Trvání pracovní neschopnosti po operaci

Chirurgické zásahy do lidského těla, kromě nepopiratelné pomoci, znamenají dlouhé zotavení a neschopnost vykonávat různé druhy práce po určitou dobu.

Pro zaměstnavatele je na jedné straně mimořádně důležité, aby se zaměstnanec dostal na své pracoviště co nejdříve, ale na druhé straně je v jeho zájmu plně zaměstnance zotavit..

Jak se určuje doba pobytu na nemocenské dovolené po operaci? Je možné prodloužit pracovní neschopnost po operaci, aby se obnovil zdravý stav? A co doktoři rozhodují o době platnosti potvrzení o pracovní neschopnosti??

Způsobilost pro nemocenskou dovolenou

Každý občan Ruské federace nebo rezident země má právo na lékařskou péči. Pracovníci dostávají kromě léčby také pracovní neschopnost, což jim umožňuje získat nárok na výplatu dnů zdravotního postižení. Pracovní neschopnost, kromě finanční náhrady, poskytuje pacientovi základ pro legální dočasnou návštěvu jeho pracoviště. Po dobu nemoci si pracovník zachovává své postavení a plat.

Pracovní neschopnost je úřední doklad vydávaný pouze v těch zdravotnických zařízeních, která mají zvláštní akreditaci. Z tohoto důvodu lze formulář zdravotního postižení získat pouze na návštěvě u lékaře, když je zavolání sanitky nebo lékaře doma, jeho propuštění není možné. List se zdravotním postižením je speciální dokument, který má jedinečný čárový kód a mnoho stupňů ochrany. Tento postup umožňuje zabránit padělání dokumentů.

Právní předpisy Ruské federace definují následující důvody pro vydání pracovní neschopnosti:

 1. Nemoc nebo zranění pracující osoby.
 2. Nemoc blízkého příbuzného, ​​který je členem pracovní rodiny, pokud pacient potřebuje péči. Nevydává se v době hospitalizace příbuzného.
 3. Karanténní události. Platí pro zaměstnance i jeho děti do 7 let.

Náhrady za pracovní neschopnost jsou zaručeny státem. Následující kategorie občanů mají nárok na hotovostní pomoc a výplatu pracovní neschopnosti:

 1. Zaměstnaní na základě pracovních smluv.
 2. Vládní a obecní úředníci.
 3. Jednotliví podnikatelé v různých oblastech podnikání.
 4. Jednotlivcům, kteří dobrovolně platí pojistné.

Faktorem spojujícím všechny kategorie je pravidelné vyplácení pojistného do Fondu sociálního zabezpečení. U zaměstnanců jsou měsíční odpočty prováděny zaměstnavateli. Standardní sazba odpočtů je 2,9% z nahromaděné částky mezd. Pokud osoba pracuje v nebezpečné a / nebo škodlivé práci, zvyšuje se výše příspěvků. Všechny finanční prostředky přidělené FSS tvoří rozpočet, z něhož jsou následně vyplaceny částky náhrad.

 1. Dny zdravotního postižení.
 2. Mateřské platby.

O náhradu mohou požádat pouze občané, kteří v současné době pracují a odečítají příspěvky. Nebo ti, kteří odejdou, ale nejpozději 30 dní od propuštění.

Maximální doba trvání

Záležitosti týkající se samotného pojištění a vyplácení náhrady za dobu trvání nemoci jsou upraveny spolkovým zákonem č. 255 „O povinném sociálním pojištění pro postižení“. Zejména se týká také délky pracovní neschopnosti. Zákon stanoví maximální lhůty pro různé případy. Toto maximum neurčuje povinné uzavření pracovní neschopnosti po stanovené době, ale naznačuje, že pacient bude muset formulář obnovit jiným způsobem..

Maximální termíny uvedené ve FZ-255 se počítají na základě všeobecné lékařské praxe a období zotavení pacienta. Pokud z nějakého důvodu není pacient po přidělené období vyléčen, musí podstoupit další vyšetření a členové lékařské komise stanoví další prodloužení a nuansy léčby.

Doklad o pracovní neschopnosti může být vydán lékařem po dobu 15 dnů, pokud je vystaven lékařským asistentem, pak se doba trvání zkrátí o pět dnů. Tyto termíny se používají pro konvenční choroby, u nichž je toto období více než dost. Existují však i jiná onemocnění nebo zranění, která k obnovení tělesných funkcí vyžadují výrazně více času..

Při zotavení je uveden:

 1. Až 15 dní na nachlazení, jako jsou akutní respirační virové infekce, angína, chřipka.
 2. Až 3 týdny s planými neštovicemi.
 3. 20-28 dní, pokud dojde k otřesu.
 4. Se zlomeninami a zraněními před uzdravením. Zlomeniny končetin nejčastěji trvají až 2 měsíce a páteř až 8 měsíců.
 5. Onkologická onemocnění jsou léčena, dokud není dosaženo pozitivního výsledku, ale nejčastěji jsou podávána do šesti měsíců.
 6. Nemoc z důvodu tuberkulózy lze prodloužit až na jeden rok.

Období zotavení během chirurgických zákroků je určeno onemocněním, které způsobilo operaci a stupněm komplikací po něm.

Jak je vidět z číselných údajů, lze maximální dobu trvání pracovní neschopnosti považovat za období jednoho roku. Pokud lékařská komise rozhodne, že se pacient nezotavuje a jeho tělo se nezotavuje, pak mluvíme o uznání jeho částečné nebo úplné pracovní neschopnosti a o zařazení skupiny zdravotně postižených..

Trvání pracovní neschopnosti během operace

Délka bulletinu během operace závisí na jiných kategoriích. Pokud občan cestuje do nemocnice se stížnostmi na špatné zdraví, musí mu lékař vydat potvrzení o pracovní neschopnosti po dobu nejvýše 15 dnů. Během této doby pacient prochází testy a je vyšetřen. Pokud je diagnóza potvrzena, pak je předán chirurgickému zákroku..

Délka pobytu v nemocnici se může lišit v délce. Nejběžnější chirurgické zákroky vyžadují tentokrát:

 1. 10 až 15 dnů s odstraněním slepého střeva.
 2. Při vyjmutí dělohy je doba zotavení 65 až 100 dnů.
 3. Až 55 dní vydáno těm, kteří mají močový měchýř.
 4. Cysty je dáno 20-28 dní.
 5. Operace extrakce zubu vás může zbavit práce po dobu tří až deseti dnů.
 6. Tři, pět dní jsou dány na potrat.
 7. Inguinální kýla bude vyžadovat až jeden a půl měsíce rehabilitace.
 8. Oční chirurgie zbaví člověka práce po dobu až dvou měsíců.
 9. Odstranění vejcovodů a regenerace je dáno až 40 dní.
 10. Chirurgická léčba varixy prodlužuje nemocenskou dovolenou o měsíc.
 11. Zásah do páteře bude vyžadovat nejméně dva měsíce.
 12. Operace srdce a uzdravení trvá až 70 dní.

