepatitidou C,
 • přítomnost HCVcore imunoglobulinu M v krvi,
 • změny ve struktuře jater,
 • přítomnost senzibilizace T-lymfocytů na jaterní lipoprotein.

Kompletní krevní obraz pro chronickou hepatitidu - anémii. lymfopenie. zvýšené ESR. Ve složitých formách a maligním průběhu - leukopenie - pokles celkového počtu bílých krvinek v krvi.

Analýza moči - bez významných změn. S vysokou aktivitou procesu - proteinurie a hematurie (mikro-).

Biochemická analýza krve u chronické hepatitidy:

Imunologické krevní testy (imunogram) - snížení celkového počtu a aktivity T-lymfocytů a subpopulace supresorů, zvýšení počtu pomocných T lymfocytů. Koncentrace imunoglobulinů se zvyšuje, mohou se objevit cirkulující imunitní komplexy.

Biopsie vpichu u chronické virové hepatitidy - nezbytná diagnostická analýza. Přípravky odhalují nekrózu, lymfoidně-histiocytární infiltraci, neprůhledné sklovité hepatocyty a další změny.

Sérologická diagnostika virové hepatitidy - identifikace markerů virové replikace.

Krevní test AST

Na rozdíl od ASL je aspartátaminotransferáza (AST) více distribuována v srdečních a jaterních buňkách. V normálních mezích by měl mít tento indikátor nízké hodnoty krve. V případě selhání svalů / jater se enzym uvolňuje do krve. To je důvod, proč krevní parametry mohou určit příčiny onemocnění, provést správnou diagnózu. Jako součást jaterních testů můžete bezpečně nazvat aspartátaminotransferázu.

Tyto testy jsou předepsány k detekci:

 • žloutenka typu A;
 • cirhóza;
 • toxické drogy.

Nadbytek tohoto indikátoru někdy naznačuje nejen problémy s játry, ale může nastat i při infarktu myokardu.

Za účelem správné identifikace zdravotních problémů a základních analýz je vhodné provést celou řadu studií: bilirubin, celkový protein, alkalická fosfatáza. To pomůže určit skutečnou formu onemocnění jater a umožní jmenování další léčby a účinné kontroly..

Hodnoty normy nebo referenční hodnoty AST se liší. Pro ženy to jsou některé významy, pro muže mají jiné dětské ukazatele své vlastní ukazatele. Vlastnosti hodnot pro děti - toto rozlišení podle věkových kritérií.

U pacientů s chronickou hepatitidou není aspartátaminotransferáza nad normálem více než čtyřikrát. Potřeba vyšetření je způsobena včasnou identifikací možných závažných onemocnění: rakovina, cirhóza, obstrukce žlučových cest. Poškození svalů nebo srdeční infarkt může způsobit zvýšení AST.

Druhy analýz

K určení příčiny nespecifických příznaků lékař zkoumá biologický materiál na:

 • Protilátky proti virovým částicím - zahrnují imunoglobuliny, které imunitní systém produkuje. IgM je detekován v akutní fázi hepatitidy B, IgG v přítomnosti imunity.
 • Virové antigeny - přítomnost HBsAg, HBcAg, HBeAg, D-Ag indikuje virové onemocnění.

To provedete metodou polymerázové řetězové reakce. Vyhodnocuje se stav jater se zaměřením na hodnotu následujících biochemických parametrů:

 • ALaT (od 0,7 mmol / l).
 • Alkalická fosfatáza (větší než 3 μm / l).
 • Bílkovinné frakce (méně než 65 g / l).
 • Index protrombinu (méně než 80%).
 • ASaT (od 0,45 mmol / l).
 • GlDG (od 0,9 μmol / l).
 • Bilirubin (větší než 20 mmol / l).
 • Thymol test.

Diagnóza je stanovena na základě informací z anamnézy, stížností pacienta, ultrazvuku. Tato metoda pomáhá identifikovat změny ve velikosti a tvaru vnitřních orgánů, hromadění tekutin v dutině břišní, jizvy a uzliny fibrózy..

Hepatitida C je potvrzena detekcí ochranných protilátek (anti-HCV, HCV-RNA). Pozitivní výsledky diagnostických testů ukazují na infekci. Po laboratorních testech je pacient odkázán na úzkoprofilové lékaře.

Biochemie hepatitidy

Změny biochemických parametrů krve u psů s chronickou hepatitidou

Federální státní vzdělávací instituce vyššího odborného vzdělávání „Saratovská státní agrární univerzita“

Chronická hepatitida je polyetiologické onemocnění charakterizované zánětem a nekrózou jaterního parenchymu, které přetrvává po dobu nejméně 6 měsíců. V mírných případech onemocnění neprogresuje nebo progreduje pomalu. Ve vážných případech se fibróza vyvíjí s porušením architektoniky jater a postupem času dochází k cirhóze.

Játra, která jsou metabolickým centrem těla, plní řadu důležitých funkcí, integrují se mezi její různé systémy a metabolické procesy, a tak určují udržování homeostázy těla.

Byly provedeny studie na psech různých plemen a stáří. Celkem bylo vyšetřeno 80 zvířat s diagnózou chronické hepatitidy. Při komplexní léčbě byla metoda hodnocena jak pro dietní terapii, tak pro komplexní použití hepatoprotektorů nové generace podle změn biochemických parametrů krve, klinických příznaků a celkového stavu. Studie byly prováděny na psech různých plemen. U všech vybraných zvířat byl na základě sběru údajů o anamnéze, klinických příznaků a laboratorních testů odhalen chronický průběh hepatitidy do stejné míry. Nemocná zvířata v komplexním ošetření hepatoprotektory byla krmena veterinární dietou RoyalCanine (Hepatic).

Nejčastější poruchou klinických příznaků byla diagnostikována zažívací a nervová soustava (špatná chuť k jídlu, anorexie, zvracení, deprese, kachexie atd.).

Všechna studovaná zvířata byla očkována. Průměrný věk psů byl 6 let. Nejčastěji byla tato patologie zaznamenána u psů ve věku 4 až 12 let. 10% vyšetřených psů je registrováno u chronické hepatitidy raného věku (až do dvou let) a je zpravidla s vrozenou (vrozenou) patologií. Mezi plemeny zastoupenými ve studii jsou nejčastěji zaznamenány: německý ovčák, Airedale, obrovský knírač, kavkazský ovčák a kokršpaněl.

V průběhu průběhu chronické hepatitidy u psů se biochemické parametry krevní plazmy, zejména katalytická aktivita orgánově specifických enzymů (alkalická fosfatáza, cholinesteráza, ALT, AST, LDH), demonstrativně změnily..

Aminotransferázy patří do skupiny indikátorových enzymů a nemají orgánovou specifitu, vysoká citlivost a včasná informovanost o studiu aktivity těchto enzymů však mohou sloužit jako výchozí integrální kritérium pro hodnocení funkčního stavu jater u psů s hepatitidou.

1. Dynamika orgánově specifických psích enzymů při léčbě chronické hepatitidy

Příznaky chronické hepatitidy

 • astenovegetativní syndrom (únava, celková slabost, snížená výkonnost, nespavost, psychoemocionální nestabilita);
 • barvení žluté kůže, skléry, horního patra;
 • svědění kůže (s cholestatickou hepatitidou);
 • tlačení bolesti pod pravý oblouk;
 • tupé bolesti v pravé hypochondrii a v epigastriu;
 • nedostatek chuti k jídlu;
 • krátkodobý úbytek tělesné hmotnosti;
 • přetrvávající nevolnost;
 • vzhled burp hořké chuti po jídle mastných potravin;
 • vzhled modřin na kůži trupu a končetin s lehkým zraněním;
 • zvýšení tělesné teploty na subfebrilní čísla;
 • acholické výkaly;
 • tmavá barva moči;
 • lámání charakteru bolesti ve svalech a / nebo kloubech.
 • menstruační poruchy u žen;
 • snížená sexuální aktivita u mužů;
 • mírné zvětšení jater.

Otázky pro uživatele 15

Dobrý den, řekněte mi prosím, jak mohu zjistit, co je hepatitida pomocí krevních markerů? a zachází s ním? a jak? doktor mi řekl, jen dieta a to je vše.
Dobrý den. Řekněte mi, kde lze ve Volgogradu pozorovat s diagnózou autoimunitní hepatitidy??
Nedávno jsem zjistil, že mám hepatitidu s aktivitou 0, jádro 1,78 ns 3.4.5. kn = není definováno. PCR - nezjištěno. Manžel po dobu 5 let absolvuje testy za 1 rok, třikrát v těhotenství a je zdravá...
Ahoj! Při registraci na těhotenství absolvovala testy na hematitidu, která prokázala, že hepatitida C je pozitivní, HCV je 14, což znamená, že hepatitida je?
Ahoj.
detekovaná hepatitida G. Při předání analýzy ptsr je nutné ji ošetřit? tak jako? než? Musím navštívit lékaře?
Ahoj. Mám diagnózu chronické hepatitidy C, kolik let s ním žije? poděkovat!
Mám CHB. Virová zátěž 32460000ME, F3 fibróza (Metavir) 10.3. Cítím se skvěle! Je to možné? Co dělat?
Ahoj! Chci se stát dárcem fragmentu jater nebo kostní dřeně za poplatek! Jak toho lze dosáhnout v Rusku?
Žena, 28 let, příznaky hepatitidy A (zvracení, bolest v pravé hypochondrii, nevolnost, žloutenka, teplota vzrostla na 37,3, byla přijata sanitkou do nemocnice pro infekční choroby), podle analýzy neexistují žádné infekce...
často bolest pod pravým ramenním listem hořkost v ústech bolest pod pravým žebrem alkalická fosfatáza je 600
Dobrý den, mohu chronickou hepatitidu Metrid
Ahoj. Mám diagnózu „Australský antigen hepatické hepatitidy typu B“ (byl mi předán matkou). Mám nyní 18 let. Předtím bylo všechno v pořádku, ale před měsícem mě bolesti začali trápit na pravé straně...
Ahoj, můj manžel má jaterní fibrózu F2, steatohepatóza není alkoholická, neexistuje hepatitida. Je možné podstoupit léčbu na klinice?
Dobrý den, je možné se zcela zotavit z chronické hepatitidy B?
Bolí to všude a trochu v mé pravé noze, zejména směrem k večeru. A ráno bolest přechází na hlavu, dokud neletím do nemocnice. Kde je lepší jít zdarma a prozkoumat hlavu a nohu? Děkuji předem.