Doba zotavení přímo závisí na typu chirurgického zákroku. Jsou rozděleny do dvou typů:

 1. Laparotomie, ve které jsou nařezány vnější a vnitřní dutiny. Tento typ chirurgického zákroku je extrémně obtížný a vyžaduje více času na vyléčení řezů a obnovení těla..
 2. Laparoskopie je méně traumatická, nevyžaduje řezy a provádí se pomocí malých vpichů vnějších a vnitřních tkání. Tento způsob operace vám umožňuje méně poškodit tělo a hojit rány mnohem rychleji..

Konečnou dobu pracovní neschopnosti po operaci určuje ošetřující lékař a v případě potřeby lékařská komise.

Možnost obnovení

Kolik dní pracovní neschopnosti závisí na individuálních indikacích těla a složitosti operace. Je možné ji po propuštění z nemocnice prodloužit? Uvidíme, co o tom říká zákon.

Provozovaný pacient je zpravidla držen v nemocničním lůžku po přesně stanovenou dobu, poté je propuštěn z domova pro následnou péči a zotavení. Poté, co je pacientovi umožněno jít domů s podmínkou pro další léčbu doma, je pro něj zajištěno monitorování, to znamená, že obsluhovaná osoba je povinna navštívit lékaře v stanovených dnech k vyšetření, oblékání atd..

Může se však také stát, že osoba byla propuštěna bez nutnosti následné péče a rehabilitace a necítí se příliš dobře a chce prodloužit nemocenskou dovolenou. V obou případech je možné prodloužení..

Aby se prodloužila doba pracovní neschopnosti po operaci, pacient se musí poradit s lékařskou komisí. Komise bez přítomnosti pacienta, na základě jeho anamnézy a výsledků pooperačního vyšetření, rozhodne o potřebě prodloužit dobu trvání standardní doby hospitalizace. Po celou dobu prodloužení je povinné navštívit ošetřujícího lékaře v intervalu nejméně 1krát za 15 dní.

Pokud je stav pacienta uznán za chronický a není možné úplné uzdravení, je mu doporučeno MSEC, kde je uznáním postižení..

Výše nemocenské

Bez ohledu na dobu platnosti osvědčení o zdravotním postižení musí zaměstnavatel za něj platit. Pracovní neschopnost musí být řádně vypracována a v případě prodloužení musí mít podpis zástupců lékařské komise o zákonnosti prodloužení doby trvání.

Nemocenská dovolená se vyplácí během chirurgických zákroků takto:

 1. První tři dny otevřené formy jsou splaceny na úkor vlastních zdrojů zaměstnavatele..
 2. Následující dny jsou hrazeny z fondu sociálního zabezpečení.

Navzdory rozdělení plateb je přijetí dokladu a jeho plné nabití provedeno zaměstnavatelem.

Výše náhrady za dny nemoci závisí na třech ukazatelích:

 1. Délka pracovní neschopnosti.
 2. Průměrný denní příjem zaměstnance.
 3. Doba trvání individuální pojistné zkušenosti.

Procento náhrady závisí na počtu kumulovaných let služby, během nichž bylo pojistné placeno..

Přijato tři procentní úrovně plateb:

 1. 60%, pokud se nahromadí méně než pět let pojistné zkušenosti.
 2. 80% za přítomnosti zkušeností od pěti do osmi let.
 3. 100%, pokud pracoval více než osm let.

Za to se vybírají placené mzdy na dva roky a dělí se průměrným počtem kalendářních dnů pro toto období.

Pro získání celkové částky se průměrný denní plat vynásobí počtem dní nemoci a procentem. 13% z daně z příjmu fyzických osob je odečteno z časově rozlišené náhrady. Čistá částka je převedena na zaměstnance na běžném účtu.

Jaká je délka pracovní neschopnosti po operaci

Po terapeutickém průběhu se pacient ne vždy zotavuje. Některá onemocnění vyžadují závažné chirurgické zákroky, a ne vždy něžné. Kromě toho je v době operace tělo pacienta již oslabeno současným symptomatickým onemocněním, takže doba zotavení se může výrazně prodloužit, a tedy i doba pracovní neschopnosti po operaci.

Faktory ovlivňující pracovní neschopnost

Délka pobytu v nemocnici závisí na typu onemocnění, které bylo podrobeno chirurgickému ošetření, a závažnosti poruch způsobených tímto onemocněním..

Různé typy chirurgických operací zahrnují období zotavení různého trvání:

 1. Laparotomický chirurgický zákrok zahrnuje aplikaci břišních řezů, aby pronikly do ohniska onemocnění a aplikovaly pacientovi celkovou anestézii. Takové intervence vážně poškozují tělo a vyžadují dlouhou rehabilitační dobu pro pacienta.
 2. Laparoskopické operace způsobují minimální poškození kvůli šetrnému způsobu proniknutí nemocným orgánem malými vpichy pomocí lokální anestézie. Rány způsobené laparoskopem se rychle zahojí a lokální anestézie zbavuje pacienta dlouhé adaptační charakteristiky lokální anestézie.

V poslední době je populárnější druhý typ operací..

Podle stupně traumatického faktoru lékaři dělají operace do tří skupin:

 • po snadné operaci je pacient schopen hned druhý den samostatně vstát z postele a po 3 až 5 dnech může opustit nemocnici pro další uzdravení v místě bydliště. Tito pacienti zpravidla začínají pracovat již 15. den po zahájení léčby;
 • mírné operace vyžadují delší pobyt pacienta v nemocnici pod dohledem chirurga a rehabilitační proces může trvat až jeden měsíc.
 • nejtěžší operace mohou pacienta dlouhodobě upoutat na lůžko a vyžadovat mnoho měsíců pooperační rehabilitace pod dohledem kvalifikovaných odborníků. Do jejich kategorie patří srdeční chirurgie, operace na páteři a lebce, otevřené zlomeniny končetin, jakož i odebírání orgánů prostřednictvím břišních zásahů zatížených různými komplikacemi..

Při stanovení maximální doby pracovní neschopnosti po operaci se samozřejmě berou v úvahu všechny výše uvedené faktory.

Neméně důležitou okolností však jsou individuální vlastnosti lidského těla, zejména imunita a schopnost regenerace. Součet všech těchto faktorů ovlivňuje délku pracovní neschopnosti vydávané operovanému pacientovi.

Jak je klasifikována pooperační postižení?

Legislativní postup při zpracování pracovní neschopnosti stanoví přísné omezení délky pracovní neschopnosti. Při rozhodování o tom, kolik dní pracovní neschopnosti po operaci bude ošetřujícím lékařem akreditované zdravotnické zařízení.

Průběh léčby pacienta, který podstoupil chirurgický zákrok, sestává z několika fází:

 1. Období pobytu v nemocnici, týkající se přímého provedení operace a / nebo rehabilitace po chirurgické manipulaci.
 2. Ambulantní léčba pacienta po propuštění z nemocnice. V současné době je pod dohledem svého místního lékaře, který mu poskytuje nezbytnou pomoc, provádí včasné zpracování pooperačních stehů a nahrazuje obvazy..
 3. Pokud je nutná další rehabilitace, dojde k dalšímu postižení. Po složitých operacích a při závažných organických poruchách může pacient potřebovat více času, než se zotaví. V tomto případě je historie jeho nemoci vyšetřována speciálně jmenovanou lékařskou komisí. Výsledkem její práce může být rozhodnutí o prodloužení rehabilitačního období až o jeden rok s povinnou návštěvou každých patnáct dní svého lékaře za účelem kontroly dynamiky zotavení a předepsání udržovací terapie.

Ale ne všichni pacienti mají 100% šanci na uzdravení. Absence pozitivní dynamiky v období předepsané rehabilitace je příležitostí obrátit se na lékařskou a sociální komisi, na jejímž základě je pacientovi dána skupina zdravotně postižených.

Když je pacient propuštěn z nemocnice, chirurg zavře svou nemocenskou dovolenou. Lékař kliniky píše novou formu, prodlužuje dobu pracovní neschopnosti pooperačního pacienta o dalších deset dní.

Zákonem stanovená nemocenská dovolená se poskytuje po celou dobu hospitalizace. Doba zotavení v nemocnici závisí na rozhodnutí ošetřujícího lékaře, které je přijato na základě objektivní dynamiky pohody pacienta a onemocnění, které způsobilo operaci.

Funkce vyplnění pooperační pracovní neschopnosti

Aby zaměstnavatel mohl platit osvědčení o pracovní neschopnosti, musí být osvědčení správně vyplněno a včas předloženo účetnímu oddělení. Charakteristickým rysem pracovní dovolené z důvodu nemoci vydané provozovaným pacientem je dlouhodobá pracovní neschopnost.

Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost některým nuancím jejich plnění:

 • nemocenská dovolená po chirurgickém zákroku na dobu delší než 30 dnů musí být podepsána nejen ošetřujícím lékařem, ale také specialistou lékařské komise, která rozhodla o prodloužení období pooperační rehabilitace;
 • skutečnost lékařského vyšetření se zaznamenává do samostatných sloupců listu uvedením data schůzky a rozhodnutí ve formě rozšíření nebo uzavření seznamu nemocných.

Klíčem k včasné platbě dokladu o pracovní neschopnosti jsou také správně zadané osobní údaje pacienta.

Pokud existuje několik osvědčení o zdravotním postižení, podléhají převodu na zaměstnavatele za úplatu, jakmile jsou zavřeny ošetřujícím lékařem.

Osvědčení o pracovní neschopnosti je dokladem ospravedlňujícím nepřítomnost zaměstnance v místě jeho zaměstnání. Nedoručený nebo předčasně předložený dokument může proto pachatele hrozit disciplinárním trestem až do propuštění.

Klasifikace chirurgické léčby podle závažnosti pro pacienta je zcela subjektivní, protože každý organismus má individuální vlastnosti a vlastnosti. Jakýkoli chirurgický zákrok může vést k neočekávaným komplikacím a způsobit nenapravitelné poškození člověka. Období pracovní neschopnosti po operaci proto nelze jasně regulovat..

Laparoskopie a laparotomie: kolik dní pracovní neschopnosti po operaci?

Každý musí mít nemocenskou dovolenou alespoň jednou za život. A je dobré, když na něco relativně neškodného, ​​jako je sezónní nachlazení. Někdy se však stane, že dojde k chirurgickému zákroku. Po operaci - období rehabilitace, během kterého je práce opět nemožná.

V tomto článku si povíme o délce pracovní neschopnosti po operaci, jaké je maximální trvání pracovní neschopnosti po operaci, zda nemocenská dovolená dává moudrost při odstranění zubu, kolik dní nemocenská dovolená s tokem po odstranění a další relevantní problémy.

Co je to chirurgie a kdy je to nutné??

Podmínky pracovní neschopnosti po operaci stanoví ošetřující lékař. A pak, pokud nemoc netrvá déle než dva týdny. Pokud je pro léčbu vyžadováno delší období, rozhodne se o prodloužení léčby u komise lékařské kontroly (vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje č. 624 n ze dne 29. června 2011).

Je také důležité si pamatovat, kdo může tento druh dokumentu vydávat. Ne každý odborník s lékařským vzděláním může v této záležitosti pomoci..

Osvědčení o zdravotním postižení nelze získat od sanitky nebo na transfuzní stanici. Nemáte toto právo pro lékaře pracující v balneologických centrech, bahenních lázních, ústavech pro léčbu katastrof, regulačních úřadech, soudních znalcích.

Důvody pracovní neschopnosti jsou následující:

 • zranění;
 • choroba;
 • úkon;
 • těhotenství a porod;
 • péče o dítě;
 • péče o nemocného příbuzného.

Pokud je vyžadován chirurgický zákrok (soubor chirurgických zákroků na lidských tkáních pro terapeutické, diagnostické nebo symptomatické účely), pak se nemocný seznam otevře odpoledne, kdy je pacient přijat do nemocnice, a uzavřen v den, kdy je vyhlášen federální zákon č. 255-FZ)

Kolik dní pracovní neschopnosti po operaci?

A nyní se blíže podíváme na to, kolik dní je nemocenská dovolená vydána po operaci pro každý chirurgický zákrok.

Laparoskopie

Tento typ operace je nejméně traumatický, protože chirurg ve velkém měřítku nic neřeže. Do břišní dutiny se vloží laparoskop s videokamerou na jednom konci a manipulátorem. Během několika hodin po stažení z anestézie může pacient chodit a další den může přejít do docela aktivního života..

Ale kolik dní dávat nemocenskou dovolenou po laparoskopii? Délka pracovní neschopnosti závisí na patologii, stanoví ji ošetřující lékař - v žádném případě však ne více než deset měsíců.

Laparotomie

Je to takzvaná „břišní operace“. Jedná se o závažnější zásah. Chirurg ořízne stěnu břišní dutiny, aby zajistil přístup k vnitřním orgánům pacienta za účelem manipulace.

Jak dlouho v tomto případě zůstává nemocná po operaci břicha? Nemocenská dovolená může být vydána v jednotlivých případech a na jeden rok, s periodicitou aktualizace každých 15 kalendářních dnů. Po tomto období je buď uzdravení potvrzeno, nebo je pacient předán ITU, aby zjistil, zda je pro něj vůbec možné pracovat a v jaké kvalitě.

Také vás bude zajímat:

Jak otevřít certifikát zdravotního postižení?

Pokud se klinika rozhodne, že záležitost je mnohem závažnější než prostá nachlazení, je osoba poslána na vyšetření a poté se rozhodne o operaci. Po operaci je pacient určen v nemocnici.

Kolik dní je nemocenská dovolená poskytnuta po operaci a je možné ji prodloužit? Po dobu pobytu v něm se mu vydává osvědčení o invaliditě, které bude uzavřeno do data propuštění z nemocnice..

Podle stejného 255. federálního zákona lze leták v případě potřeby prodloužit až o deset dnů po propuštění z nemocnice. Pokud by se ukázalo, že to nestačí - o prodloužení trvání takových vynucených „prázdnin“ se rozhodne v rámci lékařské komise..

V některých případech (jedná se o závažná onemocnění, po kterých je nutná zvláštní rehabilitace) je pacient poslán do sanatoria. Maximální doba pracovní neschopnosti je v tomto případě 24 dní.

Pokud občan neztratil schopnost pohybu, musí se pokaždé osobně dostavit, aby obnovil hlasování.