Indikace pro analýzu

Nechráněný pohlavní styk je jedním ze způsobů přenosu hepatitidy C.

K detekci hepatitidy C v raných stádiích je nezbytný biochemický krevní test. Potenciální hrozba infekce spočívá v čekání na nechráněný pohlavní styk, tetování, manikúru a akupunkturu. Pořízení viru hepatitidy nevyhnutelně při absenci sterility nástrojů a bezstarostném dodržování hygienických standardů. Při nejmenším podezření na infekci hepatitidou byste měli okamžitě darovat krev na biochemickou analýzu. Preventivní analýza biochemie se doporučuje systematicky provádět dvakrát ročně.

Příprava a analýza

Přesnost výsledků biochemického krevního testu závisí na dodržování některých omezení. 24–48 hodin před odebráním vzorků by měl být vyloučen alkohol a všechny léky (pokud je to možné). Nejezte mastná, kořenitá a kořenitá jídla. Jídlo by mělo být výživné a lehké.

Je důležité omezit oslabující fyzickou aktivitu, dodržovat denní režim a spánek. Vyhněte se kávě a kouření 1 hodinu před návštěvou laboratoře.

Indikace pro jmenování

Krevní test na hepatitidu B je předepsán v následujících případech:

 • V přípravě na imunizaci.
 • Potvrdit účinnost vakcíny.
 • Při stanovení antigenu HBs.

Klinická studie se provádí, pokud jsou přítomny příznaky virové hepatitidy, a analýza na markery jiných odrůd ukázala negativní výsledky. Hepatitida B je diagnostikována přítomností antigenu HbsAg, proteinu HBeAg. Krev je odebírána pacientovi pro stanovení jejich koncentrace..

Diagnostické vyšetření k potvrzení hepatitidy C je předepsáno, pokud:

 • Zvýšila se hladina AsAT a AlAT.
 • Chirurgie přiřazena.
 • Bylo zapotřebí parenterálních manipulací.
 • Byly identifikovány příznaky charakteristické pro virovou patologii.
 • Na klinickém obraze je cholestáza. Tzv. Nemoc, která vyvolává pokles žluči v dvanáctníku.
 • Pacient vede asociální životní styl.
 • Pacient trpící intravenózní drogovou závislostí.

Analýza je předepsána během přípravy na početí dítěte. Hepatitida B může přecházet z matky na dítě. K tomu dochází během obtížného porodu nebo během kojení. Včasná diagnostika pomůže snížit riziko infekce. Těhotná žena testuje hepatitidu třikrát: při registraci, ve druhém trimestru, před porodem.

Důvodem pro neplánované vyšetření mohou být příznaky, jako je zvětšená játra, říhání, bolest, žloutenka, dyspeptická porucha, svědění. U chronické formy hepatitidy C se u pacienta rozvine všeobecná nevolnost, vyrážky na kůži, potíže se spánkem a těžkost v žaludku. U hepatitidy C je přítomnost antigenů, jako je HCV IgM, HCV NS a HCV Core IgM.

Krevní test na hepatitidu

Hepatitida je závažné onemocnění jater, které vyžaduje správnou léčbu. Důležitost mnoha krevních parametrů však hraje při této nemoci velkou roli..

Současně mohou lékaři sledovat, co se přesně děje v játrech a jak daleko tento proces uběhl. Je však třeba vědět, že všechny tyto ukazatele jsou velmi volatilní a vyžadují opakované analýzy..

Jaké krevní testy se provádějí na hepatitidu?

Prvním krevním testem na hepatitidu je stanovení bilirubinu. Je užitečné vědět, že existují tři typy bilirubinu - přímý, nepřímý a obecný. S bilirubinem do 86 μmol na litr se u člověka projevuje mírná žloutenka. U bilirubinu je výraznější až 159 μmol na litr žloutenky a nejtěžší žloutenka se vyvíjí, když bilirubin dosáhne více než 200 μmol na litr. Tento stav ohrožuje život pacienta..

Pro identifikaci akutní fáze hepatitidy je nutné provést test na protilátky proti hepatitidě. Za tímto účelem pošlete krevní sérum nemocného do laboratoře. V přítomnosti akutní fáze bude vzorek pozitivní. Je však třeba vědět, že analýzy této skupiny se provádějí několik týdnů. Výsledek však bude velmi pravdivý a lze jej použít k určení, zda se v lidském těle vyskytuje virus hepatitidy..

Kromě toho, pokud je podezření na hepatitidu A, je vhodné provést test, který odhalí toto konkrétní onemocnění. Navíc takový test může stanovit pouze přítomnost hepatitidy A nebo B. Test nereaguje na jinou hepatitidu.

Krevní test na hepatitidu by měl být proveden také na ukazatelích, jako je ALT (alaninaminotransferáza) a AST (aspartátaminotransferáza). U akutní hepatitidy se tyto hodnoty významně zvyšují a normalizují, pokud je léčba zahájena správně a včas.

Alkalická fosfatáza je další krevní obraz, který pomáhá určit virovou hepatitidu. V některých laboratořích však nemusí být tento krevní test proveden..

Za účelem darování krve na tyto ukazatele byste měli určitě navštívit terapeuta a získat od něj doporučení. Poté jděte do laboratoře a darujte krev a poté se po určité době znovu vraťte k terapeutovi a zjistěte výsledek testů. Všechny analýzy v tomto případě budou zdarma..

Pokud je pacient s hepatitidou v nemocnici pro léčbu, bude mu odebrána krev laboratorními pomocníky a analýza bude zaslána lékaři odpovědnému za oddělení.

Dnes se odebere krevní test na hepatitidu od všech těhotných žen. To se provádí za účelem identifikace žen s latentními formami hepatitidy, protože hepatitida během těhotenství je velmi, velmi nebezpečná.

Doktor hepatitida

léčba jater

Biochemie hepatitidy s ukazateli

Hepatitida C je nebezpečné virové onemocnění, které postihuje játra. Biochemický krevní test na hepatitidu umožňuje včasnou identifikaci a kontrolu vývoje viru. Tato metoda výzkumu je jednoduchá, přesná a informativní. Díky získaným biochemickým údajům přidělují odborníci další testy a vytváří se taktika léčby. Pokud máte podezření na možnou infekci hepatitidou C, je nutné provést biochemii. Tato metoda je považována za jeden ze spolehlivých pomocných testů v praktické medicíně..

Studium biologických materiálů je prvním krokem k uzdravení pacienta. Biochemická analýza krve je klíčovou laboratorní technikou používanou téměř ve všech oblastech medicíny. Biochemická analýza zahrnuje více než 100 indikátorů. Tato metoda výzkumu posoudí zdravotní stav, včas odhalí patologie a abnormality v těle, a to:

 • odchylka v práci slinivky břišní, jater, ledvin a žlučníku;
 • metabolická porucha;
 • kvantitativní změny stopových prvků;
 • zánětlivé procesy vnitřních orgánů.

Biochemie se nejen vyhýbá předpokládaným zdravotním problémům, ale také naznačuje existující abnormality. Na základě popsané techniky se přesně odhadne celkový stav těla, sestaví se další plán další diagnostiky a doporučená léčba.

Zpět na obsah

Standardní profil výzkumu se skládá z mnoha složek, z nichž nejdůležitější jsou shrnuty v tabulce:

Název komponentyPopisDiagnostická role
BilirubinHlavní složka žlučiZvýšení bilirubinu signalizuje přítomnost anémie a zhoršené funkce jater: cirhóza, onkologie
TriglyceridyDruh tuku, zdroj energie pro celé těloNerovnováha hovoří o problémech se srdcem a krevními cévami
Albumin a gama globulin společně tvoří celkový proteinRegulátory regenerace poškozených orgánů a tkání. Proteinové protilátky chrání tělo před infekčními chorobamiSnížené hodnoty potvrzují onemocnění jater
Enzymy AlAt a AsAtObránci imunity, regulátory metabolismu aminokyselinHmatatelné kvantitativní změny ukazují na patologii srdce a jater, onkologii a nekrózu. Vysoká aktivita indikuje virus hepatitidy B
GlukózaUniverzální zdroj energieSnížení koncentrace naznačuje poruchu funkce jater a metabolismus
ŽehličkaHemoglobinová složka zodpovědná za zásobování těla kyslíkemKvantitativní změny signalizují anémii, patologie tkání a orgánů

Zpět na obsah

K detekci hepatitidy C v raných stádiích je nezbytný biochemický krevní test. Potenciální hrozba infekce spočívá v čekání na nechráněný pohlavní styk, tetování, manikúru a akupunkturu. Pořízení viru hepatitidy nevyhnutelně při absenci sterility nástrojů a bezstarostném dodržování hygienických standardů. Při nejmenším podezření na infekci hepatitidou byste měli okamžitě darovat krev na biochemickou analýzu. Preventivní analýza biochemie se doporučuje systematicky provádět dvakrát ročně.