V případě, že chybí nezbytný den, vloží lékař v případě, že pacient nemá žádný dobrý důvod, do dokumentu odpovídající značku. Pokud se pacient nemůže dostat sám, postup se provádí doma (vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje č. 31n a č. 624n).

Nicméně, bez ohledu na to, kolik lana se kroužíte, konec bude. Existují dva cíle, pokud je pacient naživu a alespoň relativně zdravý, mohou nastat dva - zotavení nebo lékařské a sociální vyšetření, protože ve zvláštních případech již existují jiné otázky, než je termín, kdy se zaměstnanec vrátí na pracoviště. Například toto: může občan dále pracovat - pokud, například, po dlouhém lékařském a rehabilitačním období zotavení, nikdy nepřišel.

Pokud ano, pak se vůdce možná bude muset starat o to, jaké postavení může být mezi těmi lehčími nabídnuto této konkrétní osobě, a dokonce s tím souhlasí. Pokud ne, pak lékařské a sociální vyšetření rozhodne o stupni ztráty pracovní schopnosti, a v důsledku toho je přiřazeno postižení.

Seznam chirurgických zákroků a přibližné trvání postižení (bez komplikací)

Odstranění dělohy

Kolik dní je nemocná po odstranění dělohy? Vše záleží na počáteční diagnóze a závažnosti prognózy. Délka pracovní neschopnosti po operaci k odstranění dělohy je zpravidla dvacet až čtyřicet dnů.

Odstranění kýlové kýly

Kolik dní pracovní neschopnosti po operaci tříselné kýly? To je obtížná operace. V některých případech může postižení trvat jeden rok..

Odstraňování tubusu

Po celou dobu, kdy bude pacientka v nemocnici, bude jí vydáno potvrzení o pracovní neschopnosti. Pokračování pracovní neschopnosti pro odstranění vejcovodu nepřesahuje čtyřicet dní.

Zubní chirurgie

Každý zubař, bez ohledu na to, co musí snížit - cysta, absces nebo odstranění retardovaného zubu moudrosti, může vydat nemocenskou dovolenou po dobu maximálně deseti dnů.

Odstranění štítné žlázy

Kolik dní pracovní neschopnosti po odstranění štítné žlázy? Vše bude záviset na tom, proč byla operace provedena..

Pokud nejsou komplikace, pak obvykle až 120 kalendářních dnů. Pokud však byl objeven závažnější problém, například zhoubný nádor, pak může být toto období jeden rok a poté lékařská a kontrolní komise pošle lékařské a sociální vyšetření (federální zákon č. 323-FZ, článek 59).

Odstranění žlučníku

Kolik dní je volno po laparoskopii žlučníku? Jedná se o laparoskopickou operaci, po které je pacient zdravotně postižený po dobu maximálně čtyřiceti dnů.

Operace páteře

Délka pracovní neschopnosti po operaci páteře závisí na tom, jak závažný byl zákrok, ale vše záleží na období rehabilitace - může to být docela dlouhé.

Odstranění cysty

Jak dlouho trvá nemocenská dovolená s laparoskopií ovariální cysty? Standardní doba hlasování je v tomto případě od týdne do deseti dnů.

Vyplňování dokumentů

Doklad vyplní část dokladu, uvede se jeho profil a příjmení (odstavec 60, vyhláška č. 624n). Dále, aby byla zachována lékařská důvěrnost, je tento nebo tento kód uveden v závislosti na důvodu, pro který byla příbalová informace vydána. Drobné bloty, které nenarušují podstatu údajů o pacientovi, lékaři nebo nemoci, jsou povoleny.

Zde jsou nejčastější kódy používané v bulletinech:

 • 01- nemoc;
 • 02 - zranění;
 • 03 - karanténa;
 • 04 - pracovní úraz;
 • 05 - vyhláška;
 • 06 - protetika;
 • 07 - nemoc z povolání;
 • 08 - léčba sanatoriem;
 • 09 - péče o nemocného příbuzného;
 • 10 - otrava jídlem;
 • 11 - nemoc sociálně významné povahy;
 • 12 a 13 - péče o dítě;
 • 14 - komplikace po očkování nebo dítě s rakovinovým pacientem;
 • 15 - dítě s AIDS.

Pokud má zaměstnanec dotaz na nějakou operaci, měli byste k tomuto problému přistupovat se zvláštní péčí. Může to být lepší způsob, jak upozornit na otázku, jak ji převést na snazší práci..

Nyní víte, kolik dní je nemocná po operaci. Vše záleží na složitosti, době rehabilitace a samotném lidském těle.

Nemocní po odstranění pupeční, meziobratlové a jiné kýly - jak dlouho to trvá a jak se vyplácí?

Zákon stanoví určitou dobu pracovní neschopnosti, ale zaměstnanec nemá vždy čas se plně zotavit a vrátit se do práce. V této situaci se pouze lékaři mohou rozhodnout, zda nechat nemocného pacienta k dalšímu uzdravení nebo ne. Zaměstnavatel nemůže proti tomu protestovat. Budeme hovořit o odstranění kýly a o době potřebné k zotavení.

Jak dlouho dávají bulletin při odstraňování, v závislosti na typu patologie?

U malé kýly je nemocenská dovolená poskytována na dobu 2 až 5 týdnů v závislosti na složitosti operace. U starších lidí bude zotavení trvat déle.

Trvání závisí nejen na zdravotním stavu pacienta, ale také na typu jeho práce. Pokud je pacient fyzicky zaměstnán, bude v následujících 1-2 měsících po odchodu do zaměstnání převeden do zaměstnání s nejmenším zatížením.

Inguinal

Jedná se o poměrně komplikovanou operaci, v průměru je doba pracovní neschopnosti v průměru 1,5 měsíce. Dlouhodobé trvání nemocnice je způsobeno tím, že na rehabilitaci a rekonstrukci pacienta je třeba více času.

Podle požadavků lékaře proběhne rehabilitace bez komplikací a po měsíci se bude moci pacient vrátit do obvyklého rytmu života: práce, sportovat atd..

Meziobratlová

Nejdelší zotavení je vyžadováno po odstranění kýly páteře. Po propuštění z nemocnice pacient pod ambulantním dohledem lékaře, jeho postižení může trvat až 6-8 měsíců. O prodloužení pracovní neschopnosti rozhoduje lékařská komise.

Pupeční

Po takové operaci mohou být stehy odstraněny za týden, postup je bezbolestný, ale nepohodlí bude stále cítit. Pro rychlé zotavení pacient nosí speciální podpůrný korzet. Jeho úkolem je udržovat oslabené břicho a pupek. Doba zotavení závisí na rychlosti hojení ran, v průměru je to 1,5 měsíce.

Krční

Den po takové operaci máte povoleno opatrně vstávat a chodit na krátké vzdálenosti. Budete muset nosit krční límec a jasně dodržovat předepsané ošetření. 6 týdnů po operaci můžete obnovit své obvyklé sporty. Do práce se můžete vrátit po 2 týdnech, ale nemůžete dělat těžkou fyzickou práci.

Faktory určující, kolik dní newsletter trvá

Někdy se stane, že před úplným zotavením mohou být vyžadovány dvě nebo dokonce tři operace, ošetřující lékař prodlouží nemocniční listinu na možnou dobu léčby. Maximální doba nemůže být jednoznačně stanovena, vše záleží na složitosti operace a míře zotavení konkrétního pacienta.