Zpět na obsah

Přesnost výsledků biochemického krevního testu závisí na dodržování některých omezení. 24–48 hodin před odebráním vzorků by měl být vyloučen alkohol a všechny léky (pokud je to možné). Nejezte mastná, kořenitá a kořenitá jídla. Jídlo by mělo být výživné a lehké. Je důležité omezit oslabující fyzickou aktivitu, dodržovat denní režim a spánek. Vyhněte se kávě a kouření 1 hodinu před návštěvou laboratoře..

Procedura se provádí výhradně na lačný žaludek, 8-12 hodin po jídle. Odběr krve, v množství 5 ml, se provádí z periferní žíly ulnaru. Používá se jednorázová sterilní stříkačka nebo vakuový systém..

Zpět na obsah

Normální ukazatele

Je třeba si uvědomit, že referenční počet složek závisí na věku a pohlaví. Tato informace je uvedena na formuláři vedle výsledků biochemie. Následující indikátory jsou normou pro zdravého člověka, který není infikován virem hepatitidy:

 • Gama globuliny - 26,1-110,0 nmol / l u žen, 14,5-48,4 nmol - u mužů.
 • Albumin - 35-50 gramů na litr krve.
 • Celkový bilirubin - od 3,4 do 17,1 mcol / l.
 • AlAt a AsAt - 31 jednotek pro ženy a 41 jednotek pro muže.
 • Triglyceridy - 0,45-2,16 mkol / l pro ženy, pro muže - 0,61-3,62.
 • Železo - 9-30 mikromol / l pro ženy, 9-30 mikromol / l pro muže.

Pokud získané výsledky přesahují normativní údaje, znamená to nebezpečné odchylky v práci těla. Okamžitě kontaktujte svého určeného specialistu. Důrazně se nedoporučuje samostatně porovnávat a vyhodnocovat informace z analýzy. Pouze odborník přesně dekóduje biochemický krevní test. Předepíše další diagnostiku, aby potvrdil infekci, vyhodnotil předvídaná rizika. V budoucnu bude vyvinuta individuální léčebná technika..

Zpět na obsah

Odpověď na vzrušující otázku zní, zda existuje hepatitida na základě výsledků biochemie krve. Na jaké ukazatele stojí za pozornost? V první řadě biochemický krevní test ukáže zvýšené procento gama globulinů a kritické snížení albuminu. Je také pozorována maximální koncentrace volného a vázaného bilirubinu, hladina triglyceridů není normální, nepřirozeně vysoká. Alarmující by také mělo být abnormální zvýšení počtu enzymů AlAt a AsAt. Tyto ukazatele slouží jako základ pro předběžnou diagnózu - možnou přítomnost viru hepatitidy C. Ale konečná klinická diagnóza se provádí až po absolvování dalších studií: krevní test na markery viru hepatitidy, ultrazvuk a biopsie jater.

Test na hepatitidu: indikátory

Pokud existuje podezření na přítomnost virů hepatitidy v těle, je obvykle předepsán test na hepatitidu. Nemoc může mít mnoho forem, které se liší svými příznaky. Příznaky nemoci závisí nejen na její formě, ale také na řadě faktorů, takže se mohou pravidelně měnit. Krevní test na hepatitidu v tomto případě může přinést pozitivní nebo negativní výsledek..

Závažnost symptomů nemoci závisí především na stupni poškození jaterních buněk a na tom, do jaké míry jsou narušeny funkce orgánů. Vývoj patologie může být doprovázen:

 • nevolnost
 • pocit těžkosti a nepohodlí v pravém břiše;
 • ztráta chuti k jídlu;
 • únava a slabost;
 • změna barvy stolice;
 • žloutenka.
 • moč hepatitidy mizí.

Je třeba poznamenat, že takový příznak akutní hepatitidy, jako je žloutenka, která se vyznačuje změnou barvy kůže, jazyka a bílkovin oka, se obvykle začíná objevovat poté, co zůstane exacerbace onemocnění a pacient se cítí lépe. Preicteric stadium nemoci je voláno preicteric nebo prodromal. Projev žloutenky je častěji označován jako hepatitida, ale nezapomeňte, že tento příznak může mít úplně jiné důvody. Pokud jsou tyto příznaky detekovány, měli byste okamžitě provést test na hepatitidu..

Chronická forma onemocnění zahrnuje hepatitidu B a C. Je pozoruhodné, že v tomto případě nemusí být onemocnění po dlouhou dobu doprovázeno žádnými příznaky. Častěji může být pacient mučen pocitem slabosti, zvýšenou únavou, přítomností astenického syndromu. O přítomnosti onemocnění se můžete dozvědět absolvováním krevního testu na markery virové hepatitidy. Lidé se o chronické hepatitidě často učí až poté, co se vyvinou její nevratné důsledky, po absolvování pacientových testů to způsobilo prudké zhoršení pohody. Zhoršení pacienta s chronickou virovou hepatitidou může naznačovat vývoj cirhózy, jejíž hlavní příznaky jsou žloutenka a zvýšení břicha, které se nazývá ascites. Důsledkem chronické formy virové hepatitidy může být vývoj jaterní encefalopatie. Toto onemocnění postihuje mozek a vede k narušení jeho činnosti. Chronická forma je často objevena náhodou. Například při lékařském vyšetření může podezření na onemocnění poskytnout ukazatele, pokud pacient podstoupil kompletní krevní obraz. V tomto případě by měl být pacient vyšetřen na hepatitidu. Pokud jsou jaterní a bilirubinové enzymy velmi vysoké, pacient je vyzván k rychlé analýze.

Především je přítomnost jakýchkoli změn v játrech indikována hladinou enzymů (především ALT) a bilirubinu. Jejich nadbytek naznačuje poškození orgánů. Testy na hepatitidu mohou nejen odhalit přítomnost onemocnění, ale také určit míru poškození jater (to je možné pomocí jaterních testů). Laboratorní testy mohou navíc ukázat, jak nízká je hladina bílkovin v játrech, což je indikátorem nedostatečnosti jejích funkcí. Krevní test na hepatitidu a řada studií (získané výsledky) umožňují odborníkovi správně určit léčebný režim. Kolik se provádí přepis analýzy hepatitidy v krvi? Na tuto otázku neexistuje jasná odpověď, protože délka řízení závisí na řadě faktorů. V průměru lze výsledek získat hned následující den po dárcovství krve. V některých případech je pacientovi nabídnuto projít expresním testem na hepatitidu, který vám umožní zjistit přítomnost viru co nejdříve doma.

K určení přítomnosti virů hepatitidy je předepsán krevní test na markery. Dnes existují dva hlavní způsoby:

V prvním případě vám analýza umožní detekovat přítomnost protilátek produkovaných tělem ve formě reakce na virus. Pomocí imunologické analýzy jsou odborníci schopni určit obsah antigenů a protilátek, což ukazuje na dynamiku patologických změn. Ve většině případů takové studie dávají přesnou odpověď, ale stále existuje nízké procento chyb, takže někdy je pacient požádán, aby dal znovu krev. Test na hepatitidu určuje typ antigenů viru hepatitidy, které se mohou lišit. Aby byla léčba co nejúčinnější, je zapotřebí výsledků řady testů, které určí průběh nemoci a ukážou, jak aktivní jsou viry. S pomocí studií protilátek je stanovena fáze infekce, je jasné, zda je imunitní systém schopen bojovat s viry. Pomocí genetických studií je stanoven genetický materiál virů nalezených v krvi pacienta (RNA, DNA). Ve většině případů se k takovým účelům používá diagnostika PCR..

Moderní metody diagnostiky genů jsou schopny nejen najít viry, ale také určit, jaké jsou.

Odborníci se navíc dozvědí o jejich odrůdách. Jak víte, přesnost analýzy přímo ovlivňuje účinnost léčby. Stojí za to dodat, že genetické studie mohou poskytnout nejpřesnější výsledek..

Při stanovení diagnózy hepatitidy začíná odborník nejprve posouzení celkového stavu pacienta. Zvláštní význam má změna v játrech a povaha, kterou mají. Závěr o diagnóze navíc závisí na výsledku analýzy markerů hepatitidy. Příznaky virové hepatitidy jsou podobné mnoha dalším onemocněním souvisejícím s játry. Proto odborníci často dávají pokyny pro další studie, včetně biopsie a ultrazvuku jater, aby získali jasný „obraz“. Výsledky některých testů mohou naznačovat nikoli aktuální, ale předchozí infekci. Stává se, že během vyšetření není možné získat hodnocení aktivity nemoci.

Krev pro analýzu by měla být odebrána na lačný žaludek. Po posledním jídle by mělo uplynout nejméně 8 hodin. Krevní test na hepatitidu může být vyžadován pro:

 1. Příprava na chirurgii.
 2. Zvýšené hladiny AsAT a AlAT.
 3. Parenterální manipulace.
 4. Klinické příznaky naznačující virovou hepatitidu.
 5. Příprava na těhotenství.
 6. Cholestáza atd..

Odkud pochází krev pro testování na hepatitidu? Krev může být odebrána ze žíly nebo z prstu. Pokud pacient užívá nějaké léky, je velmi důležité informovat lékaře..