Délka pracovní neschopnosti zahrnuje celou dobu pobytu v nemocnici a maximálně 15 dnů ambulantní léčby. Pokud je vyžadováno další ošetření, je potřeba rozšířit list zdravotního postižení stanovena lékařskou komisí.

Průměrná doba pracovní neschopnosti se v takových případech v případě komplikací pohybuje od 20 do 45 dnů. Maximální doba trvání je až 1 rok, pokud existují důvody a uzavření lékařské provize.

Jak se platí osvědčení o zdravotním postižení??

Na pracovní volno z důvodu nemoci spojené s operacemi kýly se připojí kód „01“. Otevřete ji na klinice nebo v nemocnici v místě ošetření, tam blízko. Při převodu z nemocnice (pokud tam byl otevřen BC) do ambulantní léčby je první list uzavřen a nový je otevřen (rozšíření) již na klinice v místě bydliště.

Pokud byl list o pracovní neschopnosti prodloužen, platba se provádí ve splátkách - za každý rozšířený list nebo v jedné výši, pokud jsou všechny potvrzení o pracovní neschopnosti předloženy současně.

Pokud najdete chybu, vyberte část textu a stiskněte Ctrl + Enter.

Jak dlouho nemocná odchází po operaci?

Zaměstnanci, který je léčen, se vydává list dočasného postižení. Jednou z možností lékařské péče je chirurgický zákrok. Nemocnice propuštěná po operaci má řadu funkcí. Doba trvání takového dokumentu je upravena zákonem, ale vždy existují výjimky z jakéhokoli pravidla. Níže budeme hovořit o nuancích a možných podmínkách pracovní neschopnosti po operaci..

Pojetí a funkce pracovní neschopnosti

List o dočasném postižení je oficiální formulář. Můžete si to na klinice nebo v nemocnici. Informace do nemocnice zadává lékař, obvykle ručně. Tento dokument je druhem povolení k nepřítomnosti v práci. Vypracovává se na dobu nemoci úředně zaměstnaného zaměstnance. Zatímco se osoba zotavuje, zaměstnavatel mu zaplatí částku uvedenou na listu.

Tabule jsou obvykle rozděleny do následujících cílových kategorií:

 • kvůli nemoci nebo zranění;
 • po provozu;
 • mateřství;
 • pro péči o dítě nebo nemocného příbuzného.

Období, během kterého bude dokument platný, se vypočítá na základě jeho typu. Důležitý je stav zaměstnance, průběh nemoci, nepřítomnost nebo výskyt komplikací a vlastnosti předepsané terapie..

Prohlášení o pracovní neschopnosti po operaci

Bez ohledu na nemoc, zranění nebo jiný důvod je pořadí, ve kterém je list nakreslen, vždy stejné. To je výsada ošetřujícího lékaře. Zaměstnanec žádá o papír na klinice v místě osobní registrace. Nebo ve zdravotnickém zařízení, ke kterému je připojena organizace, v níž daná osoba pracuje.

Trvání dokumentu je také určeno ošetřujícím lékařem nebo lékařskou komisí. Ale ne všichni lékaři mají právo určit dobu trvání takového listu.

Je zakázáno potvrzovat podmínky nemocnice: lékařům na transfuzních stanicích krve, pohotovostním pracovníkům, klinickým pracovníkům, kteří nemají stát. akreditace.

Uvedené lékaře lze kontaktovat pouze za účelem poskytování odpovídajících služeb. Nemají však právo podepsat list dočasného postižení.

Variabilita pracovní neschopnosti po operaci

Doba trvání daného příspěvku je přísně omezená. Je to proto, že zaměstnavatel musí vědět, jak dlouho se zaměstnanec vrátí ke svým povinnostem. Standardní pracovní neschopnost po operaci je (příklady):

 • 10 dní - po návštěvě u zubaře;
 • 15 dnů - lhůta pro propuštění po laparoskopii;
 • 30-45 dní - po operaci bypassu mozku.

Zaměstnanec však může mít komplikace nebo vedlejší účinky léků. V takových případech je list rozšířen. O nové době trvání dokumentu rozhoduje lékařská komise, provádí výzkum nebo provádí testy.

Mezi běžné důvody pro prodloužení pracovní neschopnosti, diagnostiku rakoviny a zařazení pacienta do invalidní skupiny.

Druhý leták je připojen k prvnímu. Nový dokument nabývá účinku okamžitě po prvním.

Maximální prodloužení pracovní neschopnosti po operaci je 12 měsíců. To je možné při stanovení pozitivní prognózy práce. Zaměstnanec však bude muset každý měsíc navštívit nemocnici, aby podstoupil vyšetření. Získané informace se rovněž zaznamenají do listu a poté se předají zaměstnavateli..

Nemocná po operaci

Existují standardní termíny pro délku pracovní neschopnosti po operaci, které se používají v obecných případech, kdy neexistují žádné komplikace. Pooperační postižení je regulováno především lékařem, který monitoruje stav pacienta. Zaměstnavatel nemůže nijak ovlivnit délku pracovní neschopnosti, ale je povinen včas a plně platit za všechny dny nemoci..

Doba pracovní neschopnosti po operaci je určena legislativními normami a podmínkou zotavující se osoby. V případě potřeby je prodloužena o komisi av některých případech může dokonce vést k postižení.

Dočasné postižení

Pracující občané s nemocemi by se měli obrátit na lékařské instituce za účelem získání kvalifikované pomoci. Lékař nejen stanoví diagnózu a předepíše odpovídající léčbu, ale také vydá pracovní neschopnost, což je pro pracující lidi nesmírně důležité. Vyplněný informační bulletin je základem pro ztrátu zaměstnání a získání peněžní náhrady za celou nemoc.

Při stanovování lhůt pro osvědčení o zdravotním postižení se lékař zaměřuje především na legislativní normy, které upravují možné trvání vystaveného formuláře v závislosti na diagnóze. Při vydávání informačního bulletinu existuje několik neotřesitelných pravidel:

 1. Formulář může v nemocnici nebo na klinice vydat pouze místní lékař nebo ošetřující lékař.
 2. Během ambulantní léčby je lékařský průkaz vydáván lékařem nejdéle 15 dní a zubním lékařem 10 dní.
 3. Délka hospitalizace je dána diagnózou..

Prodloužení maximálních povolených podmínek se provádí pouze v provizi.

Nemocná po operaci

Vydávání pracovní neschopnosti je upraveno spolkovým zákonem č. 255 ze dne 29. prosince 2006. Uvádí také délku trvání v závislosti na nemoci. Ale s chirurgickým zákrokem, zpravodaj není vydáván jeden, ale několik a jsou sestavovány v různých stádiích. Nejčastěji se vydává takto:

 1. Pacient chodí na kliniku se stížnostmi. Je vydán primární hlasovací lístek po dobu nejvýše 15 dnů. Během přiděleného času je pozorován a poslán na operaci. Vydaný doklad uzavírá okresní lékař.
 2. Po přijetí do nemocnice se otevře nový formulář, který může vydat pouze ošetřující lékař. Veškerý čas strávený v nemocniční péči, který spočívá v přípravě na operaci, samotném zákroku a pooperačním období, je uveden na formuláři. Po propuštění z nemocnice se nemocnice uzavře.
 3. Další sledování zotavení opět provádí místní lékař, který vydává nové osvědčení o pracovní neschopnosti, a uzavírá jej pouze tehdy, je-li dáno povolení k opětovnému výkonu pracovních povinností..