Pomocí krevního testu můžete zjistit, zda v těle došlo k viru hepatitidy C nebo ne. V některých případech pozitivní výsledek ještě není důvodem k obavám, protože existují případy samoléčení se silným imunitním systémem. Vyšetření by mělo být provedeno po 5 týdnech od data údajné infekce. V tomto případě budou ukazatele nejspolehlivější. Jaké testy je třeba absolvovat, aby se odstranily všechny pochybnosti?

Jaká analýza ukazuje přítomnost viru?

Existuje několik typů vyšetření k potvrzení infekce:

 1. Obecná analýza krve. Vyšetřuje se hemoglobin, červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky, ESR, počet bílých krvinek a další parametry..
 2. Biochemie. Stanoví se ALT, AST a bilirubin..
 3. Imunologická imunoanalýza (ELISA).
 4. Imunochromatografická analýza (IHA).
 5. Diagnostika PCR.

V počáteční fázi diagnostiky jsou nejdůležitější biochemie a diagnostika PCR. Při pohledu na hodnoty bilirubinu a jaterních enzymů se můžete dozvědět více o stavu jater. Hodnoty Bilirubinu jsou velmi důležité v diagnostice hepatitidy s výskytem žloutenky. Pokud nemoc zmizí bez žloutenky, pak se nedá zjistit přítomnost viru s bilirubinem.

Indikátory enzymů ALT a AST určují stupeň destrukce jaterních buněk.

Kompletní krevní obraz pomůže určit přítomnost zánětlivého procesu v těle. V tomto případě se hladina leukocytů v krvi zvýší.

Přesné zjištění přítomnosti viru a jeho původu je možné pouze identifikací antigenů a protilátek. To je možné pomocí PCR (polymerázová řetězová reakce).

Metoda ELISA se používá pro přesnější diagnostiku. Je to nejúčinnější, ale nejdražší. Stanoví se stádium choroby, typ patogenu a kvantitativní ukazatele virové zátěže.

IHA je expresní test. Strávit pomocí indikátorových proužků. Pomáhá rychle detekovat přítomnost protilátek..

Všechny diagnostické metody umožňují rychle identifikovat virus, což přispívá k včasnému ošetření a rychlému zotavení..

Analýza je uváděna pro podezření na hepatitidu C. Zpravidla je možné identifikovat akutní, chronickou formu i nedávnou infekci po dobu delší než 5 týdnů.

 • vysoké hladiny bilirubinu, ALT a AST;
 • příprava na operaci;
 • těhotenství;
 • příznaky hepatitidy, jako je žloutenka;
 • pohlavní styk s pacientem s hepatitidou;
 • závislost.

Ve všech výše uvedených případech musíte být vyšetřeni.

Jak darovat krev k získání přesných hodnot?

Příprava je velmi důležitá. Před analýzou je nutné zdržet se fyzické práce, emočního přetížení a pití alkoholu. Hodinu před darováním krve.

Je velmi důležité jíst těsně před vyšetřením. Musíte darovat krev na lačný žaludek (nejdříve 8 hodin po posledním jídle). Pár dní před vyšetřením je vhodné nejíst příliš mastně, smaženě a kořeněně. To může ovlivnit výsledky. V noci před vyšetřením byste neměli pít šťávu, čaj ani kávu. Je vhodné jít spát včas.

Výsledek bude připraven za pár dní. Pokud dodržíte všechna doporučení, nebude nutné analýzu provádět znovu.

Krevní test na markery hepatitidy C pomůže určit, zda v lidském těle existují protilátky proti viru. Pokud existují protilátky, pak se tělo již s touto chorobou setkalo, ale překonalo ji. Pokud je virový antigen detekován v krvi, infekce již proběhla.

Dešifrování testu ELISA je velmi jednoduché, pokud neexistuje žádný virus, pak je výsledek negativní, pokud existuje - pozitivní.

S negativním výsledkem je třeba si uvědomit, že po infekci inkubační doba trvá 6 týdnů. Nyní mohou být všechny indikátory v rámci normálních limitů. Při nejmenším podezření na virus musíte znovu darovat krev na hepatitidu C.

Pokud je výsledek pozitivní, provede se navíc diagnostika PCR. Tato metoda po darování krve pro hepatitidu C umožňuje určit přítomnost virové RNA. PCR buď potvrzuje, nebo vyvrací výsledky biochemie. Pomocí této metody se můžete dozvědět o skutečnosti množení viru a závažnosti nemoci.

PCR poskytuje úplný obrázek o vývoji nemoci.

Dešifrování PCR by měl provádět pouze zkušený odborník, protože negativní výsledek testu může naznačovat skrytý průběh choroby nebo samovolné uzdravení virem (v 10% případů infekce).

Jak dešifrovat bilirubin a zjistit o přítomnosti infekce?

 • Při mírné formě nemoci by bilirubin v krvi neměl překročit 90 μmol / l,
 • S průměrem 90 až 170 μmol / l.
 • Ve vážných případech je bilirubin vyšší než 170 μmol / l.
 • Normálně by celkový bilirubin měl být až 21 μmol / l.

Při dekódování indikátorů musíte věnovat pozornost nejen bilirubinu, ale také dalším indikátorům biochemického krevního testu na hepatitidu C, jako jsou AST a ALT.

Normálně by neměly překročit následující hodnoty:

 • AST ne více než 75 jednotek / l.
 • ALT ne více než 50 jednotek / l.

Celkový sérový protein by měl být v rozmezí 65 až 85 g / l. Nízké hodnoty znamenají nemoc.

Test na hepatitidu je ve skutečnosti komplexní laboratorní vyšetření. Takové vyšetření je nezbytné pro přesné určení příčiny onemocnění, protože na tom bude záviset léčba předepsaná lékařem. A protože existuje mnoho důvodů pro rozvoj hepatitidy, musíte provést spoustu testů.

Jaké máte testy na hepatitidu

Včasná detekce hepatitidy je velmi důležitá, protože výsledky léčby závisí na tom: čím dříve byla zahájena léčba, tím větší šance na vypořádání se s touto chorobou. Za účelem identifikace hepatitidy, její příčiny, stupně aktivity a stavu jater se provádějí následující testy:

 • obecná analýza krve a obecná analýza moči;
 • krevní chemie;
 • Testy PCR pro identifikaci patogenů DNA;
 • imunologické krevní testy pro detekci protilátek proti infekčním agens;
 • imunologické krevní testy pro detekci protilátek k vlastní jaterní tkáni;
 • histologické vyšetření bioptického materiálu odebraného z jater;
 • testy, které nahrazují histologické vyšetření jaterní tkáně.

Dešifrování krevního testu na hepatitidu provádí lékař.

Obecná analýza krve na hepatitidu a obecná analýza moči

Tyto analýzy dávají představu o obecném stavu těla pacienta. Změny v obecném krevním testu na hepatitidu nejsou specifické, avšak u různých typů hepatitidy lze detekovat následující změny: pokles hemoglobinu v důsledku zvýšeného krvácení, pokles počtu bílých krvinek (leukopenie), může indikovat přítomnost virové infekce, zvýšené procento také naznačuje obsah lymfocytů z celkového počtu leukocytů. Snížení počtu krevních destiček a narušení koagulace krve ukazuje na zhoršenou funkci jater a zvýšené krvácení. U jakéhokoli typu hepatitidy může dojít ke zvýšené ESR..

Obecná analýza moči s hepatitidou může odhalit přítomnost urobelinu, žlučového pigmentu, který se objevuje v moči v případě zhoršené funkce jater.

Biochemický krevní test na hepatitidu

V biochemickém krevním testu na hepatitidu lze identifikovat následující vlastnosti:

 • zvýšení počtu jaterních enzymů (alanin transamináza - ALT a aspartátaminotransferáza - AST), které vstupují do krevního oběhu, když jsou zničeny jaterní buňky; u asymptomatické hepatitidy (hlavně zvýšení ALT) může být tento ukazatel jediným příznakem onemocnění; hladina ALT a AST u žen by obvykle neměla překročit 31, u mužů - 37 IU / l; zvyšuje se také obsah alkalické fosfatázy v krvi (alkalická fosfatáza - norma je až 150 IU / l) a glutamyl-transpeptidázy (GGT);
 • obsah celkového a přímého (vázaného) bilirubinu v krvi stoupá; se zvýšením koncentrace bilirubinu v séru nad 27 - 34 μmol / l se objeví žloutenka (mírná - až 85 μmol / l, střední - 86 - 169 μmol / l, těžká - nad 170 μmol / l);
 • porušení poměru proteinových frakcí krve: snižuje se obsah albuminu a zvyšuje se gamaglobulin; gama globulinová frakce se skládá z imunoglobulinů (IgG, IgA, IgM, IgE), což jsou protilátky, které poskytují humorální imunitní obranu těla proti infekcím a cizím látkám;
 • zvýšení krevních triglyceridů - hlavních krevních lipidů (norma závisí na pohlaví a věku).

Test na hepatitidu pomocí PCR

Protože příčina hepatitidy je nejčastěji způsobena virovou infekcí, pacienti berou krev na hepatitidu, aby identifikovali patogeny metodou polymerázové řetězové reakce (PCR), která může být kvalitativní a kvantitativní. Metoda PCR je vysoce specifická, lze ji použít k detekci přítomnosti jediného viru v krvi. Pomocí PCR lze detekovat viry hepatitidy:

 • A (HAV); stanoveno pomocí HAV RNA);
 • B (HBV); povrchní HBsAg - objevuje se asi měsíc po nástupu infekce a zůstává po dobu dvou měsíců; Během této doby je také detekována DNA viru hepatitidy B; kapsulární antigen hepatitidy B (HBeAg) - objevuje se po 3-15 týdnech a naznačuje akutní zánětlivý proces v játrech;
 • C (HCV); tři týdny po infekci metodou RCR můžete určit HCV RNA;
 • D (HDV); stanovení HDV RNA;
 • G (HGV); HGV RNA stanovení.

Imunologické testy na hepatitidu

Pomocí těchto studií lze detekovat protilátky proti všem virům hepatitidy. Kromě toho jsou detekovány protilátky na vlastní jaterní tkáně - objevují se u autoimunitní hepatitidy.

Analýza pro hepatitidu B a C trvá tři měsíce..

Expresní - analýza hepatitidy může být provedena pomocí speciálních testovacích proužků. V krvi tedy může být detekována přítomnost virových B antigenů (povrchový antigen HBsAg) a protilátek proti viru C (HCV) v krvi a slinách. Testy lze provádět doma..

Histologické vyšetření bioptického materiálu odebraného z jater

Jaterní tkáň odebraná biopsií je vyšetřena pod mikroskopem, což vám umožní identifikovat ložiska zánětu, nekrózy, míru proliferace pojivové tkáně, tj. Posoudit stav jater.

V současné době existují testy, které nahrazují histologické vyšetření jaterní tkáně. Test na hepatitidu vám umožní posoudit stupeň poškození jater, aktivitu zánětlivého procesu pomocí specifických biomarkerů krve jedu. Fibrotest vám umožňuje identifikovat a kvantifikovat fázi jaterní fibrózy, Actitest kvantifikuje aktivitu patologického procesu v jaterních tkáních, Fibroactitest kombinuje předchozí dva testy. Fibromax zahrnuje Fibrotest, Actitest, Steatotest (umožňuje detekovat přítomnost a stupeň tukové degenerace jater) a některé další testy.

Zdroje: Zatím žádné komentáře.!

Hepatitida C - onemocnění způsobené virem HCV obsahujícím RNA (z anglického viru Hepatitis C), který patří do rodiny tzv. HCV virů. flavaviry. Charakteristickým rysem nemoci je tendence k chroničnosti a často asymptomatická.

Aby bylo možné přesně zjistit přítomnost HCV, určit jeho aktivitu a povahu poškození těla, je nutné provést krevní test na hepatitidu C, který se skládá z několika testů imunitního séra (antiséra). Pomůže identifikovat infekční markery - protilátky produkované tělem v kontaktu s cizím tělem, jakož i indikátory naznačující poškození HCV.

V závislosti na individuálních vlastnostech nosiče a genotypu viru mohou být protilátky v těle po dlouhou dobu nebo dokonce po celý život. Negativní test na HCV naznačuje, že imunitní systém nikdy nebyl v kontaktu s HCV nebo že k němu došlo do šesti měsíců v době testu..

Pozitivní odpověď na anti-HCV naznačuje, že lidské tělo bylo ve styku s virem obsahujícím RNA. Když jsou protilátky detekovány, lékař může s jistotou říci, že pacient buď trpěl akutní formou onemocnění v minulosti, nebo je virus stále přítomen v těle a nemoc se stala chronickou.

Jak je nemoc detekována??

Krevní test na HCV je předepsán lidem v takzvané riziková skupina, stejně jako před operací, během těhotenství, dárci atd. Nejjednodušší krevní test na hepatitidu C je test na HCV. Pokud je výsledek pozitivní, provede se vysoce citlivý rekombinantní imunoblotový test (RIBA), jakož i další testy. Jaký krevní test ukazuje hepatitidu C? Základem pro diagnostiku akutní formy onemocnění je test na ALT (alaninaminotransferáza), jehož hladina by měla být několikrát vyšší než norma.

Kompletní krevní obraz je jednou z hlavních studií, která se provádí v diagnostice jakéhokoli onemocnění.

Pokud máte podezření na závažné onemocnění, jako je hepatitida C, nejprve se provede kompletní krevní obraz. KLA se doporučuje provést před darováním krve na hepatitidu C (obvykle se provádí oddělený odběr biologického materiálu).

Obecná klinická analýza je založena na několika složkách, jejichž biochemie naznačuje infekci HCV. Obecný krevní test na hepatitidu C zahrnuje:

 • hemoglobinový test;
 • destičky;
 • bílé krvinky;
 • koagulogram;
 • ESR (rychlost sedimentace erytrocytů);
 • počet bílých krvinek.

Rozdělení krevního testu na hepatitidu C je založeno na srovnávacím výpočtu úrovně složek.

Zvýšení hemoglobinu, krevních destiček a leukocytů, ESR může znamenat chronickou virovou infekci nebo užívání antivirotik.

Hepatitida C a úplný krevní obraz také souvisejí se skutečností, že identifikace kritických indikátorů složek může znemožnit léčbu. Snížení úrovně těchto složek na kritickou úroveň může být kontraindikací pro antivirovou terapii.

Biochemický krevní test na hepatitidu C odhaluje funkční stav jater, tj. jak orgán pracuje, v jakém stavu jsou jeho tkáně. Biochemický krevní test na hepatitidu C je test na následující složky:

 • alaninaminotransferáza (ALT);
 • asterspartátaminotransferáza (AST);
 • bilirubin;
 • bílek;
 • celkový protein a proteinové frakce.

Jedná se o pět hlavních složek, které dávají pozitivní reakci na HCV. Během biochemie na hepatitidu C jsou také testovány další složky, které nepřímo označují poškození jater:

 • alkalická fosfatáza;
 • ferritin;
 • glukóza;
 • kreatinin;
 • thymolový test.

Deciphering krevní testy na hepatitidu C je stanovení funkčního stavu jater, založené na hladině složek vyjmenovaných dole.

Krevní obraz hepatitidy C je zpravidla změna (zvýšení nebo snížení) hladiny hlavních složek.

Explicitní abnormality naznačují poškození jater na buněčné úrovni (nekróza, fibróza), jakož i funkční poruchy fungování orgánů..

Bilirubin je hlavní složkou žluči, která je rozdělena na přímou (přidruženou) a nepřímou (bezplatnou). Bilirubin u hepatitidy C se zvyšuje na 80% z celkového množství této složky. Co bilirubin pro hepatitidu C závisí na individuálních vlastnostech imunitního systému a na povaze průběhu nemoci.

Typicky je bilirubin u mírné hepatitidy C na hladině 85-87 μmol / L. Hladina bilirubinu u hepatitidy C v akutní fázi se pohybuje od 87 do 160 μmol / l.

Alaninaminotransferáza (ALT)

ALT je jaterní enzym vylučovaný se zvláštní intenzitou při poškození jater, včetně HCV. Pozitivní krevní test na poškození virových jater je obvykle založen na několikanásobně vyšších hladinách ALT. Tento indikátor alaninaminotransferázy vám umožňuje přesně diagnostikovat akutní formu onemocnění v raných stádiích a zpravidla se při dešifrování krevního testu na hepatitidu C nejprve podíváme na ukazatel ALT. U chronických forem HCV se ALT nemusí měnit: u 20% pacientů je to v rámci normálních limitů..

Asterspartate aminotransferáza je další jaterní enzym (stejně jako srdce, svaly, ledviny a další orgány). Zvýšení hladin AST v přítomnosti vysoké ALT naznačuje nekrózu jater.

Laboratorní testování na virové onemocnění jater je založeno na tzv poměr Ritis - podíly AST a ALT, které pro různé parametry indikují fibrózu, jakož i toxické (zejména alkohol nebo drogy) nebo poškození virů jater.

Bílek

Albumin je plazmatický protein syntetizovaný pouze v játrech..

Snížení hladiny albuminu naznačuje onemocnění tohoto orgánu nebo funkční poruchy v jeho práci.

Spolu se snížením syntézy bílkovin je poklesem albuminu indikátor cirhózy..

Celkový protein je celkové procento globulinů a albuminu, což je významné snížení, které ukazuje na selhání jater. Proteinové frakce obsažené v plazmě u chronických virových onemocnění jsou albumin, alfa, beta a gama globuliny. Jejich zvýšení nebo snížení indikuje abnormality v játrech.

Pro úspěšné dodání biologického materiálu musíte dodržovat obecná pravidla, která existují pro všechny laboratorní studie.

 1. Pro analýzu se odebere žilní krev, která se podává na lačný žaludek..
 2. Mezi jídlem a okamžikem odebrání biologického materiálu k analýze by mělo uplynout nejméně 8 hodin (ideálně 12 hodin).
 3. Před darováním krve na hepatitidu C je také nutné vyloučit sladké nápoje sycené oxidem uhličitým, čaj a kávu, džusy, stejně jako alkohol a mastná jídla.
 4. Krev na hepatitidu C musí být věnována 10–14 dní po ukončení léčby.
 5. Dva dny před zákrokem je třeba vyloučit citrusové plody, broskve, tomel, meruňky a další oranžové plody.

Následující video hovoří o tom, co říkají ukazatele jaterních enzymů ALT a AST:

Obecně uznávaný algoritmus pro absolvování krevního testu na hepatitidu C zahrnuje primární test na anti-HCV, po kterém je proveden vysoce citlivý rekombinantní imunoblotový test, jakož i studie ALT, AST, bilirubinu, albuminu atd..