Někdy první fáze chybí, zejména pokud operace není plánována, ale nouzová.

Papírování

Návrh hlasovacího lístku je svěřen výhradně lékaři. Při léčbě v nemocnici se hlasovací lístky vydávají ve dvou termínech:

 1. Den zahájení je jeho objevem.
 2. Den udělení absolutoria se považuje za datum uzávěrky..

Mezitímní údaje se nezaznamenávají do samotného formuláře, ani není předem stanoveno konečné datum výpisu. Důvodem je skutečnost, že není možné předvídat průběh léčby předem. Každý chirurg toleruje chirurgický zákrok různými způsoby, a proto je načasování zotavení i zotavení velmi odlišné. Jak dlouho člověk leží v nemocnici, závisí jak na složitosti operace, tak na psychofyzickém stavu pacienta.

Nejprve zjistí, že nezbytná léčba byla dokončena a přinesla požadované výsledky, poté uzavře informační bulletin a pošle informace o něm klinice, kde je pacient registrován. Na základě vydaného dokumentu má okresní lékař právo vydat nového pacienta, který opustil nemocnici, což mu umožní zcela se zotavit. Tento formulář je omezen na 10 dní..

Doba trvání

Délka veškeré pracovní neschopnosti je ze zákona přísně omezena. Stanovená data jsou založena na lékařské praxi a analýze dříve provedených chirurgických zákroků..

Když je osoba přijata do nemocnice na chirurgický zákrok, je určen na standardní termín, který se skládá z:

 1. Předoperační období pro testování a přípravu k intervenci.
 2. Samotná operace.
 3. Pooperační segment.

První dva body mají víceméně naměřené trvání, ale po operaci může být doba obnovy přidělena pro různé věci. Jedním z hlavních ukazatelů pooperačního období je typ operace a metody, kterými se provádí. Takže břišní zásahy vyžadují více času na uzdravení než laparoskopie. A odstranění dodatku trvá kratší dobu, než se zotaví, než výměna chlopně na srdci.

Minimum a maximum

V chirurgii jsou všechny chirurgické zákroky rozděleny do tří kategorií:

 1. Plíce. Po nich nemá dlouhodobé udržení pacienta v nemocnici smysl, obvykle druhý den pacient vstane z postele a po 3-5 dnech je propuštěn.
 2. Střední - operace vyžadující zotavení na měsíc.
 3. Těžké - jedná se o intervence, které vyžadují dlouhodobý pobyt v nemocničním lůžku a které poskytují kvalifikovanou pomoc při obnově tělesných funkcí..

U lehkých zásahů nepřekračují podmínky volebního lístku obvykle 15 dnů a jejich minimální doba je stanovena na pět dní. Průměrná závažnost je určena rozsahem od 15 do 30 dnů. Nejednoznačné trvání je přesně v poslední skupině. Obsahují:

 1. Apendicitida, která byla odstraněna během peritonitidové fáze.
 2. Poranění páteře.
 3. Srdeční choroba.
 4. Poranění lebky.
 5. Otevřené zlomeniny a uzavřené zlomeniny.
 6. Odstranění rakoviny.

V těchto případech je maximální doba trvání dána typem operace a celková doba přerušení práce může dosáhnout až jednoho roku.

Druh operace

Minimální a maximální délka pracovní neschopnosti přímo závisí na typu prováděné operace. Podívejme se na některé z nich:

 1. Jednoduché odstranění přílohy se hodí do intervalu 5-10 kalendářních dnů.
 2. Pokud je po odstranění apendicitidy nutné podstoupit léčbu antibiotiky, pak se doba prodlouží na 30 dní.
 3. Přítomnost komplikací nebo peritonitidy prodlužuje dobu strávenou v nemocnici a konečnou dobu trvání určuje ošetřující lékař.
 4. Odstranění dělohy vyžaduje další ošetření po dobu 20 až 45 dnů.
 5. Inguinální kýla také vyžaduje dlouhodobý pobyt v nemocničním lůžku - maximálně 1,5 měsíce.
 6. U vertebrální kýly trvá minimální ošetření 21 dní a maximálně 45 dní.
 7. Řezání žlučníku vyžaduje úplné obnovení síly a zdraví, které může trvat tři týdny až 1,5 měsíce.
 8. Chirurgický zásah na oční bulvy způsobuje rehabilitaci v intervalu od dvou týdnů do dvou měsíců.
 9. Kloubní chirurgie - jeden měsíc pooperační období. A při výměně až 6 měsíců a více.
 10. Srdeční chirurgie může trvat maximálně dva měsíce, v některých případech i více.
 11. Při operaci mozku je pacient v intenzivní péči až osm dní a poté je převezen do nemocnice, kde zůstává až 1,5 měsíce nebo déle.

Je také možné prodloužení maximální délky pobytu, avšak za zvláštních podmínek.

Je možné prodloužit pracovní neschopnost?

O tom, kolik vystavit osvědčení o zdravotním postižení v první fázi, určuje ošetřující lékař. K tomu používá vyvinuté tabulky přípustných pooperačních limitů a zaměřuje se na stav pacienta.

Pokud není zdraví pacienta včas obnoveno nebo pokud onemocní infekčními chorobami, které komplikují jeho léčbu, pak doba trvání b / l.

Doktor to však nebude schopen udělat sám. V tomto případě je provedeno lékařské vyšetření a konkláve lékařů dospěje k závěru o potřebě rozšířit maximální limity zdravotního postižení. Komise okamžitě stanoví konečnou délku dalšího léčení a pořadí pobytu - lůžkové nebo ambulantní. Pokud ani tentokrát nepomůže pacientovi zotavit se, vyvstává otázka stanovení jeho postižení.

Nemocenskou dovolenou můžete prodloužit v jiném případě, a to po propuštění z nemocnice. Operovaný pacient konzultuje svého místního lékaře, který provádí vyšetření a prokazuje potřebu vydat bulletin pro zotavení a léčbu v ambulanci. V takovém případě můžete vydat osvědčení o pracovní neschopnosti maximálně 10 dnů.

Výše příspěvku

Zaměstnavatel nemůže odmítnout zaplatit zaměstnanci poskytnuté volební právo a navíc nemůže být během nemoci propuštěn nebo převeden na jiné zaměstnání. Hlasovací lístek předaný zaměstnavateli se vypočítá na základě několika ukazatelů:

 1. Obecný termín nemoci, který se zvažuje pouze na základě skutečnosti ode dne otevření do dne přijetí do práce.
 2. Nasbíráno do doby výpočtu délky pojištění.
 3. Průměrný příjem zaměstnance, který se vypočítá z celkové mzdy za posledních 24 měsíců.