Pokud je test RIBA pozitivní, lékař provede další testy, provede diagnostiku a předepíše terapii. S pozitivní reakcí na anti-HCV, ale s negativní reakcí na hepatitidu C, se krevní test opakuje po 3 měsících.

Jaký krevní obraz ukazuje na hepatitidu

Jak udělat krevní test na hepatitidu Studie na aspartátaminotransferáze (AST) a alaninaminotransferáze (ALT) Biochemický krevní test: charakteristické změny

Krevní test na hepatitidu je důležitým ukazatelem, podle kterého můžete určit, zda má osoba toto onemocnění. Má různá stadia etiologie, a proto existují různé metody pro její detekci.

Nejběžnější jsou nemoci způsobené virovým faktorem:

hepatitida A, B, C, D, E, F, G; horečka; opar; zarděnky.

Hepatitida může být také způsobena intoxikací těla, která způsobuje alkohol a různé další typy otravy..

K určení tohoto typu onemocnění je nutné darovat krev pro studium a detekci hepatitidy. Krev by měla být odebrána na lačný žaludek, časový interval od posledního jídla do doby porodu by měla být deset hodin. Je třeba se na to připravit předem, za dva dny: z vaší stravy vyjměte alkohol, ovoce, sladká, smažená, kořenitá a mastná jídla. Dvě hodiny před testem nelze kouřit. Pokud jste během dne museli podstoupit ultrazvukové vyšetření, rentgen, fyzioterapii, reflexologii nebo nějaké léky, informujte svého lékaře.

Studie byla provedena a výsledek máte po ruce. Abychom pochopili, co je tam napsáno, musíte znát jeho dekódování. Odloučení nás ukáže správnou diagnózu.

U hepatitidy A se používá imunochemiluminiscenční metoda, pomocí které můžete detekovat virus lg G. Jeho rychlost je menší než 1 S / CO. Pokud tento ukazatel překročí normu, pak to znamená přítomnost choroby nebo předchozí infekce. U hepatitidy B lze stanovit přítomnost protilátek viru LgM. Jejich přítomnost může znamenat pouze jednu věc, že ​​pacient má tuto nemoc. U hepatitidy C se používá diagnostická metoda, jako je ELISA. Normální analýza je taková, že neexistují žádné ukazatele anti-HCV protilátek. Pokud jsou při první analýze tyto protilátky detekovány, znovu proveďte výzkum. A v případě pozitivního druhého výsledku je pacientovi dána tato diagnóza. U hepatitidy D-G se provádí metoda ELISA, kde se stanoví protilátky proti dříve uvedeným druhům a jejich rekombinanty. Pokud studie tuto diagnózu potvrdí dvakrát, nemůže dojít k žádné chybě.

Nevirová hepatitida může zahrnovat:

toxický; autoimunitní; radiační formy nemoci.

Jejich stanovení se provádí nepřímou metodou, jmenovitě studií na fibrinogenu. To znamená, že je syntetizován protein, který se hromadí v játrech, jeho normální hodnota by měla být od 1,8 do 3,5 g / l. Pokud se zjistí, že protein je pod normálem, můžeme bezpečně říci, že pacientovi je diagnostikováno toto onemocnění a že je poškozena tkáň jater.

Zpět na obsah

Norma těchto ukazatelů by měla být od 0 do 75 jednotek / p a od 0 do 50 jednotek / p. Pokud tato hodnota přesáhne schválenou normu, nelze diagnostikovat žloutenku.

Studie bilirubinu: norma pro tento ukazatel je od 5 do 21 μmol / p. Pokud je indikátor vyšší než obvykle, znamená to, že bylo toto onemocnění detekováno..

Celkový sérový protein: Norma je od 66 do 83 g / l. Pokud je v analýze nalezen snížený indikátor, pak to znamená, že akumulace albuminu je minimální a toto onemocnění se začíná rozvíjet.

Zpět na obsah

Kromě hlavní analýzy může lékař předepsat biochemický krevní test.

V této analýze můžete identifikovat řadu funkcí, jmenovitě:

Velká akumulace jaterních enzymů aspartátaminotransferázy a alanin aminotransferázy, které vstupují do krevního oběhu během rozkladu jaterních buněk. V tomto procesu se může zvýšit obsah alkalických fosfatáz a glutamyl-transpeptidáz. Prudký nárůst bilirubinu. To znamená, že pokud je bilirubin v těle vyšší než μmol / L, pak se u pacienta vyvine žloutenka. Lehká forma se zvažuje, pokud je indikátor až 85 μmol / L, střední - od 86 do 169 μmol / L, těžká forma přes 170 μmol / L. V krvi dochází k narušení proteinu, to znamená, že dochází ke snížení albuminu a v této chvíli dochází ke zvýšení gamaglobulinů. V krvi se může objevit ostrý nárůst triglyceridů, to je základ krevních lipidů. Jejich norma závisí na věku pacienta.

Kde získat krevní test na hepatitidu? Na tuto studii můžete darovat krev v jakékoli laboratoři. Pouze v případě, ve kterém nebudou mít potíže se stanovením správné diagnózy. V Moskvě tuto službu nabízí velké množství laboratoří. Studie probíhá na placeném základě a v každé instituci je cena odlišná. Přibližné náklady na takovou studii se pohybují od 400 do 1200 rublů.

Pokud existuje podezření na přítomnost virů hepatitidy v těle, je obvykle předepsán test na hepatitidu. Nemoc může mít mnoho forem, které se liší svými příznaky. Příznaky nemoci závisí nejen na její formě, ale také na řadě faktorů, takže se mohou pravidelně měnit. Krevní test na hepatitidu v tomto případě může přinést pozitivní nebo negativní výsledek..

Závažnost symptomů nemoci závisí především na stupni poškození jaterních buněk a na tom, do jaké míry jsou narušeny funkce orgánů. Vývoj patologie může být doprovázen:

nevolnost pocit těžkosti a nepohodlí v pravém břiše; ztráta chuti k jídlu; únava a slabost; změna barvy stolice; žloutenka. moč hepatitidy mizí.

Je třeba poznamenat, že takový příznak akutní hepatitidy, jako je žloutenka, která se vyznačuje změnou barvy kůže, jazyka a bílkovin oka, se obvykle začíná objevovat poté, co zůstane exacerbace onemocnění a pacient se cítí lépe. Preicteric stadium nemoci je voláno preicteric nebo prodromal. Projev žloutenky je častěji označován jako hepatitida, ale nezapomeňte, že tento příznak může mít úplně jiné důvody. Pokud jsou tyto příznaky detekovány, měli byste okamžitě provést test na hepatitidu..

Chronická forma onemocnění zahrnuje hepatitidu B a C. Je pozoruhodné, že v tomto případě nemusí být onemocnění po dlouhou dobu doprovázeno žádnými příznaky. Častěji může být pacient mučen pocitem slabosti, zvýšenou únavou, přítomností astenického syndromu. O přítomnosti onemocnění se můžete dozvědět absolvováním krevního testu na markery virové hepatitidy. Lidé se o chronické hepatitidě často učí až poté, co se vyvinou její nevratné důsledky, po absolvování pacientových testů to způsobilo prudké zhoršení pohody. Zhoršení pacienta s chronickou virovou hepatitidou může naznačovat vývoj cirhózy, jejíž hlavní příznaky jsou žloutenka a zvýšení břicha, které se nazývá ascites. Důsledkem chronické formy virové hepatitidy může být vývoj jaterní encefalopatie. Toto onemocnění postihuje mozek a vede k narušení jeho činnosti. Chronická forma je často objevena náhodou. Například při lékařském vyšetření může podezření na onemocnění poskytnout ukazatele, pokud pacient podstoupil kompletní krevní obraz. V tomto případě by měl být pacient vyšetřen na hepatitidu. Pokud jsou jaterní a bilirubinové enzymy velmi vysoké, pacient je vyzván k rychlé analýze.

Především je přítomnost jakýchkoli změn v játrech indikována hladinou enzymů (především ALT) a bilirubinu. Jejich nadbytek naznačuje poškození orgánů. Testy na hepatitidu mohou nejen odhalit přítomnost onemocnění, ale také určit míru poškození jater (to je možné pomocí jaterních testů). Laboratorní testy mohou navíc ukázat, jak nízká je hladina bílkovin v játrech, což je indikátorem nedostatečnosti jejích funkcí. Krevní test na hepatitidu a řada studií (získané výsledky) umožňují odborníkovi správně určit léčebný režim. Kolik se provádí přepis analýzy hepatitidy v krvi? Na tuto otázku neexistuje jasná odpověď, protože délka řízení závisí na řadě faktorů. V průměru lze výsledek získat hned následující den po dárcovství krve. V některých případech je pacientovi nabídnuto projít expresním testem na hepatitidu, který vám umožní zjistit přítomnost viru co nejdříve doma.

K určení přítomnosti virů hepatitidy je předepsán krevní test na markery. Dnes existují dva hlavní způsoby:

V prvním případě vám analýza umožní detekovat přítomnost protilátek produkovaných tělem ve formě reakce na virus. Pomocí imunologické analýzy jsou odborníci schopni určit obsah antigenů a protilátek, což ukazuje na dynamiku patologických změn. Ve většině případů takové studie dávají přesnou odpověď, ale stále existuje nízké procento chyb, takže někdy je pacient požádán, aby dal znovu krev. Test na hepatitidu určuje typ antigenů viru hepatitidy, které se mohou lišit. Aby byla léčba co nejúčinnější, je zapotřebí výsledků řady testů, které určí průběh nemoci a ukážou, jak aktivní jsou viry. S pomocí studií protilátek je stanovena fáze infekce, je jasné, zda je imunitní systém schopen bojovat s viry. Pomocí genetických studií je stanoven genetický materiál virů nalezených v krvi pacienta (RNA, DNA). Ve většině případů se k takovým účelům používá diagnostika PCR..

Moderní metody diagnostiky genů jsou schopny nejen najít viry, ale také určit, jaké jsou.

Odborníci se navíc dozvědí o jejich odrůdách. Jak víte, přesnost analýzy přímo ovlivňuje účinnost léčby. Stojí za to dodat, že genetické studie mohou poskytnout nejpřesnější výsledek..

Při stanovení diagnózy hepatitidy začíná odborník nejprve posouzení celkového stavu pacienta. Zvláštní význam má změna v játrech a povaha, kterou mají. Závěr o diagnóze navíc závisí na výsledku analýzy markerů hepatitidy. Příznaky virové hepatitidy jsou podobné mnoha dalším onemocněním souvisejícím s játry. Proto odborníci často dávají pokyny pro další studie, včetně biopsie a ultrazvuku jater, aby získali jasný „obraz“. Výsledky některých testů mohou naznačovat nikoli aktuální, ale předchozí infekci. Stává se, že během vyšetření není možné získat hodnocení aktivity nemoci.

Krev pro analýzu by měla být odebrána na lačný žaludek. Po posledním jídle by mělo uplynout nejméně 8 hodin. Krevní test na hepatitidu může být vyžadován pro:

Příprava na chirurgii. Zvýšené hladiny AsAT a AlAT. Parenterální manipulace. Klinické příznaky naznačující virovou hepatitidu. Příprava na těhotenství. Cholestáza atd..

Odkud pochází krev pro testování na hepatitidu? Krev může být odebrána ze žíly nebo z prstu. Pokud pacient užívá nějaké léky, je velmi důležité informovat lékaře..

Hepatitida C je nebezpečné virové onemocnění, které postihuje játra. Biochemický krevní test na hepatitidu umožňuje včasnou identifikaci a kontrolu vývoje viru. Tato metoda výzkumu je jednoduchá, přesná a informativní. Díky získaným biochemickým údajům přidělují odborníci další testy a vytváří se taktika léčby. Pokud máte podezření na možnou infekci hepatitidou C, je nutné provést biochemii. Tato metoda je považována za jeden ze spolehlivých pomocných testů v praktické medicíně..

Studium biologických materiálů je prvním krokem k uzdravení pacienta. Biochemická analýza krve je klíčovou laboratorní technikou používanou téměř ve všech oblastech medicíny. Biochemická analýza zahrnuje více než 100 indikátorů. Tato metoda výzkumu posoudí zdravotní stav, včas odhalí patologie a abnormality v těle, a to:

odchylka v práci pankreatu, jater, ledvin a žlučníku; metabolické poruchy; kvantitativní změny v mikroelementech; zánětlivé procesy vnitřních orgánů.

Biochemie se nejen vyhýbá předpokládaným zdravotním problémům, ale také naznačuje existující abnormality. Na základě popsané techniky se přesně odhadne celkový stav těla, sestaví se další plán další diagnostiky a doporučená léčba.

Standardní profil výzkumu se skládá z mnoha složek, z nichž nejdůležitější jsou shrnuty v tabulce:

Nechráněný pohlavní styk je jedním ze způsobů přenosu hepatitidy C.

K detekci hepatitidy C v raných stádiích je nezbytný biochemický krevní test. Potenciální hrozba infekce spočívá v čekání na nechráněný pohlavní styk, tetování, manikúru a akupunkturu. Pořízení viru hepatitidy nevyhnutelně při absenci sterility nástrojů a bezstarostném dodržování hygienických standardů. Při nejmenším podezření na infekci hepatitidou byste měli okamžitě darovat krev na biochemickou analýzu. Preventivní analýza biochemie se doporučuje systematicky provádět dvakrát ročně.

Přesnost výsledků biochemického krevního testu závisí na dodržování některých omezení. 24–48 hodin před odebráním vzorků by měl být vyloučen alkohol a všechny léky (pokud je to možné). Nejezte mastná, kořenitá a kořenitá jídla. Jídlo by mělo být výživné a lehké. Je důležité omezit oslabující fyzickou aktivitu, dodržovat denní režim a spánek. Vyhněte se kávě a kouření 1 hodinu před návštěvou laboratoře..

Procedura se provádí výhradně na lačný žaludek, 8-12 hodin po jídle. Odběr krve, v množství 5 ml, se provádí z periferní žíly ulnaru. Používá se jednorázová sterilní stříkačka nebo vakuový systém..

Normální ukazatele

Je třeba si uvědomit, že referenční počet složek závisí na věku a pohlaví. Tato informace je uvedena na formuláři vedle výsledků biochemie. Následující indikátory jsou normou pro zdravého člověka, který není infikován virem hepatitidy:

Gama globuliny - 26,1 - 110,0 nmol / l u žen, 14,5–48,4 nmol - u mužů. Albumin - 35–50 gramů na litr krve. Celkový bilirubin - od 3,4 do 17,1 mkomol / L.AlAt a AsAt - 31 jednotek pro ženy a 41 jednotek pro muže Triglyceridy - 0,45-2,16 mkol / L pro ženy, pro muže - 0,61-3,62. Železo - 9-30 μmol / l pro ženy, 9-30 mikromolů / l pro muže.

Pokud získané výsledky přesahují normativní údaje, znamená to nebezpečné odchylky v práci těla. Okamžitě kontaktujte svého určeného specialistu. Důrazně se nedoporučuje samostatně porovnávat a vyhodnocovat informace z analýzy. Pouze odborník přesně dekóduje biochemický krevní test. Předepíše další diagnostiku, aby potvrdil infekci, vyhodnotil předvídaná rizika. V budoucnu bude vyvinuta individuální léčebná technika..

Odpověď na vzrušující otázku zní, zda existuje hepatitida na základě výsledků biochemie krve. Na jaké ukazatele stojí za pozornost? V první řadě biochemický krevní test ukáže zvýšené procento gama globulinů a kritické snížení albuminu. Je také pozorována maximální koncentrace volného a vázaného bilirubinu, hladina triglyceridů není normální, nepřirozeně vysoká. Alarmující by také mělo být abnormální zvýšení počtu enzymů AlAt a AsAt. Tyto ukazatele slouží jako základ pro předběžnou diagnózu - možnou přítomnost viru hepatitidy C. Ale konečná klinická diagnóza se provádí až po absolvování dalších studií: krevní test na markery viru hepatitidy, ultrazvuk a biopsie jater.

Zdroj: Krevní test vám pomůže zjistit, zda se v těle objevil virus hepatitidy C nebo ne. V některých případech pozitivní výsledek ještě není důvodem k obavám, protože existují případy samoléčení se silným imunitním systémem. Vyšetření by mělo být provedeno po 5 týdnech od data údajné infekce. V tomto případě budou ukazatele nejspolehlivější. Jaké testy je třeba absolvovat, aby se odstranily všechny pochybnosti?

Jaká analýza ukazuje přítomnost viru?

Existuje několik typů vyšetření k potvrzení infekce:

 1. Obecná analýza krve. Vyšetřuje se hemoglobin, červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky, ESR, počet bílých krvinek a další parametry..
 2. Biochemie. Stanoví se ALT, AST a bilirubin..
 3. Imunologická imunoanalýza (ELISA).
 4. Imunochromatografická analýza (IHA).
 5. Diagnostika PCR.

V počáteční fázi diagnostiky jsou nejdůležitější biochemie a diagnostika PCR. Při pohledu na hodnoty bilirubinu a jaterních enzymů se můžete dozvědět více o stavu jater. Hodnoty Bilirubinu jsou velmi důležité v diagnostice hepatitidy s výskytem žloutenky. Pokud nemoc zmizí bez žloutenky, pak se nedá zjistit přítomnost viru s bilirubinem.

Indikátory enzymů ALT a AST určují stupeň destrukce jaterních buněk.

Kompletní krevní obraz pomůže určit přítomnost zánětlivého procesu v těle. V tomto případě se hladina leukocytů v krvi zvýší.

Přesné zjištění přítomnosti viru a jeho původu je možné pouze identifikací antigenů a protilátek. To je možné pomocí PCR (polymerázová řetězová reakce).

Metoda ELISA se používá pro přesnější diagnostiku. Je to nejúčinnější, ale nejdražší. Stanoví se stádium choroby, typ patogenu a kvantitativní ukazatele virové zátěže.

IHA je expresní test. Strávit pomocí indikátorových proužků. Pomáhá rychle detekovat přítomnost protilátek..

Analýza je uváděna pro podezření na hepatitidu C. Zpravidla je možné identifikovat akutní, chronickou formu i nedávnou infekci po dobu delší než 5 týdnů.

Indikace ke zkoušce jsou:

 • vysoké hladiny bilirubinu, ALT a AST;
 • příprava na operaci;
 • těhotenství;
 • příznaky hepatitidy, jako je žloutenka;
 • pohlavní styk s pacientem s hepatitidou;
 • závislost.

Ve všech výše uvedených případech musíte být vyšetřeni.

Jak darovat krev k získání přesných hodnot?

Je velmi důležité jíst těsně před vyšetřením. Musíte darovat krev na lačný žaludek (nejdříve 8 hodin po posledním jídle). Pár dní před vyšetřením je vhodné nejíst příliš mastně, smaženě a kořeněně. To může ovlivnit výsledky. V noci před vyšetřením byste neměli pít šťávu, čaj ani kávu. Je vhodné jít spát včas.