Délka doby pojištění určuje procento naběhlého požitku. Na území Ruské federace se vztahují tyto úrokové sazby:

 1. 60% - pro ty, kteří právě zahájili svou kariéru a nashromáždili ne více než pět let zkušeností.
 2. 80% - pokud je již pět let pozadu, ale osm let ještě nebylo nashromážděno.
 3. 100% těm, kteří společně mají více než osm pojistných let.

Všechny výpočty jsou zapsány do zpravodaje a podléhají ověření ze strany fondu sociálního pojištění..

Platební příkaz

Když zaměstnanec přijde po dlouhé nemoci na pracoviště, musí předložit doklad, který odůvodňuje jeho nepřítomnost, v tomto případě pracovní neschopnost. Před samotným výpočtem příspěvku se musí zaměstnavatel ujistit, že je dokument vypracován, správně. Za tímto účelem jsou údaje zkoumány a ověřovány podle stanovených pravidel. Je nezbytné zajistit, aby dlouhodobé hlasovací lístky obsahovaly podpis MSEC, a nikoli pouze ošetřujícího lékaře. Pokud se zjistí nesrovnalosti a chyby, musí zaměstnanec kontaktovat zdravotnické zařízení, aby je vyřešilo, a teprve poté dojde k nárůstu a provedení platby..

Listy se zdravotním postižením se obecně platí takto:

 1. První tři dny se počítají z prostředků organizace.
 2. Počínaje čtvrtým dnem budou náklady na vyrovnání nést FSS.

Přesto jsou všechny výpočty a platby prováděny současně.

Zákon stanovil podmínky pro vyplácení hlasovacích lístků. Pro výpočet výše příspěvku se přidělí deset dnů od okamžiku, kdy je formulář převeden na zaměstnavatele. Poté je kompenzace převedena na účet příjemce. Zaměstnavatel však není povinen jej neprodleně provést, ale musí jej přidat k dalším převodům, které budou brzy provedeny. Den dalších plateb se rozumí - plat nebo záloha..

Pokud vynecháte doručení nemocničního formuláře zaměstnavateli, musíte se obrátit přímo na FSS, kde bude učiněno rozhodnutí o potřebě platby nebo jejich odmítnutí..

Délka pracovní neschopnosti závisí na nemoci a rychlosti zotavení pacienta. Jak se vyplácí pracovní neschopnost po operaci? V tomto případě zvažte specifika návrhu osvědčení o zdravotním postižení.

Od prvního dne pobytu v nemocnici se pacientovi otevírá nemocenská dovolená, která je platná do dne propuštění. Poté pacient jde na kliniku a rozšiřuje seznam nemocných o rehabilitační období. Načasování rehabilitace může být velmi odlišné. Postup pro vydávání osvědčení o zdravotním postižení byl schválen vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje č. 624n ze dne 29. června 2011 a zákonem č. 255-FZ).

V lékařské praxi jsou všechny typy operací klasifikovány podle závažnosti. Závisí to na době, kterou bude člověk potřebovat k rehabilitaci, a tedy na délce pracovní neschopnosti.

Snadné ovládání

Tyto operace jsou považovány za lehké, pokud pacient pro rehabilitaci nepotřebuje mnoho dní. Následující den může člověk vstát sám a po 3 až 5 dnech může být propuštěn domů. Pokud však zaměstnanec ještě není připraven k práci, ošetřující lékař vypíše nemocenskou dovolenou až na 15 dní. Pacient musí navštívit zdravotnické zařízení za účelem vyšetření a vyšetření.

Osoba může začít pracovat 16. den. Stav pacientů po operaci se však může lišit. Záleží na lidské imunitě. Někdy se vyskytnou komplikace, které vyžadují prodloužení délky pobytu v nemocnici. Poté je operace klasifikována jako mírný postup a doba rehabilitace je zvýšena na 30 dní. V tomto případě určuje dobu pracovní neschopnosti po operaci s komplikacemi lékař samostatně nebo ve spojení s hlavou.

Těžké operace

Vážná operace je vážnější zásah do lidského těla, když pacient vyžaduje další péči a lékařský dohled. Proces rehabilitace může trvat několik měsíců.

Tyto postupy zahrnují:

 • komplexní zlomeniny;
 • zranění hlavy;
 • hluboké rány přijaté na pracovišti nebo v důsledku nehody;
 • srdeční chirurgie nebo jiné orgány;
 • spinální chirurgie;
 • komplexní apendicitida (peritonitida).

Speciální případy

Někdy se okolnosti vyvíjejí tak, že jedna operace nestačí, aby se člověk úplně zotavil. Dokud není dosaženo požadovaného výsledku, mohou být 2-3 nebo více. V takových situacích se čerpá pracovní neschopnost na dobu do doby, než pacient znovu získá sílu. Podmínky určuje ošetřující lékař samostatně nebo po dohodě s vedoucím oddělení / nemocnice. Existují situace, kdy rozhodnutí o prodloužení pracovní neschopnosti po operaci učiní komise. Může být sbírána 4-6 měsíců po operaci, kdy pacient nemá pozitivní dynamiku a vyvstává otázka postižení. Různí odborníci vyšetřují pacienta a rozhodují, jaké by mělo být trvání pracovní neschopnosti po operaci s komplikacemi a zda převést pacienta do skupiny.

Mnoho operací vyžaduje nejen lůžkové ošetření, ale také přesun pacienta do sanatoria. Takové ošetření netrvá déle než 24 dnů. Právě v tomto období lékař sanatoria prodlužuje nemocenskou dovolenou. V den odeslání je dokument uzavřen. Je-li třeba prodloužit dobu rehabilitace, musí pacient jít na kliniku v místě bydliště, kde může být ze zdravotních důvodů nemocnici prodloužena.

Plastická chirurgie

Plastická chirurgie dnes není neobvyklá. Někdo dělá tento postup z estetických důvodů, někdo ukáže plastu lékaři kvůli problémům, které narušují celý život a práci.

Pokud občan vyhledá pomoc plastického chirurga pouze za účelem zlepšení jeho vzhledu, bude vydání osvědčení o zdravotním postižení zamítnuto.

Další věc je, když je plastická chirurgie nutná ke zlepšení zdraví a celkového stavu člověka. Například v případě problémů s dýcháním je nutná korekce septa v nose nebo plastická chirurgie úst v případě potíží s jídlem.

Pokud je operace složitá a provádí se v nemocnici, je na této klinice vydána nemocenská dovolená po plastické operaci. Formulář je vyplněn první den přijetí pacienta a zavře se v den propuštění. Taková pracovní neschopnost se vyplácí, jako každá jiná forma osvědčení o zdravotním postižení po operaci.

V případě plastické chirurgie bez pobytu v nemocnici vydá lékař osvědčení o poskytování služeb a může doporučit, abyste se obrátili na místního lékaře o nemocenské dovolené. Doktor kliniky však po estetické plastické chirurgii nevyžaduje čerpání pracovní neschopnosti, protože to nepovažuje za případ pojištění.

Chirurg může vydat dokument pouze od kliniky nebo nemocnice, která je k tomu oprávněna. Proto ani ústavní léčba na klinice, která nemá státní akreditaci, nedává pacientovi právo na zákonnou nemocenskou dovolenou.

Nemocenská

Pobyt zaměstnance na pracovní neschopnosti je vždy hrazen, pokud je zaměstnanec registrován na základě pracovní smlouvy a pojistné je mu vypláceno ve fondu sociálního pojištění.

Výše plateb závisí na:

 • pracovní neschopnost;
 • zkušenosti s pojištění zaměstnanců;
 • průměrná mzda za předchozí 2 roky práce před pojistnou událostí.

Pokud byl provoz a rehabilitace úspěšný, ve standardním čase (15 dní) se převede uzavřené osvědčení o pracovní neschopnosti na zaměstnavatele. Účetnictví musí vzniknout do 10 dnů.

V tomto případě je nemocenská dovolená placena ve splátkách, protože osvědčení o zdravotním postižení obsahuje pouze několik řádků k vyplnění. Termín je dále rozšířen na dalším listu. Může existovat několik takových forem. K zaplacení můžete převést každý uzavřený formulář nebo vše ihned po uzavření seznamu nemocných.

Máte-li dlouhou dobu zotavení (více než 6 měsíců), neměli byste oddalovat osvědčení o zdravotním postižení, aby to zaměstnavatel nepovažoval za nepřítomnost a neodmítl platit.

Nemocnice po operaci může být opožděna. Zaměstnavatel by to měl klidně využít a dát zaměstnanci příležitost k úplnému uzdravení. A v případě, že se zaměstnanec rozhodl podstoupit plastickou operaci bez lékařských indikací, je lepší mu nabídnout dovolenou na vlastní náklady, protože za tuto nemocenskou dovolenou nemusíte platit.

Nemocný zaměstnanec se ne vždy rychle zotavuje. Jsou chvíle, kdy je potřeba chirurgický zákrok. A pak může být nemocenská dovolená odložena. A jak moc? A na čem závisí její trvání? Jak vypočítat nemocenskou dovolenou? Pojďme na to společně.

Kdo určuje dobu pracovní neschopnosti po operaci

Podle platných právních předpisů v Rusku lze nemocenskou dovolenou vydávat pouze na určité časové období, které má omezení. A daleko od kteréhokoli zdravotnického pracovníka může být čerpána pracovní neschopnost.

Osvědčení o zdravotním postižení tedy nelze získat:

 • na stanici, kde je krev transfuována;
 • sanitní pracovník.

Nemocnici po operaci, stejně jako ve všech případech, by měl předepisovat ošetřující lékař. Jeho trvání je také určeno lékařem..

Pokud chcete vědět, jak přesně vyřešit váš problém v roce 2019, kontaktujte prosím prostřednictvím online poradenského formuláře nebo volejte:

Maximální a minimální nemocenská dovolená

Podle svědectví lékařů může být zaměstnanec v tomto ohledu provozován a zůstat v nemocnici. Po operaci potřebuje zaměstnanec nějaký čas na zotavení a rehabilitaci.

Nějaký čas po operaci je pacient propuštěn domů. Poté pokračuje v léčbě na své klinice, ke které je přidělen. A co maximální doba pracovní neschopnosti říká legislativa?

Zákon č. 255-FZ stanoví, že pacientovi bude vydáno potvrzení o pracovní neschopnosti po celou dobu jeho pobytu v nemocnici. Vydává ho ošetřující lékař. Otevírá nemocnici do data, kdy byl pacient přijat do nemocnice, a uzavírá do data propuštění. Následně musí být předložena nemocnici v místě bydliště, kde bude pacient nějakou dobu sledován.

Právní předpisy umožňují prodloužení pracovní neschopnosti o dalších 10 dní poté, co byl pacient propuštěn z nemocnice. Délka pracovní neschopnosti po operaci je tedy 10 dní.

Lékařská komise má pravomoc prodloužit nemocenskou dovolenou po operaci až na 10 měsíců, ale během nemoci musí být pozitivní trend.

Pokud chcete vědět, jak vyřešit váš konkrétní problém, kontaktujte prosím prostřednictvím online poradenského formuláře nebo volejte:

Pokud pacient podstoupil komplexní operaci, která vyžaduje dlouhou rehabilitaci, lze nemocenskou dovolenou prodloužit na 1 rok.

V důsledku toho může doba platnosti osvědčení o invaliditě po operaci od okamžiku propuštění z nemocnice dosáhnout jednoho roku.

Ale je tu jedna zvláštnost - pacient bude muset do zdravotnického zařízení, kde se operace provádí, každých 15 dnů, aby jeho ošetřující lékař provedl vyšetření a potvrdil potřebu takové dlouhé nemocnice.

Po těžkých operacích je pacient po těžké operaci nejčastěji odeslán do specializovaného sanatoria pro následnou péči. V tomto případě může sanatorium prodloužit nemocenskou dovolenou o dalších 24 dní.

Pokud se pacient po operaci nezlepší dlouho, pak by měl být poslán k lékařskému a sociálnímu vyšetření, aby se rozhodlo o možnosti přiřazení skupiny zdravotně postižených tomuto pacientovi.

Na toto vyšetření je možné obrátit nemocného pracovníka, pokud ve výsledcích léčby do šesti měsíců po operaci nedochází k pozitivní dynamice.

Pokud byla operace provedena v jiném městě, pak nemocenská dovolená zohledňuje čas strávený na cestě zpět.

Trvání pracovní neschopnosti pro různé operace

Důvod provozuTrvání, dnyFunkce
Odstranění dělohy20-45
Operace srdce30-70Je možné jmenování ITU
Na konečníku18 - 40
Na páteři30-120Je možné jmenování ITU
Při odstraňování kýly21-45Závisí na umístění kýly
Operace očí7-60

Počet dnů nemoci, jak je uvedeno výše, určuje ošetřující lékař. Jeho načasování se může lišit od závažnosti operace. Dny, které jsou uvedeny v naší tabulce, zdaleka nejsou kompletní.

Zde jsou opět přibližná data. Další ošetření a zotavení po operaci je na uvážení ošetřujícího lékaře a lékařského a sociálního vyšetření. (ITU)

Jste nemocní na dovolené? Chcete získat nemocenskou dovolenou? Přečtěte si, jak to napravit.

V našem článku najdete kompetentní rady a informace, které potřebujete pro výpočet mateřství.

Nemocnice vypršela. Co dělat?

Zákon nestanoví konkrétní dobu pracovní neschopnosti - se zaměstnancem bude zacházeno až do okamžiku úplného zotavení nebo do jmenování skupiny zdravotně postižených.

Po uplynutí této doby musí být pacient poslán na ITU (lékařské a sociální vyšetření).

U osob, pro které není zdravotně postižené prokázáno, se pracovní neschopnost prodlužuje až do okamžiku úplného zotavení pracovní kapacity nebo do okamžiku, kdy bude opětovně postoupena ITU..

Je-li doba léčby pacienta v nemocnici delší než celkem 30 kalendářních dnů, musí být ve sloupci „Podpis lékaře“ uveden podpis předsedy lékařské komise a ošetřujícího lékaře. Je-li doba pobytu v nemocnici kratší než 30 dní podle kalendáře, postačuje v tomto případě pouze podpis ošetřujícího lékaře.

Nebo položte právníkovi dotaz na web. Je to rychlé a bezplatné.!