Výsledek bude připraven za pár dní. Pokud dodržíte všechna doporučení, nebude nutné analýzu provádět znovu.

Dešifrování testu ELISA je velmi jednoduché, pokud neexistuje žádný virus, pak je výsledek negativní, pokud existuje - pozitivní.

S negativním výsledkem je třeba si uvědomit, že po infekci inkubační doba trvá 6 týdnů. Nyní mohou být všechny indikátory v rámci normálních limitů. Při nejmenším podezření na virus musíte znovu darovat krev na hepatitidu C.

Pokud je výsledek pozitivní, provede se navíc diagnostika PCR. Tato metoda po darování krve pro hepatitidu C umožňuje určit přítomnost virové RNA. PCR buď potvrzuje, nebo vyvrací výsledky biochemie. Pomocí této metody se můžete dozvědět o skutečnosti množení viru a závažnosti nemoci.

PCR poskytuje úplný obrázek o vývoji nemoci.

Jak dešifrovat bilirubin a zjistit o přítomnosti infekce?

Hladina Bilirubinu naznačuje závažnost hepatitidy.

 • Při mírné formě nemoci by bilirubin v krvi neměl překročit 90 μmol / l,
 • S průměrem 90 až 170 μmol / l.
 • Ve vážných případech je bilirubin vyšší než 170 μmol / l.
 • Normálně by celkový bilirubin měl být až 21 μmol / l.

Při dekódování indikátorů musíte věnovat pozornost nejen bilirubinu, ale také dalším indikátorům biochemického krevního testu na hepatitidu C, jako jsou AST a ALT.

Normálně by neměly překročit následující hodnoty:

Celkový sérový protein by měl být v rozmezí 65 až 85 g / l. Nízké hodnoty znamenají nemoc.

Když se připravovali na operaci, provedl jsem obecný krevní test a biochemii, protože bilirubin byl zvýšen, musel jsem provést další vyšetření. Naštěstí hepatitida nebyla potvrzena, ale musela být nervózní.

Řekněte mi, jaký vliv má používání šťávy nebo kávy na výsledky testů? A také bych rád věděl, z čeho se skládá diagnostika PCR a kde ji lze v případě potřeby předat.

Po této návštěvě v exotické zemi byla pro tuto nemoc léčena velmi dlouhou dobu, takže bych rád věděl více o rizikových faktorech, kterým je třeba se vyhnout. Rozuměl jsem správně, že hepatitida C je způsobena virem a je přenášena hlavně krví (injekce, řezy atd.). Četl jsem, že na světě umírají každý rok lidé na hepatitidu C, zejména na cirhózu a hepatocelulární karcinom. Souhlasím s tím, že dekódování krevního testu je nezbytné při sebemenším podezření na infekci. Řekněte mi, a v článku jsou uvedeny všechny diagnostické metody?

Prosím, řekněte mi, co se stane během prvních pěti týdnů po údajné infekci? Koneckonců, je logické předpokládat, že je lepší bojovat proti nemoci okamžitě! Opravdu neexistuje způsob, jak odhalit nemoc v raných stádiích?!

Zdroj: C je onemocnění, které je spouštěno virovou složkou s částicemi RNA. Tento typ patří do rodiny flavovirů. Toto onemocnění je často zcela asymptomatické, což ztěžuje jeho diagnostiku v raných stádiích..

K detekci přítomnosti HCV a úrovně aktivity tohoto viru, jakož i povahy poškození orgánů, je nutný krevní test. Takový test umožňuje stanovit protilátky, které tělo začne vylučovat v přítomnosti viru, jakož i indikátory přítomnosti viru..

V závislosti na genotypu viru a na vlastnostech těla nemocného mohou být protilátky v těle po dlouhou dobu, a to i do konce života. Negativní test znamená, že dříve se imunitní systém s takovým virem nesetkal, nebo v době testu neprošel šest měsíců od okamžiku infekce.

Pozitivní test ukazuje, že lidské tělo bylo v kontaktu s virem obsahujícím RNA. Při stanovení protilátek může lékař s přesností říci, že osoba měla v minulosti akutní hepatitidu nebo že virus je stále v těle a nemoc se stala chronickou.

Tato analýza se doporučuje pro ohrožené osoby. Kromě toho by se mělo provádět při přepravě dítěte před operací dárcovským osobám. Nejjednodušší a nejúčinnější krevní test podezřelý z tohoto onemocnění je test na HCV. Pokud je výsledek testu pozitivní, provede se rekombinantní imunoglobulinový test s vysokou citlivostí a další testy. Jaká analýza dokáže detekovat hepatitidu C v krvi? K diagnostice onemocnění se použijí výsledky testu ALT. Kromě toho by úroveň tohoto ukazatele měla být 2-3krát vyšší než obvykle.

Pro identifikaci osoby s jakýmkoli onemocněním je předepsán obecný krevní test.

Pokud je podezření na hepatitidu C, provede se nejprve tento test. Musí být provedeno před darováním krve pro toto onemocnění (obvykle pro tento odběr krve zvlášť).

Kompletní krevní obraz je založen na několika složkách, jejichž biochemie je indikována na přítomnost HCV. UAC tedy zahrnuje:

 • destičky;
 • test hemoglobinové složky;
 • koagulogram;
 • leukocytová forma;
 • ESR.

Interpretace této analýzy je založena na skutečnosti, že úroveň těchto složek je vypočítána a poté porovnána.

Pokud analýza ukáže, že došlo ke zvýšení hladiny ESR, krevních destiček a hemoglobinu, pak to znamená přítomnost chronické infekce. Podobné výsledky se mohou objevit také u pacientů, kteří používají antivirová léčiva..

Dotyčná nemoc a celkový krevní obraz spolu úzce souvisejí. Tato souvislost se projevuje ve skutečnosti, že stanovení nadměrného výkonu může terapii zakázat. Snížení počtu těchto složek na kritický bod se stává pro léčbu přísnou kontraindikací.

Tento typ studie ukazuje, jak fungují játra a jaký stav jeho tkání. Tento typ analýzy jsou testy pro následující komponenty:

Jedná se o 5 hlavních součástí, které vám umožňují pozitivně reagovat na HCV. Během biochemické analýzy se kontrolují také další složky, které naznačují poškození jater:

Oddělení studií nám umožňuje posoudit stav, ve kterém je postižený orgán umístěn - játra. Vyhodnocení se provádí na úrovni složek uvedených níže..

Krevní obraz u dané choroby je obvykle změna v počtu hlavních složek (mohou být nízké nebo vysoké).

Odchylky od normálních hodnot ukazují, že orgán je ovlivňován na buněčné úrovni, tj. Vyvíjí se jaterní fibróza nebo nekróza. Může také naznačovat, že se játra zhoršila..

Tato složka je hlavní složkou žluči. Může být připojen (jiné jméno - přímé) a zdarma (jiné jméno - nepřímé). Pokud má osoba hepatitidu C, zvyšuje se tento ukazatel na 80% celkového bilirubinu. Ukazatel závisí na povaze průběhu nemoci a na charakteristice imunity pacienta.

Indikátory bilirubinu se obvykle vyskytují v mírném průběhu nemoci jako suchmol na litr. V akutním kurzu.

To je její jeden jaterní enzym, který je přítomen také ve svalech, srdečním svalu, ledvinách a dalších orgánech. Pokud se tento indikátor zvýší a současně je pozorována zvýšená hladina ALT, pak to znamená jaterní nekrózu.

Laboratorní testy na jaterní onemocnění virové etiologie jsou založeny na poměru AST a ALT. U různých parametrů lze tento poměr uvést o virovém poškození orgánu, toxickém poškození (alkohol a drogy), fibróze.

Jedná se o plazmatický protein, jehož syntéza se provádí výhradně v játrech. Pokud se množství tohoto proteinu sníží, je to přímý důkaz, že došlo k funkčním změnám v játrech nebo že tento orgán onemocněl. Spolu se sníženou syntézou bílkovin ukazuje pokles albuminu přítomnost cirhózy.

Významné snížení této složky naznačuje vývoj selhání jater. Frakce bílkovin, které se nacházejí v plazmě při chronickém onemocnění virové etiologie, jsou gama globuliny, beta globuliny, alfa globuliny a albumin. Zvýšení těchto ukazatelů nebo jejich snížení je ukazatelem zhoršené funkce jater.

Abyste správně darovali krev, musíte dodržovat určitá pravidla, která existují pro všechny typy studií.

 • Krev odebraná z žíly, analýza provedená na prázdném žaludku.
 • Je důležité dodržet odstup nejméně 8 hodin mezi jídlem a samotnou analýzou.
 • Před nanesením biomateriálu v předvečer nejezte nic sladkého, odmítejte jíst mastná jídla, alkohol, kávu a čaj, soda.
 • Krev by měla být darována 2 týdny po ukončení léčby.
 • 2 dny před odběrem krve byste měli odmítnout jíst tomel, jakož i další plody oranžové barvy.

Algoritmus dárcovství krve pro dané onemocnění zahrnuje test proti HCV. Poté proveďte analýzu albuminu, bilirubinu, AST, ALT, RIBA testu.

Pokud je test RIBA pozitivní, lékař předepíše další testy, diagnostikuje onemocnění a doporučuje se léčba. Pokud je detekována pozitivní odpověď na anti-HCV, ale hepatitida C není detekována, bude analýza provedena znovu po 90 dnech.